{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_603667", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_dossiermediaitem", "title": "Stikstof", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/dossier/stikstof-3.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 603667, "identifier": "mediaitem_603667", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_dossier", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_dossier", "url": "/nl/groenkennisnet/dossier/stikstof-3.htm", "title": "Stikstof", "lead": "Nederland stoot te veel stikstof uit. Het Programma Aanpak Stikstof (PAS) mag de overheid niet meer gebruiken waardoor projecten stil komen te liggen. Daarom kwam de overheid in november 2019 met maatregelen om ruimte te bieden aan woningbouw, infrastructuur en natuurherstel. In oktober 2020 legt het kabinet wettelijk vast dat de natuur herstelt en de uitstoot van stikstof daalt.\n\nWat is stikstof, en waarom geeft dit zo'n probleem? Wie stoot stikstof uit? Welke maatregelen kun je nemen? Lees er alles over in dit dossier over stikstof.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/7/5/5/610546_fullimage_mest%20uitrijden.jpg", "width": 1280, "height": 720, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "Mest uitrijden - Pascvii via Pixabay", "photographer": "Pascvii", "photographer_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/users/pascvii-2888153/", "photo_license": "Pixabay License", "photo_license_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/service/license/", "source_info": "", "source_info_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/photos/landbouw-landelijk-bevruchting-6533227/" }, "publication_date": "2021-09-05T13:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-10-13T17:22+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_dier", "gkn_plant", "gkn_varkenshouderij", "gkn_veehouderij", "gkn_kringlooplandbouw", "gkn_tuinbouw", "Dossier", "gkn_terreinbeheer", "gkn_mestverwaarding" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Dossier", "theme": [ "gkn_akkerbouw", "gkn_dier", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_kringlooplandbouw", "gkn_mestverwaarding", "gkn_plant", "gkn_tuinbouw", "gkn_terreinbeheer", "gkn_varkenshouderij", "gkn_veehouderij" ], "keywords": [], "video_header": "https://youtu.be/UcDM80wf7-Q", "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "experts": [], "link_extra_image": "", "last_update": "" } }, "contents": [ { "area": "beginhier", "title": "Begin hier", "contentarea_template": "contenttemplate_dossier","background": false,"contentarea_leadtext": "", "elements": [ { "identifier": "element_19040891", "type": "modularcontent", "gkzindexmanual": {"gkz_content_id": [ "1005160", "986228", "869391", "855655" ]} } , { "identifier": "element_19525534", "type": "contentitemslist", "subtype": "normal", "title": "Nieuwsberichten van Groen Kennisnet", "mediaitems": [ { "identifier": "mediaitem_608402", "title": "Weeromstandigheden en management hebben invloed op stikstofbodemoverschot", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Weeromstandigheden-en-management-hebben-invloed-op-stikstofbodemoverschot-1.htm" }, "lead": "Het stikstofbodemoverschot op de Koeien & Kansen-bedrijven was in 2020 ruim 160 kg N/ha. Dit is 45 kg N/ha hoger dan het jaar ervoor, maar nog wel iets lager dan in 2018. Het droge voorjaar, nauwkeurige bemesting, maar ook gewasopbrengst, bouwplan en grondsoort hebben invloed op de gewasopbrengst en daarmee het stikstofbodemoverschot.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/8/d/3/cid608402_versgrashalen.jpg", "width": 1000, "height": 666, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2021-09-24T10:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-10-04T12:06+02:00", "expiration_date": "2026-08-16T09:30+02:00", "keywords": [ "Dutch", "news", "kennisonline", "gkn_home", "gkn_dier", "gkn_veehouderij", "GKN2IMPORT", "middle", "webi_verantwoordeveehouderij", "livestock_environment", "dairy", "ktc_de_marke", "stikstof_nitrogen", "mest_manure", "fosfaat_phosphate" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_608450", "title": "Stikstof krijgt grip op bermen en dijken", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Stikstof-krijgt-grip-op-bermen-en-dijken-1.htm" }, "lead": "Als gevolg van de grote hoeveelheid stikstof in lucht en bodem groeien ook buiten de natuurgebieden steeds minder soorten wilde planten en bloemen. Veel gemeenten en waterschappen proberen dit leefgebied voor vlinders, bijen en andere insecten te herstellen door aanpassing van het maaibeleid.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/c/1/9/cid608450_Print%2520version%2520300%2520DPI-shutterstock_434950930_NL_biodiversiteit_berm.jpg", "width": 1768, "height": 1080, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2021-09-23T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-10-04T16:57+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "GKN2IMPORT", "GKN2GEDAAN" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_etalage_home", "gkn_etalage_home" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Ecologisch Bermbeheer", "target_audience_abstract": "Akkerbouwer, Multifuntionele Landbouwer, Beleidsmaker", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_608441", "title": "Evenwicht tussen voedselzekerheid en stikstofgebruik", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Evenwicht-tussen-voedselzekerheid-en-stikstofgebruik-1.htm" }, "lead": "Om wereldwijd verliezen van stikstof naar het milieu te voorkomen, zijn maatregelen nodig om de stikstofefficiëntie te verhogen: zoveel mogelijk stikstof moet door het gewas worden opgenomen. Het halen van milieudoelen zonder deze maatregelen leidt tot minder voedsel voor mensen, wat kan leiden tot hogere voedselprijzen en meer ondervoeding. Dit is de conclusie van wetenschappers van onder andere Wageningen University & Research, in een nieuwe studie in het tijdschrift Nature Food.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/2/1/f/cid608441_Office%2520use%2520150%2520DPI-shutterstock_246815683_graan_koren.jpg", "width": 1024, "height": 683, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2021-09-16T14:10+02:00", "lastmodified_date": "2021-10-04T12:07+02:00", "expiration_date": "2026-09-16T14:10+02:00", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_dier", "gkn_plant", "gkn_veehouderij", "GKN2IMPORT", "news_pv", "stikstof_nitrogen" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } } ] } ] }, { "area": "watisstikstof?", "title": "Wat is stikstof?", "contentarea_template": "contenttemplate_dossier","background": true,"contentarea_leadtext": "Stikstof is een gas. 78% van onze lucht bestaat uit stikstof. Dit stikstof (N₂) zit er van nature in en is niet-reactief. Maar die stikstof is geen probleem. ", "elements": [ { "type": "text", "html": "

De stikstof die wel een probleem vormt, is reactief stikstof dat vooral wordt uitgestoten door toedoen van de mens. Deze stikstof gaat een verbinding aan met andere stoffen, zoals zuurstof en waterstof. Hierbij ontstaan stikstofoxiden (NOx) en ammoniak (NH₃).<\/p>

De hoeveelheid reactief stikstof op aarde is afgelopen eeuw verdubbeld, aldus hoogleraar Jan Willem Erisman in een video<\/a> van de Universiteit van Nederland. Als er bij processen reactief stikstof vrijkomt, spreken we ook wel van stikstofuitstoot.<\/p>

De vrijgekomen stikstofoxiden en ammoniak in de lucht komen uiteindelijk weer op de grond terecht. Dit heet stikstofneerslag, ook wel stikstofdepostie genoemd. Ammoniak slaat gemiddeld genomen dichter bij de bron neer dan stikstofoxiden.<\/p>" } , { "identifier": "element_19040921", "type": "modularcontent", "gkzindexmanual": {"gkz_content_id": [ "869296", "986748", "1026762" ]} } , { "type": "text", "html": "