{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_588778", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_dossiermediaitem", "title": "Rhinovirus bij paarden", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/dossier/rhinovirus-bij-paarden.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 588778, "identifier": "mediaitem_588778", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_dossier", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_dossier", "url": "/nl/groenkennisnet/dossier/rhinovirus-bij-paarden.htm", "title": "Rhinovirus bij paarden", "lead": "Lead over paarden. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/3/8/f/588788_fullimage_mouflon-3024471_1280.jpg", "width": 1280, "height": 914, "focuspoint-x": 0, "focuspoint-y": 0, "alternative_text": "Mouflon GKN testafbeelding - ALT tekst", "photographer": "Naam fotograaf", "photographer_hyperlink": "www.fotograaf.nl", "photo_license": "cc by-sa", "photo_license_hyperlink": "www.ccbysa.nl", "source_info": "Overige bron informatie", "source_info_hyperlink": "www.overigbroninfo.nl" }, "publication_date": "2021-07-29T01:56+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-27T12:44+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "gkn_akkerbouw", "gkn_tuinbouw" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "", "theme": [], "keywords": [], "video_header": "https://www.youtube.com/watch?v=fAXy2TE4yuM", "gkn_organization": { "title": "", "url": "/nl/groenkennisnet/dossier.htm" }, "contactperson": { "title": "", "url": "/nl/groenkennisnet/dossier.htm" }, "experts": [ { "title": "", "url": "/nl/groenkennisnet/dossier.htm" }, { "title": "", "url": "/nl/groenkennisnet/dossier.htm" } ], "extra_image": { "title": "", "url": "/nl/groenkennisnet/dossier.htm" }, "link_extra_image": "www.dierenwelzijnsweb.nl", "last_update": "2021-06-02T00:00+02:00" } }, "contents": [ { "area": "beginhier", "title": "Begin hier", "contentarea_template": "contenttemplate_dossier","background": false,"contentarea_leadtext": "", "elements": [ { "identifier": "element_18334541", "type": "modularcontent", "gkzindexmanual": {"gkz_content_id": [ "57987", "642036", "642036", "376162", "642036" ]} } , { "identifier": "element_18334543", "type": "contentitemslist", "subtype": "normal", "title": "Recente berichten Groen Kennisnet", "mediaitems": [ { "identifier": "mediaitem_588717", "title": "Een op de vijf grondgebonden landbouwbedrijven is extensief", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/dierenwelzijnsweb/nieuwsitem/Een-op-de-vijf-grondgebonden-landbouwbedrijven-is-extensief-1.htm" }, "lead": "In Nederland is 19% van de graasdier-, akkerbouw- en gemengde bedrijven aan te merken als extensief. Een relatief hoog aandeel wordt ingenomen door schapenbedrijven. Van de melkvee- en akkerbouwbedrijven is niet meer dan zo'n 6 tot 7% aan te merken als extensief.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/6/2/3/588794_fullimage_grondgebonden-countryside.jpg", "width": 530, "height": 357, "focuspoint-x": 0, "focuspoint-y": 0, "alternative_text": "ALT tekst Foto Mabel Amber via Pixabay. Foto bij GKN artikel Een op de vijf grondgebonden landbouwbedrijven is extensief", "photographer": "Mabel Amber", "photographer_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/users/mabelamber-1377835/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=3826331", "photo_license": "Voorbeeld licentietekst", "photo_license_hyperlink": "www.licentietekst.nl", "source_info": "via Pixabay", "source_info_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=3826331" }, "publication_date": "2021-07-29T01:56+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-20T15:41+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "gkn_akkerbouw", "gkn_dierenwelzijnsweb" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "", "theme": [ "gkn_akkerbouw", "gkn_dierenwelzijnsweb" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "", "url": "/nl/groenkennisnet/dossier.htm" }, "author": { "title": "", "url": "/nl/groenkennisnet/dossier.htm" }, "contactperson": { "title": "", "url": "/nl/groenkennisnet/dossier.htm" }, "extra_image": { "title": "", "url": "/nl/groenkennisnet/dossier.htm" }, "link_extra_image": "www.google.nl", "subject_abstract": "Biologische akkerbouw, Bodemkwaliteit", "target_audience_abstract": "Akkerbouwers, Multifunctionele landbouwers, Bodemdeskundigen", "region_abstract": "Zuid-Holland", "jumplinktext": "Bronnen en info" } }, { "identifier": "mediaitem_588772", "title": "Online module Pootgoedteelt", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Online-module-Pootgoedteelt-1.htm" }, "lead": "Met de mededeling dat de pootgoedteelt de komende jaren drastisch gaat veranderen komt het bedrijf AardEvo – een joint venture tussen zaadfirma KWS en het Amerikaanse aardappelverwerkersbedrijf Simplot – met veel tromgeroffel de sector in. Een hoop gemekker en weinig wol?", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/9/5/4/588803_fullimage_pootgoedmodule_8a694c2f_530x357.jpg", "width": 530, "height": 357, "focuspoint-x": 0, "focuspoint-y": 0, "alternative_text": "Piepers in kratten", "photographer": "", "photographer_hyperlink": "https://www.google.nl", "photo_license": "", "photo_license_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/service/license/", "source_info": "Unsplash", "source_info_hyperlink": "https://unsplash.com/" }, "publication_date": "2021-07-29T01:56+02:00", "lastmodified_date": "2021-07-29T01:56+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_akkerbouw", "gkn_tuinbouw" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "", "theme": [ "gkn_tuinbouw", "gkn_akkerbouw" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "", "url": "/nl/groenkennisnet/dossier.htm" }, "author": { "title": "", "url": "/nl/groenkennisnet/dossier.htm" }, "contactperson": { "title": "", "url": "/nl/groenkennisnet/dossier.htm" }, "extra_image": { "title": "26 soorten microplastics en -rubbers in Nederlandse rivieren opgespoord", "url": "https://www.wur.nl/nl/nieuws/26-soorten-microplastics-en-rubbers-in-Nederlandse-rivieren-opgespoord.htm" }, "link_extra_image": "https://www.google.nl", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_588799", "title": "Handboek voor samenwerking tussen akkerbouw en veehouderij", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Handboek-samenwerking-akkerbouw-veehouderij.htm" }, "lead": "Samenwerkingsverbanden tussen melkveehouders en akkerbouwers dragen bij aan regiobrede kringlooplandbouw en het efficiënter omgaan met mineralen op gebiedsniveau. Uiteindelijk gaat het om het verbeteren van de bodemkwaliteit, beperken van het gebruik van eindige grondstoffen, verlagen van emissies en verhogen van biodiversiteit op een wijze die zowel de akkerbouwer als de melkveehouder voordelen biedt. Die voordelen zijn onder meer te behalen met uitwisseling van grond, de teelt van voedergewassen en mest.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/6/2/3/588794_fullimage_grondgebonden-countryside.jpg", "width": 530, "height": 357, "focuspoint-x": 0, "focuspoint-y": 0, "alternative_text": "ALT tekst Foto Mabel Amber via Pixabay. Foto bij GKN artikel Een op de vijf grondgebonden landbouwbedrijven is extensief", "photographer": "Mabel Amber", "photographer_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/users/mabelamber-1377835/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=3826331", "photo_license": "Voorbeeld licentietekst", "photo_license_hyperlink": "www.licentietekst.nl", "source_info": "via Pixabay", "source_info_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=3826331" }, "publication_date": "2021-07-29T01:57+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-24T11:17+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_akkerbouw", "gkn_plant", "gkn_etalage_home", "gkn_kringlooplandbouw", "gkn_tuinbouw", "Akkerbouwers" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_kringlooplandbouw", "gkn_plant", "gkn_etalage_home", "gkn_akkerbouw", "gkn_tuinbouw" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "", "url": "/nl/groenkennisnet/dossier.htm" }, "author": { "title": "", "url": "/nl/groenkennisnet/dossier.htm" }, "contactperson": { "title": "", "url": "/nl/groenkennisnet/dossier.htm" }, "extra_image": { "title": "", "url": "/nl/groenkennisnet/dossier.htm" }, "link_extra_image": "www.linkachterextrafoto.nl", "subject_abstract": "Onderwerp voor samenvatting", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "Naar het handboek" } } ] } , { "identifier": "element_18334545", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "Link naar Nieuwsoverview", "link_url": "www.nieuws.nl" } } ] }, { "area": "behandeling", "title": "Behandeling", "contentarea_template": "contenttemplate_dossier","background": true,"contentarea_leadtext": "Voor rhinopneumonie is geen specifieke therapie voorhanden. In het geval van de verkoudheidsvorm is dat geen probleem omdat de paarden doorgaans snel herstellen, net zoals de mens in het geval van een verkoudheid. Voor rhinopneumonie is geen specifieke therapie voorhanden.", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Y Voor rhinopneumonie is geen specifieke therapie voorhanden. In het geval van de verkoudheidsvorm is dat geen probleem omdat de paarden doorgaans snel herstellen, net zoals de mens in het geval van een verkoudheid. Voor rhinopneumonie is geen specifieke therapie voorhanden. In het geval van de verkoudheidsvorm is dat geen probleem omdat de paarden doorgaans snel herstellen, net zoals de mens in het geval van een verkoudheid. Voor rhinopneumonie is geen specifieke therapie voorhanden. In het geval van de verkoudheidsvorm is dat geen probleem omdat de paarden doorgaans snel herstellen, net zoals de mens in het geval van een verkoudheid. <\/p>

Voor rhinopneumonie is geen specifieke therapie voorhanden. In het geval van de verkoudheidsvorm is dat geen probleem omdat de paarden doorgaans snel herstellen, net zoals de mens in het geval van een verkoudheid. Voor rhinopneumonie is geen specifieke therapie voorhanden. In het geval van de verkoudheidsvorm is dat geen probleem omdat de paarden doorgaans snel herstellen, net zoals de mens in het geval van een verkoudheid.<\/p>" } , { "identifier": "element_18334549", "type": "modularcontent", "gkzindexmanual": {"gkz_content_id": [ "415533", "57987", "918304", "544643" ]} } , { "identifier": "element_18334551", "type": "modularcontent", "GKZ_searchelementquery": { "gkz_linktext": "Meer over behandeling", "gkz_search_query": "https://library.wur.nl/WebQuery/gkn3?q=Paarden&wq_flt=uitvoercode/id&wq_val=LESSEN&wq_srt_desc=publicatiejaar" } } ] }, { "area": "preventie", "title": "Preventie", "contentarea_template": "contenttemplate_dossier","background": false,"contentarea_leadtext": "Voor rhinopneumonie is geen specifieke therapie voorhanden. In het geval van de verkoudheidsvorm is dat geen probleem omdat de paarden doorgaans snel herstellen, net zoals de mens in het geval van een verkoudheid. Voor rhinopneumonie is geen specifieke therapie voorhanden. In het geval van de verkoudheidsvorm is dat geen probleem omdat de paarden doorgaans snel herstellen, net zoals de mens in het geval van een verkoudheid. Voor rhinopneumonie is geen specifieke therapie voorhanden. In het geval van de verkoudheidsvorm is dat geen probleem omdat de paarden doorgaans snel herstellen, net zoals de mens in het geval van een verkoudheid. ", "elements": [ { "type": "text", "html": "

X Voor rhinopneumonie is geen specifieke therapie voorhanden. In het geval van de verkoudheidsvorm is dat geen probleem omdat de paarden doorgaans snel herstellen, net zoals de mens in het geval van een verkoudheid. Voor rhinopneumonie is geen specifieke therapie voorhanden. In het geval van de verkoudheidsvorm is dat geen probleem omdat de paarden doorgaans snel herstellen, net zoals de mens in het geval van een verkoudheid. Voor rhinopneumonie is geen specifieke therapie voorhanden. In het geval van de verkoudheidsvorm is dat geen probleem omdat de paarden doorgaans snel herstellen, net zoals de mens in het geval van een verkoudheid. <\/p>

Voor rhinopneumonie is geen specifieke therapie voorhanden. In het geval van de verkoudheidsvorm is dat geen probleem omdat de paarden doorgaans snel herstellen, net zoals de mens in het geval van een verkoudheid. Voor rhinopneumonie is geen specifieke therapie voorhanden. In het geval van de verkoudheidsvorm is dat geen probleem omdat de paarden doorgaans snel herstellen, net zoals de mens in het geval van een verkoudheid.<\/p>" } , { "identifier": "element_18724095", "type": "modularcontent", "gkzindexmanual": {"gkz_content_id": [ "1039055", "373983", "376162", "1025927", "463144", "373983" ]} } , { "identifier": "element_18334557", "type": "modularcontent", "GKZ_searchelementquery": { "gkz_linktext": "Meer over preventie van het Rhinovirus", "gkz_search_query": "https://library.wur.nl/WebQuery/gkn3?q=rhinovirus&wq_flt=publicatiejaar&wq_val=2020&wq_srt_desc=publicatiejaar" } } ] }, { "area": "interessantevideo's", "title": "Interessante video's", "contentarea_template": "contenttemplate_video","background": false,"contentarea_leadtext": "", "elements": [ { "identifier": "element_18334563", "type": "modularcontent", "videocontent": { "title": "Stal Van Eijk laat paarden inenten tegen Rhinovirus", "source": "ZO-NWS", "url": "https://www.youtube.com/watch?v=gNjnsAx2138", "image": {"error": "no image selected"} } } , { "identifier": "element_18334565", "type": "modularcontent", "videocontent": { "title": "Manege Lelystad na rhinovirus nu door coronavirus zwaar getroffen", "source": "Omroep Flevoland", "url": "https://www.youtube.com/watch?v=V0HWwD6WBFk", "image": {"error": "no image selected"} } } , { "identifier": "element_18334567", "type": "modularcontent", "GKZ_searchelementquery": { "gkz_linktext": "Meer video's over het Rhinovirus", "gkz_search_query": "https://library.wur.nl/WebQuery/gkn3?q=paarden&wq_flt=link/omschrijving&wq_val=Video" } } ] }, { "area": "content2", "title": "Meer informatie", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Aanvullende informatie<\/h2>" } , { "identifier": "element_18334571", "type": "modularcontent", "gkzindexmanual": {"gkz_content_id": [ "376162", "373983", "1025927" ]} } , { "identifier": "element_18334573", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "Website prventie Rhinovirus", "link_url": "www.paarden.nl" } } , { "identifier": "element_18334575", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "Startpagina Akkerbouw", "link_url": "" } } , { "type": "text", "html": "

Organisaties  <\/h2>" } , { "identifier": "element_18334577", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "Website over paarden", "link_url": "www.google.nl" } } , { "type": "text", "html": "

Wetenschappelijke publicaties<\/h2>" } , { "identifier": "element_18334579", "type": "modularcontent", "gkzindexmanual": {"gkz_content_id": [ "463144", "376162", "373983" ]} } ] } ] }