{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_605041", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_dossier", "title": "Proces­technologie ", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/dossier/procestechnologie-dossier.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 605041, "identifier": "mediaitem_605041", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_dossier", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_dossier", "url": "/nl/groenkennisnet/dossier/procestechnologie-dossier.htm", "title": "Proces­technologie", "lead": "Procestechnologie is het omzetten van grondstoffen naar een eindproduct op industriële schaal.\n\nIn de voedingsmiddelenindustrie kennen de grondstoffen een grote variatie en zijn vaak afkomstig van verschillende leveranciers. Het eindproduct moet smakelijk zijn en voldoen aan strenge richtlijnen voor hygiëne en kwaliteit.\n\nEen procesoperator die werkt in de voedingsmiddelenindustrie, combineert zijn technische kennis met kennis van grondstoffen, verpakkingen, hygiëne en kwaliteit.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/9/b/6/609857_fullimage_kaas.jpg", "width": 1280, "height": 853, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "Kaas - Anthony Arnaud via Pixabay", "photographer": "Anthony Arnaud", "photographer_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/users/anthonyarnaud-943147/", "photo_license": "Pixabay License", "photo_license_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/service/license/", "source_info": "", "source_info_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/photos/kaas-verfijning-melk-boerderij-koe-5125021/", "keywords": [ "melk", "rijpen", "kaas", "kaas maken" ] }, "publication_date": "2021-09-13T20:21+02:00", "lastmodified_date": "2022-02-07T12:14+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "gkn_home", "gkn_voeding", "Dossier", "gkn_wvlo", "gkn_voedingsmiddelenindustrie" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Dossier", "theme": [ "gkn_home", "gkn_voeding", "gkn_voedingsmiddelenindustrie", "gkn_wvlo" ], "keywords": [], "video_header": "", "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "experts": [{ "title": "Esther Wouters", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/esther-wouters.htm" }], "link_extra_image": "", "last_update": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ ] }, { "area": "beginhier", "title": "Begin hier", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_dossier", "name": "contenttemplate_dossier"},"background": false,"contentarea_leadtext": "", "elements": [ { "identifier": "element_19930723", "type": "modularcontent", "gkzindexmanual": { "title": "", "gkz_content_id": [ "1023882", "1013002", "1032410" ] } } , { "identifier": "element_19843372", "type": "contentitemslist", "subtype": "normal", "title": "Nieuwsberichten van Groen Kennisnet", "mediaitems": [ { "identifier": "mediaitem_601357", "title": "Precisievoeding voor varkens zorgt voor een verminderde milieubelasting", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/precisievoeding-voor-varkens-zorgt-voor-een-verminderde-milieubelasting-1.htm" }, "lead": "Door het aanbod van nutriënten uit het varkensvoer beter af te stemmen op de werkelijke behoefte van de dieren, zal er een vermindering van milieubelasting plaatsvinden. Dat blijkt uit onderzoek in het kader van het EU Feed-a-Gene project van Wageningen Livestock Research, dat ze samen met 22 andere internationale partijen heeft afgerond.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/9/d/0/cid601357_WLR_alfons_2.jpg", "width": 1000, "height": 673, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-10-02T10:34+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:42+02:00", "expiration_date": "2025-10-02T00:00+02:00", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_dier", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_kringlooplandbouw", "GKN2IMPORT", "news_pv", "precision_farming" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_596548", "title": "Eerste docentendag CBBE was een succes", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/eerste-docentendag-cbbe-was-een-succes-1.htm" }, "lead": "Op 4 februari zijn een 30-tal docenten uit het MBO, HBO en WO bijeen geweest in Wageningen om zich te verdiepen in de Biobased Economy. Deze bijeenkomst is de eerste in een serie van docentendagen.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/b/b/f/cid596548_eerste%2520docentendag.jpg", "width": 530, "height": 357, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2015-02-11T11:26+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T02:02+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_biobased_economy", "gkn_onderwijs", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_home", "gkn_biobased_economy", "gkn_onderwijs" ], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_596197", "title": "Tweede docentendag CBBE inspireert", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/tweede-docentendag-cbbe-inspireert-2.htm" }, "lead": "Op 24 juni zijn een 30-tal docenten uit het MBO, HBO en WO bijeen geweest in Wageningen om zich te verdiepen in de Biobased Economy. Deze bijeenkomst is de tweede in een serie van docentendagen van het Centre for Biobased Economy.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/1/0/2/cid596197_Plantencellen.jpg", "width": 530, "height": 357, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2015-07-16T15:18+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T01:57+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_plant", "gkn_biobased_economy", "gkn_onderwijs", "GKN2IMPORT", "gkn_greenport", "gkn_hbo" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_biobased_economy", "gkn_home", "gkn_onderwijs", "gkn_plant", "gkn_greenport", "gkn_hbo" ], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } } ] } ] }, { "area": "product­ontwikkeling", "title": "Product­ontwikkeling", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_dossier", "name": "contenttemplate_dossier"},"background": true,"contentarea_leadtext": "Bij productontwikkeling vind je informatie over het ontwikkelen en bedenken van nieuwe producten en smaken.", "elements": [ { "identifier": "element_19487501", "type": "modularcontent", "gkzindexmanual": { "title": "", "gkz_content_id": [ "996629", "328783", "1006610", "1006385" ] } } , { "identifier": "element_19843440", "type": "modularcontent", "GKZ_searchelementquery": { "gkz_linktext": "Zoek meer informatie over procestechnologie en productontwikkeling", "gkz_search_query": "https://library.wur.nl/WebQuery/gkz-master?q=procestechnologie+AND+productontwikkeling&wq_srt_desc=score" } } ] }, { "area": "innovatievoordetoekomst", "title": "Innovatie voor de toekomst", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_dossier", "name": "contenttemplate_dossier"},"background": false,"contentarea_leadtext": "Bij procestechnologie zorg je dat alles soepel loopt bij voedingsbedrijven. Je wil informatie over hoe je machines en processen goed op elkaar afstelt. Je vind hier informatie over hoe je kan zorgen dat het voedingsmiddel elke dag precies hetzelfde smaakt, ruikt en eruit ziet. ", "elements": [ { "identifier": "element_19487609", "type": "modularcontent", "gkzindexmanual": { "title": "", "gkz_content_id": [ "1001300", "866033", "1001304" ] } } , { "identifier": "element_19844374", "type": "modularcontent", "GKZ_searchelementquery": { "gkz_linktext": "Zoek meer informatie over innovatie en toekomst in de procestechnologie", "gkz_search_query": "https://library.wur.nl/WebQuery/gkz-master?q=procestechnologie%20AND%20innovatie%20AND%20toekomst%20AND%20voeding&wq_flt=trefwoord/dut&wq_val=innovaties&wq_srt_desc=score" } } ] }, { "area": "conserveren", "title": "Conserveren", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_dossier", "name": "contenttemplate_dossier"},"background": true,"contentarea_leadtext": "Mensen hebben voedsel altijd zodanig bewerkt, dat ze het langer konden bewaren; conserveren. ", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Conserveren<\/a>: Dit doe je door het doden of niet laten groeien van ongewenste micro-organismen, zoals bacteriën, schimmels, gisten en virussen. Voorbeelden zijn het inmaken of wecken van groenten en fruit. Vlees kun je roken. Witte kool kan je zouten waardoor het zuurkool wordt.<\/p>

Door voedingsmiddelen in de koelkast of vriezer te leggen kunnen ze ook langer bewaard worden. Voedselfabrikanten spelen daar op in door diepgevroren producten aan te bieden.<\/p>" } , { "identifier": "element_19144888", "type": "modularcontent", "gkzindexmanual": { "title": "", "gkz_content_id": [ "1006455", "1006390", "543226" ] } } , { "identifier": "element_19844323", "type": "modularcontent", "GKZ_searchelementquery": { "gkz_linktext": "Zoek meer informatie over procestechnologie en conserveren", "gkz_search_query": "https://library.wur.nl/WebQuery/gkz-master?q=procestechnologie+AND+conserv*+AND+voeding&wq_srt_desc=score" } } ] }, { "area": "verpakkingen", "title": "Verpakkingen", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_dossier", "name": "contenttemplate_dossier"},"background": false,"contentarea_leadtext": "Verpakkingsmaterialen beschermen voedingsmiddelen waardoor voedingsmiddelen langer houdbaar blijven. Belangrijk is wel dat de verpakking veilig is. Tegenwoordig is er steeds meer aandacht voor duurzaam verpakkingsmateriaal. ", "elements": [ { "identifier": "element_19487280", "type": "modularcontent", "gkzindexmanual": { "title": "", "gkz_content_id": [ "995617", "1003467", "1006374", "1018924" ] } } , { "identifier": "element_19844444", "type": "modularcontent", "GKZ_searchelementquery": { "gkz_linktext": "Zoek meer informatie over verpakkingen en procestechnologie", "gkz_search_query": "https://library.wur.nl/WebQuery/gkz-master?q=procestechnologie+AND+verpakking+AND+verpakkingen&wq_srt_desc=score" } } ] }, { "area": "duurzaamheid", "title": "Duurzaamheid", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_dossier", "name": "contenttemplate_dossier"},"background": true,"contentarea_leadtext": "Duurzaamheid gaat het om het vinden van een balans tussen sociale gelijkheid, milieubescherming en economische groei. Duurzaam produceren zal steeds belangrijker worden. Wat doen ondernemers om duurzaam voedsel te maken?", "elements": [ { "identifier": "element_19487281", "type": "modularcontent", "gkzindexmanual": { "title": "", "gkz_content_id": [ "997185", "997183", "450857" ] } } , { "identifier": "element_19927215", "type": "modularcontent", "GKZ_searchelementquery": { "gkz_linktext": "Zoek meer informatie over duurzame voedselproductie en procestechnologie", "gkz_search_query": "https://library.wur.nl/WebQuery/gkz-master?q=procestechnologie+AND+duurzaamheid+AND+(voedsel+OR+voedselproductie)&wq_srt_desc=score" } } ] }, { "area": "trends", "title": "Trends", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_dossier", "name": "contenttemplate_dossier"},"background": false,"contentarea_leadtext": "Met welke nieuwe technologieën gaan we de wereld voeden? Hoe ziet het voedsel van en voor de toekomst eruit? Krijgen we straks gepersonaliseerde voeding die aansluiten bij zijn leeftijd, gezondheidsstatus of leefstijl? En wat gaan we eten in de toekomst? Welke machines zijn bijvoorbeeld nodig voor het maken van vleesvervangers.", "elements": [ { "identifier": "element_19487065", "type": "modularcontent", "gkzindexmanual": { "title": "", "gkz_content_id": [ "1006608", "1000159", "1006471", "1011344" ] } } , { "identifier": "element_19927214", "type": "modularcontent", "GKZ_searchelementquery": { "gkz_linktext": "Zoek meer informatie over trends in voeding en procestechnologie", "gkz_search_query": "https://library.wur.nl/WebQuery/gkz-master?q=procestechnologie+AND+trends+AND+(voedsel+OR+voedselproductie)&wq_srt_desc=score" } } ] }, { "area": "video's", "title": "Video's", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_video", "name": "contenttemplate_video"},"background": false,"contentarea_leadtext": "", "elements": [ { "identifier": "element_19145291", "type": "modularcontent", "videocontent": { "title": "Hoe onvoorstelbaar veel voedsel Nederland maakt", "source": "NOS op 3, 2019", "url": "https://youtu.be/YmczicxAhnw", "image": {"error": "no image selected"} } } , { "identifier": "element_19145290", "type": "modularcontent", "videocontent": { "title": "In de bakkerij als een procesoperator", "source": "Randstad Nederland, 2017", "url": "https://youtu.be/2RFsVHC7gIw", "image": {"error": "no image selected"} } } , { "identifier": "element_19145292", "type": "modularcontent", "videocontent": { "title": "Hoe blijft voedsel langer houdbaar?", "source": "De Buitendienst, 2017", "url": "https://youtu.be/YN13JnLXHZs", "image": {"error": "no image selected"} } } , { "identifier": "element_19145293", "type": "modularcontent", "videocontent": { "title": "De maaltijdscanner (KennisOnline in beeld 2020)", "source": "Wageningen University & Research", "url": "https://youtu.be/4SgVmCg7LaY", "image": {"error": "no image selected"} } } , { "identifier": "element_19144734", "type": "modularcontent", "GKZ_searchelementquery": { "gkz_linktext": "", "gkz_search_query": "" } } ] }, { "area": "content2", "title": "Meer informatie", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Links <\/h2>" } , { "identifier": "element_19145308", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "Voedingscentrum - Eten bewaren", "link_url": "https://www.voedingscentrum.nl/nl/thema/kopen-koken-bewaren/eten-bewaren.aspx" } } , { "identifier": "element_19145309", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "Voedingscentrum - Verpakkingsmaterialen", "link_url": "https://www.voedingscentrum.nl/encyclopedie/verpakkingsmaterialen.aspx" } } , { "identifier": "element_19145310", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "Kennisinstituut Duurzaam Verpakken", "link_url": "https://kidv.nl/" } } , { "identifier": "element_19145311", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "3D-printen van voedsel, gezond en op maat", "link_url": "https://weblog.wur.nl/uitgelicht/3d-printen-van-voedsel/" } } , { "identifier": "element_19145313", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "Gepersonaliseerde voeding: voedingsreuzen weten straks alles over jou", "link_url": "https://www.rtlnieuws.nl/economie/business/artikel/5004001/voeding-gezondheid-dna-privacy-bedrijven-geld" } } , { "type": "text", "html": "

Meer video's<\/h2>" } , { "identifier": "element_19145320", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "Etenschap – Hogedrukmachine", "link_url": "https://youtu.be/UVYHjzzmLGM" } } , { "identifier": "element_19145321", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "Hoe kan ik duurzaam ondernemen?", "link_url": "https://youtu.be/4KRvd6oYB7I" } } , { "identifier": "element_19145322", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "Alternative proteins from microalgae", "link_url": "https://youtu.be/F6ocvrKSh6Q" } } , { "identifier": "element_19145323", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "Wanneer komt er groente en fruit uit de 3D printer?", "link_url": "https://youtu.be/IBXHiBvA-5E" } } , { "identifier": "element_19145325", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "Hoe kunnen de superpowers van bier het klimaat redden?", "link_url": "https://youtu.be/fW_UlaTE69k" } } ] } ] }