{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_608813", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_dossier", "title": "Paarden­training", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/dossier/paardentraining-dossier.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 608813, "identifier": "mediaitem_608813", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_dossier", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_dossier", "url": "/nl/groenkennisnet/dossier/paardentraining-dossier.htm", "title": "Paarden­training", "lead": "Paarden worden getraind voor verschillende doeleinden, bijvoorbeeld voor dressuur, springen, eventing, endurance, de men- of tuigsport, voor de keuring, voltige, reining of andere western disciplines, of voor de nieuwere takken van sport als Working Equitation of TREC.\nHoewel de disciplines nogal kunnen verschillen, is een deel van de training vergelijkbaar. In alle gevallen zullen de spierkracht, uithoudingsvermogen en coördinatie getraind moeten worden. En in alle disciplines komen leerprincipes, dus de manier waarop paarden leren, aan bod.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/c/c/e/609116_fullimage_paardentraining.jpg", "width": 1280, "height": 853, "focuspoint-x": 819, "focuspoint-y": 245, "alternative_text": "Paardentraining - Pezibear via Pixabay", "photographer": "Pezibear", "photographer_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/users/pezibear-526143/", "photo_license": "Pixabay License", "photo_license_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/service/license/", "source_info": "", "source_info_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/photos/paard-pony-drafpalen-paal-training-5819950/", "keywords": [ "wedstrijd", "paard", "paardentraining", "paardenhouderij", "training" ] }, "publication_date": "2021-10-06T11:12+02:00", "lastmodified_date": "2022-10-05T16:45+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "gkn_home", "Dossier", "gkn_paardenhouderij" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Dossier", "theme": [ "gkn_paardenhouderij", "gkn_home" ], "keywords": [], "video_header": "", "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "experts": [{ "title": "Bart Ducro", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/bart-ducro-2.htm" }], "link_extra_image": "", "last_update": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ ] }, { "area": "beginhier", "title": "Begin hier", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_dossier", "name": "contenttemplate_dossier"},"background": false,"contentarea_leadtext": "", "elements": [ { "type": "text", "html": "

De informatie in dit dossier is samengesteld uit verschillende bronnen. Deels zijn dit wetenschappelijke onderzoeken, deels is het meer uitvoerend. <\/p>

Er zijn alleen bronnen opgenomen die gratis geraadpleegd kunnen worden, van zo veel mogelijk verschillende auteurs. Veel officieel gepubliceerde artikelen zijn alleen beschikbaar als ervoor betaald wordt. Die bronnen zijn niet in dit dossier opgenomen, maar zijn wel te vinden als je doorzoekt op de informatie die hier genoemd wordt.<\/p>" } , { "identifier": "element_19413938", "type": "modularcontent", "gkzindexmanual": { "title": "", "gkz_content_id": [ "1027283", "378074", "354154", "471675" ] } } , { "identifier": "element_19847984", "type": "modularcontent", "GKZ_searchelementquery": { "gkz_linktext": "Alle bronnen over paardentraining in de Kennisbank", "gkz_search_query": "https://library.wur.nl/WebQuery/gkn3?q=training&wq_flt=uitvoercode/id&wq_val=GKN_PAARDENHOUDERIJ&wq_srt_desc=score" } } ] }, { "area": "leerprincipes", "title": "Leerprincipes", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_dossier", "name": "contenttemplate_dossier"},"background": true,"contentarea_leadtext": "Positieve of negatieve bekrachtiging, associatief of niet-associatief leren, operante of klassieke conditionering... Als je de juiste leerprincipes kent, kun je paarden veel beter trainen. Door kennis van leerprincipes van paarden, kun je paarden efficiënter en\r\nwelzijnsvriendelijker trainen.", "elements": [ { "identifier": "element_19413827", "type": "modularcontent", "gkzindexmanual": { "title": "", "gkz_content_id": [ "411280", "420706", "471778", "471588" ] } } ] }, { "area": "trainingsleer", "title": "Trainingsleer", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_dossier", "name": "contenttemplate_dossier"},"background": false,"contentarea_leadtext": "Door te weinig training zal je paard niet verbeteren, maar door te veel training kan hij blessures oplopen. Wanneer train je te weinig, wanneer te veel? En hoe zit het met de houding van het paard tijdens de training. Over de Laag-Diep-Rond methode die sommige topdressuurruiters toepassen, is veel gepubliceerd.", "elements": [ { "identifier": "element_19413845", "type": "modularcontent", "gkzindexmanual": { "title": "", "gkz_content_id": [ "471595", "471586", "459402", "471769" ] } } ] }, { "area": "monitoren", "title": "Monitoren", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_dossier", "name": "contenttemplate_dossier"},"background": true,"contentarea_leadtext": "In de humane sport geldt ‘meten is weten’. Ook in de hippische disciplines wordt steeds meer gebruik gemaakt van metingen. Zo is de hartslagmeter bij disciplines als eventing al helemaal ingeburgerd. Daarnaast kunnen ook zaken als de zadeldruk en teugeldruk gemeten worden. Ook wordt steeds meer gebruik gemaakt van video-analyse om de bewegingen van het paard in beeld te brengen.", "elements": [ { "identifier": "element_19413874", "type": "modularcontent", "gkzindexmanual": { "title": "", "gkz_content_id": [ "428371", "471585", "471587", "426678" ] } } ] }, { "area": "trainingperdiscipline", "title": "Training per discipline", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_dossier", "name": "contenttemplate_dossier"},"background": false,"contentarea_leadtext": "Hoewel bij alle sportpaarden en pony’s zaken als conditie, uithoudingsvermogen, coördinatie en kracht getraind worden, verschillen de accenten bij de verschillende takken van paardensport. Daarom is in dit deel van het dossier aandacht voor onderzoek bij verschillende disciplines, zoals bijvoorbeeld de springsport, de rensport, de mensport en de training van IJslandse paarden.", "elements": [ { "identifier": "element_19413880", "type": "modularcontent", "gkzindexmanual": { "title": "", "gkz_content_id": [ "471594", "471675", "471679", "355570" ] } } ] }, { "area": "blessures", "title": "Blessures", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_dossier", "name": "contenttemplate_dossier"},"background": true,"contentarea_leadtext": "Helaas komen er tijdens de training van paarden blessures voor. Met name het slecht doorbloede onderbeen van het paard is zeer gevoelig voor blessures. In dit deel van het dossier gaat het met name over blessures bij paarden, maar er is ook wat aandacht voor ruiterblessures. Welke factoren zijn van invloed op blessures en helpt bijvoorbeeld een aquatrainer bij de revalidatie?", "elements": [ { "identifier": "element_19413882", "type": "modularcontent", "gkzindexmanual": { "title": "", "gkz_content_id": [ "451517", "471643", "471676", "471680" ] } } , { "identifier": "element_19847982", "type": "modularcontent", "GKZ_searchelementquery": { "gkz_linktext": "Meer bronnen over blessures en paardentraining", "gkz_search_query": "https://library.wur.nl/WebQuery/gkn3?q=training+AND+blessure*&wq_flt=uitvoercode/id&wq_val=GKN_PAARDENHOUDERIJ&wq_srt_desc=score" } } ] }, { "area": "content2", "title": "Meer informatie", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Overige bronnen<\/h2>" } , { "identifier": "element_19413820", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "Is Your Horse Fit? The Physiology of Conditioning, website Alberta Ministry of Agriculture and Forestry", "link_url": "http://www1.agric.gov.ab.ca/$department/deptdocs.nsf/all/hrs6942" } } , { "identifier": "element_19413823", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "Toetsmodule Match en Mismatch - Kigo project Dierenwelzijnsweb, 2011", "link_url": "http://www1.agric.ahttp://www.dierenwelzijnsweb.nl/nl/dierenwelzijnsweb/show/Toetsmodule-Match-en-Mismatch-beoordeling-welzijn-van-het-bereden-paard.htmgov.ab.ca/$department/deptdocs.nsf/all/hrs6942" } } , { "identifier": "element_19413824", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "Abouthorses.tv - online cursussen over training en welzijn van paarden", "link_url": "http://www.abouthorses.tv/" } } ] } ] }