{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_606085", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_dossiermediaitem", "title": "Onkruid­bestrijding op verhardingen", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/dossier/onkruidbestrijding-op-verhardingen.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 606085, "identifier": "mediaitem_606085", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_dossier", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_dossier", "url": "/nl/groenkennisnet/dossier/onkruidbestrijding-op-verhardingen.htm", "title": "Onkruid­bestrijding op verhardingen", "lead": "De makkelijkste en goedkoopste manier om onkruid te bestrijden is het spuiten met onkruidbestrijdingsmiddelen (herbiciden). Nadeel is dat veel van deze bestrijdingsmiddelen afspoelen naar het oppervlaktewater. Sinds maart 2016 mogen professionele gebruikers het onkruidbestrijdingsmiddel glyfosaat niet meer toepassen op verhardingen. In dit dossier vind je informatie over duurzaam onkruidbeheer op verhardingen.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/9/d/4/609835_fullimage_onkruid.jpg", "width": 1280, "height": 856, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "Onkruid op verharding - Fundacja Poblize via Pixabay", "photographer": "Fundacja Poblize", "photographer_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/users/fundacja_poblize-626675/", "photo_license": "Pixabay License", "photo_license_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/service/license/", "source_info": "", "source_info_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/photos/mosterd-onkruid-plant-pioneer-bloem-3707652/" }, "publication_date": "2021-09-20T14:37+02:00", "lastmodified_date": "2021-10-11T14:34+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "gkn_home", "Dossier", "gkn_groenvoorziening" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Dossier", "theme": [ "gkn_home", "gkn_groenvoorziening" ], "keywords": [], "video_header": "", "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "experts": [], "link_extra_image": "", "last_update": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ ] }, { "area": "beginhier", "title": "Begin hier", "contentarea_template": "contenttemplate_dossier","background": false,"contentarea_leadtext": "", "elements": [ { "identifier": "element_19230839", "type": "modularcontent", "gkzindexmanual": {"gkz_content_id": [ "1012321", "549758", "549760" ]} } , { "identifier": "element_19229779", "type": "contentitemslist", "subtype": "normal", "title": "Nieuwsberichten van Groen Kennisnet", "mediaitems": [] } ] }, { "area": "duurzaamonkruidbeheer", "title": "Duurzaam onkruidbeheer", "contentarea_template": "contenttemplate_dossier","background": true,"contentarea_leadtext": "De DOB-methode heeft een centrale positie gekregen in de Nederlandse regelgeving over chemische onkruidbestrijding op verhardingen.", "elements": [ { "type": "text", "html": "

DOB staat voor Duurzaam Onkruidbeheer. Kern van het DOB-systeem zijn een aantal praktische richtlijnen<\/a> waarmee beheerders en uitvoerders van onkruidbestrijding duidelijke afspraken kunnen maken over voorwaarden, preventie, inzet van methoden en middelen en registratie van middelengebruik.<\/p>