{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_606085", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_dossier", "title": "Onkruid­bestrijding op verhardingen", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/dossier/onkruidbestrijding-op-verhardingen-dossier.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 606085, "identifier": "mediaitem_606085", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_dossier", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_dossier", "url": "/nl/groenkennisnet/dossier/onkruidbestrijding-op-verhardingen-dossier.htm", "title": "Onkruid­bestrijding op verhardingen", "lead": "De makkelijkste en goedkoopste manier om onkruid te bestrijden is het spuiten met onkruidbestrijdingsmiddelen (herbiciden). Nadeel is dat veel van deze bestrijdingsmiddelen afspoelen naar het oppervlaktewater. Sinds maart 2016 mogen professionele gebruikers het onkruidbestrijdingsmiddel glyfosaat niet meer toepassen op verhardingen. In dit dossier vind je informatie over duurzaam onkruidbeheer op verhardingen.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/9/d/4/609835_fullimage_onkruid.jpg", "width": 1280, "height": 856, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "Onkruid op verharding - Fundacja Poblize via Pixabay", "photographer": "Fundacja Poblize", "photographer_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/users/fundacja_poblize-626675/", "photo_license": "Pixabay License", "photo_license_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/service/license/", "source_info": "", "source_info_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/photos/mosterd-onkruid-plant-pioneer-bloem-3707652/", "keywords": [ "straat", "tegels", "onkruid" ] }, "publication_date": "2021-09-20T14:37+02:00", "lastmodified_date": "2022-02-07T12:10+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "gkn_home", "Dossier", "gkn_groenvoorziening" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Dossier", "theme": [ "gkn_home", "gkn_groenvoorziening" ], "keywords": [], "video_header": "", "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "experts": [], "link_extra_image": "", "last_update": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ ] }, { "area": "beginhier", "title": "Begin hier", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_dossier", "name": "contenttemplate_dossier"},"background": false,"contentarea_leadtext": "", "elements": [ { "identifier": "element_19230839", "type": "modularcontent", "gkzindexmanual": { "title": "", "gkz_content_id": [ "1012321", "549758", "549760" ] } } , { "identifier": "element_19678345", "type": "contentitemslist", "subtype": "normal", "title": "Nieuwsberichten van Groen Kennisnet", "mediaitems": [ { "identifier": "mediaitem_601178", "title": "Tuineigenaren gebruiken meer bestrijdingsmiddelen", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/tuineigenaren-gebruiken-meer-bestrijdingsmiddelen-1.htm" }, "lead": "In 2017 werd een Green Deal gesloten met als doel dat particulieren minder bestrijdingsmiddelen gaan gebruiken. Maar juist in dat jaar steeg het gebruik van middelen door tuineigenaren. Er werden vooral meer middelen tegen insecten gebruikt.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/9/a/9/cid601178_PIXNIO-46933-725x483.jpg", "width": 725, "height": 483, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-10-27T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:38+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_plantgezondheid", "gkn_groenvoorziening", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_etalage_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_plantgezondheid" ], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_600724", "title": "Forse daling gebruik bestrijdingsmiddelen door overheid", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/forse-daling-gebruik-bestrijdingsmiddelen-door-overheid-1.htm" }, "lead": "Het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen door Nederlandse overheidsinstellingen is in vijf jaar tijd met ongeveer 82% gedaald. Met name het gebruik van onkruidbestrijdingsmiddelen is flink afgenomen, zo blijkt uit cijfers van CBS.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/5/e/2/cid600724_640px-Onkruidbrander_met_4_branders_die_een_plaat_heet_maken.jpg", "width": 640, "height": 475, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2019-10-19T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T15:59+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_plantgezondheid", "gkn_groenvoorziening", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_plantgezondheid", "gkn_etalage_home" ], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_600156", "title": "Onkruidbeheer met een veeg-zuigwagen", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/onkruidbeheer-met-een-veeg-zuigwagen-1.htm" }, "lead": "Nadat chemische onkruidbestrijding op verhardingen sinds 2016 goeddeels verboden is, worden steeds vaker veegmachines ingezet. Met de veeg-zuigwagen zorg je ook dat onkruiden minder makkelijk kiemen.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/3/d/4/cid600156_sweeper-1687445_640.jpg", "width": 640, "height": 426, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2018-10-23T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T14:54+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_plantgezondheid", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_plantgezondheid" ], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } } ] } ] }, { "area": "duurzaamonkruidbeheer", "title": "Duurzaam onkruidbeheer", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_dossier", "name": "contenttemplate_dossier"},"background": true,"contentarea_leadtext": "De DOB-methode heeft een centrale positie gekregen in de Nederlandse regelgeving over chemische onkruidbestrijding op verhardingen.", "elements": [ { "type": "text", "html": "

DOB staat voor Duurzaam Onkruidbeheer. Kern van het DOB-systeem zijn een aantal praktische richtlijnen<\/a> waarmee beheerders en uitvoerders van onkruidbestrijding duidelijke afspraken kunnen maken over voorwaarden, preventie, inzet van methoden en middelen en registratie van middelengebruik.<\/p>

Onder de naam DOB 2.0 worden de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van duurzaam onkruidbeheer op verhardingen toegevoegd aan de DOB-richtlijnen. Terreinbeheerders en aannemers kunnen in 2012 aan de slag met DOB 2.0. Een aantal criteria uit de DOB-richtlijnen worden aangescherpt: Door halvering van het maximaal toegestane middelgebruik, extra bescherming van drinkwaterinnamepunten en kwetsbare grondwaterbeschermingsgebieden wordt de duurzaamheid van het beheer verder vergroot.<\/p>