{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_616021", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_dossiermediaitem", "title": "Onderwijs­dagen veehouderij", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/dossier/onderwijsdagen-veehouderij.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 616021, "identifier": "mediaitem_616021", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_dossier", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_dossier", "url": "/nl/groenkennisnet/dossier/onderwijsdagen-veehouderij.htm", "title": "Onderwijs­dagen veehouderij", "lead": "Vanaf 2007 organiseert het Onderwijsvernieuwingsprogramma Dier een onderwijsdag voor veehouderijdocenten in samenwerking met het Productschap voor Zuivel (PZ) en Wageningen UR. In 2014 heeft het UDV (Uitvoeringsagenda Duurzame Veehouderij) de taak van PZ overgenomen en deze taak is nu belegd bij het CIV. Op deze dagen worden in workshops de nieuwste onderzoeken en projectresultaten vanuit onderwijs, bedrijfsleven en onderzoek gepresenteerd en bediscussieerd. De presentaties leveren samen een schat van informatie op, die in dit dossier per thema gerangschikt zijn.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/1/4/4/610548_fullimage_melkkoe3.jpg", "width": 1280, "height": 853, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "Melkkoe - JACLOU-DL via Pixabay", "photographer": "JACLOU-DL", "photographer_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/users/jaclou-dl-5602247/", "photo_license": "Pixabay License", "photo_license_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/service/license/", "source_info": "", "source_info_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/photos/koe-holstein-koe-4269568/" }, "publication_date": "2021-11-15T10:27+02:00", "lastmodified_date": "2021-11-15T13:34+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_varkenshouderij", "Dossier", "gkn_pluimveehouderij", "gkn_kalverhouderij", "gkn_geitenhouderij", "gkn_schapenhouderij", "gkn_paardenhouderij", "gkn_zeldzame_landbouwhuisdieren" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Dossier", "theme": [ "gkn_home", "gkn_varkenshouderij", "gkn_zeldzame_landbouwhuisdieren", "gkn_geitenhouderij", "gkn_kalverhouderij", "gkn_melkveehouderij", "gkn_paardenhouderij", "gkn_pluimveehouderij", "gkn_schapenhouderij" ], "keywords": [], "video_header": "", "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "experts": [], "link_extra_image": "", "last_update": "" } }, "contents": [ { "area": "beginhier", "title": "Begin hier", "contentarea_template": "contenttemplate_dossier","background": false,"contentarea_leadtext": "", "elements": [ { "identifier": "element_19979382", "type": "contentitemslist", "subtype": "normal", "title": "Nieuwsberichten van Groen Kennisnet", "mediaitems": [ { "identifier": "mediaitem_600939", "title": "'Veehouderij op drift': onderwijsdag veehouderij inspirerend", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Veehouderij-op-drift-onderwijsdag-veehouderij-inspirerend-1.htm" }, "lead": "Floating Farm Rotterdam was het toneel voor de Landelijke Onderwijsdag Veehouderij op 5 november. Het programma bood bezoekers interessante inzichten en inspirerende workshops over innovaties voor een duurzame, toekomstbestendige veehouderij. De presentaties van deze dag zijn nu beschikbaar.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/4/2/5/cid600939_EImYoVZWwAUwvAr.jpg", "width": 680, "height": 510, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2019-11-11T09:17+02:00", "lastmodified_date": "2021-09-15T20:05+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_dier", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_dierenwelzijnsweb", "Dierenwelzijn", "gkn_onderwijs", "dww_huisvesting", "dww_melkvee", "dww_pluimvee", "dww_productiedieren", "dww_productiedieren_overig", "dww_varkens", "GKN2IMPORT", "gkn_groenpact" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_dier", "gkn_etalage_home", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_groenpact", "gkn_home", "gkn_onderwijs", "gkn_veehouderij", "gkn_dierenwelzijnsweb", "dww_melkvee", "dww_pluimvee", "dww_productiedieren", "dww_productiedieren_overig", "dww_varkens", "dww_huisvesting" ], "keywords": ["Dierenwelzijn"], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Dierenwelzijn, Veehouderij", "target_audience_abstract": "Veehouder", "region_abstract": "Rotterdam, Zuid-Holland", "jumplinktext": "Bekijk de bronnen" } }, { "identifier": "mediaitem_600218", "title": "UDV 2023 Landelijke Onderwijsdag 'De plek van de veehouderij in Nederland'", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/UDV-2023-Landelijke-Onderwijsdag-De-plek-van-de-veehouderij-in-Nederland-1.htm" }, "lead": "Op 21 november 2018 vond de jaarlijkse UDV landelijke onderwijsdag plaats. Dit jaar was het thema 'De plek van de veehouderij in Nederland.' Deelnemers konden nieuwe kennis en inspiratie opdoen in twee algemene presentaties en drie workshoprondes.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/7/1/c/cid600218_Capture_8a1f27c9_530x357.JPG", "width": 530, "height": 357, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2018-11-26T00:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T14:54+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_melkveehouderij", "gkn_dier", "gkn_plant", "gkn_varkenshouderij", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_dierenwelzijnsweb", "gkn_vollegrondsgroente", "gkn_precisielandbouw", "gkn_pluimveehouderij", "gkn_onderwijs", "gkn_lectoraat", "dww_diergedrag", "dww_melkvee", "dww_productiedieren", "GKN2IMPORT", "gkn_udv", "gkn_hbo", "coe_agrodier", "gkn_regioleren", "gkn_veerkrachtige_natuur", "gkn_voedselzekerheid", "gkn_ontwikkelagenda" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_home", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "coe_agrodier", "dww_melkvee", "dww_diergedrag", "dww_productiedieren", "gkn_dier", "gkn_dierenwelzijnsweb", "gkn_hbo", "gkn_melkveehouderij", "gkn_ontwikkelagenda", "gkn_precisielandbouw", "gkn_udv", "gkn_varkenshouderij", "gkn_veehouderij", "gkn_voedselzekerheid", "gkn_vollegrondsgroente", "gkn_veerkrachtige_natuur", "gkn_regioleren", "gkn_pluimveehouderij", "gkn_plant", "gkn_onderwijs", "gkn_lectoraat" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_599546", "title": "Presentaties onderwijsdag voor veehouderijdocenten beschikbaar", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Presentaties-onderwijsdag-voor-veehouderijdocenten-beschikbaar-1.htm" }, "lead": "Ruim 100 veehouderijdocenten bogen zich op 9 november over toekomstgerichte thema's tijdens de UDV-onderwijsdag. De presentaties van de onderwijsdag zijn beschikbaar.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/9/d/4/cid599546_udv_2017.JPG", "width": 800, "height": 584, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2017-11-13T15:44+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T14:04+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_dier", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_dierenwelzijnsweb", "gkn_onderwijs", "dww_diergedrag", "dww_diergezondheid", "dww_diervoeding", "dww_huisvesting", "dww_melkvee", "dww_pluimvee", "dww_productiedieren", "dww_productiedieren_overig", "dww_varkens", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_dier", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_onderwijs", "gkn_veehouderij", "gkn_dierenwelzijnsweb", "dww_diergedrag", "dww_diergezondheid", "dww_diervoeding", "dww_huisvesting", "dww_melkvee", "dww_pluimvee", "dww_productiedieren", "dww_productiedieren_overig", "dww_varkens" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } } ] } ] }, { "area": "bodemenbemesting", "title": "Bodem en bemesting", "contentarea_template": "contenttemplate_dossier","background": true,"contentarea_leadtext": "De bodem als productiefactor staat de laatste jaren sterk in de belangstelling. Ook in de veehouderijsector wordt er steeds meer over gesproken. Bij het in stand houden van de bodemvruchtbaarheid gaat het om meer dan drijfmest alleen. Bekalken, drainage, en het bodemleven zijn enkele andere factoren die een rol spelen. ", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Aarts - Kringloopwijs!<\/a><\/h4>

Aerts - Derogatie<\/a><\/h4>

Baars - Mineralenkringlopen<\/a><\/h4>

Broekhuis - Duurzaam meststoffen gebruik<\/a><\/h4>

Bussink - Fosfaatbemesting<\/a><\/h4>

Groenestein - Ammoniak en broeikasgassen<\/a><\/h4>

Eekeren - Organische stof<\/a><\/h4>

Groenestein - PAS en wat dat voor de landbouw betekent<\/a><\/h4>

Hanegraaf - Van schraal naar rijk zand<\/a><\/h4>

Keurentjes - Mineralenconcentraat<\/a><\/h4>

Oenema - Milieuscore<\/a><\/h4>

Romijn - Fosfaat met beleid minder<\/a><\/h4>

Ruitenbeek - Technologie versus ecologie<\/a><\/h4>

Vellinga - Carbon footprinting<\/a><\/h4>

Vliet - De bodem doorgrond<\/a><\/h4>

Frits van der Schans - Kringlooplandbouw<\/a><\/h4>