{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_616021", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_dossier", "title": "Onderwijs­dagen veehouderij", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/dossier/onderwijsdagen-veehouderij-dossier.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 616021, "identifier": "mediaitem_616021", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_dossier", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_dossier", "url": "/nl/groenkennisnet/dossier/onderwijsdagen-veehouderij-dossier.htm", "title": "Onderwijs­dagen veehouderij", "lead": "Vanaf 2007 organiseert het Onderwijsvernieuwingsprogramma Dier een onderwijsdag voor veehouderijdocenten. Op deze dagen worden in workshops de nieuwste onderzoeken en projectresultaten vanuit onderwijs, bedrijfsleven en onderzoek gepresenteerd en bediscussieerd. De presentaties leveren samen een schat van informatie op, die in dit dossier per thema gerangschikt zijn.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/1/4/4/610548_fullimage_melkkoe3.jpg", "width": 1280, "height": 853, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "Melkkoe - JACLOU-DL via Pixabay", "photographer": "JACLOU-DL", "photographer_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/users/jaclou-dl-5602247/", "photo_license": "Pixabay License", "photo_license_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/service/license/", "source_info": "", "source_info_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/photos/koe-holstein-koe-4269568/", "keywords": [ "koe", "holstein", "melkvee", "melkkoe" ] }, "publication_date": "2021-11-15T10:27+02:00", "lastmodified_date": "2022-11-16T16:39+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "Dossier", "gkn_zeldzame_landbouwhuisdieren" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Dossier", "theme": [ "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_zeldzame_landbouwhuisdieren" ], "keywords": [], "video_header": "", "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "experts": [], "link_extra_image": "", "last_update": "" } }, "contents": [ { "area": "beginhier", "title": "Begin hier", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_dossier", "name": "contenttemplate_dossier"},"background": false,"contentarea_leadtext": "", "elements": [ { "identifier": "element_30302548", "type": "contentitemslist", "subtype": "normal", "title": "Nieuwsberichten van Groen Kennisnet", "mediaitems": [ { "identifier": "mediaitem_682561", "title": "LOVe-dag ‘Een blik vooruit’", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/love-dag-blik-vooruit.htm" }, "lead": "Na twee jaren corona werd er dit jaar weer één grote LOVe-dag (Landelijke Onderwijsdag voor Veehouderijdocenten) georganiseerd. Het thema was: ‘Een blik vooruit’ en dit keer was de locatie in Hapert, bij MS Schippers. Maar liefst 120 deelnemers volgden het gevarieerde aanbod van presentaties en workshops.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/3/1/4/682570_fullimage_koeien_boerderij.jpg", "width": 1280, "height": 720, "focuspoint-x": 499, "focuspoint-y": 358, "alternative_text": "", "photographer": "", "photographer_hyperlink": "", "photo_license": "Shutterstock vrij gebruik", "photo_license_hyperlink": "https://www.shutterstock.com/nl/license", "source_info": "", "source_info_hyperlink": "", "keywords": [] }, "publication_date": "2022-11-16T12:21+02:00", "lastmodified_date": "2022-11-17T13:49+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_onderwijs" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_onderwijs" ], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Verslag Landelijke Onderwijsdag voor Veehouderijdocenten (LOVe)", "target_audience_abstract": "Docenten veehouderij", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_600939", "title": "'Veehouderij op drift': onderwijsdag veehouderij inspirerend", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/veehouderij-op-drift-onderwijsdag-veehouderij-inspirerend-1.htm" }, "lead": "Floating Farm Rotterdam was het toneel voor de Landelijke Onderwijsdag Veehouderij op 5 november. Het programma bood bezoekers interessante inzichten en inspirerende workshops over innovaties voor een duurzame, toekomstbestendige veehouderij. De presentaties van deze dag zijn nu beschikbaar.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/4/2/5/cid600939_EImYoVZWwAUwvAr.jpg", "width": 680, "height": 510, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2019-11-11T09:17+02:00", "lastmodified_date": "2021-09-15T20:05+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_dier", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_dierenwelzijnsweb", "Dierenwelzijn", "gkn_onderwijs", "dww_huisvesting", "dww_melkvee", "dww_pluimvee", "dww_productiedieren", "dww_productiedieren_overig", "dww_varkens", "GKN2IMPORT", "gkn_groenpact" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_dier", "gkn_etalage_home", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_groenpact", "gkn_home", "gkn_onderwijs", "gkn_veehouderij", "gkn_dierenwelzijnsweb", "dww_melkvee", "dww_pluimvee", "dww_productiedieren", "dww_productiedieren_overig", "dww_varkens", "dww_huisvesting" ], "related_dossier": [], "keywords": ["Dierenwelzijn"], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Dierenwelzijn, Veehouderij", "target_audience_abstract": "Veehouder", "region_abstract": "Rotterdam, Zuid-Holland", "jumplinktext": "Bekijk de bronnen" } }, { "identifier": "mediaitem_600218", "title": "UDV 2018 Landelijke Onderwijsdag 'De plek van de veehouderij in Nederland'", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/udv-2018-landelijke-onderwijsdag-de-plek-van-de-veehouderij-in-nederland.htm" }, "lead": "Op 21 november 2018 vond de jaarlijkse UDV landelijke onderwijsdag plaats. Dit jaar was het thema 'De plek van de veehouderij in Nederland.' Deelnemers konden nieuwe kennis en inspiratie opdoen in twee algemene presentaties en drie workshoprondes.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/7/1/c/cid600218_Capture_8a1f27c9_530x357.JPG", "width": 530, "height": 357, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2018-11-26T00:00+02:00", "lastmodified_date": "2022-09-12T16:51+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_melkveehouderij", "gkn_dier", "gkn_plant", "gkn_varkenshouderij", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_dierenwelzijnsweb", "gkn_vollegrondsgroente", "gkn_precisielandbouw", "gkn_pluimveehouderij", "gkn_onderwijs", "gkn_lectoraat", "dww_diergedrag", "dww_melkvee", "dww_productiedieren", "GKN2IMPORT", "gkn_udv", "gkn_hbo", "coe_agrodier", "gkn_regioleren", "gkn_veerkrachtige_natuur", "gkn_voedselzekerheid", "gkn_ontwikkelagenda" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_home", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "coe_agrodier", "dww_melkvee", "dww_diergedrag", "dww_productiedieren", "gkn_dier", "gkn_dierenwelzijnsweb", "gkn_hbo", "gkn_melkveehouderij", "gkn_ontwikkelagenda", "gkn_precisielandbouw", "gkn_udv", "gkn_varkenshouderij", "gkn_veehouderij", "gkn_voedselzekerheid", "gkn_vollegrondsgroente", "gkn_veerkrachtige_natuur", "gkn_regioleren", "gkn_pluimveehouderij", "gkn_plant", "gkn_onderwijs", "gkn_lectoraat" ], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } } ] } ] }, { "area": "bodemenbemesting", "title": "Bodem en bemesting", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_dossier", "name": "contenttemplate_dossier"},"background": true,"contentarea_leadtext": "De bodem als productiefactor staat de laatste jaren sterk in de belangstelling. Ook in de veehouderijsector wordt er steeds meer over gesproken. Bij het in stand houden van de bodemvruchtbaarheid gaat het om meer dan drijfmest alleen. Bekalken, drainage, en het bodemleven zijn enkele andere factoren die een rol spelen. ", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Aarts - Kringloopwijs!<\/a><\/h4>

Aerts - Derogatie<\/a><\/h4>

Baars - Mineralenkringlopen<\/a><\/h4>

Broekhuis - Duurzaam meststoffen gebruik<\/a><\/h4>

Bussink - Fosfaatbemesting<\/a><\/h4>

Groenestein - Ammoniak en broeikasgassen<\/a><\/h4>

Eekeren - Organische stof<\/a><\/h4>

Groenestein - PAS en wat dat voor de landbouw betekent<\/a><\/h4>

Hanegraaf - Van schraal naar rijk zand<\/a><\/h4>

Keurentjes - Mineralenconcentraat<\/a><\/h4>

Oenema - Milieuscore<\/a><\/h4>

Riemersma - Bodem en bemesting<\/a><\/h4>

Romijn - Fosfaat met beleid minder<\/a><\/h4>

Ruitenbeek - Technologie versus ecologie<\/a><\/h4>

Schans - Kringlooplandbouw<\/a><\/h4>

Temmink - Gevolgen van afbouw derogatie<\/a><\/h4>

Vellinga - Carbon footprinting<\/a><\/h4>

Vliet - De bodem doorgrond<\/a><\/a><\/h4>