{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_616021", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_dossier", "title": "Onderwijs­dagen veehouderij", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/dossier/onderwijsdagen-veehouderij-dossier.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 616021, "identifier": "mediaitem_616021", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_dossier", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_dossier", "url": "/nl/groenkennisnet/dossier/onderwijsdagen-veehouderij-dossier.htm", "title": "Onderwijs­dagen veehouderij", "lead": "Vanaf 2007 organiseert het Onderwijsvernieuwingsprogramma Dier een onderwijsdag voor veehouderijdocenten. Op deze dagen worden in workshops de nieuwste onderzoeken en projectresultaten vanuit onderwijs, bedrijfsleven en onderzoek gepresenteerd en bediscussieerd. De presentaties leveren samen een schat van informatie op, die in dit dossier per thema gerangschikt zijn.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/1/4/4/610548_fullimage_melkkoe3.jpg", "width": 1280, "height": 853, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "Melkkoe - JACLOU-DL via Pixabay", "photographer": "JACLOU-DL", "photographer_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/users/jaclou-dl-5602247/", "photo_license": "Pixabay License", "photo_license_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/service/license/", "source_info": "", "source_info_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/photos/koe-holstein-koe-4269568/", "keywords": [ "koe", "holstein", "melkvee", "melkkoe" ] }, "publication_date": "2021-11-15T10:27+02:00", "lastmodified_date": "2023-11-24T07:34+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "Dossier", "gkn_zeldzame_landbouwhuisdieren" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Dossier", "theme": [ "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_zeldzame_landbouwhuisdieren" ], "keywords": [], "video_header": "", "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "experts": [{ "title": "Cor Duim", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/cor-duim.htm" }], "link_extra_image": "", "last_update": "" } }, "contents": [ { "area": "beginhier", "title": "Begin hier", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_dossier", "name": "contenttemplate_dossier"},"background": false,"contentarea_leadtext": "", "elements": [ { "id": 38099402, "url": "https://api.groenkennisnet.nl/web/searchretrieve/v1/json", "type": "search_retrieve_query", "title": "Nieuwsberichten van Groen Kennisnet", "query": "{\r\n"search": {\r\n"types": ["wmammodularcontent_gkn_news"],\r\n"from": 1,\r\n"to": 3,\r\n"wmamodularcontent0gkn_news0related_dossier_raw": "mediaitem-616021",\r\n"sortBy": "publicationDate",\r\n"sortOrder": "desc"\r\n}\r\n}", "frontendPresentation": "default", "useSSL": "true" } ] }, { "area": "bodemenbemesting", "title": "Bodem en bemesting", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_dossier", "name": "contenttemplate_dossier"},"background": true,"contentarea_leadtext": "De bodem als productiefactor staat de laatste jaren sterk in de belangstelling. Ook in de veehouderijsector wordt er steeds meer over gesproken. Bij het in stand houden van de bodemvruchtbaarheid gaat het om meer dan drijfmest alleen. Bekalken, drainage, en het bodemleven zijn enkele andere factoren die een rol spelen. ", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Aarts - Kringloopwijs!<\/a><\/h4>

Aerts - Derogatie<\/a><\/h4>

Baars - Mineralenkringlopen<\/a><\/h4>

Broekhuis - Duurzaam meststoffen gebruik<\/a><\/h4>

Bussink - Fosfaatbemesting<\/a><\/h4>

Groenestein - Ammoniak en broeikasgassen<\/a><\/h4>

Eekeren - Organische stof<\/a><\/h4>

Groenestein - PAS en wat dat voor de landbouw betekent<\/a><\/h4>

Hanegraaf - Van schraal naar rijk zand<\/a><\/h4>

Keurentjes - Mineralenconcentraat<\/a><\/h4>

Oenema - Milieuscore<\/a><\/h4>

Riemersma - Bodem en bemesting<\/a><\/h4>

Romijn - Fosfaat met beleid minder<\/a><\/h4>

Ruitenbeek - Technologie versus ecologie<\/a><\/h4>

Schans - Kringlooplandbouw<\/a><\/h4>

Temmink - Gevolgen van afbouw derogatie<\/a><\/h4>

Vellinga - Carbon footprinting<\/a><\/h4>

Vliet - De bodem doorgrond<\/a><\/a><\/h4>