{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_617764", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_dossier", "title": "Natuurlijk gezond", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/dossier/natuurlijk-gezond-dossier.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 617764, "identifier": "mediaitem_617764", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_dossier", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_dossier", "url": "/nl/groenkennisnet/dossier/natuurlijk-gezond-dossier.htm", "title": "Natuurlijk gezond", "lead": "Dieren op een natuurlijke manier gezond houden vraagt kennis en inzicht en een ander management. Gebruik maken van natuurlijke middelen is een mogelijkheid om de gezondheid van dieren te bevorderen, door een verhoogde weerstand. Zo kun je ziektes voorkomen en aanpakken, en het gebruik van antibiotica verminderen.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/b/c/5/600570_fullimage_varkensstal.jpg", "width": 530, "height": 357, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "", "photographer": "", "photographer_hyperlink": "", "photo_license": "Integraal Aanpakken", "photo_license_hyperlink": "", "source_info": "", "source_info_hyperlink": "", "keywords": [] }, "publication_date": "2021-11-25T12:17+02:00", "lastmodified_date": "2022-02-07T12:07+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_varkenshouderij", "gkn_veehouderij", "Dossier", "gkn_pluimveehouderij", "gkn_kalverhouderij", "gkn_geitenhouderij", "gkn_schapenhouderij", "gkn_dierverzorging", "gkn_paardenhouderij" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Dossier", "theme": [ "gkn_geitenhouderij", "gkn_home", "gkn_kalverhouderij", "gkn_paardenhouderij", "gkn_pluimveehouderij", "gkn_schapenhouderij", "gkn_varkenshouderij", "gkn_veehouderij", "gkn_dierverzorging", "gkn_melkveehouderij" ], "keywords": [], "video_header": "https://www.youtube.com/watch?v=awWaCFZe9sU", "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "experts": [], "link_extra_image": "", "last_update": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ ] }, { "area": "beginhier", "title": "Begin hier", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_dossier", "name": "contenttemplate_dossier"},"background": false,"contentarea_leadtext": "", "elements": [ { "identifier": "element_20128173", "type": "modularcontent", "gkzindexmanual": { "title": "", "gkz_content_id": [ "906639", "911863", "463348" ] } } , { "identifier": "element_20126889", "type": "contentitemslist", "subtype": "normal", "title": "Nieuwsberichten van Groen Kennisnet", "mediaitems": [ { "identifier": "mediaitem_617746", "title": "RDA: zes leidende principes dierwaardige veehouderij", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/rda-zes-leidende-principes-dierwaardige-veehouderij-1.htm" }, "lead": "De Raad voor Dierenaangelegenheden (RDA) heeft zes leidende principes geformuleerd voor een dierwaardige veehouderij. Deze zijn beschreven in de zienswijze Dierwaardige Veehouderij, opgesteld op verzoek van demissionair minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/5/e/9/617755_fullimage_kastelein_201712_0040%20crop.jpeg", "width": 1280, "height": 738, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "", "photographer": "Edsger Teenstra", "photographer_hyperlink": "", "photo_license": "Wageningen University & Research", "photo_license_hyperlink": "", "source_info": "", "source_info_hyperlink": "https://brandportal.wur.nl/l/3f50ef9c8495d59e/", "keywords": [ "holtein", "melken", "melkboer", "melksysteem", "veeteelt", "melkkoe", "koeien koe. melk", "veehouderij", "dierenwelzijn", "campina", "melkvee", "dierlijke productie", "melkveehouderij" ] }, "publication_date": "2021-11-29T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2022-02-17T11:34+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_dier", "gkn_veehouderij", "gkn_kringlooplandbouw", "gkn_dierenwelzijnsweb", "gkn_pluimveehouderij", "gkn_kalverhouderij", "gkn_schapenhouderij", "gkn_dierverzorging", "dww_carrousel", "dww_diergezondheid", "dww_melkvee" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "dww_carrousel", "dww_diergezondheid", "dww_melkvee", "gkn_dier", "gkn_dierenwelzijnsweb", "gkn_dierverzorging", "gkn_home", "gkn_kalverhouderij", "gkn_kringlooplandbouw", "gkn_veehouderij", "gkn_pluimveehouderij", "gkn_schapenhouderij", "gkn_melkveehouderij" ], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Dierenwelzijnsweb", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/dierenwelzijnsweb-4.htm" }, "author": { "title": "Redactie Dierenwelzijnsweb", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-dierenwelzijnsweb.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Dierenwelzijnsweb", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-dierenwelzijnsweb.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Dierwaardige veehouderij", "target_audience_abstract": "Veehouders", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_616016", "title": "Let op drinkwaterkwaliteit vee", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/let-op-drinkwaterkwaliteit-vee.htm" }, "lead": "Goed drinkwater is voor vee van groot belang. Als de waterkwaliteit terugloopt, gaan dieren minder drinken met als gevolg verminderde productie. Volgens specialisten van de Gezondheidsdienst voor Dieren kan een veehouder veel doen om dit te voorkomen.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/9/9/a/616017_fullimage_goat-gca1e101a3_1280.jpg", "width": 1280, "height": 849, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "Geiten drinken water - Capri23auto via Pixabay", "photographer": "Capri23auto", "photographer_hyperlink": "https://pixabay.com/users/capri23auto-1767157/", "photo_license": "Pixabay License", "photo_license_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/service/license/", "source_info": "Pixabay", "source_info_hyperlink": "https://pixabay.com/photos/goat-bitch-little-kids-2518883/", "keywords": [ "geiten", "drinkwater" ] }, "publication_date": "2021-11-16T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-11-16T11:41+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_dier", "gkn_varkenshouderij", "gkn_geitenhouderij", "gkn_dierverzorging" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_home", "gkn_dier", "gkn_dierverzorging", "gkn_geitenhouderij", "gkn_melkveehouderij", "gkn_varkenshouderij" ], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Kirsten van Valkenburg", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/kirsten-van-valkenburg.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Drinkwater, veehouderij, waterkwaliteit", "target_audience_abstract": "Melkveehouders, varkenshouders, geitenhouders", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_605342", "title": "Hokverrijking varkens: niet omdat het moet, maar omdat het werkt!", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/dierenwelzijnsweb/nieuwsitem/hokverrijking-varkens-niet-omdat-het-moet-maar-omdat-het-werkt-2.htm" }, "lead": "Verveling onder varkens kan een groot probleem zijn. Varkens die zich blijvend vervelen, gaan abnormaal gedrag vertonen, zoals staartbijten. Dit kan pijn, stress en verwondingen bij hokgenoten veroorzaken. Hokverrijking is daarom een belangrijk onderdeel van de bedrijfsvoering van varkenshouders en van private kwaliteitssystemen in de varkenssector. Het project ‘Hokverrijking voor varkens gewikt en gewogen’ wil de komende 2 jaren bij meer varkenshouderijen hokverrijking introduceren, gericht op het verbeteren van de resultaten.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/f/e/f/605343_fullimage_b6a9d55a-8251-46ef-9c44-a3728bebe434_jb19-0226-6671_1500%20px%20120%20dpi_44fc670c_750x400_441x383.jpg", "width": 750, "height": 400, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "Biggen in stal - via WUR", "photographer": "", "photographer_hyperlink": "", "photo_license": "", "photo_license_hyperlink": "", "source_info": "WUR", "source_info_hyperlink": "https://www.wur.nl/nl/Onderzoek-Resultaten/Onderzoeksprojecten-LNV/Expertisegebieden/kennisonline/Hokverrijking-voor-varkens-gewikt-en-gewogen.htm", "keywords": [ "biggen", "diergedrag", "hokverrijking" ] }, "publication_date": "2021-09-15T12:50+02:00", "lastmodified_date": "2021-10-06T13:05+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "news", "kennisonline", "animal_welfare", "pigs", "gkn_home", "gkn_dierenwelzijnsweb", "Dierenwelzijn", "dww_diergedrag", "dww_diergezondheid", "dww_diervoeding", "dww_huisvesting", "dww_productiedieren", "dww_varkens" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_dierenwelzijnsweb", "gkn_home", "dww_diergedrag", "dww_diergezondheid", "dww_diervoeding", "dww_huisvesting", "dww_productiedieren", "dww_varkens" ], "related_dossier": [], "keywords": ["Dierenwelzijn"], "gkn_organization": { "title": "Dierenwelzijnsweb", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/dierenwelzijnsweb-4.htm" }, "author": { "title": "Redactie Dierenwelzijnsweb", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-dierenwelzijnsweb.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Dierenwelzijnsweb", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-dierenwelzijnsweb.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Dierenwelzijn, Varkens, Hokverrijking", "target_audience_abstract": "Varkenshouder", "region_abstract": "", "jumplinktext": "Meer informatie" } } ] } ] }, { "area": "stalboekjes", "title": "Stalboekjes ", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_dossier", "name": "contenttemplate_dossier"},"background": true,"contentarea_leadtext": "Onder andere het LBI en het RIKILT doen onderzoek naar de effecten van kruiden op diergezondheid. Het positieve effect op de weerstand en de productie, het gedrag van de dieren. De stalboekjes zijn oorspronkelijk gemaakt voor de biologische veehouderij. De boeren wilden weten hoe kruiden en andere natuurlijke producten werken om de diergezondheid te verhogen en om ziektes te voorkomen. ", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Om het gebruik van antibiotica in de veehouderij te verminderen is kennis en bewustwording nodig van de veehouders ter ondersteuning van het management. <\/p>

In de boekjes, zowel in het Nederlands als in het Engels beschikbaar, wordt ook steeds duidelijk aangegeven dat naast de voeding en daarmee de kruiden, de basis voor een goede gezondheid zeker ook ligt in goed management, goede huisvesting, omgang met de dieren.<\/p>" } , { "identifier": "element_20133502", "type": "modularcontent", "gkzindexmanual": { "title": "", "gkz_content_id": [ "391324", "550866", "391326" ] } } , { "identifier": "element_20128251", "type": "modularcontent", "GKZ_searchelementquery": { "gkz_linktext": "Ga naar alle stalboekjes in de Kennisbank", "gkz_search_query": "https://library.wur.nl/WebQuery/gkn3?q=stalboekje&wq_srt_desc=score" } } ] }, { "area": "diergezondheid", "title": "Diergezondheid ", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_dossier", "name": "contenttemplate_dossier"},"background": false,"contentarea_leadtext": "Diergezondheid is een essentieel onderdeel van een veehouderijbedrijf. Om de gezondheidsstatus van de dieren optimaal te houden, worden diverse maatregelen toegepast. Goede voeding, huisvesting en hygiëne zijn hierbij belangrijk.Met het antibioticumreductiebeleid wordt het ook voor de gangbare dierhouderij interessant om te kijken naar alternatieven bij dierziektes.", "elements": [ { "type": "text", "html": "

In de levenscyclus van een dier bestaan natuurlijke stressmomenten, zoals de geboorte, de aanpassing van pasgeboren dieren aan de omgeving en voer- en hokveranderingen. Natuurlijke voedercomponenten en kruiden kunnen een bijdrage leveren om de gezondheid van het dier op peil te houden. <\/p>

Voor veel dierziekten, zoals klauwproblemen, darmgezondheid of verstopping bij zeugen bestaan natuurlijke remedies.<\/p>

Door toepassen van kruiden, zal het aantal ziektegevallen op een bedrijf verminderen en het gebruik van medicijnen (zoals antibiotica) kan zich beperken tot de behandeling van enkele ernstig zieke dieren.<\/p>" } , { "identifier": "element_20130178", "type": "modularcontent", "gkzindexmanual": { "title": "", "gkz_content_id": [ "1010297", "445568", "416971", "421353" ] } } , { "identifier": "element_20130195", "type": "modularcontent", "GKZ_searchelementquery": { "gkz_linktext": "Meer bronnen over het gebruik van kruiden om antibioticagebruik te verminderen", "gkz_search_query": "https://library.wur.nl/WebQuery/gkn3?q=kruiden+AND+antibiotica+AND+gezondheid+AND+natuurlijk*&wq_flt=uitvoercode/id&wq_val=GKN_VEEHOUDERIJ||GKN_MELKVEEHOUDERIJ||GKN_GEITENHOUDERIJ||GKN_VARKENSHOUDERIJ||GKN_PLUIMVEEHOUDERIJ||GKN_SCHAPENHOUDERIJ||GKN_KALVERHOUDERIJ&wq_srt_desc=score" } } ] }, { "area": "varkens", "title": "Varkens ", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_dossier", "name": "contenttemplate_dossier"},"background": true,"contentarea_leadtext": "Door hygiëne-protocollen en een grotere inzet van natuurmiddelen als ondersteuning van de weerstand van varkens, zal het gebruik van kruiden en natuurmiddelen groeien. Ook worden deze middelen extra ingezet in periodes waarin veel van varkens wordt gevraagd.", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Bij urineweginfecties bij zeugen bijvoorbeeld kan beredruif, cranberry en brandnetel toegepast worden.<\/p>

Dierenarts Maria Groot (werkzaam bij het onderzoeksinstituut RIKILT, onderdeel van Wageningen UR) pleit voor het delen van praktijkkennis en ervaringen van veehouders over de inzet van natuurproducten. Groot wil een Wageningen-breed kenniscentrum opzetten voor kruiden en natuurproducten. De kennis die er is moet worden gebundeld en beschikbaar komen voor veehouders en dierenartsen. Homeopathie valt buiten dit bestek.<\/p>" } , { "identifier": "element_20132062", "type": "modularcontent", "gkzindexmanual": { "title": "", "gkz_content_id": [ "292130", "296169", "331616", "463440" ] } } , { "identifier": "element_20132092", "type": "modularcontent", "GKZ_searchelementquery": { "gkz_linktext": "Meer publicaties over gebruik van kruiden in de varkenshouderij", "gkz_search_query": "https://library.wur.nl/WebQuery/gkn3?q=(kruiden+OR+kruidengebruik)+AND+gezondheid&wq_flt=uitvoercode/id&wq_val=GKN_VARKENSHOUDERIJ&wq_srt_desc=score" } } ] }, { "area": "kruideningraslandenrundvee", "title": "Kruiden in grasland en rundvee ", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_dossier", "name": "contenttemplate_dossier"},"background": false,"contentarea_leadtext": "Het Louis Bolk Instituut heeft van april tot en met oktober 2011 het onderzoek 'Kruidenrijk grasland en de gezondheid van melkvee\" uitgevoerd op een aantal melkveebedrijven. ", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Er is gekeken naar de botanische samenstelling, de medicinale eigenschappen van kruiden, het antibioticagebruik en diergezondheid. Uit de resultaten blijkt dat de dieren minder gezondheidsproblemen hebben als de weiden uit meerdere plantensoorten bestaan. <\/p>

Een bijkomend voordeel van kruiden is het positieve effect op de bodemkwaliteit en de biodiversiteit door het aantrekken van bijen en vlinders, de nutriëntenbalans, samenstelling in de bodem. Maar ook daar wordt nog onderzoek naar gedaan.<\/p>" } , { "identifier": "element_20132135", "type": "modularcontent", "gkzindexmanual": { "title": "", "gkz_content_id": [ "549404", "547826", "431669", "21220" ] } } , { "identifier": "element_20132180", "type": "modularcontent", "GKZ_searchelementquery": { "gkz_linktext": "Meer publicaties over kruidenrijk grasland", "gkz_search_query": "https://library.wur.nl/WebQuery/gkn3?q=kruiden*+AND+gezondheid+AND+grasland&wq_flt=uitvoercode/id&wq_val=GKN_XXX&wq_srt_desc=score" } } ] }, { "area": "pluimvee", "title": "Pluimvee ", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_dossier", "name": "contenttemplate_dossier"},"background": true,"contentarea_leadtext": "Het gebruik van kruiden bij pluimvee kan een gezondheidsbevorderend effect hebben. Een verhoogde immuniteit, sterkere darmflora en efficiëntere stofwisseling. ", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Een sterkere darmflora, verhoogde weerstand, kan voorkomen dat ziekteverwekkers de overhand nemen en het dier ziek wordt. En kun je dus ook het gebruik van antibiotica voorkomen.<\/p>

Leghennen kunnen eveneens baat hebben bij het gebruik van kruiden voor niet alleen de darmflora, maar ook de eikwaliteit en daling van het stressniveau. <\/p>" } , { "identifier": "element_20132199", "type": "modularcontent", "gkzindexmanual": { "title": "", "gkz_content_id": [ "1040663", "19835", "366321", "461320" ] } } , { "identifier": "element_20132242", "type": "modularcontent", "GKZ_searchelementquery": { "gkz_linktext": "Meer publicaties over kruiden en de gezondheid van pluimvee", "gkz_search_query": "https://library.wur.nl/WebQuery/gkn3?q=kruiden*+AND+gezondheid+AND+(kippen+OR+pluimvee)&wq_flt=uitvoercode/id&wq_val=GKN_PLUIMVEEHOUDERIJ&wq_srt_desc=score" } } ] }, { "area": "diversetoepassingen", "title": "Diverse toepassingen ", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_dossier", "name": "contenttemplate_dossier"},"background": false,"contentarea_leadtext": "Diverse organisaties hebben zich verdiept in de toepassingen van kruiden in rantsoenen voor dieren. Zo is een uitwisselingsproject met India geweest over kruiden in voeding van melkvee. Het E-motive project. En zijn er meer resultaten van verschillende praktijkvoorbeelden bekend.\r\n\r\n ", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Het 'E-Motive project on India-NL exchange dairy farming' is een uitwisselingsproject tussen India en Nederland met als doel het verminderen van antibiotica gebruik in de melkveehouderij. Melkveehouders en dierenartsen uit Nederland gingen naar India om te kijken hoe men daar mastitis behandelt met aloë vera en curcuma. Bekijk het project hier<\/a>. <\/p>" } ] }, { "area": "content2", "title": "Meer informatie", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Organisaties<\/h2>" } , { "identifier": "element_20126987", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "VarkensNET", "link_url": "http://varkensnet.nl/" } } , { "identifier": "element_20126990", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "Nederlandse Vereniging Fytotherapie", "link_url": "https://fyto.nl/" } } , { "type": "text", "html": "

Overige informatie<\/h2>" } , { "identifier": "element_20127008", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "BioKennis: Kruiden of antibiotica?", "link_url": "https://www.biokennis.org/nl/biokennis/shownieuws/Kruiden-of-antibiotica.htm" } } , { "identifier": "element_20127016", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "Fyto-V project", "link_url": "http://www.fyto-v.nl/nl/index2.php" } } , { "type": "text", "html": "

Leermateriaal<\/h2>" } , { "identifier": "element_20128168", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "Kruiden voor landbouwhuisdieren, wiki Groen Kennisnet", "link_url": "https://wiki.groenkennisnet.nl/display/KGM" } } ] } ] }