{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_746739", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_dossier", "title": "Natuurinclusieve verdienmodellen", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/dossier/natuurinclusieve-verdienmodellen.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 746739, "identifier": "mediaitem_746739", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_dossier", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_dossier", "url": "/nl/groenkennisnet/dossier/natuurinclusieve-verdienmodellen.htm", "title": "Natuurinclusieve verdienmodellen", "lead": "Er bestaat geen kant en klaar verdienmodel voor natuurinclusieve landbouw. Wel zijn er inspirerende voorbeelden en is er een handreiking voor het zetten van stappen naar een natuurinclusief verdienmodel.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/7/2/9/745221_fullimage_istock-1266765048.jpg", "width": 1254, "height": 836, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "Natuurinclusieve landbouw in Nederland - Hilda Weges via iStock", "photographer": "Hilda Weges", "photographer_hyperlink": "https://www.istockphoto.com/nl/portfolio/HildaWeges?mediatype=photography", "photo_license": "iStock", "photo_license_hyperlink": "https://www.istockphoto.com/nl/legal/license-agreement", "source_info": "iStock", "source_info_hyperlink": "https://www.istockphoto.com/nl/foto/natuurinclusieve-landbouw-in-nederland-gm1266765048-371447426?phrase=natuurinclusieve+landbouw", "keywords": [ "natuurinclusief", "landbouw", "kruidenrijk", "grasland", "agrariers" ] }, "publication_date": "2023-11-20T11:46+02:00", "lastmodified_date": "2023-11-24T16:08+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "gkn_akkerbouw", "gkn_melkveehouderij", "Dossier", "gkn_natuurinclusieve_landbouw" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Dossier", "theme": [ "gkn_akkerbouw", "gkn_melkveehouderij", "gkn_natuurinclusieve_landbouw" ], "keywords": [], "video_header": "", "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "experts": [], "link_extra_image": "", "last_update": "" } }, "contents": [ { "area": "beginhier", "title": "Begin hier", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_dossier", "name": "contenttemplate_dossier"},"background": false,"contentarea_leadtext": "Wat kunnen we leren van de pioniers op het gebied van Natuurinclusieve Landbouw? De belangrijkste inzichten van deze ondernemers worden in deze publicaties gebundeld.","image": { "url": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/1/9/5/734808_fullimage_money-gb4bb8dc67_1280.jpg", "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "original_size": "1280x854" }, "elements": [ { "type": "text", "html": "

Belangrijke algemene deler is dat de bedrijven wat extensiever zijn, de kosten voor externe inputs laag zijn, de opbrengsten ook wat lager dan gemiddeld, maar de ondernemer netto meer verdient. Om meer ondernemers over de streep te trekken is het nodig dat de maatschappelijke diensten die een ondernemer levert (o.a. CO₂-opslag of extra wateropslag door goed bodembeheer) worden beloond.<\/p>" } , { "identifier": "element_41386213", "type": "modularcontent", "gkzindexmanual": { "title": "", "gkz_content_id": [ "878382", "1151513", "889370" ] } } , { "identifier": "element_41399882", "type": "modularcontent", "GKZ_searchelementquery": { "gkz_linktext": "Meer over verdienmodellen in de natuurinclusieve landbouw", "gkz_search_query": "https://library.wur.nl/WebQuery/gkn-natuurinclusieve-landbouw?q=verdienmodel*&wq_flt=uitvoercode/id&wq_val=NILB&wq_srt_desc=publicatiejaar" } } , { "id": 41321957, "url": "https://api.groenkennisnet.nl/web/searchretrieve/v1/json", "type": "search_retrieve_query", "title": "Nieuwsberichten van Groen Kennisnet", "query": "{\r\n"search": {\r\n"types": ["wmammodularcontent_gkn_news"],\r\n"from": 1,\r\n"to": 3,\r\n"wmamodularcontent0gkn_news0related_dossier_raw": "mediaitem-588785",\r\n"sortBy": "publicationDate",\r\n"sortOrder": "desc"\r\n}\r\n}", "frontendPresentation": "default", "useSSL": "true" } ] }, { "area": "video's", "title": "Video's", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_video", "name": "contenttemplate_video"},"background": false,"contentarea_leadtext": "", "elements": [ { "identifier": "element_41386169", "type": "modularcontent", "videocontent": { "title": "Natuurinclusieve landbouw: verdienmodellen", "source": "Louis Bolk Instituut", "url": "https://youtu.be/HShoGxC7UNw?si=rK7Swqw5JmppQvK_", "image": {"error": "no image selected"} } } , { "identifier": "element_41386170", "type": "modularcontent", "videocontent": { "title": "Inspiratiebedrijf natuurinclusieve landbouw De Waaistap", "source": "Landbouw en Voedsel Brabant", "url": "https://youtu.be/G6g0zn8_-_4?si=kjIl40bJG0-d5rer", "image": {"error": "no image selected"} } } , { "identifier": "element_41398110", "type": "modularcontent", "GKZ_searchelementquery": { "gkz_linktext": "Meer video's over verdienmodellen natuurinclusieve landbouw", "gkz_search_query": "https://library.wur.nl/WebQuery/gkn-natuurinclusieve-landbouw?q=*&wq_flt=uitvoercode/id&wq_val=NILB&wq_flt=link/omschrijving&wq_val=Video &wq_srt_desc=score" } } ] }, { "area": "natuurinclusieveregelingen", "title": "Natuurinclusieve regelingen", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_dossier", "name": "contenttemplate_dossier"},"background": true,"contentarea_leadtext": "Er zijn verschillende regelingen op europees, nationaal, provinciaal en soms zelf op gemeentelijk niveau waar je als natuurinclusieve ondernemer gebruik van kunt maken.","image": { "url": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/5/9/c/734939_fullimage_black-tailed-godwit-ga2d31aea1_1280.jpg", "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "original_size": "1280x853" }, "elements": [ { "identifier": "element_41386172", "type": "modularcontent", "gkzindexmanual": { "title": "", "gkz_content_id": [ "1176562", "1178169", "1189275", "1189288", "1205283" ] } } , { "identifier": "element_41398111", "type": "modularcontent", "GKZ_searchelementquery": { "gkz_linktext": "Meer over regelingen", "gkz_search_query": "https://library.wur.nl/WebQuery/gkn-natuurinclusieve-landbouw?q=(regeling* OR subsidie*)&wq_flt=uitvoercode/id&wq_val=NILB" } } ] }, { "area": "verdienmodellenveehouderij", "title": "Verdienmodellen veehouderij", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_dossier", "name": "contenttemplate_dossier"},"background": false,"contentarea_leadtext": "Verschillende veehouders stapten succesvol over op een meer natuurinclusieve bedrijfsvoering. Hoe maakten ze het kostenplaatje sluitend?","image": { "url": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/a/a/d/707634_fullimage_istock-1136686963%20%281%29.jpg", "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "original_size": "1279x720" }, "elements": [ { "identifier": "element_41387628", "type": "modularcontent", "gkzindexmanual": { "title": "", "gkz_content_id": [ "1183616", "1179743", "1225437", "856863" ] } } , { "identifier": "element_41399958", "type": "modularcontent", "GKZ_searchelementquery": { "gkz_linktext": "Meer over verdienmodellen in de natuurinclusieve melkveehouderij", "gkz_search_query": "https://library.wur.nl/WebQuery/gkn-natuurinclusieve-landbouw?q=melkveehouderij&wq_flt=uitvoercode/id&wq_val=NILB&wq_srt_desc=publicatiejaar" } } ] }, { "area": "verdienmodellenakkerbouw", "title": "Verdienmodellen akkerbouw", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_dossier", "name": "contenttemplate_dossier"},"background": true,"contentarea_leadtext": "Van bloemrijke akkerranden tot vogelbeheer, er zijn verschillende natuurinclusieve maatregelen in de akkerbouw waar rendabele regelingen voor beschikbaar zijn.","image": { "url": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/2/7/8/618435_fullimage_grain-g9e3988ab0_1280.jpg", "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "original_size": "1280x854" }, "elements": [ { "identifier": "element_41386325", "type": "modularcontent", "gkzindexmanual": { "title": "", "gkz_content_id": [ "1179731", "1210294", "1033669" ] } } , { "identifier": "element_41399416", "type": "modularcontent", "GKZ_searchelementquery": { "gkz_linktext": "Meer over verdienmodellen in de natuurinclusieve akkerbouw", "gkz_search_query": "https://library.wur.nl/WebQuery/gkn-natuurinclusieve-landbouw?q=akkerbouw&wq_flt=uitvoercode/id&wq_val=NILB&wq_srt_desc=publicatiejaar" } } ] }, { "area": "agroforestry", "title": "Agroforestry", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_dossier", "name": "contenttemplate_dossier"},"background": false,"contentarea_leadtext": "Agroforestry kan voor jouw bedrijf een mooie natuurinclusieve kans zijn en een extra bron van inkomen vormen. ", "elements": [ { "identifier": "element_41387748", "type": "modularcontent", "gkzindexmanual": { "title": "", "gkz_content_id": [ "991142", "1207681", "1054715", "1004429", "1188771" ] } } , { "identifier": "element_41399832", "type": "modularcontent", "GKZ_searchelementquery": { "gkz_linktext": "Meer over verdienmodellen en agroforestry", "gkz_search_query": "https://library.wur.nl/WebQuery/gkn-natuurinclusieve-landbouw?q=agroforestry&wq_flt=uitvoercode/id&wq_val=NILB&wq_srt_desc=publicatiejaar" } } ] }, { "area": "samenwerking", "title": "Samenwerking", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_dossier", "name": "contenttemplate_dossier"},"background": true,"contentarea_leadtext": "Het uitwisselen van praktijkkennis, het sluiten van lokale kringlopen en het verwaarden van je duurzamere product. Samen kom je verder.", "elements": [ { "identifier": "element_41399586", "type": "modularcontent", "gkzindexmanual": { "title": "", "gkz_content_id": [ "1201526", "1206741" ] } } , { "identifier": "element_41399831", "type": "modularcontent", "GKZ_searchelementquery": { "gkz_linktext": "Meer over samenwerking en verdienmodellen", "gkz_search_query": "https://library.wur.nl/WebQuery/gkn-natuurinclusieve-landbouw?q=samenwerk*&wq_flt=uitvoercode/id&wq_val=NILB&wq_srt_desc=publicatiejaar" } } ] }, { "area": "content2", "title": "Meer informatie", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Websites<\/h2>" } , { "identifier": "element_41490028", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb) (RVO)", "link_url": "https://www.rvo.nl/subsidies-financiering/glb-2024/anlb" } } , { "identifier": "element_41490032", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "Agrarisch natuur- en landschapsbeheer (BIJ12)", "link_url": "https://www.bij12.nl/onderwerpen/natuur-en-landschap/subsidiestelsel-natuur-en-landschap/agrarisch-natuurbeheer-anlb/" } } , { "identifier": "element_41490030", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "Thema Verdienmodellen (Samen voor biodiversiteit)", "link_url": "https://www.samenvoorbiodiversiteit.nl/themas/verdienmodellen" } } , { "identifier": "element_41490637", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "Het gemeenschappelijk landbouwbeleid voor de periode 2023-2027", "link_url": "https://agriculture.ec.europa.eu/common-agricultural-policy/cap-overview/cap-2023-27_nl" } } ] } ] }