{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_605330", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_dossiermediaitem", "title": "Multi­disciplinaire voedsel­innovatie", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/dossier/multidisciplinaire-voedselinnovatie-1.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 605330, "identifier": "mediaitem_605330", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_dossier", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_dossier", "url": "/nl/groenkennisnet/dossier/multidisciplinaire-voedselinnovatie-1.htm", "title": "Multi­disciplinaire voedsel­innovatie", "lead": "Om tot succesvolle productinnovatie te komen is een multidisciplinaire aanpak essentieel. Samenwerking tussen stakeholders van verschillende disciplines en het begrijpen van het perspectief van de consument is hierbij van groot belang. Dit dossier presenteert een aantal theorieën over productontwikkeling en interne en externe communicatie op het gebied van multidisciplinair innoveren in de voedselindustrie.", "leadimage": {"error": "no image selected"}, "publication_date": "2021-09-15T09:05+02:00", "lastmodified_date": "2021-10-07T15:32+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "gkn_home", "gkn_voeding", "Dossier", "gkn_voedingsmiddelenindustrie" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Dossier", "theme": [ "gkn_home", "gkn_voeding", "gkn_voedingsmiddelenindustrie" ], "keywords": [], "video_header": "", "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "experts": [ { "title": "", "url": "/nl/groenkennisnet/dossier.htm" }, { "title": "Harriëtte Snoek", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/Harriette-Snoek-1.htm" }, { "title": "Siet Sijtsema", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/Siet-Sijtsema-1.htm" } ], "extra_image": { "title": "", "url": "/nl/groenkennisnet/dossier.htm" }, "link_extra_image": "", "last_update": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ ] }, { "area": "beginhier", "title": "Begin hier", "contentarea_template": "contenttemplate_dossier","background": false,"contentarea_leadtext": "", "elements": [ { "identifier": "element_19162858", "type": "modularcontent", "gkzindexmanual": {"gkz_content_id": [ "854276", "854277", "765034", "665684" ]} } , { "identifier": "element_19162640", "type": "contentitemslist", "subtype": "normal", "title": "Nieuwsberichten van Groen Kennisnet", "mediaitems": [] } ] }, { "area": "multidisciplinaireaanpak", "title": "Multidisciplinaire aanpak", "contentarea_template": "contenttemplate_dossier","background": true,"contentarea_leadtext": "Een multidisciplinaire aanpak in voedselinnovatie is cruciaal (Raley et al., 2016). ", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Het percentage van innovatie projecten dat niet tot een succes komt is erg hoog (tot wel 70%; o.a. Rizova, 2006<\/a>). Dit kan vermeden worden door meer dialoog te creëren tussen stakeholders uit verschillende disciplines.<\/p>

De actoren die betrokken kunnen zijn bij productontwikkelingen zijn erg divers:<\/p>