{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_604233", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_dossier", "title": "Mond- en klauwzeer (MKZ)", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/dossier/mond-en-klauwzeer-dossier.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 604233, "identifier": "mediaitem_604233", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_dossier", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_dossier", "url": "/nl/groenkennisnet/dossier/mond-en-klauwzeer-dossier.htm", "title": "Mond- en klauwzeer (MKZ)", "lead": "In het voorjaar van 2001 was Europa in de ban van het Mond- en Klauwzeer (MKZ) virus. In februari werden in Engeland en Frankrijk besmettingen aangetroffen. Op 21 maart 2001 werd MKZ in Nederland vastgesteld. Het was voor het eerst sinds 1984 dat de ziekte weer in Nederland voor kwam. In Nederland werden vijfentwintig gevallen vastgesteld. Ruim 250.000 gezonde dieren werden geruimd. Ook in sociaal opzicht liet de ziekte zijn sporen na.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/d/b/2/592140_fullimage_melkveehouder%20doet%20mee%20aan%20onderzoek.jpg", "width": 800, "height": 536, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "", "photographer": "", "photographer_hyperlink": "", "photo_license": "Shutterstock", "photo_license_hyperlink": "", "source_info": "", "source_info_hyperlink": "", "keywords": [] }, "publication_date": "2021-09-08T12:26+02:00", "lastmodified_date": "2022-02-07T12:04+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_dier", "gkn_varkenshouderij", "gkn_veehouderij", "Dossier", "gkn_dierverzorging", "gkn_udv", "gkn_greenport" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Dossier", "theme": [ "gkn_dier", "gkn_dierverzorging", "gkn_greenport", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_udv", "gkn_varkenshouderij", "gkn_veehouderij" ], "keywords": [], "video_header": "", "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "experts": [], "link_extra_image": "", "last_update": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ ] }, { "area": "beginhier", "title": "Begin hier", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_dossier", "name": "contenttemplate_dossier"},"background": false,"contentarea_leadtext": "", "elements": [ { "identifier": "element_19714280", "type": "modularcontent", "gkzindexmanual": { "title": "", "gkz_content_id": [ "460584", "1026571", "1026569", "329091" ] } } , { "identifier": "element_19680722", "type": "contentitemslist", "subtype": "normal", "title": "Nieuwsberichten van Groen Kennisnet", "mediaitems": [ { "identifier": "mediaitem_601270", "title": "Snelle diagnose van nieuwe dierziekten", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/snelle-diagnose-van-nieuwe-dierziekten-1.htm" }, "lead": "Met een snelle diagnose van besmettelijke dierziekten kun je uitbraken voorkomen. Om de veroorzaker van nieuwe dierziekten snel te kunnen vaststellen is door Wageningse onderzoekers een diagnostische procedure ontwikkeld.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/5/1/1/cid601270_104286135.jpg", "width": 1024, "height": 683, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-10-23T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:40+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_dier", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_agrikennis", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_agrikennis", "gkn_etalage_home", "gkn_dier", "gkn_veehouderij" ], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "video_header": "", "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_594894", "title": "Knelpunten bestrijding besmettelijke dierziekten", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/dierenwelzijnsweb/nieuwsitem/knelpunten-bestrijding-besmettelijke-dierziekten-1.htm" }, "lead": "Er zijn drie grote knelpunten tijdens een uitbraak van mond-en-klauwzeer(MKZ) of klassieke varkenspest (KVP). Dit blijkt uit onderzoek van LEI Wageningen UR.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/3/a/c/cid594894_Noodhuisvesting%2520varken_bron%2520Wageningen%2520UR_530.JPG", "width": 530, "height": 357, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2015-04-25T10:13+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-23T17:06+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_dierenwelzijnsweb", "dww_diergezondheid", "dww_productiedieren", "dww_varkens", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "dww_diergezondheid", "gkn_dierenwelzijnsweb", "dww_productiedieren", "dww_varkens" ], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Dierenwelzijnsweb", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/dierenwelzijnsweb-4.htm" }, "author": { "title": "Redactie Dierenwelzijnsweb", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-dierenwelzijnsweb.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Dierenwelzijnsweb", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-dierenwelzijnsweb.htm" }, "video_header": "", "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_596125", "title": "Nieuwe faciliteit voor zoönose onderzoek", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/nieuwe-faciliteit-voor-zoonose-onderzoek.htm" }, "lead": "De nationale faciliteit voor infectieziekten die overdraagbaar zijn van dier op mens (zoönosen) is in maart officieel geopend.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/e/6/4/cid596125_pixabay%253Dlaborant-219985_1280.jpg", "width": 950, "height": 640, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2015-05-23T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T01:55+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_dier", "gkn_etalage_kennisbank", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_dier" ], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "video_header": "", "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } } ] } ] }, { "area": "mond-enklauwzeer", "title": "Mond- en klauwzeer", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_dossier", "name": "contenttemplate_dossier"},"background": true,"contentarea_leadtext": "Mond-en-klauwzeer (MKZ) of tongblaar (Latijn: Aphtae epizooticae) is een besmettelijke virusziekte bij evenhoevigen. Andere dieren en ook mensen kunnen er hinder van ondervinden, maar lopen geen risico. De ziekte is voor dieren zeer besmettelijk. MKZ is een aangifteplichtige ziekte. (bron: Wikipedia)", "elements": [ { "identifier": "element_19883832", "type": "modularcontent", "gkzindexmanual": { "title": "", "gkz_content_id": [ "294204", "286671", "456931", "962803" ] } } , { "identifier": "element_19714285", "type": "modularcontent", "GKZ_searchelementquery": { "gkz_linktext": "Meer bronnen over mond- en klauwzeer in de Kennisbank", "gkz_search_query": "https://library.wur.nl/WebQuery/gkn3?q=\"mond- en klauwzeer\"&wq_srt_desc=score" } } ] }, { "area": "welkedierenbetrefthet?", "title": "Welke dieren betreft het?", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_dossier", "name": "contenttemplate_dossier"},"background": false,"contentarea_leadtext": "De ziekte kan zich snel verspreiden onder de veestapel. Runderen, varkens, geiten én schapen zijn gevoelig voor het MKZ-virus. Ook wilde zwijnen, herten, reeën en een aantal dierentuindieren kunnen de ziekte krijgen. Paarden, honden, katten en pluimvee zijn niet gevoelig voor MKZ. De ziekte is niet gevaarlijk voor mensen.", "elements": [ { "identifier": "element_19883881", "type": "modularcontent", "gkzindexmanual": { "title": "", "gkz_content_id": ["295878"] } } ] }, { "area": "ziekte­verschijnselen", "title": "Ziekte­verschijnselen", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_dossier", "name": "contenttemplate_dossier"},"background": true,"contentarea_leadtext": "Mond- en klauwzeer kan bij zieke varkens en runderen de volgende ziektebeelden veroorzaken:", "elements": [ { "type": "text", "html": "