{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_617967", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_dossier", "title": "Mest en milieu in de veehouderij", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/dossier/mest-en-milieu-in-de-veehouderij-dossier.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 617967, "identifier": "mediaitem_617967", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_dossier", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_dossier", "url": "/nl/groenkennisnet/dossier/mest-en-milieu-in-de-veehouderij-dossier.htm", "title": "Mest en milieu in de veehouderij", "lead": "Mest is een onmisbare voedingsstof voor de grond. Zo bevat mest stoffen als stikstof (N) en fosfor (P) en kalium (K), die onontbeerlijk zijn voor een goede gewasopbrengst en een vruchtbare bodem. In de akker- en weidebouw wordt mest daarom gebruikt om het gewas goed te laten groeien. Maar mest, zeker een teveel aan mest, kan ook leiden tot uit- en afspoeling, waardoor mest in het milieu kan komen.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/4/1/f/617742_fullimage_tractor-gc5da516f7_1280.jpg", "width": 1280, "height": 855, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "Trekker met mestinjector - Elsemargriet via Pixabay", "photographer": "Elsemargriet", "photographer_hyperlink": "https://pixabay.com/users/elsemargriet-1614842/", "photo_license": "Pixabay License", "photo_license_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/service/license/", "source_info": "Pixabay", "source_info_hyperlink": "https://pixabay.com/photos/tractor-agricultural-machine-4990321/", "keywords": [ "mestinjectie", "drijfmest", "giertank", "trekker" ] }, "publication_date": "2021-11-26T10:49+02:00", "lastmodified_date": "2022-02-07T12:00+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_veehouderij", "gkn_kringlooplandbouw", "Dossier", "gkn_terreinbeheer", "gkn_mestverwaarding" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Dossier", "theme": [ "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_veehouderij", "gkn_mestverwaarding", "gkn_terreinbeheer", "gkn_kringlooplandbouw" ], "keywords": [], "video_header": "https://www.youtube.com/watch?v=dq7utFTIFnE", "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "experts": [], "link_extra_image": "", "last_update": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ ] }, { "area": "beginhier", "title": "Begin hier", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_dossier", "name": "contenttemplate_dossier"},"background": false,"contentarea_leadtext": "", "elements": [ { "identifier": "element_20178152", "type": "modularcontent", "gkzindexmanual": { "title": "", "gkz_content_id": [ "986233", "1033959" ] } } , { "identifier": "element_20146018", "type": "contentitemslist", "subtype": "normal", "title": "Nieuwsberichten van Groen Kennisnet", "mediaitems": [ { "identifier": "mediaitem_593823", "title": "Integraal Aanpakken maatregelen voor het najaar", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/integraalaanpakken/nieuwsitem/integraal-aanpakken-maatregelen-voor-het-najaar-1.htm" }, "lead": "In het najaar heb je als veehouder vaak iets meer tijd om zaken te overdenken en om plannen te maken voor volgende seizoenen. Het groeiseizoen eindigt en de melkkoeien gaan minder de wei in en brengen meer tijd in de stal door. Melkveehouders dragen vanuit hun kennis en ervaring al bij aan het verminderen van ammoniak- en methaanemissies. Zij doen dat wellicht niet per se gericht op het verminderen van emissies, maar als onderdeel van een goede landbouwpraktijk. Een kort overzicht van enkele ‘best practices’ maatregelen.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/4/8/1/592279_fullimage_koeien%20op%20stal%20%28integraal%20aanpakken%29.jpg", "width": 530, "height": 357, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "", "photographer": "", "photographer_hyperlink": "", "photo_license": "Integraal Aanpakken", "photo_license_hyperlink": "", "source_info": "", "source_info_hyperlink": "", "keywords": [] }, "publication_date": "2021-11-05T06:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-11-08T21:43+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_integraal_aanpakken" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": ["gkn_integraal_aanpakken"], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/integraal-aanpakken-1.htm" }, "author": { "title": "Redactie Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-integraal-aanpakken-1.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-integraal-aanpakken-1.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Maatregelen najaar", "target_audience_abstract": "Melkveehouder", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_608380", "title": "Bronscheiding van mest: nieuwe inzichten", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/bronscheiding-van-mest-nieuwe-inzichten-1.htm" }, "lead": "Op Verantwoorde Veehouderij schrijft Paul Galama van Wageningen Livestock Research over de kansen en problemen van het scheiden van mest aan de bron. Hij ziet perspectiefvolle oplossingsrichtingen maar meldt ook tegenvallers.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/7/d/a/cid608380_Print%2520version%2520300%2520DPI-IMG_4899.jpg", "width": 1620, "height": 1080, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2021-09-27T11:56+02:00", "lastmodified_date": "2022-03-08T08:58+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "news", "gkn_integraal_aanpakken" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": ["gkn_integraal_aanpakken"], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/integraal-aanpakken-1.htm" }, "author": { "title": "Redactie Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-integraal-aanpakken-1.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-integraal-aanpakken-1.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Mestscheiding", "target_audience_abstract": "Melkveehouder", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_608402", "title": "Weeromstandigheden en management hebben invloed op stikstofbodemoverschot", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/weeromstandigheden-en-management-hebben-invloed-op-stikstofbodemoverschot-1.htm" }, "lead": "Het stikstofbodemoverschot op de Koeien & Kansen-bedrijven was in 2020 ruim 160 kg N/ha. Dit is 45 kg N/ha hoger dan het jaar ervoor, maar nog wel iets lager dan in 2018. Het droge voorjaar, nauwkeurige bemesting, maar ook gewasopbrengst, bouwplan en grondsoort hebben invloed op de gewasopbrengst en daarmee het stikstofbodemoverschot.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/8/d/3/cid608402_versgrashalen.jpg", "width": 1000, "height": 666, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2021-09-24T10:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-10-04T12:06+02:00", "expiration_date": "2026-08-16T09:30+02:00", "keywords": [ "Dutch", "news", "kennisonline", "gkn_home", "gkn_dier", "gkn_veehouderij", "GKN2IMPORT", "middle", "webi_verantwoordeveehouderij", "livestock_environment", "dairy", "ktc_de_marke", "stikstof_nitrogen", "mest_manure", "fosfaat_phosphate" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } } ] } ] }, { "area": "perspectiefvoordeboer", "title": "Perspectief voor de boer", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_dossier", "name": "contenttemplate_dossier"},"background": true,"contentarea_leadtext": "Uitspoeling van mest is niet goed voor mens, milieu en ook niet voor de boer. Mest die uitspoelt en verdwijnt, kan niet gebruikt worden door de gewassen. Het is de bedoeling dat zoveel mogelijk door de planten opgenomen wordt.", "elements": [ { "identifier": "element_20146075", "type": "modularcontent", "gkzindexmanual": { "title": "", "gkz_content_id": ["60747"] } } ] }, { "area": "mestenoppervlaktewater", "title": "Mest en oppervlaktewater", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_dossier", "name": "contenttemplate_dossier"},"background": false,"contentarea_leadtext": "Het gebruik van mest veroorzaakt soms milieuschade. Op de hoge zandgronden kan nitraat in het grondwater komen, waardoor het onbruikbaar wordt als drinkwater. Op de lagere delen in Nederland kunnen stikstof en fosfaat in sloten, het oppervlaktewater, komen. Om milieuschade te voorkomen is het gebruik van mest aan regels gebonden. Er mag niet meer gebruikt worden dan nodig. En het moet zo goed mogelijk worden toegepast.", "elements": [ { "identifier": "element_20177528", "type": "modularcontent", "gkzindexmanual": { "title": "", "gkz_content_id": [ "471331", "1029585", "307536", "354784" ] } } , { "identifier": "element_20177467", "type": "modularcontent", "GKZ_searchelementquery": { "gkz_linktext": "Meer bronnen over vervuiling van het oppervlaktewater", "gkz_search_query": "https://library.wur.nl/WebQuery/gkn3?q=(mest+OR+stikstof+OR+ammoniak+OR+fosfaat)+AND+oppervlaktewater&wq_srt_desc=score" } } ] }, { "area": "ammoniakindelucht", "title": "Ammoniak in de lucht", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_dossier", "name": "contenttemplate_dossier"},"background": true,"contentarea_leadtext": "De productie en aanwending van mest zorgt voor stank, maar er komt ook ammoniak vrij. Omdat ammoniak een gas is en zich door de lucht over grote afstanden kan verplaatsen, heeft het gevolgen voor de natuur.", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Stikstof komt vrij en valt op de grond. Dat zorgt voor een betere plantengroei en is dus schadelijk voor natuur die arme grond nodig heeft. Teveel stikstof is een bedreiging voor de biodiversiteit. Varkensstallen moeten tegenwoordig luchtwassers hebben die ammoniak uit de stallucht halen.<\/p>" } , { "identifier": "element_20146289", "type": "modularcontent", "gkzindexmanual": { "title": "", "gkz_content_id": [ "543912", "541673", "1026551", "997094" ] } } , { "identifier": "element_20177478", "type": "modularcontent", "GKZ_searchelementquery": { "gkz_linktext": "Meer bronnen over ammoniakuitstoot", "gkz_search_query": "https://library.wur.nl/WebQuery/gkn3?q=ammoniak+AND+uitstoot&wq_srt_desc=score" } } ] }, { "area": "teveelmest", "title": "Te veel mest", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_dossier", "name": "contenttemplate_dossier"},"background": false,"contentarea_leadtext": "De grootste problemen worden veroorzaakt door de 'overproductie' van mest: er worden zó veel dieren op een klein stukje grond gehouden, dat de bodem de hoeveelheid mest niet goed kan verwerken.", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Er zijn daarom regels voor de hoeveelheid mest per hectare. Overtollige mest van bijvoorbeeld een varkensbedrijf wordt elders gebruikt of aan het buitenland verkocht. Kippenmest wordt ook wel verbrand en dat levert groene stroom op. Verder worden vergisting van mest en mestscheiding toegepast.<\/p>" } , { "identifier": "element_20177313", "type": "modularcontent", "gkzindexmanual": { "title": "", "gkz_content_id": [ "1018678", "1027737", "1023493", "1030163" ] } } ] }, { "area": "perspectief2050", "title": "Perspectief 2050", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_dossier", "name": "contenttemplate_dossier"},"background": true,"contentarea_leadtext": "In de toekomst streven we naar energieneutraal, naar gesloten kringlopen, naar zo min mogelijk milieuschade en behoud van natuur. Kortom duurzaamheid door een circulaire economie. Er zijn kansen, zoals bijvoorbeeld de verwaarding van restgewassen.", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Maar er moeten ook problemen opgelost worden. De productie van vlees (varkens) en eieren (kippen) is nu gebaseerd op soja van ver weg. We onttrekken feitelijk uit Brazilië fosfaat, we voeren het hier aan de dieren en houden de mest over die we helemaal niet nodig hebben. Dat moeten we weer zien af te zetten. Vanuit de fosfaatboekhouding klopt het niet. Vanuit de circulaire economie gezien is de kringloop niet gesloten.<\/p>" } , { "identifier": "element_20177357", "type": "modularcontent", "gkzindexmanual": { "title": "", "gkz_content_id": [ "11695", "1000021", "1002345", "996501" ] } } , { "identifier": "element_20177466", "type": "modularcontent", "GKZ_searchelementquery": { "gkz_linktext": "Meer bronnen over de circulaire economie en de landbouw", "gkz_search_query": "https://library.wur.nl/WebQuery/gkn3?q=\"circulaire+economie\"+AND+landbouw&wq_flt=uitvoercode/id&wq_val=GKN_AKKERBOUW||GKN_VEEHOUDERIJ||GKN_MELKVEEHOUDERIJ||GKN_VOLLEGRONDSGROENTE||GKN_TUINBOUW||GKN_GLASTUINBOUW||GKN_BOOMKWEKERIJ||GKN_GEITENHOUDERIJ||GKN_BLOEMBOLLENTEELT||GKN_FRUITTEELT||GKN_VARKENSHOUDERIJ||GKN_PLUIMVEEHOUDERIJ||GKN_SCHAPENHOUDERIJ||GKN_KALVERHOUDERIJ&wq_srt_desc=score" } } ] }, { "area": "leermateriaal", "title": "Leermateriaal", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_dossier", "name": "contenttemplate_dossier"},"background": false,"contentarea_leadtext": "", "elements": [ { "identifier": "element_20177449", "type": "modularcontent", "gkzindexmanual": { "title": "", "gkz_content_id": [ "552912", "1010876", "454565", "648536" ] } } , { "identifier": "element_20177465", "type": "modularcontent", "GKZ_searchelementquery": { "gkz_linktext": "Meer leermateriaal over de veehouderij en het klimaat", "gkz_search_query": "https://library.wur.nl/WebQuery/gkn3?q=klimaat+AND+veehouderij&wq_flt=edu/onderwijs&wq_val=Leermiddelen&wq_srt_desc=publicatiejaar" } } ] }, { "area": "video's", "title": "Video's", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_video", "name": "contenttemplate_video"},"background": false,"contentarea_leadtext": "", "elements": [ { "identifier": "element_20177376", "type": "modularcontent", "videocontent": { "title": "Ammoniakproblematiek veehouderij uitgelegd", "source": "Wageningen Livestock Research", "url": "https://www.youtube.com/watch?v=MALjQxaACzI", "image": {"error": "no image selected"} } } , { "identifier": "element_20177384", "type": "modularcontent", "videocontent": { "title": "15 ambities voor een duurzame veehouderij", "source": "Wageningen Livestock Research", "url": "https://www.youtube.com/watch?v=LbxCPwIFl98", "image": {"error": "no image selected"} } } , { "identifier": "element_20145601", "type": "modularcontent", "GKZ_searchelementquery": { "gkz_linktext": "", "gkz_search_query": "" } } ] }, { "area": "content2", "title": "Meer informatie", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Groen Kennisnet dossiers<\/h2>" } , { "identifier": "element_20145826", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "Stikstof", "link_url": "", "link_intern": { "title": "Stikstof", "url": "/nl/groenkennisnet/dossier/stikstof-dossier.htm" } } } , { "identifier": "element_20145836", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "Bodem", "link_url": "", "link_intern": { "title": "Bodem", "url": "/nl/groenkennisnet/dossier/bodem-dossier.htm" } } } , { "identifier": "element_20145875", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "Milieukansen van melkveehouderij", "link_url": "", "link_intern": { "title": "Milieu­kansen van melkvee­houderij", "url": "/nl/groenkennisnet/dossier/milieukansen-van-melkveehouderij-dossier.htm" } } } , { "identifier": "element_20146101", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "Kaderrichtlijn Water", "link_url": "", "link_intern": { "title": "Kaderrichtlijn Water", "url": "/nl/groenkennisnet/dossier/kaderrichtlijn-water-dossier.htm" } } } ] } ] }