{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_591102", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_dossier", "title": "LED-belichting in de glastuinbouw", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/dossier/led-belichting-in-de-glastuinbouw-dossier.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 591102, "identifier": "mediaitem_591102", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_dossier", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_dossier", "url": "/nl/groenkennisnet/dossier/led-belichting-in-de-glastuinbouw-dossier.htm", "title": "LED-belichting in de glastuinbouw", "lead": "In de tuinbouw wordt al jaren mede dankzij belichting het donker teruggedrongen en het groeiseizoen verlengd. Met als resultaat een jaarrond hogere productie van producten van dezelfde constante kwaliteit. \nVoor de belichting worden tot op heden traditionele lampen (met name zogeheten SON-T lampen) gebruikt. Meeliftend op de ontwikkelingen in andere sectoren wint LED-belichting ook in de tuinbouw meer terrein. Dat heeft alles te maken met de hogere efficiency in lichtopbrengst, de langere levensduur en de grotere mogelijkheden tot het samenstellen van gewasspecifieke lichtrecepten..", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/9/a/3/610558_fullimage_greenhouse-gc37b82067_1280.jpg", "width": 1280, "height": 853, "focuspoint-x": 649, "focuspoint-y": 331, "alternative_text": "Sierteelt - Driesel via Pixabay", "photographer": "Driesel", "photographer_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/users/driesel-4260712/", "photo_license": "Pixabay License", "photo_license_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/service/license/", "source_info": "Pixabay", "source_info_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/photos/broeikasgassen-kwekerij-bloemenbed-4948726/", "keywords": [ "sierteelt", "kas", "bloemen", "tuinbouw" ] }, "publication_date": "2021-08-12T10:45+02:00", "lastmodified_date": "2022-04-13T16:25+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "gkn_home", "gkn_plant", "Dossier", "gkn_glastuinbouw", "gkn_greenport" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Dossier", "theme": [ "gkn_glastuinbouw", "gkn_greenport", "gkn_home", "gkn_plant" ], "keywords": [], "video_header": "https://www.youtube.com/watch?v=v9FO1Y5iNB0", "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "experts": [], "extra_image": { "title": "VBNE logo", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/vbne-logo.htm" }, "link_extra_image": "", "last_update": "" } }, "contents": [ { "area": "beginhier", "title": "Begin hier", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_dossier", "name": "contenttemplate_dossier"},"background": false,"contentarea_leadtext": "", "elements": [ { "identifier": "element_20653300", "type": "contentitemslist", "subtype": "normal", "title": "Nieuwsberichten van Groen Kennisnet", "mediaitems": [ { "identifier": "mediaitem_622525", "title": "Steeds vaker ledverlichting aan in Nederlandse kassen", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/steeds-vaker-ledverlichting-aan-in-nederlandse-kassen.htm" }, "lead": "Glastuinders schakelen langzaam maar zeker over op ledverlichting voor belichte teelten. Voordelen zijn de besparing op energiekosten en het optimaal kunnen sturen van de gewassen. Ondernemers hikken aan tegen de hoge aanschafkosten en het ontbreken van succesvolle lichtrecepten voor elke teelt. Kleinschalig beginnen luidt het devies.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/7/9/1/622520_fullimage_shutterstock_24521209_kas_nacht.jpg%20crop.jpeg", "width": 1280, "height": 693, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "Kas in de avond", "photographer": "", "photographer_hyperlink": "", "photo_license": "", "photo_license_hyperlink": "", "source_info": "Shutterstock", "source_info_hyperlink": "", "keywords": [ "e", "verlichting", "planten", "kas", "glastuinbouw" ] }, "publication_date": "2021-12-27T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2022-01-10T17:06+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_home", "gkn_glastuinbouw" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_home", "gkn_glastuinbouw" ], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Michiel Elands", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/michiel-elands.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Ledverlichting kassen", "target_audience_abstract": "Glastuinders", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_601817", "title": "Lichtspectrum heeft invloed op plagen en biologische bestrijders", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/lichtspectrum-heeft-invloed-op-plagen-en-biologische-bestrijders-1.htm" }, "lead": "Mijten en insecten kunnen rood en verrood licht niet goed waarnemen. Je kunt daarom het gedrag beinvloeden met een aangepast lichtspectrum van LED-belichting. Zo parasiteren sluipwespen meer bladluizen bij een wit licht dan bij licht met een rood-blauw spectrum.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/f/3/c/cid601817_civtu_silo_tomaten_led.JPG", "width": 1024, "height": 683, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2021-07-14T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-31T16:30+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_plant", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_kringlooplandbouw", "gkn_agrikennis", "gkn_plantgezondheid", "GKN2IMPORT", "GKN2GEDAAN" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home" ], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Effecten Lichtspectrum LED-belichting, Biologische Bestrijders", "target_audience_abstract": "Akkerbouwer, Glastuinder, Vollegrondstuinder", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_601791", "title": "Betere lichtbenutting, kennis uit vertical farms interessant voor glastuinbouw", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/betere-lichtbenutting-kennis-uit-vertical-farms-interessant-voor-glastuinbouw-1.htm" }, "lead": "Vertical farms rukken op, schrijft vakblad Onder Glas. Het hoge technologieniveau in vertical farms maakt een betere beheersing van klimaatomstandigheden mogelijk en levert nieuwe kennis op. Zo blijkt dat je een veel hogere lichtbenuttingsefficiëntie kunt halen dan tot nu toe gedacht.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/f/c/b/cid601791_shutterstock_299828801.jpg", "width": 800, "height": 600, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2021-05-15T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-09-23T16:52+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "GKN2GEDAAN" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home" ], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Lichtbenutting Glastuinbouw, Kennis Uit Vertical Farming", "target_audience_abstract": "Glastuinder", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } } ] } ] }, { "area": "dedefinitievanled", "title": "De definitie van LED", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_dossier", "name": "contenttemplate_dossier"},"background": true,"contentarea_leadtext": "Een LED (afkorting van light emitting diode) is een halfgeleider die licht uitzendt als er elektrische stroom doorheen wordt gestuurd. De eerste beschrijving ervan stamt uit 1927 en was van de Russische wetenschapper Oleg Losev. Maar het duurde nog tot 1962 voordat de Amerikaanse natuurkundige Nick Holonyak de eerste werkende LED ontwikkelde. \r\n", "elements": [ { "type": "text", "html": "