{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_607373", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_dossiermediaitem", "title": "Kringloop­landbouw", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/dossier/kringlooplandbouw-gkn.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 607373, "identifier": "mediaitem_607373", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_dossier", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_dossier", "url": "/nl/groenkennisnet/dossier/kringlooplandbouw-gkn.htm", "title": "Kringloop­landbouw", "lead": "In de visie van de rijksoverheid moet Nederland in 2030 voedsel duurzaam produceren. De landbouw moet dan werken volgens de principes van kringlooplandbouw waarbij niets verspild wordt en waar reststromen maximaal worden ingezet.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/a/9/5/609320_fullimage_pinwheel-4550711_1280.jpg", "width": 1280, "height": 720, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "Graanveld met windmolens- van Al3xanderD op pixabay", "photographer": "Al3xanderD- Alexander Droegen", "photographer_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/users/al3xanderd-1476718/", "photo_license": "Pixabay License", "photo_license_hyperlink": "", "source_info": "", "source_info_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/photos/windmolen-veld-korrel-hemel-4550711/" }, "publication_date": "2021-09-28T12:50+02:00", "lastmodified_date": "2021-10-13T16:56+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "gkn_home", "Dossier", "gkn_natuurinclusieve_landbouw" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Dossier", "theme": [ "gkn_home", "gkn_natuurinclusieve_landbouw" ], "keywords": [], "video_header": "", "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "experts": [{ "title": "Dirk van Apeldoorn", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/Dirk-van-Apeldoorn-1.htm" }], "link_extra_image": "", "last_update": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ ] }, { "area": "beginhier", "title": "Begin hier", "contentarea_template": "contenttemplate_dossier","background": false,"contentarea_leadtext": "", "elements": [ { "identifier": "element_19447486", "type": "modularcontent", "gkzindexmanual": {"gkz_content_id": [ "644039", "1010359", "1014741", "1009754" ]} } , { "identifier": "element_19445803", "type": "contentitemslist", "subtype": "normal", "title": "Nieuwsberichten van Groen Kennisnet", "mediaitems": [ { "identifier": "mediaitem_608406", "title": "In het GLB is een gebiedsgerichte aanpak nodig om de doelen voor klimaat, milieu en biodiversiteit voor 2030 te helpen behalen", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/In-het-GLB-is-een-gebiedsgerichte-aanpak-nodig-om-de-doelen-voor-klimaat-milieu-en-biodiversiteit-voor-2030-te-helpen-behalen-1.htm" }, "lead": "Peilverhoging veenweidegebieden en extensivering rond Natura 2000 gebieden zijn essentieel voor doelbereik. Boeren kunnen gericht worden gecompenseerd voor de extra beperkingen en inspanningen door 30% van het GLB-budget in de eerste pijler over te hevelen naar de tweede pijler. De gevolgen voor boereninkomens kunnen in absolute zin beperkt blijven, maar variëren wel per sector.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/1/c/f/cid608406_shutterstock_1708197208.jpg", "width": 1000, "height": 662, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2021-09-16T09:28+02:00", "lastmodified_date": "2021-10-04T12:06+02:00", "expiration_date": "2026-09-16T09:28+02:00", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_dier", "gkn_plant", "gkn_veehouderij", "gkn_kringlooplandbouw", "GKN2IMPORT", "news_pv", "cap_common_agricultural_policy_glb_gemeenschappelijk_landbouwbeleid" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_608417", "title": "Leerreis Nutriëntenkringloop een stap verder", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Leerreis-Nutrientenkringloop-een-stap-verder-1.htm" }, "lead": "Tijdens de Leerreis Nutriëntenkringloop zijn drie thema’s (mestverwaarding, sluiten van nutriëntenkringlopen op regionaal niveau en gebruik van organische reststromen) benoemd die dit jaar verder uitgediept worden binnen deze drie thematische communities. Elke community heeft zijn eerste bijeenkomst gehad. De kernvragen zijn geformuleerd en hiervoor wordt bestaande kennis opgezocht, samengevoegd en uitgewisseld.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/6/9/5/cid608417_Office%2520use%2520150%2520DPI-shutterstock_6144718_mestvork_mesthoop.jpg", "width": 1000, "height": 673, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2021-09-13T16:07+02:00", "lastmodified_date": "2021-10-04T12:07+02:00", "expiration_date": "2026-09-13T00:00+02:00", "keywords": [ "Dutch", "news", "kennisonline", "gkn_home", "gkn_dier", "gkn_kringlooplandbouw", "gkn_mestverwaarding", "GKN2IMPORT", "kringlooplandbouw_circularagriculture", "mest_manure" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } } ] } ] }, { "area": "inleiding", "title": "Inleiding", "contentarea_template": "contenttemplate_dossier","background": true,"contentarea_leadtext": "Kringlooplandbouw is een integraal duurzame vorm van landbouw gebaseerd op agro-ecologische principes. Kringlooplandbouw moet daarom voldoen aan een reeks van doelen. ", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Deze agro-ecologische principes en doelen zijn:<\/p>