{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_609096", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_dossier", "title": "Knaagdier­beheersing ", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/dossier/knaagdierbeheersing-dossier.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 609096, "identifier": "mediaitem_609096", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_dossier", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_dossier", "url": "/nl/groenkennisnet/dossier/knaagdierbeheersing-dossier.htm", "title": "Knaagdier­beheersing", "lead": "Vanaf 1 januari 2023 moeten agrarische ondernemers die bestrijdingsmiddelen voor knaagdieren (rodenticiden) gebruiken in het bezit zijn van een licentie: Geïntegreerde knaagdierbeheersing op agrarisch bedrijf (ipm-kba).\nIn dit dossier vind je informatie over de cursus geïntegreerde knaagdierbeheersing: over de knaagdieren en achtergrondinformatie. Het dossier is samengesteld op verzoek van de Stuurgroep Gewasbescherming van de AOC-Raad.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/d/a/d/609842_fullimage_bosmuis.jpg", "width": 1280, "height": 604, "focuspoint-x": 838, "focuspoint-y": 92, "alternative_text": "Bosmuis - Alexas_Fotos via Pixabay", "photographer": "Alexas_Fotos", "photographer_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/users/alexas_fotos-686414/", "photo_license": "Pixabay License", "photo_license_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/service/license/", "source_info": "", "source_info_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/photos/muis-knaagdier-schattig-zoogdier-1708363/", "keywords": [ "muis", "bosmuis", "knaagdier" ] }, "publication_date": "2021-10-07T13:48+02:00", "lastmodified_date": "2022-02-07T11:52+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_dier", "gkn_varkenshouderij", "gkn_tuinbouw", "Dossier", "gkn_pluimveehouderij", "gkn_terreinbeheer", "gkn_onderwijs", "gkn_greenport" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Dossier", "theme": [ "gkn_akkerbouw", "gkn_dier", "gkn_greenport", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_onderwijs", "gkn_terreinbeheer", "gkn_tuinbouw", "gkn_pluimveehouderij", "gkn_varkenshouderij" ], "keywords": [], "video_header": "", "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "experts": [{ "title": "Herman Janssen", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/herman-janssen.htm" }], "link_extra_image": "", "last_update": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ ] }, { "area": "beginhier", "title": "Begin hier", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_dossier", "name": "contenttemplate_dossier"},"background": false,"contentarea_leadtext": "", "elements": [ { "identifier": "element_21014703", "type": "modularcontent", "gkzindexmanual": { "title": "", "gkz_content_id": [ "995326", "997259", "917994" ] } } , { "identifier": "element_19743864", "type": "contentitemslist", "subtype": "normal", "title": "Nieuwsberichten van Groen Kennisnet", "mediaitems": [ { "identifier": "mediaitem_601627", "title": "Nieuwe aanpak overlast van muizen en ratten in de veehouderij", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/nieuwe-aanpak-overlast-van-muizen-en-ratten-in-de-veehouderij-1.htm" }, "lead": "Voor de aanpak van ratten en muizen worden vaak middelen ingezet die als anticoagulantia werken. Maar die middelen kunnen ook leiden tot vergiftiging van roofvogels of andere dieren. Er zijn nu nieuwe middelen beschikbaar met een kleiner risico voor niet-doeldieren, schrijft vakblad Varkens in een artikel.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/6/f/8/cid601627_shutterstock_212956267__muis_Microtus%2520arvalis.jpg", "width": 800, "height": 533, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2021-06-23T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-09-02T17:34+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_etalage_kennisbank", "GKN2IMPORT", "GKN2GEDAAN" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home" ], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Nieuwe Knaagdierbestrijders Veehouderij", "target_audience_abstract": "Melkveehouder, Varkenshouder, Pluimveehouder, Geitenhouder", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_595032", "title": "Duurzame en effectieve knaagdierbeheersing", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/dierenwelzijnsweb/nieuwsitem/duurzame-en-effectieve-knaagdierbeheersing-1.htm" }, "lead": "Ratten en muizen kunnen gezondheidsproblemen, economische schade en overlast veroorzaken. Traditioneel worden ze daarom bestreden met chemische middelen. Deze zijn echter voor de mens, andere zoogdieren en vogels zeer giftig. De overheid wil graag tot een duurzame en effectieve knaagdierbeheersing komen; een geïntegreerde knaagdierbeheersing met nadruk op preventie. Hiertoe is nieuw beleid ingezet.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/e/6/e/cid595032_House%2520mouse%2520Bolid74%2520via%2520Wikimedia%2520Commons_530x357.jpg", "width": 530, "height": 357, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-03-14T23:45+02:00", "lastmodified_date": "2021-10-11T10:37+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_dierenwelzijnsweb", "gkn_plantgezondheid", "Dierenwelzijn", "dww_diergezondheid", "dww_wild", "GKN2IMPORT", "GKN2GEDAAN" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "dww_diergezondheid", "dww_wild", "gkn_dierenwelzijnsweb", "gkn_home", "gkn_plantgezondheid" ], "related_dossier": [], "keywords": ["Dierenwelzijn"], "gkn_organization": { "title": "Dierenwelzijnsweb", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/dierenwelzijnsweb-4.htm" }, "author": { "title": "Redactie Dierenwelzijnsweb", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-dierenwelzijnsweb.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Dierenwelzijnsweb", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-dierenwelzijnsweb.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Dierenwelzijn, Knaagdieren, Wilde dieren, Bestrijding", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "Bekijk de bronnen" } }, { "identifier": "mediaitem_608382", "title": "New software for evaluating genetic management in (small) populations", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/new-software-for-evaluating-genetic-management-in-small-populations-1.htm" }, "lead": "Populations can suffer from high inbreeding rates and associated inbreeding depression, loss of diversity and expression of genetic defects. Centre for Genetic Resources, the Netherlands (CGN) has developed user friendly software to help population managers and researchers.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/f/a/2/cid608398_SmousIMG_8604.JPG", "width": 2048, "height": 1536, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2021-09-30T09:24+02:00", "lastmodified_date": "2021-10-04T12:06+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "news", "gkn_home", "gkn_dier", "nieuwsbrief_KOL", "WOT-03-004", "WOT-03-003", "WOT-03-002", "WOT-03-001", "GKN2IMPORT", "English", "animal_breeding_genomics" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } } ] } ] }, { "area": "geïntegreerdeknaagdierbeheersing", "title": "Geïntegreerde knaagdierbeheersing", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_dossier", "name": "contenttemplate_dossier"},"background": true,"contentarea_leadtext": "Voor knaagdierbeheersing op agrarische bedrijven geldt altijd: chemische middelen pas inzetten als andere zaken niet helpen. Voorkomen van knaagdieren (door bedrijfshygiëne en bouwkundige maatregelen) en niet-chemische bestrijding komen eerst. Uw bedrijf moet gecertificeerd zijn door het Keurmerk Plaagdier Management Bedrijven (KPMB). ", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Veranderingen vanaf 2023<\/h3>

Op agrarische bedrijven geldt vanaf 1 januari 2023<\/strong> één aanpak voor zowel binnen als buiten bedrijfsgebouwen: de geïntegreerde aanpak<\/strong>. Dat betekent: Eerst voorkomen, dan genezen. Eerst bedrijfshygiëne en bouwkundige maatregelen. Dan niet chemische bestrijding en uiteindelijk inzet van rodenticiden. Bij toepassing van rodenticiden mag u deze alleen gebruiken als sluitstuk bij geïntegreerde aanpak. In noodgevallen gelden bijzondere regels. Wanneer u rodenticiden gebruikt dient u een vakbekwaamheidsbewijs te hebben. Dit is vanaf 1 januari 2023: IPM-KBA<\/strong>. Ook moet uw bedrijf gecertificeerd zijn en opgenomen in het register van Keurmerk Plaagdier Management Bedrijven (KPMB - www.kpmb.nl<\/a>). U kunt dit aanvragen via www.administratie.erkenningen.nl<\/a>.<\/p>

Tot 1 januari 2023 is er bij knaagdierbeheersing een onderscheid tussen binnen bedrijfsgebouwen (KBA) en buiten bedrijfsgebouwen (KBA-GB). Vanaf 1 januari 2023 is dat onderscheid er dus niet meer. Ieder heeft voor gebruik van biocide de licentie IPM-KBA nodig. Vanaf 2022 worden er dan ook geen examens voor KBA meer afgenomen. <\/strong><\/p>" } ] }, { "area": "licentieipm-kba", "title": "Licentie IPM-KBA ", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_dossier", "name": "contenttemplate_dossier"},"background": true,"contentarea_leadtext": "Om de licentie IPM-KBA te halen moet je een kennisbijeenkomst volgen en een examen IPM-KBA doen bij een van de groene onderwijsinstellingen. De opleidingsmogelijkheden staan in de brochure. Het vakbekwaamheidsbewijs IPM-KBA is daarna vijf jaar geldig.", "elements": [ { "identifier": "element_21014634", "type": "modularcontent", "gkzindexmanual": { "title": "", "gkz_content_id": [] } } ] }, { "area": "bosmuis", "title": "Bosmuis", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_dossier", "name": "contenttemplate_dossier"},"background": false,"contentarea_leadtext": "De bosmuis heeft een geelbruin tot donkerbruine rugzijde, terwijl de buikzijde licht gekleurd is. De overgang tussen rug en buik is gemarkeerd door een scherpe oranje-bruine scheidingslijn.", "elements": [ { "identifier": "element_19431425", "type": "modularcontent", "gkzindexmanual": { "title": "", "gkz_content_id": [ "463017", "469724", "858241" ] } } , { "identifier": "element_19743629", "type": "modularcontent", "GKZ_searchelementquery": { "gkz_linktext": "Zoek meer informatie over de bosmuis en bestrijding van de bosmuis", "gkz_search_query": "https://library.wur.nl/WebQuery/gkz-master?q=bosmuis+AND+bestrijding&wq_srt_desc=score" } } ] }, { "area": "bruinerat", "title": "Bruine rat", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_dossier", "name": "contenttemplate_dossier"},"background": true,"contentarea_leadtext": "Ondanks de naam is de bruine kleur geen strikt kenmerk van de soort. De meeste in het wild levende bruine ratten hebben een grijsbruine rug. De buikzijde is lichter gekleurd.", "elements": [ { "identifier": "element_19434665", "type": "modularcontent", "gkzindexmanual": { "title": "", "gkz_content_id": [ "908992", "858241", "548972" ] } } , { "identifier": "element_19743637", "type": "modularcontent", "GKZ_searchelementquery": { "gkz_linktext": "Zoek meer informatie over de bruine rat", "gkz_search_query": "https://library.wur.nl/WebQuery/gkz-master?q=bruine+rat+AND+bestrijding&wq_srt_desc=score" } } ] }, { "area": "huismuis", "title": "Huismuis", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_dossier", "name": "contenttemplate_dossier"},"background": false,"contentarea_leadtext": "De rug van de huismuis is lichtbruin tot donkergrijs en de kleur verloopt geleidelijk naar de wat lichter gekleurde buik. De staart van de huismuis is net zo lang of langer dan het lichaam.", "elements": [ { "identifier": "element_19431441", "type": "modularcontent", "gkzindexmanual": { "title": "", "gkz_content_id": [ "470191", "858241" ] } } , { "identifier": "element_19743672", "type": "modularcontent", "GKZ_searchelementquery": { "gkz_linktext": "Zoek meer informatie over de huismuis", "gkz_search_query": "https://library.wur.nl/WebQuery/gkz-master?q=huismuis+AND+bestrijding&wq_srt_desc=score" } } ] }, { "area": "huis­spitsmuis", "title": "Huis­spitsmuis", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_dossier", "name": "contenttemplate_dossier"},"background": true,"contentarea_leadtext": "De huisspitsmuis heeft een zeer spitse sluit en kleine ogen. De rugzijde is rossig tot donkerbruin en deze kleur gaat geleidelijk over naar de grijs tot witte kleur van de buik. De staart is ruim half zo lang als het lichaam.", "elements": [ { "identifier": "element_19431443", "type": "modularcontent", "gkzindexmanual": { "title": "", "gkz_content_id": [ "1041447", "913023", "858241" ] } } , { "identifier": "element_19743675", "type": "modularcontent", "GKZ_searchelementquery": { "gkz_linktext": "Zoek meer informatie over de huisspitsmuis", "gkz_search_query": "https://library.wur.nl/WebQuery/gkz-master?q=huisspitsmuis+AND+bestrijding&wq_srt_desc=score" } } ] }, { "area": "veldmuis", "title": "Veldmuis", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_dossier", "name": "contenttemplate_dossier"},"background": false,"contentarea_leadtext": "De veldmuis is een plomp gebouwde muis met een stompe snuit. De ogen en oren zitten verborgen in de bruine tot donkerbruine vacht. De buikzijde is iets lichter gekleurd.", "elements": [ { "identifier": "element_19431503", "type": "modularcontent", "gkzindexmanual": { "title": "", "gkz_content_id": [ "1040326", "858241" ] } } , { "identifier": "element_19743697", "type": "modularcontent", "GKZ_searchelementquery": { "gkz_linktext": "Zoek meer informatie over de veldmuis", "gkz_search_query": "https://library.wur.nl/WebQuery/gkz-master?q=veldmuis+AND+bestrijding&wq_srt_desc=score" } } ] }, { "area": "zwarterat", "title": "Zwarte rat ", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_dossier", "name": "contenttemplate_dossier"},"background": true,"contentarea_leadtext": "De meeste zwarte ratten hebben een blauwgrijze tot zwarte rug- en buikzijde. Individuen met bruine en grijsbruine rugzijden en een lichte buikzijde komen ook voor.", "elements": [ { "identifier": "element_19432082", "type": "modularcontent", "gkzindexmanual": { "title": "", "gkz_content_id": [ "1041357", "1040366", "858241" ] } } , { "identifier": "element_19743743", "type": "modularcontent", "GKZ_searchelementquery": { "gkz_linktext": "Zoek meer informatie over de zwart rat en de bestrijding van de zwarte rat", "gkz_search_query": "https://library.wur.nl/WebQuery/gkz-master?q=zwarte+rat+AND+bestrijding&wq_srt_desc=score" } } ] }, { "area": "video's", "title": "Video's", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_video", "name": "contenttemplate_video"},"background": false,"contentarea_leadtext": "", "elements": [ { "identifier": "element_19432119", "type": "modularcontent", "videocontent": { "title": "Kies voor bedrijven met een keurmerk", "source": "KPMB, 2013", "url": "https://youtu.be/-2_5znDZbsk", "image": {"error": "no image selected"} } } , { "identifier": "element_19431218", "type": "modularcontent", "GKZ_searchelementquery": { "gkz_linktext": "", "gkz_search_query": "" } } ] }, { "area": "content2", "title": "Meer informatie", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Relevante organisaties <\/h2>" } , { "identifier": "element_19432328", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "Knaagdieren bestrijden, CTGB", "link_url": "https://www.ctgb.nl/onderwerpen/rodenticiden" } } , { "identifier": "element_19432329", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "Kennis- en Adviescentrum Dierplagen (KAD)", "link_url": "https://www.kad.nl/" } } , { "identifier": "element_19432330", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "Keurmerk Plaagdiermanagement (KPMB)", "link_url": "https://www.kpmb.nl/" } } , { "identifier": "element_19432331", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "Ultieme gids om muizen te bestrijden", "link_url": "https://debestrijdingsbrigade.nl/muizen-bestrijden" } } , { "identifier": "element_19432335", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "Biociden, Inspectie Leefomgeving en transport (ILT)", "link_url": "https://www.ilent.nl/onderwerpen/biociden" } } , { "type": "text", "html": "

Leermateriaal<\/h2>" } , { "identifier": "element_19432327", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "Cursusboek Knaagdierbeheersing, Ontwikkelcentrum", "link_url": "https://webshop.ontwikkelcentrum.nl/zoeken?s=knaagdierbeheersing" } } , { "identifier": "element_19432332", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "Eindtermen voor het onderwijs inzake het bewijs van vakbekwaamheid voor het beheersen van plaagdieren en houtaantastende organismen", "link_url": "https://wetten.overheid.nl/BWBR0022545/2014-04-09/#BijlageVI" } } ] } ] }