{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_595427", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_dossier", "title": "Klimaat­adaptatie in de open teelten", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/dossier/klimaatadaptatie-in-de-open-teelten-dossier.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 595427, "identifier": "mediaitem_595427", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_dossier", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_dossier", "url": "/nl/groenkennisnet/dossier/klimaatadaptatie-in-de-open-teelten-dossier.htm", "title": "Klimaat­adaptatie in de open teelten", "lead": "Door de droge en hete zomers van de laatste jaren komt klimaatverandering prominenter in beeld bij overheden, waterschappen, ketenpartijen en boerenbedrijven. Voor agrarisch ondernemers zijn lagere opbrengsten en hogere kosten voor bijvoorbeeld beregening een direct gevolg van die klimaatverandering.\n\nDoor deze veranderingen en daaraan gerelateerde financiële risico’s voor boerenbedrijven in kaart te brengen, wordt duidelijk waar de knelpunten gaan ontstaan en waar adaptatiemaatregelen toegepast kunnen worden om deze risico’s beheersbaar te houden.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/5/0/9/cid595427_cid601405_Tekening%2520klimaat.jpg", "width": 1536, "height": 1024, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2021-08-24T08:59+02:00", "lastmodified_date": "2022-07-05T16:41+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_plant", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_kringlooplandbouw", "gkn_tuinbouw", "Dossier", "gkn_groenvoorziening", "gkn_basis" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Dossier", "theme": [ "gkn_basis", "gkn_home", "gkn_plant", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_kringlooplandbouw", "gkn_akkerbouw", "gkn_tuinbouw", "gkn_groenvoorziening" ], "keywords": [], "video_header": "", "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "experts": [ { "title": "Saskia Houben", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/saskia-houben-.htm" }, { "title": "Arwen van der Gugten", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/arwen-van-der-gugten-1.htm" } ], "link_extra_image": "", "last_update": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ ] }, { "area": "beginhier", "title": "Begin hier", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_dossier", "name": "contenttemplate_dossier"},"background": false,"contentarea_leadtext": "", "elements": [ { "identifier": "element_21159012", "type": "modularcontent", "gkzindexmanual": { "title": "", "gkz_content_id": [ "995173", "1010095", "1019735", "1056879" ] } } , { "identifier": "element_21160579", "type": "contentitemslist", "subtype": "banner", "title": "Nieuwsberichten van Groen Kennisnet", "mediaitems": [ { "identifier": "mediaitem_608428", "title": "Zeeuwse landbouw trekt lessen uit Zuid-Europese droogte", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/zeeuwse-landbouw-trekt-lessen-uit-zuid-europese-droogte-1.htm" }, "lead": "Na jaren van droogte kijken Zeeuwse telers naar Zuid-Europa hoe boeren en tuinders omgaan met klimaatverandering. Een gebrek aan zoet water leidt tot lagere opbrengsten en verzilting van de bodem. Oplossingen zitten in bodembeheer, water vasthouden en aandacht voor nieuwe plagen.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/6/6/3/cid608428_Zeeuwse%2520landbouw%2520trekt%2520lessen%2520uit%2520Zuid-Europese%2520droogte.jpg", "width": 800, "height": 533, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2021-08-30T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-10-05T12:44+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "GKN2IMPORT", "GKN2GEDAAN" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_etalage_home", "gkn_etalage_home" ], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Klimaatadaptatie Droogte En Plaagbestrijding", "target_audience_abstract": "Akkerbouwer, Vollegrondstuinder", "region_abstract": "Zeeland, Zuid-Europa", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_608401", "title": "Toenemende weersextremen vragen andere benadering van de teelt", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/toenemende-weersextremen-vragen-andere-benadering-van-de-teelt-2.htm" }, "lead": "Met de snelle verandering van het klimaat nemen teeltrisico’s toe. Boeren en tuinders zullen volgens Daan Verstand en Rien van der Maas veel meer aandacht aan watervoorziening moeten besteden. Naast goed watermanagement is een stapeling van teeltmaatregelen nodig.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/2/3/2/cid608401_toenemende%2520weersextremen.jpg", "width": 1180, "height": 656, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2021-09-20T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-10-15T11:01+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "news", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_plant", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_vollegrondsgroente", "gkn_groenteteelt", "gkn_fruitteelt", "GKN2IMPORT", "GKN2GEDAAN" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_etalage_home", "gkn_etalage_home" ], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Klimaatadaptatie Open Teelten", "target_audience_abstract": "Glastuinder, Vollegrondstuinder", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_601405", "title": "Nieuw dossier klimaatadaptatie in de open teelten", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/nieuw-dossier-klimaatadaptatie-in-de-open-teelten-1.htm" }, "lead": "We krijgen vaker te maken met extreme weersomstandigheden. Boeren en tuinders hebben hier direct mee te maken. Met name de open teelten zijn kwetsbaar, omdat ze letterlijk bloot staan aan weersinvloeden. Een nieuw dossier zet informatie over klimaatadaptatie in de open teelten op een rij.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/a/d/c/cid601405_Tekening%2520klimaat.jpg", "width": 1536, "height": 1024, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-10-07T14:00+02:00", "lastmodified_date": "2022-04-05T09:51+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_plant", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_kringlooplandbouw", "gkn_agrikennis", "gkn_kom_project" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_agrikennis", "gkn_etalage_home", "gkn_etalage_home", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_kringlooplandbouw", "gkn_leefomgeving", "gkn_leefomgeving", "gkn_plant", "gkn_kom_project" ], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Akkerbouw, Tuinbouw, Klimaatadaptatie", "target_audience_abstract": "Akkerbouwers, Vollegrondstuinders", "region_abstract": "Nederland", "jumplinktext": "" } } ] } ] }, { "area": "video's", "title": "Video's", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_video", "name": "contenttemplate_video"},"background": true,"contentarea_leadtext": "", "elements": [ { "identifier": "element_21011263", "type": "modularcontent", "videocontent": { "title": "Klimaatverandering op de akker", "source": "Wageningen University & Research", "url": "https://youtu.be/6ZUs5-0BpWY", "image": {"error": "no image selected"} } } , { "identifier": "element_21011261", "type": "modularcontent", "videocontent": { "title": "Daan Verstand - Klimaatrisico's en adaptatie in de open teelten", "source": "Living Lab Schouwen-Duiveland", "url": "https://youtu.be/3HN5G7M9r8Q", "image": {"error": "no image selected"} } } ] }, { "area": "klimaat­scenario’sen-trends", "title": "Klimaat­scenario’s en -trends", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_dossier", "name": "contenttemplate_dossier"},"background": true,"contentarea_leadtext": "Het klimaat is het gemiddelde weer over een periode van 30 jaar. Het KNMI heeft vier klimaatscenario’s opgesteld om aan te geven wat we van het toekomstige klimaat in Nederland kunnen verwachten. Hierdoor kan het huidige klimaat vergeleken worden met deze toekomstscenario’s.", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Deze scenario’s zijn op regionaal niveau uitwerkt, waaruit naar voren komt dat bijvoorbeeld het binnenland vaker te maken gaat krijgen met hitte en droogte dan de kuststreken.

Globaal zijn de veranderingen op te delen in vier klimaattrends: het wordt warmer, het wordt natter, het wordt droger en de zeespiegel stijgt. Het gaat ook om veranderingen binnen seizoenen, zo worden de zomers droger en valt er meer neerslag in kortere tijd.<\/p>" } , { "identifier": "element_19728320", "type": "modularcontent", "gkzindexmanual": { "title": "", "gkz_content_id": ["1048223"] } } , { "identifier": "element_20298704", "type": "modularcontent", "GKZ_searchelementquery": { "gkz_linktext": "Zoek meer informatie over klimaatscenario's en trends", "gkz_search_query": "https://library.wur.nl/WebQuery/gkn3?q=klimaatscenario%27s+AND+trends+AND+%28open+teelten+OR+akkerbouw%29" } } ] }, { "area": "risico's", "title": "Risico's", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_dossier", "name": "contenttemplate_dossier"},"background": false,"contentarea_leadtext": "Bepaalde gewassen hebben last van warme en droge periodes in de zomer, anderen van nachtvorst in het voorjaar en sommige hebben last van warme, natte omstandigheden waardoor ziektes op kunnen treden. ", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Dit zijn klimaatfactoren. Als deze klimaatfactoren optreden, vindt er opbrengstderving plaats (de impact).<\/p>

Door de klimaatscenario’s van het KNMI te gebruiken, kan ingeschat worden hoe vaak deze klimaatfactoren vaker of minder vaak gaan optreden in het toekomstige klimaat (in de 30 jaars periode 2035-2065). Door deze verandering in frequentie te combineren met de impact bij optreden, kan berekend worden in welke mate het risico toe- of afneemt.<\/p>" } , { "identifier": "element_21013318", "type": "modularcontent", "gkzindexmanual": { "title": "", "gkz_content_id": [ "1019732", "997333", "1007540", "1010095" ] } } , { "identifier": "element_20298705", "type": "modularcontent", "GKZ_searchelementquery": { "gkz_linktext": "Zoek meer informatie over de risico's van klimaatverandering", "gkz_search_query": "https://library.wur.nl/WebQuery/gkn3?q=risico+AND+klimaatverandering+AND+klimaatfactoren+AND+stresstest" } } ] }, { "area": "maatregelen", "title": "Maatregelen", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_dossier", "name": "contenttemplate_dossier"},"background": true,"contentarea_leadtext": "Om met de risico’s van klimaatverandering om te gaan, kunnen adaptatiemaatregelen toegepast worden. Er is een breed scala van maatregelen mogelijk:", "elements": [ { "type": "text", "html": "