{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_593817", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_dossier", "title": "Kaderrichtlijn Water ", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/dossier/kaderrichtlijn-water-dossier.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 593817, "identifier": "mediaitem_593817", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_dossier", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_dossier", "url": "/nl/groenkennisnet/dossier/kaderrichtlijn-water-dossier.htm", "title": "Kaderrichtlijn Water", "lead": "Het water moet schoner. De Kaderrichtlijn Water (KRW), een Europese richtlijn die sinds 2000 van kracht is, schrijft voor dat de kwaliteit van het oppervlakte- en grondwater in 2015 op orde moet zijn. Omdat die doelen voor 2015 niet haalbaar bleken, heeft de Nederlandse overheid gebruik gemaakt van de mogelijkheid dit uit te stellen tot het jaar 2027.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/2/1/2/610547_fullimage_waterdruppel2.jpg", "width": 1280, "height": 704, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "Waterdruppel - qimono via Pixabay", "photographer": "qimono", "photographer_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/users/qimono-1962238/", "photo_license": "Pixabay License", "photo_license_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/service/license/", "source_info": "", "source_info_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/photos/afzetten-plons-water-vloeistof-3698073/", "keywords": [ "druppel", "bos", "sloot", "water", "herfst" ] }, "publication_date": "2021-08-23T15:24+02:00", "lastmodified_date": "2022-02-07T11:50+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_melkveehouderij", "gkn_dier", "gkn_plant", "gkn_tuinbouw", "gkn_plantgezondheid", "Dossier", "gkn_vollegrondsgroente", "gkn_glastuinbouw", "gkn_terreinbeheer" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Dossier", "theme": [ "gkn_akkerbouw", "gkn_dier", "gkn_glastuinbouw", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_melkveehouderij", "gkn_plant", "gkn_plantgezondheid", "gkn_terreinbeheer", "gkn_tuinbouw", "gkn_vollegrondsgroente", "gkn_vollegrondsgroente" ], "keywords": [], "video_header": "https://youtu.be/uO3W2CO0sh0", "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "experts": [], "extra_image": { "title": "Powered by GroenPact TEST", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/powered-by-groenpact-test.htm" }, "link_extra_image": "https://www.groenpact.nl/verbinden/thema/duurzaamwaterbeheer", "last_update": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ ] }, { "area": "beginhier", "title": "Begin hier", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_dossier", "name": "contenttemplate_dossier"},"background": false,"contentarea_leadtext": "", "elements": [ { "identifier": "element_19676780", "type": "modularcontent", "gkzindexmanual": { "title": "", "gkz_content_id": [ "856950", "1031533", "861904", "1031177" ] } } , { "type": "text", "html": "