{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_591107", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_dossier", "title": "Japanse duizendknoop ", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/dossier/japanse-duizendknoop-dossier.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 591107, "identifier": "mediaitem_591107", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_dossier", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_dossier", "url": "/nl/groenkennisnet/dossier/japanse-duizendknoop-dossier.htm", "title": "Japanse duizendknoop", "lead": "De Japanse duizendknoop is zeer invasief en verspreidt zich gemakkelijk in stedelijk groen, bermen, tuinen en natuurgebieden. De plant is schadelijk omdat hij door zijn grote groeikracht een negatief effect heeft op de biodiversiteit. En de plant is lastig te bestrijden.\n\nDe soort groeit onder bijna alle omstandigheden goed. Langs wegen kan hij voor onveilige situaties zorgen. De wortels kunnen zorgen voor schade aan verhardingen, rioleringen, funderingen, dijken en taluds van watergangen. In natuurgebieden verdringt de plant, omdat hij zo sterk is, de in het land zelf voorkomende planten. Daarbij komt dat de soort lastig te bestrijden is. De aanpak kost veel geld, de plant zorgt zo voor economische schade.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/d/8/0/609091_fullimage_japanse%20duizenknoop.jpg", "width": 1280, "height": 854, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "Japanse duizendknoop - HOerwin56 via Pixabay", "photographer": "HOerwin56", "photographer_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/users/hoerwin56-2108907/", "photo_license": "Pixabay License", "photo_license_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/service/license/", "source_info": "", "source_info_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/photos/duizendknoop-struik-plant-2699120/", "keywords": [ "invasieve exoten", "fallopia", "japanse duizendknoop", "planten" ] }, "publication_date": "2021-08-12T11:22+02:00", "lastmodified_date": "2022-07-26T15:16+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_plantgezondheid", "Dossier", "gkn_terreinbeheer", "gkn_groenvoorziening", "gkn_exoten" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Dossier", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_exoten", "gkn_groenvoorziening", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_plantgezondheid", "gkn_terreinbeheer" ], "keywords": [], "video_header": "https://youtu.be/exqSKCnHBdI", "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "experts": [], "link_extra_image": "", "last_update": "" } }, "contents": [ { "area": "beginhier", "title": "Begin hier", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_dossier", "name": "contenttemplate_dossier"},"background": false,"contentarea_leadtext": "", "elements": [ { "identifier": "element_21632902", "type": "modularcontent", "gkzindexmanual": { "title": "", "gkz_content_id": [ "870586", "878438", "863776", "636857" ] } } , { "identifier": "element_23918640", "type": "contentitemslist", "subtype": "normal", "title": "Nieuwsberichten van Groen Kennisnet", "mediaitems": [ { "identifier": "mediaitem_601689", "title": "Kun je Japanse duizendknoop opsporen met een speurhond?", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/kun-je-japanse-duizendknoop-opsporen-met-een-speurhond-1.htm" }, "lead": "De Japanse duizendknoop verspreidt zich razendsnel. Niet voor niets wordt hij tot de meest invasieve exoten gerekend. Door zijn sterke groeikracht verdringt de duizendknoop inheemse plantensoorten èn zijn sterke wortelstokken en stengels kunnen schade veroorzaken aan bouwwerken, leidingen en wegen. Als de plant zich eenmaal vestigt, dan is hij moeilijk weer weg te krijgen. Alle reden dus om besmettingen met duizendknoop vroegtijdig te signaleren. We willen onderzoeken of een speurhond daarvoor geschikt is, en daarvoor zijn we op zoek naar u!", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/3/2/1/cid601689_speurhond_JanReuvekamp.jpg", "width": 1000, "height": 673, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2021-06-08T08:37+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T17:14+02:00", "expiration_date": "2026-06-08T08:37+02:00", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_plant", "GKN2IMPORT", "news_pv", "exoten_exotics", "webi_invasieveexoten" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_588805", "title": "Havenbedrijf Rotterdam zoekt effectieve aanpak Aziatische duizendknoop", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/havenbedrijf-rotterdam-zoekt-effectieve-aanpak-aziatische-duizendknoop-2.htm" }, "lead": "Aziatische duizendknopen vormen een groot probleem in het havengebied van Rotterdam. Door de snelle en krachtige groei kan deze invasieve exoot schade veroorzaken aan de infrastructuur en andere eigendommen van het havenbedrijf.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/4/b/f/cid588805_cid578980_aziatische%20duizendknoop.jpg", "width": 1820, "height": 1024, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2021-07-29T01:57+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-17T17:29+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "news" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [], "related_dossier": [], "keywords": [], "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_646239", "title": "Japanse duizendknoop herkennen of afgraven? Raadpleeg deze infobladen", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/japanse-duizendknoop-herkennen-of-afgraven-raadpleeg-deze-infobladen-1.htm" }, "lead": "Hoe ziet de Japanse duizendknoop eruit? Welke soorten zijn er? En hoe voorkom je verspreiding tijdens het afgraven? Het kennisnetwerk Invasieve Exoten heeft twee infobladen gemaakt waarin je er alles over kunt vinden.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/1/3/a/638832_fullimage_shutterstock_142707898_bladeren_duizendknoop%20crop.jpeg", "width": 1279, "height": 723, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "Japanse Duizendknoop - Maljalen via Shutterstock", "photographer": "Maljalen", "photographer_hyperlink": "https://www.shutterstock.com/nl/g/maljalen", "photo_license": "Shutterstock license", "photo_license_hyperlink": "https://www.shutterstock.com/nl/license", "source_info": "Foto Shutterstock", "source_info_hyperlink": "https://www.shutterstock.com/nl/image-photo/giant-knotweed-142707898", "keywords": [ "japans", "invasieve exoot", "duizendknoop", "blad", "plant", "zon", "exoten", "aziatische", "fallopia japonica", "tak" ] }, "publication_date": "2022-04-28T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2022-05-11T16:03+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_home", "gkn_loonwerk", "gkn_terreinbeheer", "gkn_groenvoorziening" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_home", "gkn_terreinbeheer", "gkn_groenvoorziening", "gkn_loonwerk" ], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Chris van Dijk", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/chris-van-dijk-1.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Japanse Duizendknoop", "target_audience_abstract": "Terreinbeheerders", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } } ] } ] }, { "area": "watishet", "title": "Wat is het ", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_dossier", "name": "contenttemplate_dossier"},"background": true,"contentarea_leadtext": "De Japanse duizendknoop is bijna 200 jaar geleden uit Azië meegebracht naar Nederland als sierplant. De plant komt van nature niet in Nederland voor, maar heeft zich hier verwilderd.", "elements": [ { "type": "text", "html": "

In Nederland komen nu drie soorten Aziatische duizenknopen voor die vaak worden aangeduid als Japanse duizendknoop: de Japanse (50%) (Fallopia japonica<\/em>), Sachalinse (10%) (Fallopia sachalinensis<\/em>) en Boheemse duizendknoop (40%) (Fallopia x bohemica<\/em> (F. japonica<\/em> x sachalinensis<\/em>))<\/p>

Leefgebied<\/strong><\/h3>

De Japanse duizendknoop groeit op zonnige tot licht beschaduwde plaatsen op verschillende grondsoorten. De grond moet echter niet te droog of voedselarm zijn. Plaatsen waar je de plant tegen kan komen zijn spoordijken, braakliggende terreinen, wegbermen (ook middenbermen van snelwegen), rivierkribben, bosranden, beekoevers en tuinen.<\/p>

Verspreiding via wortelstokken en stengels<\/strong><\/h3>

Verspreiding gaat vooral via wortels en stengels. Een klein stuk stengel (een knoop) of wortel (0,7 gram) kan weer uitgroeien tot een nieuwe plant. Wortelstokken en stengels van Japanse duizendknoop breken gemakkelijk en vormen elders nieuwe planten.<\/p>

De Japanse duizendknoop die in Nederland voorkomt kan zich niet via zaden voortplanten omdat de meeldraden steriel zijn. Echter zijn recent mannelijke planten gevonden waardoor verspreiding via zaad wél mogelijk is. Daarmee kan de snelheid van verspreiding toenemen.<\/p>

Verspreiding door de mens<\/strong><\/h3>

Menselijk handelen vormt het grootste risico voor de verspreiding van de soort over grotere afstanden. Transport van grond met wortelstokken en het dumpen van tuinafval zijn belangrijke bronnen van verspreiding. De plant kan ook gemakkelijk door stomend water verspreid worden.<\/p>" } , { "identifier": "element_18719091", "type": "modularcontent", "gkzindexmanual": { "title": "", "gkz_content_id": [ "863776", "864913" ] } } ] }, { "area": "herkenning", "title": "Herkenning", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_dossier", "name": "contenttemplate_dossier"},"background": false,"contentarea_leadtext": "De Japanse duizenknoop is een vaste plant, die diep wortelt. De plant heeft stevige wortelstokken en een enorme groeikracht. Binnen een paar dagen kan de plant een meter de hoogte in schieten", "elements": [ { "type": "text", "html": "

De bloemen van de plant zijn crèmewitte, soms witroze kleur. De kleine bloemen verschijnen in de nazomer: augustus tot september. De bladeren zijn lichtgroen en hartvorming. Een beetje leerachtig en van onderen kaal.<\/p>

Stengel<\/strong><\/h3>

De <\/strong>stengel <\/strong>is groen. In het begin nog vrij flexibel, maar deze wordt al snel dikker en krijgt dan roodbruine vlekjes. Het zijn holle, rechte stengels die enigzins op bamboe lijken. Op de grens tussen wee stengelcompartimenten bevindt zich een knoop waarin een zijtak met bladeren groeit.<\/p>

Wortels<\/strong><\/h3>

De plant heeft een uitgebreid en diep wortelstelsel. De wortels zijn lang en dik. De wortels kunnen onder de grond wel vijf meter lang worden en zijn meer dan 1cm dik. De wortels vormen vele uitlopers. Vanwege de diepe wortelstokken kan de plant onmogelijk uit de grond worden getrokken. Behalve als het nog heel jonge plantjes zijn.<\/p>

Levensduur<\/strong><\/h3>

De bovengrondse delen van de plant sterven af in de winter. In het voorjaar (eind maart, begin april) schiet de plant snel de grond uit. De plant veroorzaakt enorme problemen omdat er veel dicht bij elkaar staande stengels met een aanzienlijk bladomvang gevormd zijn. Hierdoor worden vrijwel alle andere planten weg geconcurreerd.<\/p>" } , { "identifier": "element_18719177", "type": "modularcontent", "gkzindexmanual": { "title": "", "gkz_content_id": ["877976"] } } ] }, { "area": "historie", "title": "Historie", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_dossier", "name": "contenttemplate_dossier"},"background": true,"contentarea_leadtext": "De Japanse duizendknoop komt oorspronkelijk uit China, Japan, Taiwan en Korea. In de negentiende eeuw, in 1823, introduceerde de Duitse onderzoeker Philipp Franz von Siebold de plant als tuinplant in zijn kwekerij in Leiden. Dit is waarschijnlijk de bron van alle Japanse duizendknopen in Europa.", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Na 1950 is de plant in de Nederlandse natuur terecht gekomen doordat er tuinafval gedumpt is in de natuur. De plant is vanaf die tijd op grote schaal verwilderd.<\/p>

Verdere verspreiding over de wereld<\/strong><\/h3>

De Japanse duizendknoop werd als een mooie plant gezien en daarom namen tuinliefhebbers uit andere delen van Europa de plant de grens over. In 1850 is er vanuit de kwekerijen Leiden materiaal naar Engeland verstuurd en naar alle waarschijnlijkheid ook naar de Verenigde Staten verspreid. In de meest zuidelijke landen komt de plant nog niet veelvuldig voor.<\/p>

Na 1950 is de plant in de Nederlandse natuur terecht gekomen doordat er tuinafval gedumpt is in de natuur. De plant is vanaf die tijd op grote schaal verwilderd.<\/p>

In Engeland heeft de plant al zo veel schade aangericht dat grond met de plant niet meer vervoerd mag worden zonder speciale vergunning. Ook in Nederland is de plant inmiddels een plaag.<\/p>" } , { "identifier": "element_18719178", "type": "modularcontent", "gkzindexmanual": { "title": "", "gkz_content_id": ["254682"] } } ] }, { "area": "probleemenrisico's", "title": "Probleem en risico's", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_dossier", "name": "contenttemplate_dossier"},"background": false,"contentarea_leadtext": "In Azië heeft de plant natuurlijke vijanden, zoals schimmels en insecten. Maar in Europa is dat niet het geval, waardoor de plant overal ongestoord kan groeien. Hij verdringt daarmee andere kruiden en struiken. ", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Insecten vinden het een weinig aantrekkelijk soort (behalve de nectar) en daarom zijn de planten ook niet interessant voor vogels.<\/p>

De plant heeft een enorme groeikracht. Hij schiet vanuit de bodem, vanuit zijn wortels naar boven en drukt met heel veel kracht dingen uit elkaar. De plant kan door beton, rioleringen en asfalt groeien.<\/p>

Risico voor planten en dieren<\/strong><\/h3>

De plant groeit snel en vormt een nagenoeg gesloten bladerdek. Hierdoor worden andere planten en struiken verdrongen. Ook het aantal ongewervelde dieren (mieren, vlinders en insecten) wordt lager. De Japanse duizendpoot verdringt gras en andere vegetatie. Als gevolg hiervan vermindert de stabiliteit van oevers en dijken.<\/p>

Schade aan gebouwen en infrastructuur<\/strong><\/h3>

De Japanse duizendknoop is in staat om door beton, asfalt en metselwerk heen te dringen. De wortels zoeken naar zwakke plekken in constructies om doorheen te groeien. Dat kan forse schade opleveren aan gebouwen, wegen, riolen en dijken en daardoor een onveilig situatie veroorzaken.<\/p>

Waardedaling vastgoed<\/strong><\/h3>

In Rotterdam komt een woningbouwproject mogelijk stil te liggen vanwege de Japanse duizendknoop. De aanwezigheid van de plant zorgt ervoor dat de huizen wellicht onverkoopbaar zijn geworden.<\/p>

Overige kosten<\/strong><\/h3>

Te denken valt aan extra kosten voor beheerwerkzaamheden, zoals kosten voor monitoring, voorlichting personeel, bestrijding en nazorg. Daarnaast kosten voorzorgsmaatregelen extra geld. Zoals het schoonmaken van machines, reinigen van grond etc. Deze schade kan in de miljoenen lopen.<\/p>" } , { "identifier": "element_18719186", "type": "modularcontent", "gkzindexmanual": { "title": "", "gkz_content_id": [ "864913", "1006754" ] } } ] }, { "area": "watkanikdoen?", "title": "Wat kan ik doen?", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_dossier", "name": "contenttemplate_dossier"},"background": true,"contentarea_leadtext": "Belangrijk is om zo snel mogelijk in te grijpen. Dit om te voorkomen dat de plant zich uitbreidt. De plant is zeer moeilijk te verwijderen als de plant meer als 50 stengels heeft. ", "elements": [ { "type": "text", "html": "

De Japanse duizendknoop is moeilijk te bestrijden door<\/p>