{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_618913", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_dossier", "title": "Integraal Aanpakken: Voerspoor", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/dossier/integraal-aanpakken-voerspoor.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 618913, "identifier": "mediaitem_618913", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_dossier", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_dossier", "url": "/nl/groenkennisnet/dossier/integraal-aanpakken-voerspoor.htm", "title": "Integraal Aanpakken: Voerspoor", "lead": "Je bent wat je eet, is een bekende uitspraak in de voedingswereld. En voor dieren geldt ongeveer hetzelfde: het rantsoen dat een dier vreet, beïnvloedt energie, gedrag, productie en niet te vergeten uiteindelijk ook de emissies van bijvoorbeeld methaan en ammoniak. Dit noemen we het voerspoor. Het voerspoor richt zich op koeien, varkens en geiten. Bij melkkoeien zijn aanzienlijke verschillen gevonden in de emissies bij het verteren van diverse soorten voer, maar ook tussen individuele koeien bij het vreten van hetzelfde voer.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/e/8/4/609325_fullimage_sensortechnologie%20in%20de%20melkveehouderij.jpg", "width": 530, "height": 357, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "Etende koeien in stal- Matthias Boekel-pixabay", "photographer": "Matthias boeckel", "photographer_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/users/matthiasboeckel-3930681/", "photo_license": "Vrij voor commercieel gebruik Geen attributie noodzakelijk", "photo_license_hyperlink": "", "source_info": "", "source_info_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/photos/stal-boerenerf-koeien-schuur-vee-4464199/", "keywords": [ "koe", "koeien", "sensortechonolgie in de melkveehouderij", "vreten", "eten", "stal", "schuur" ] }, "publication_date": "2021-12-01T15:05+02:00", "lastmodified_date": "2021-12-03T05:56+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "Dossier", "gkn_integraal_aanpakken" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Dossier", "theme": ["gkn_integraal_aanpakken"], "keywords": [], "video_header": "", "gkn_organization": { "title": "Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/integraal-aanpakken-1.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-integraal-aanpakken-1.htm" }, "experts": [], "link_extra_image": "", "last_update": "" } }, "contents": [ { "area": "over", "title": "Over", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_dossier", "name": "contenttemplate_dossier"},"background": false,"contentarea_leadtext": "Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.<\/p>

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.<\/p>" } , { "identifier": "element_20226121", "type": "modularcontent", "gkzindexmanual": { "title": "", "gkz_content_id": [ "331787", "331787" ] } } , { "identifier": "element_20223988", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "Zoekvraag", "link_url": "https://www.google.nl" } } ] }, { "area": "melkvee", "title": "Melkvee", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_dossier", "name": "contenttemplate_dossier"},"background": false,"contentarea_leadtext": "Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.<\/p>

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.<\/p>" } , { "identifier": "element_20226123", "type": "modularcontent", "gkzindexmanual": { "title": "", "gkz_content_id": [ "331787", "331787", "331787", "331787" ] } } , { "identifier": "element_20223989", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "Zoekvraag", "link_url": "https://www.google.nl" } } ] }, { "area": "varkens", "title": "Varkens", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_dossier", "name": "contenttemplate_dossier"},"background": false,"contentarea_leadtext": "Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.<\/p>

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.<\/p>

<\/p>" } , { "identifier": "element_20226124", "type": "modularcontent", "gkzindexmanual": { "title": "", "gkz_content_id": [ "331787", "331787", "331787", "331787" ] } } , { "identifier": "element_20223990", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "Zoekvraag", "link_url": "https://www.google.nl" } } ] }, { "area": "geiten", "title": "Geiten", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_dossier", "name": "contenttemplate_dossier"},"background": false,"contentarea_leadtext": "Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.<\/p>

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.<\/p>

<\/p>" } , { "identifier": "element_20226125", "type": "modularcontent", "gkzindexmanual": { "title": "", "gkz_content_id": [ "331787", "331787", "331787", "331787" ] } } , { "identifier": "element_20223991", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "Zoekvraag", "link_url": "https://www.google.nl" } } ] }, { "area": "pilots", "title": "Pilots", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_dossier", "name": "contenttemplate_dossier"},"background": false,"contentarea_leadtext": "Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.<\/p>

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.<\/p>

<\/p>" } , { "identifier": "element_20226126", "type": "modularcontent", "gkzindexmanual": { "title": "", "gkz_content_id": [ "331787", "331787", "331787", "331787" ] } } , { "identifier": "element_20223992", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "Zoekvraag", "link_url": "https://www.google.nl" } } ] }, { "area": "video's/vlogs", "title": "Video's / Vlogs", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_video", "name": "contenttemplate_video"},"background": false,"contentarea_leadtext": "Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.", "elements": [ { "identifier": "element_20223993", "type": "modularcontent", "videocontent": { "title": "Voer", "source": "WUR", "url": "https://www.youtube.com/watch?v=tf1tuabRT2U", "image": {"error": "no image selected"} } } , { "identifier": "element_20224039", "type": "modularcontent", "videocontent": { "title": "Voer", "source": "WUR", "url": "https://www.youtube.com/watch?v=tf1tuabRT2U", "image": {"error": "no image selected"} } } ] }, { "area": "content2", "title": "Meer informatie", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Onderzoeksresultaten<\/h2>" } , { "identifier": "element_20223936", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "Links naar rapporten en dergelijke", "link_url": "https://www.google.nl" } } , { "type": "text", "html": "

<\/p>

<\/p>" } ] } ] }