{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_607185", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_dossiermediaitem", "title": "Insecten in Food & Feed", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/dossier/insecten-in-food-en-feed.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 607185, "identifier": "mediaitem_607185", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_dossier", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_dossier", "url": "/nl/groenkennisnet/dossier/insecten-in-food-en-feed.htm", "title": "Insecten in Food & Feed", "lead": "Insecten kunnen een belangrijke rol gaan spelen in de food en feed. In dit dossier vind je een overzicht van wat er allemaal kan met insecten voor menselijke en dierlijke consumptie.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/e/9/a/610531_fullimage_insects%20for%20food%20and%20feed.jpg", "width": 1920, "height": 1080, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "sprinkhanen met saus eten", "photographer": "ChristophMeinersmann", "photographer_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/users/christophmeinersmann-1576342/", "photo_license": "Vrij voor commercieel gebruik Geen attributie noodzakelijk", "photo_license_hyperlink": "", "source_info": "", "source_info_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/photos/eten-grillen-eiwit-insecten-2499717/" }, "publication_date": "2021-09-27T12:41+02:00", "lastmodified_date": "2021-10-13T14:48+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "gkn_home", "gkn_voeding", "Dossier", "gkn_wvlo", "gkn_voedingsmiddelenindustrie", "eetbare_insecten_edible_insects" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Dossier", "theme": [ "gkn_voeding", "gkn_voedingsmiddelenindustrie", "gkn_wvlo", "gkn_home" ], "keywords": [], "video_header": "https://youtu.be/4dbSE653I-0", "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "experts": [{ "title": "Esther Wouters", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/Esther-Wouters.htm" }], "link_extra_image": "", "last_update": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ ] }, { "area": "beginhier", "title": "Begin hier", "contentarea_template": "contenttemplate_dossier","background": false,"contentarea_leadtext": "", "elements": [ { "identifier": "element_19307308", "type": "modularcontent", "gkzindexmanual": {"gkz_content_id": [ "639644", "458346", "457871", "639643" ]} } , { "identifier": "element_19305926", "type": "contentitemslist", "subtype": "normal", "title": "Nieuwsberichten van Groen Kennisnet", "mediaitems": [] } ] }, { "area": "insectenalsvoedingsbron", "title": "Insecten als voedingsbron", "contentarea_template": "contenttemplate_dossier","background": true,"contentarea_leadtext": "Het eten van insecten is op veel plekken in de wereld volkomen normaal. In Nederland staan insecten steeds vaker op het menu en is er sprake van een food-trend.", "elements": [ { "identifier": "element_19307359", "type": "modularcontent", "gkzindexmanual": {"gkz_content_id": [ "1023827", "1011346", "1044449", "1034966", "1020329" ]} } , { "identifier": "element_19305932", "type": "modularcontent", "GKZ_searchelementquery": { "gkz_linktext": "Zoekvraag", "gkz_search_query": "" } } ] }, { "area": "beleidenregelgeving", "title": "Beleid en regelgeving", "contentarea_template": "contenttemplate_dossier","background": false,"contentarea_leadtext": "Op nationaal en Europees niveau zijn er regels voor het kweken en verwerken van insecten.", "elements": [ { "identifier": "element_19307019", "type": "modularcontent", "gkzindexmanual": {"gkz_content_id": [ "1023879", "1022549", "1033392", "1033392", "541873" ]} } , { "identifier": "element_19305938", "type": "modularcontent", "GKZ_searchelementquery": { "gkz_linktext": "Zoekvraag", "gkz_search_query": "" } } ] }, { "area": "diervoeder", "title": "Diervoeder", "contentarea_template": "contenttemplate_dossier","background": true,"contentarea_leadtext": "Insecten kunnen in de praktijk vaak goed als diervoeder toegepast worden. Door het hoge eiwitgehalte zijn insecten een uitstekende feedstock.", "elements": [ { "identifier": "element_19307105", "type": "modularcontent", "gkzindexmanual": {"gkz_content_id": [ "1005154", "66640", "1011885", "656424", "1039031" ]} } , { "identifier": "element_19305944", "type": "modularcontent", "GKZ_searchelementquery": { "gkz_linktext": "Zoekvraag", "gkz_search_query": "" } } ] }, { "area": "voorbeeld­bedrijven", "title": "Voorbeeld­bedrijven", "contentarea_template": "contenttemplate_dossier","background": false,"contentarea_leadtext": "Deze bedrijven kweken zelf insecten, of verwerken deze tot nieuwe producten.", "elements": [ { "identifier": "element_19307120", "type": "modularcontent", "gkzindexmanual": {"gkz_content_id": [ "1031351", "449864", "1033397", "1031935", "865681" ]} } , { "identifier": "element_19305950", "type": "modularcontent", "GKZ_searchelementquery": { "gkz_linktext": "Zoekvraag", "gkz_search_query": "" } } ] }, { "area": "video's", "title": "Video's", "contentarea_template": "contenttemplate_video","background": false,"contentarea_leadtext": "", "elements": [ { "identifier": "element_19517839", "type": "modularcontent", "videocontent": { "title": "Food for Teachers - Bug Business - Blok 1: de mogelijke rol van insecten in het voedselsysteem", "source": "CIV Groen - Food", "url": "https://youtu.be/uCB3JYJ7JDM", "image": {"error": "no image selected"} } } , { "identifier": "element_19307168", "type": "modularcontent", "videocontent": { "title": "Hoe worden eetbare insecten gekweekt? | De Buitendienst over insecten", "source": "De Buitendienst", "url": "https://www.youtube.com/watch?v=rbpTBq5w-FU", "image": {"error": "no image selected"} } } , { "identifier": "element_19307300", "type": "modularcontent", "GKZ_searchelementquery": { "gkz_linktext": "", "gkz_search_query": "" } } ] }, { "area": "content2", "title": "Meer informatie", "elements": [ { "type": "text", "html": "

<\/h2>" } ] } ] }