{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_607185", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_dossier", "title": "Insecten in Food & Feed", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/dossier/insecten-in-food-en-feed-dossier.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 607185, "identifier": "mediaitem_607185", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_dossier", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_dossier", "url": "/nl/groenkennisnet/dossier/insecten-in-food-en-feed-dossier.htm", "title": "Insecten in Food & Feed", "lead": "Insecten kunnen een belangrijke rol gaan spelen in de food en feed. In dit dossier vind je een overzicht van wat er allemaal kan met insecten voor menselijke en dierlijke consumptie.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/e/9/a/610531_fullimage_insects%20for%20food%20and%20feed.jpg", "width": 1920, "height": 1080, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "sprinkhanen met saus eten", "photographer": "ChristophMeinersmann", "photographer_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/users/christophmeinersmann-1576342/", "photo_license": "Vrij voor commercieel gebruik Geen attributie noodzakelijk", "photo_license_hyperlink": "", "source_info": "", "source_info_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/photos/eten-grillen-eiwit-insecten-2499717/", "keywords": [ "insects for food and feed", "insecten als eten", "krekels" ] }, "publication_date": "2021-09-27T12:41+02:00", "lastmodified_date": "2022-11-29T14:01+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "gkn_home", "gkn_voeding", "Dossier", "gkn_wvlo", "gkn_voedingsmiddelenindustrie", "eetbare_insecten_edible_insects" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Dossier", "theme": [ "gkn_voeding", "gkn_voedingsmiddelenindustrie", "gkn_wvlo", "gkn_home" ], "keywords": [], "video_header": "https://youtu.be/4dbSE653I-0", "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "experts": [{ "title": "Esther Wouters", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/esther-wouters.htm" }], "link_extra_image": "", "last_update": "" } }, "contents": [ { "area": "beginhier", "title": "Begin hier", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_dossier", "name": "contenttemplate_dossier"},"background": false,"contentarea_leadtext": "", "elements": [ { "identifier": "element_22362013", "type": "modularcontent", "gkzindexmanual": { "title": "", "gkz_content_id": [ "639644", "458346", "457871", "639643" ] } } , { "identifier": "element_25981187", "type": "contentitemslist", "subtype": "normal", "title": "Nieuwsberichten van Groen Kennisnet", "mediaitems": [ { "identifier": "mediaitem_660649", "title": "Europese Unie boort met insecten nieuwe eiwitbron aan", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/europese-unie-boort-met-insecten-nieuwe-eiwitbron-aan.htm" }, "lead": "Insecten als voedingsbron voor mens en dier. Daar zet de Europese Unie op in met de ontwikkeling van een duurzame insectenketen. Belangrijke thema’s zijn circulaire landbouw, het benutten van reststromen en de verschuiving naar nieuwe eiwitbronnen als alternatief voor vlees.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/9/0/6/660648_fullimage_shutterstock_1416434846_insectenburger_meelwormen%20crop.jpeg", "width": 1280, "height": 720, "focuspoint-x": 736, "focuspoint-y": 412, "alternative_text": "Insectenburger meelwormen", "photographer": "stockcreations", "photographer_hyperlink": "https://www.shutterstock.com/nl/g/bolsher", "photo_license": "", "photo_license_hyperlink": "", "source_info": "Shutterstock", "source_info_hyperlink": "https://www.shutterstock.com/nl/image-photo/speciality-insect-burger-fried-mealworms-salad-1416434846", "keywords": [] }, "publication_date": "2022-07-15T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2022-07-15T09:21+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_home", "gkn_voeding" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_home", "gkn_voeding" ], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Michiel Elands", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/michiel-elands.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Insecten als voedingsbron", "target_audience_abstract": "Food professional", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_608422", "title": "Opheffen verbod op diermeel: een duurzame oplossing of probleem?", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/opheffen-verbod-op-diermeel-een-duurzame-oplossing-of-probleem-1.htm" }, "lead": "Na twintig jaar is het verbod op het toevoegen van diermeel en insecten aan veevoer opgeheven om de circulaire economie te bevorderen én de import op soja te beperken. Ten tijde van de BSE-crisis (gekkekoekenziekte) in 2001 is het verbod op het toevoegen van diermeel aan veevoer ingevoerd. Is deze opheffing dé oplossing of vergroot dit het probleem?", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/a/a/1/cid608422_Print%2520version%2520300%2520DPI-shutterstock_281989454_diervoeder_voer.jpg", "width": 1620, "height": 1080, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2021-09-22T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-10-15T12:50+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_dier", "gkn_varkenshouderij", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_pluimveehouderij", "GKN2IMPORT", "GKN2GEDAAN" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_etalage_home", "gkn_etalage_home" ], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Opheffing Verbod Diermeel", "target_audience_abstract": "Melkveehouder, Varkenshouder, Pluimveehouder, Geitenhouder", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_601702", "title": "Insectenkwekerij ontpopt zich tot volwassen agrarische sector ", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/insectenkwekerij-ontpopt-zich-tot-volwassen-agrarische-sector-1.htm" }, "lead": "Nederland loopt voorop in de insectenkweek. Steeds meer veehouders starten met de productie van krekels, sprinkhanen, meelwormen of Black Soldier Flies als veevoer of voor de humane consumptie. De Europese wetgeving biedt mondjesmaat meer mogelijkheden en grote investeerders kloppen op de deur.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/e/1/a/cid601702_insect4.jpg", "width": 800, "height": 533, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2021-07-09T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-31T17:31+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "GKN2IMPORT", "GKN2GEDAAN" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_etalage_home", "gkn_etalage_home" ], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Insectenkwekerij", "target_audience_abstract": "Food Professional, Multifunctionele landbouwer", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } } ] } ] }, { "area": "insectenalsvoedingsbron", "title": "Insecten als voedingsbron", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_dossier", "name": "contenttemplate_dossier"},"background": true,"contentarea_leadtext": "Het eten van insecten is op veel plekken in de wereld volkomen normaal. In Nederland staan insecten steeds vaker op het menu en is er sprake van een food-trend.", "elements": [ { "identifier": "element_25983251", "type": "modularcontent", "gkzindexmanual": { "title": "", "gkz_content_id": [ "1045603", "1023827", "1156801", "1153926", "1034966", "1020329", "1011346" ] } } , { "identifier": "element_30787242", "type": "modularcontent", "GKZ_searchelementquery": { "gkz_linktext": "Meer bronnen over insecten als voedingsbron", "gkz_search_query": "https://library.wur.nl/WebQuery/gkn3?q=insecten*&wq_flt=uitvoercode/id&wq_val=GKN_VOEDING&wq_srt_desc=score" } } ] }, { "area": "beleidenregelgeving", "title": "Beleid en regelgeving", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_dossier", "name": "contenttemplate_dossier"},"background": false,"contentarea_leadtext": "Op nationaal en Europees niveau zijn er regels voor het kweken en verwerken van insecten.", "elements": [ { "identifier": "element_19307019", "type": "modularcontent", "gkzindexmanual": { "title": "", "gkz_content_id": [ "1023879", "1022549", "1033392", "1033392", "541873" ] } } , { "identifier": "element_30788829", "type": "modularcontent", "GKZ_searchelementquery": { "gkz_linktext": "Meer bronnen over beleid en regelgeving", "gkz_search_query": "https://library.wur.nl/WebQuery/gkn3?q=(insectenteelt OR insectenkwe* OR insectenconsu*) AND (beleid* OR wet* OR regel*)&wq_srt_desc=score" } } ] }, { "area": "diervoeder", "title": "Diervoeder", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_dossier", "name": "contenttemplate_dossier"},"background": true,"contentarea_leadtext": "Insecten kunnen in de praktijk vaak goed als diervoeder toegepast worden. Door het hoge eiwitgehalte zijn insecten een uitstekende feedstock.", "elements": [ { "identifier": "element_19307105", "type": "modularcontent", "gkzindexmanual": { "title": "", "gkz_content_id": [ "1005154", "66640", "1011885", "656424", "1039031" ] } } , { "identifier": "element_30787380", "type": "modularcontent", "GKZ_searchelementquery": { "gkz_linktext": "Meer bronnen over insecten in diervoeder", "gkz_search_query": "https://library.wur.nl/WebQuery/gkn3?q=insecten* AND diervoe*&wq_srt_desc=score" } } ] }, { "area": "voorbeeld­bedrijven", "title": "Voorbeeld­bedrijven", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_dossier", "name": "contenttemplate_dossier"},"background": false,"contentarea_leadtext": "Deze bedrijven kweken zelf insecten, of verwerken deze tot nieuwe producten.", "elements": [ { "identifier": "element_21128063", "type": "modularcontent", "gkzindexmanual": { "title": "", "gkz_content_id": [ "1031351", "449864", "1033397", "1031935", "865681", "1060841" ] } } ] }, { "area": "video's", "title": "Video's", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_video", "name": "contenttemplate_video"},"background": false,"contentarea_leadtext": "", "elements": [ { "identifier": "element_19517839", "type": "modularcontent", "videocontent": { "title": "Food for Teachers - Bug Business - Blok 1: de mogelijke rol van insecten in het voedselsysteem", "source": "CIV Groen - Food", "url": "https://youtu.be/uCB3JYJ7JDM", "image": {"error": "no image selected"} } } , { "identifier": "element_19307168", "type": "modularcontent", "videocontent": { "title": "Hoe worden eetbare insecten gekweekt? | De Buitendienst over insecten", "source": "De Buitendienst", "url": "https://www.youtube.com/watch?v=rbpTBq5w-FU", "image": {"error": "no image selected"} } } , { "identifier": "element_19307300", "type": "modularcontent", "GKZ_searchelementquery": { "gkz_linktext": "", "gkz_search_query": "" } } ] }, { "area": "content2", "title": "Meer informatie", "elements": [ ] } ] }