{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_604435", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_dossier", "title": "Iepziekte", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/dossier/iepziekte-dossier.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 604435, "identifier": "mediaitem_604435", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_dossier", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_dossier", "url": "/nl/groenkennisnet/dossier/iepziekte-dossier.htm", "title": "Iepziekte", "lead": "De iep was aan het begin van de 20e eeuw de belangrijkste laanboom van Nederland. Nadat de iep aangetast werd door iepziekte, is het belang van de iep als laanboom afgenomen. Groenbeheerders hadden weinig vertrouwen meer in deze laanboom.\n\nToch is de iep een ideale laan- en straatboom die in grote delen van Nederland niet gemist kan worden. Inmiddels zijn er nieuwe rassen (cultivars) ontwikkeld met een veel hogere resistentie tegen de iepziekte. Recent onderzoek laat zien dat het met deze cultivars weer heel goed mogelijk is om iepen te planten.\n\nHerstel van het vertrouwen in de iep is het doel van het project 'Toekomst voor de iep', een initiatief van onder meer Praktijkonderzoek Plant & Omgeving (PPO) en Alterra (onderdeel van Wageningen UR), overheden en bedrijven. In dit dossier vind je informatie over de iep en over de resultaten van het onderzoek in de afgelopen jaren.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/4/0/9/609822_fullimage_iepenblad.jpg", "width": 1280, "height": 854, "focuspoint-x": 566, "focuspoint-y": 598, "alternative_text": "Iepenblad - Pezibear via Pixabay", "photographer": "Pezibear", "photographer_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/users/pezibear-526143/", "photo_license": "Pixabay License", "photo_license_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/service/license/", "source_info": "", "source_info_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/photos/bladeren-tak-hangende-iep-close-up-768222/", "keywords": [ "iep", "boom", "bladeren", "iepenbladeren", "tak" ] }, "publication_date": "2021-09-09T12:11+02:00", "lastmodified_date": "2022-02-15T08:54+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_plant", "gkn_plantgezondheid", "Dossier", "gkn_boomkwekerij", "gkn_terreinbeheer", "gkn_groenvoorziening", "gkn_boomverzorging" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Dossier", "theme": [ "gkn_boomkwekerij", "gkn_boomverzorging", "gkn_groenvoorziening", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_plant", "gkn_plantgezondheid", "gkn_terreinbeheer" ], "keywords": [], "video_header": "https://youtu.be/St7NcYmh0rY", "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "experts": [{ "title": "Jelle Hiemstra", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/jelle-hiemstra-1.htm" }], "link_extra_image": "", "last_update": "" } }, "contents": [ { "area": "beginhier", "title": "Begin hier", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_dossier", "name": "contenttemplate_dossier"},"background": false,"contentarea_leadtext": "", "elements": [ { "identifier": "element_19096335", "type": "modularcontent", "gkzindexmanual": { "title": "", "gkz_content_id": [ "359835", "444466", "916227" ] } } , { "identifier": "element_19613427", "type": "contentitemslist", "subtype": "normal", "title": "Nieuwsberichten van Groen Kennisnet", "mediaitems": [ { "identifier": "mediaitem_596372", "title": "Toekomst voor de iep", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/toekomst-voor-de-iep-2.htm" }, "lead": "Iepen planten, het kan weer. Jarenlang was de iepziekte een bedreiging voor deze waardevolle laanboom. Recent onderzoek laat zien dat nieuwe rassen mogelijkheden bieden.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/4/6/0/cid596372_Ulme_Bild1_small.JPG", "width": 490, "height": 326, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2015-05-11T14:15+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T01:59+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_plant", "gkn_etalage_home", "gkn_plantgezondheid", "gkn_boomkwekerij", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_boomkwekerij", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_plant", "gkn_plantgezondheid", "gkn_etalage_home" ], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_599764", "title": "Menselijke invloed op de diversiteit in veldiepenpopulaties", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/menselijke-invloed-op-de-diversiteit-in-veldiepenpopulaties-2.htm" }, "lead": "Genetisch onderzoek bevestigt de menselijke invloed op de verspreiding en genetische diversiteit van veldiepenpopulaties in Nederland. Ook geeft het onderzoek handvatten om een zo groot mogelijke diversiteit aan veldiep te bewaren. Een zo groot mogelijke diversiteit is van belang bij bedreigingen als habitatverlies, ziektes en klimaatverandering.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/f/1/6/cid599764_ulmus-minor-855365_1920_Pixabay.jpg", "width": 530, "height": 357, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2017-02-23T16:39+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T14:07+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_plant", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_plantaardige_bronnen", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_plantaardige_bronnen", "gkn_plant" ], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_601719", "title": "Pleidooi voor meer variatie in laanboombeplanting", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/pleidooi-voor-meer-variatie-in-laanboombeplanting-1.htm" }, "lead": "Een laanbeplanting bestaat vaak uit bomen van een soort, die even oud zijn en op vaste afstand worden geplant. Maar het kan ook anders. Naast onregelmatige laanbeplanting in de vorm van de ‘wilde laan’ is er ook een ‘getemde laan’ waarbij gebruik wordt gemaakt van de IBR-methodiek.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/c/7/b/cid601719_avenue-3501977_1280.jpg", "width": 1280, "height": 765, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2021-03-15T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T17:14+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_groenvoorziening", "gkn_boomverzorging", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home" ], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } } ] } ] }, { "area": "project", "title": "Project", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_dossier", "name": "contenttemplate_dossier"},"background": true,"contentarea_leadtext": "In 2006 is het project 'Toekomst voor de Iep' begonnen op initiatief van PPO, Alterra, de gemeente Amsterdam en Boomkwekerij de Bonte Hoek (nu Noordplant Kwekerijen). ", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Project toekomst voor de iep<\/a><\/p>

Er zijn verschillende activiteiten ondernomen:<\/p>