{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_651865", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_dossier", "title": "Het Nieuwe Telen: Gas Erop!", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/dossier/het-nieuwe-telen-gas-erop-4.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 651865, "identifier": "mediaitem_651865", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_dossier", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_dossier", "url": "/nl/groenkennisnet/dossier/het-nieuwe-telen-gas-erop-4.htm", "title": "Het Nieuwe Telen: Gas Erop!", "lead": "In het project Het Nieuwe Telen (HNT) Gas Erop! zijn vier groene HBO-instellingen en het groene MBO samen opgetrokken om de adoptie van HNT via het onderwijs te versnellen.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/d/e/d/cid651865_1658739934067_greenhouse-g403f234e7_1920.jpg", "width": 1920, "height": 1280, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2022-05-24T12:56+02:00", "lastmodified_date": "2022-10-19T11:29+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "Dossier" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Dossier", "theme": [], "keywords": [], "video_header": "", "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "experts": [], "link_extra_image": "", "last_update": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ ] }, { "area": "beginhier", "title": "Begin hier", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_dossier", "name": "contenttemplate_dossier"},"background": false,"contentarea_leadtext": "", "elements": [ { "identifier": "element_24272572", "type": "modularcontent", "gkzindexmanual": { "title": "", "gkz_content_id": [] } } , { "identifier": "element_24318506", "type": "contentitemslist", "subtype": "normal", "title": "Nieuwsberichten van Groen Kennisnet", "mediaitems": [{ "identifier": "mediaitem_601586", "title": "Het nieuwe telen: gas erop!", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/het-nieuwe-telen-gas-erop-2.htm" }, "lead": "Telers moeten de mogelijkheden van het Nieuwe Telen beter leren kennen. Om dat te bereiken werken hbo- en mbo-studenten in learning communities samen met telers. Die samenwerking is een van de onderdelen van het SIA- en CoE Groen-project ‘Het Nieuwe Telen: Gas erop!’", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/8/3/a/cid601586_183445524.jpg", "width": 1024, "height": 575, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2021-01-25T12:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T17:12+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_plant", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_plantgezondheid", "gkn_glastuinbouw", "gkn_lectoraat", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home" ], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }] } ] }, { "area": "introductie", "title": "Introductie ", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_dossier", "name": "contenttemplate_dossier"},"background": false,"contentarea_leadtext": "Het Nieuwe Telen (HNT) is een teeltmethode gebaseerd op nieuwe inzichten in kasklimaat gecombineerd met een andere rol van de teler. Waar teeltstrategieën in het verleden met name zijn ingestoken op energiebesparing met een minimum aan technische investeringen gaat HNT uit van de behoeften van de plant. Een plant in balans is een weerbaarder en beter producerend gewas. Dit vraag niet alleen minder energie, maar levert ook een betere productkwaliteit met minder gebruik van gewasbeschermingsmiddelen.", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Ondanks een groot aanbod van expertise, technologie en data heeft HNT de afgelopen tien jaar nog niet de vlucht genomen die verwacht werd. Het project Het Nieuwe Telen: Gas Erop! richt zich op het versnellen van adoptie van HNT via het onderwijs. De student en zijn opleiding zijn het uitgangpunt voor de implementatie van HNT in de praktijk. In de opzet van dit project is de koppeling tussen de netwerken van MBO, HBO en het programma Kas als Energiebron gemaakt.<\/p>

In de looptijd van het SIA project hebben een veelheid aan activiteiten plaats gehad. Zo is er een inventarisatie gedaan in hoeverre HNT al is geïmplementeerd door telers. Er is onderwijsmateriaal gemaakt variërend van handboek tot webinars en een Serious Game rond het simulatieprogramma Kassim. Diverse projecten, stages en afstudeerprojecten zijn gericht op teelttechnische en economische vraagstukken rond HNT. Belangrijk onderdeel zijn de Learning Communities, opgezet in de zeven meeting points van het CIV. Hier komen studenten, docenten en werkveld bij elkaar en leren van en met elkaar.<\/p>

De uitvoering van het project heeft grotendeels in Coronatijd plaatsgevonden waardoor de uitvoering soms belemmerd is. Deze pagina wordt gevuld met de belangrijkste resultaten van het project.<\/p>" } ] }, { "area": "inventarisatiedoormbodocentenenhbostudenten", "title": "Inventarisatie door MBO docenten en HBO studenten", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_dossier", "name": "contenttemplate_dossier"},"background": true,"contentarea_leadtext": "MBO en HBO studenten hebben een inventarisatie gedaan in het werkveld naar acceptatie en implementatie van HNT. Daarbij hebben ze onder andere een standaard vragenlijst ontwikkeld en conclusies gedaan over gaps en redenen voor achterblijvende implementatie.", "elements": [ { "type": "text", "html": "