{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_593818", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_dossier", "title": "Groen­bemesters", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/dossier/groenbemesters-dossier.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 593818, "identifier": "mediaitem_593818", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_dossier", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_dossier", "url": "/nl/groenkennisnet/dossier/groenbemesters-dossier.htm", "title": "Groen­bemesters", "lead": "De keuze voor groenbemesters is van veel factoren afhankelijk zoals bodemeigenschappen en gewasrotatie. Om studenten te laten kennismaken met de problematiek wordt er in een WURKS-project lesmateriaal ontwikkeld in de vorm van een handboek, factsheets, powerpointpresentatie voor het onderwijs, en opdrachten.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/0/6/2/609828_fullimage_klaver.jpg", "width": 1280, "height": 853, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "Klaver - Couleur via Pixabay", "photographer": "Couleur", "photographer_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/users/couleur-1195798/", "photo_license": "Pixabay License", "photo_license_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/service/license/", "source_info": "", "source_info_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/photos/klaver-bloesem-purper-weide-klaver-3430247/", "keywords": [ "klaver", "groenbemester", "bloem" ] }, "publication_date": "2021-08-23T15:27+02:00", "lastmodified_date": "2022-11-28T14:43+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_plant", "gkn_kringlooplandbouw", "gkn_tuinbouw", "gkn_plantgezondheid", "Dossier", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "gkn_vollegrondsgroente", "gkn_biodiversiteit" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Dossier", "theme": [ "gkn_akkerbouw", "gkn_biodiversiteit", "gkn_home", "gkn_kringlooplandbouw", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "gkn_plant", "gkn_plantgezondheid", "gkn_tuinbouw", "gkn_vollegrondsgroente" ], "keywords": [], "video_header": "https://www.youtube.com/watch?v=R1j-vk1nMDY", "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "experts": [], "link_extra_image": "", "last_update": "" } }, "contents": [ { "area": "beginhier", "title": "Begin hier", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_dossier", "name": "contenttemplate_dossier"},"background": false,"contentarea_leadtext": "", "elements": [ { "identifier": "element_20223938", "type": "modularcontent", "gkzindexmanual": { "title": "", "gkz_content_id": [ "879281", "859264", "879637", "866372" ] } } , { "identifier": "element_28403872", "type": "contentitemslist", "subtype": "normal", "title": "Nieuwsberichten van Groen Kennisnet", "mediaitems": [ { "identifier": "mediaitem_672373", "title": "Vijf vragen over groenbemesters", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/vijf-vragen-over-groenbemesters.htm" }, "lead": "Een groenbemester kan vele doelen dienen; van het verbeteren van de bodemvruchtbaarheid en het zorgen voor meer biodiversiteit tot het beheersen van ongewenste kruiden en het terugdringen van plagen. Een verkeerde keuze groenbemester kan juist bodemziekten in de hand werken. Vijf vragen en antwoorden.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/3/c/f/672375_fullimage_shutterstock_1741073_bloem_paars%20crop.jpeg", "width": 1280, "height": 763, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "Lupine", "photographer": "Fedor Sidorov", "photographer_hyperlink": "https://www.shutterstock.com/nl/g/theosid", "photo_license": "", "photo_license_hyperlink": "", "source_info": "Shutterstock", "source_info_hyperlink": "https://www.shutterstock.com/image-photo/lupine-flower-closeup-1741073", "keywords": [] }, "publication_date": "2022-09-27T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2022-09-21T13:34+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_tuinbouw", "gkn_bloembollen", "gkn_boomkwekerij", "gkn_fruitteelt" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_home", "gkn_akkerbouw", "gkn_tuinbouw", "gkn_bloembollen", "gkn_fruitteelt", "gkn_boomkwekerij" ], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Michiel Elands", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/michiel-elands.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Groenbemesters", "target_audience_abstract": "Akkerbouwers, tuinders", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_601859", "title": "Vanggewassen onderwerken zonder chemie", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/vanggewassen-onderwerken-zonder-chemie-1.htm" }, "lead": "Achterhoekse boeren en loonwerkers laten zien dat het goed mogelijk is dat je vanggewassen - die ingezaaid worden na de teelt van mais - kunt onderwerken zonder de inzet van chemie.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/d/e/e/cid601859_still_youtube_lochemse_loonwerkers.JPG", "width": 1303, "height": 940, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2021-05-18T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-09-15T12:50+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "news", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_plant", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_kringlooplandbouw", "gkn_agrikennis", "gkn_plantgezondheid", "GKN2IMPORT", "GKN2GEDAAN" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_akkerbouw", "gkn_plant", "gkn_plantgezondheid", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_home", "gkn_agrikennis", "gkn_kringlooplandbouw" ], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Vanggewassen, Biokennis", "target_audience_abstract": "Akkerbouwer, Loonwerker", "region_abstract": "", "jumplinktext": "Bekijk de bronnen" } }, { "identifier": "mediaitem_601376", "title": "Liever enkelvoudige groenbemesters dan mengsels", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/liever-enkelvoudige-groenbemesters-dan-mengsels-2.htm" }, "lead": "Akkerbouwers passen steeds vaker groenbemesters toe om uiteenlopende redenen: om de bodemvruchtbaarheid te verbeteren, om het organisch stofgehalte te verhogen of om aaltjes te onderdrukken. Je kunt het beste kiezen voor een enkelvoudige groenbemester in plaats van een mengsel.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/7/6/9/cid601376_groenbemesters.JPG", "width": 800, "height": 533, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-12-03T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:42+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_plant", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_kringlooplandbouw", "gkn_plantgezondheid", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home" ], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_601321", "title": "Organische stof toevoegen na de teelt van maïs", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/organische-stof-toevoegen-na-de-teelt-van-mais-1.htm" }, "lead": "Het onderzaaien of het nazaaien van een vanggewas is verplicht op zand en lössgrond. Dit vanggewas vangt stikstof weg die overblijft na de teelt van snijmaïs uit de bovenste bodemlaag en draagt op deze manier bij aan schoon grond- en oppervlaktewater in de regio. Naast het wegvangen van stikstof draagt een groenbemester ook bij aan het toevoegen en beschermen van organische stof. In dit artikel richten wij ons op het toevoegen van organische stof (koolstof) aan de bodem zonder dat dit nadelige consequenties hoeft te hebben op de kwaliteit van water.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/0/1/d/cid601321_01e84650-1e12-43db-874d-7173eddb5844_grass_9aab12f4_490x330.png", "width": 490, "height": 330, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-10-19T14:55+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:41+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "kennisonline", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_plant", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_kringlooplandbouw", "gkn_agrikennis", "GKN2IMPORT", "middle", "webi_verantwoordeveehouderij", "dairy", "ktc_de_marke" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } } ] } ] }, { "area": "lespakketgroenbemesters", "title": "Lespakket groenbemesters", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_dossier", "name": "contenttemplate_dossier"},"background": true,"contentarea_leadtext": "Er zijn zes casussen (verwerkingsopdrachten) gemaakt die voor zowel het mbo als hbo geschikt zijn. De casussen zijn als zodanig te gebruiken, maar ze kunnen ook een aanzet zijn voor het maken van eigen opdrachten.", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Lesbrief<\/a><\/h4>

Casus bodemkwaliteit : akkerbouw op klei<\/a><\/h4>

Casus Bodemkwaliteit : akkerbouw op zand<\/a><\/h4>

Casus Bodemkwaliteit : gemengd op klei<\/a><\/h4>

Casus Bodemkwaliteit : gemengd op zand<\/a><\/h4>

Casus Bodemkwaliteit : melkvee op klei<\/a><\/h4>

Casus Bodemkwaliteit : melkvee op zand<\/a><\/h4>