{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_593818", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_dossiermediaitem", "title": "Groen­bemesters", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/dossier/groenbemesters-2.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 593818, "identifier": "mediaitem_593818", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_dossier", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_dossier", "url": "/nl/groenkennisnet/dossier/groenbemesters-2.htm", "title": "Groen­bemesters", "lead": "De keuze voor groenbemesters is van veel factoren afhankelijk zoals bodemeigenschappen en gewasrotatie. Om studenten te laten kennismaken met de problematiek wordt er in een WURKS-project lesmateriaal ontwikkeld in de vorm van een handboek, factsheets, powerpointpresentatie voor het onderwijs, en opdrachten.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/0/6/2/609828_fullimage_klaver.jpg", "width": 1280, "height": 853, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "Klaver - Couleur via Pixabay", "photographer": "Couleur", "photographer_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/users/couleur-1195798/", "photo_license": "Pixabay License", "photo_license_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/service/license/", "source_info": "", "source_info_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/photos/klaver-bloesem-purper-weide-klaver-3430247/" }, "publication_date": "2021-08-23T15:27+02:00", "lastmodified_date": "2021-11-25T13:57+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_plant", "gkn_kringlooplandbouw", "gkn_tuinbouw", "gkn_plantgezondheid", "Dossier", "gkn_natuurinclusieve_landbouw" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Dossier", "theme": [ "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_kringlooplandbouw", "gkn_plant", "gkn_plantgezondheid", "gkn_tuinbouw", "gkn_natuurinclusieve_landbouw" ], "keywords": [], "video_header": "https://www.youtube.com/watch?v=R1j-vk1nMDY", "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "experts": [], "link_extra_image": "", "last_update": "" } }, "contents": [ { "area": "beginhier", "title": "Begin hier", "contentarea_template": "contenttemplate_dossier","background": false,"contentarea_leadtext": "", "elements": [ { "identifier": "element_18729489", "type": "modularcontent", "gkzindexmanual": { "title": "", "gkz_content_id": [ "879281", "859264", "879637", "1007051", "866372" ] } } , { "identifier": "element_19793691", "type": "contentitemslist", "subtype": "normal", "title": "Nieuwsberichten van Groen Kennisnet", "mediaitems": [ { "identifier": "mediaitem_601859", "title": "Vanggewassen onderwerken zonder chemie", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Vanggewassen-onderwerken-zonder-chemie-1.htm" }, "lead": "Achterhoekse boeren en loonwerkers laten zien dat het goed mogelijk is dat je vanggewassen - die ingezaaid worden na de teelt van mais - kunt onderwerken zonder de inzet van chemie.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/d/e/e/cid601859_still_youtube_lochemse_loonwerkers.JPG", "width": 1303, "height": 940, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2021-05-18T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-09-15T12:50+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "news", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_plant", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_kringlooplandbouw", "gkn_agrikennis", "gkn_plantgezondheid", "GKN2IMPORT", "GKN2GEDAAN" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_akkerbouw", "gkn_plant", "gkn_plantgezondheid", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_home", "gkn_agrikennis", "gkn_kringlooplandbouw" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Vanggewassen, Biokennis", "target_audience_abstract": "Akkerbouwer, Loonwerker", "region_abstract": "", "jumplinktext": "Bekijk de bronnen" } }, { "identifier": "mediaitem_601376", "title": "Liever enkelvoudige groenbemesters dan mengsels", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Liever-enkelvoudige-groenbemesters-dan-mengsels-2.htm" }, "lead": "Akkerbouwers passen steeds vaker groenbemesters toe om uiteenlopende redenen: om de bodemvruchtbaarheid te verbeteren, om het organisch stofgehalte te verhogen of om aaltjes te onderdrukken. Je kunt het beste kiezen voor een enkelvoudige groenbemester in plaats van een mengsel.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/7/6/9/cid601376_groenbemesters.JPG", "width": 800, "height": 533, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-12-03T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:42+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_plant", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_kringlooplandbouw", "gkn_plantgezondheid", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_601321", "title": "Organische stof toevoegen na de teelt van maïs", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Organische-stof-toevoegen-na-de-teelt-van-mais-1.htm" }, "lead": "Het onderzaaien of het nazaaien van een vanggewas is verplicht op zand en lössgrond. Dit vanggewas vangt stikstof weg die overblijft na de teelt van snijmaïs uit de bovenste bodemlaag en draagt op deze manier bij aan schoon grond- en oppervlaktewater in de regio. Naast het wegvangen van stikstof draagt een groenbemester ook bij aan het toevoegen en beschermen van organische stof. In dit artikel richten wij ons op het toevoegen van organische stof (koolstof) aan de bodem zonder dat dit nadelige consequenties hoeft te hebben op de kwaliteit van water.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/0/1/d/cid601321_01e84650-1e12-43db-874d-7173eddb5844_grass_9aab12f4_490x330.png", "width": 490, "height": 330, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-10-19T14:55+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:41+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "kennisonline", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_plant", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_kringlooplandbouw", "gkn_agrikennis", "GKN2IMPORT", "middle", "webi_verantwoordeveehouderij", "dairy", "ktc_de_marke" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } } ] } ] }, { "area": "lespakketgroenbemesters", "title": "Lespakket groenbemesters", "contentarea_template": "contenttemplate_dossier","background": true,"contentarea_leadtext": "Er zijn zes casussen (verwerkingsopdrachten) gemaakt die voor zowel het mbo als hbo geschikt zijn. De casussen zijn als zodanig te gebruiken, maar ze kunnen ook een aanzet zijn voor het maken van eigen opdrachten.", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Lesbrief<\/a><\/h4>

Casus bodemkwaliteit : akkerbouw op klei<\/a><\/h4>

Casus Bodemkwaliteit : akkerbouw op zand<\/a><\/h4>

Casus Bodemkwaliteit : gemengd op klei<\/a><\/h4>

Casus Bodemkwaliteit : gemengd op zand<\/a><\/h4>

Casus Bodemkwaliteit : melkvee op klei<\/a><\/h4>

Casus Bodemkwaliteit : melkvee op zand<\/a><\/h4>
  <\/ul>" } ] }, { "area": "waaromgroenbemesters?", "title": "Waarom groenbemesters?", "contentarea_template": "contenttemplate_dossier","background": false,"contentarea_leadtext": "Groenbemesters worden voor meerdere doelen geteeld zoals het in stand houden van de biologische bodemvruchtbaarheid, voor de beheersing van ziekten en plagen of voor versterking van de biodiversiteit. In dit hoofdstuk worden voordelen en de aandachtspunten van goenbemesters benoemd.", "elements": [ { "identifier": "element_18729944", "type": "modularcontent", "gkzindexmanual": { "title": "", "gkz_content_id": [ "879281", "879637" ] } } ] }, { "area": "keuzegroenbemesters", "title": "Keuze groenbemesters", "contentarea_template": "contenttemplate_dossier","background": true,"contentarea_leadtext": "Omdat er geen groenbemester is die alle voordelen combineert, moet je voor elk perceel een keuze maken. Wanneer je weet voor welk doel je een groenbemester moet telen, kun je een juiste keuze maken. In dit hoofdstuk komen de volgende doelen aan bod: organische stof, structuur, gewasgezondheid en biodiversiteit.\r\n\r\n ", "elements": [ { "identifier": "element_18731984", "type": "modularcontent", "gkzindexmanual": { "title": "", "gkz_content_id": [ "879281", "879637", "877521", "877521" ] } } , { "identifier": "element_20128446", "type": "modularcontent", "GKZ_searchelementquery": { "gkz_linktext": "Zoek meer informatie over de juiste keuze van groenbemester", "gkz_search_query": "https://library.wur.nl/WebQuery/gkz-master?q=groenbemester*+AND+(keuze+OR+kiezen)&wq_srt_desc=score" } } ] }, { "area": "kruisbloemigen", "title": "Kruisbloemigen", "contentarea_template": "contenttemplate_dossier","background": false,"contentarea_leadtext": "De kruisbloemigen danken hun goede naam als groenbemester vooral aan de snelle kieming, de vlotte grondbedekking en het feit dat ze ook bij lage temperaturen nog behoorlijk goed doorgroeien. Bovengronds geven ze een massaal gewas dat onkruid goed kan onderdrukken. Ondergronds laten ze het echter wat afweten.", "elements": [ { "identifier": "element_18739536", "type": "modularcontent", "gkzindexmanual": { "title": "", "gkz_content_id": [ "879281", "859264", "879637" ] } } , { "identifier": "element_19741403", "type": "modularcontent", "GKZ_searchelementquery": { "gkz_linktext": "Zoek meer informatie over kruisbloemige groenbemesters", "gkz_search_query": "https://library.wur.nl/WebQuery/gkz-master?q=groenbemester+AND+kruisbloemigen&wq_srt_desc=score" } } ] }, { "area": "grasachtigen", "title": "Grasachtigen", "contentarea_template": "contenttemplate_dossier","background": true,"contentarea_leadtext": "Grasachtigen zijn zeer gewaardeerde groenbemesters. Ze hebben een vlotte opkomst en het bestrijden van onkruiden met groeistoffen is geen probleem. Het belangrijkste voordeel van grasachtigen is dat ze een sterk ontwikkeld wortelstelsel vormen.\r\n\r\n ", "elements": [ { "identifier": "element_18742417", "type": "modularcontent", "gkzindexmanual": { "title": "", "gkz_content_id": [ "879281", "859264", "879637" ] } } , { "identifier": "element_20128436", "type": "modularcontent", "GKZ_searchelementquery": { "gkz_linktext": "Zoek meer informatie over grasachtigen als groenbemesters", "gkz_search_query": "https://library.wur.nl/WebQuery/gkz-master?q=groenbemester*+AND+gras*&wq_srt_desc=score" } } ] }, { "area": "vlinderbloemigen", "title": "Vlinderbloemigen", "contentarea_template": "contenttemplate_dossier","background": false,"contentarea_leadtext": "Een belangrijke eigenschap van de vlinderbloemigen is het stikstofbindend vermogen. Daarom kunnen vlinderbloemigen als stikstofbron een belangrijke functie vervullen. Op biologische bedrijven en op gangbare bedrijven kunnen ze een aanvulling op de bemesting vormen.\r\n\r\n ", "elements": [ { "identifier": "element_18746126", "type": "modularcontent", "gkzindexmanual": { "title": "", "gkz_content_id": [ "879281", "859264", "879637" ] } } , { "identifier": "element_20128435", "type": "modularcontent", "GKZ_searchelementquery": { "gkz_linktext": "Zoek meer informatie over vlinderbloemigen als groenbemester", "gkz_search_query": "https://library.wur.nl/WebQuery/gkz-master?q=groenbemester*+AND+vlinderbloemigen&wq_flt=trefwoord/dut&wq_val=groenbemesters&wq_srt_desc=score" } } ] }, { "area": "overigegroenbemesters", "title": "Overige groenbemesters", "contentarea_template": "contenttemplate_dossier","background": true,"contentarea_leadtext": "Naast grasachtigen, vlinderbloemigen en kruisbloemigen zijn er meer groenbemesters. In dit hoofdstuk aandacht voor afrikaantjes, facelia, raketblad en spurrie.", "elements": [ { "identifier": "element_18747490", "type": "modularcontent", "gkzindexmanual": { "title": "", "gkz_content_id": [ "879281", "859264", "879637", "877521" ] } } , { "identifier": "element_20128429", "type": "modularcontent", "GKZ_searchelementquery": { "gkz_linktext": "Zoek meer informatie over overige groenbemesters", "gkz_search_query": "https://library.wur.nl/WebQuery/gkz-master?q=groenbemester*+AND+(afrikaantje*+OR+phacelia+OR+spurrie+OR+facelia+OR+raketblad)&wq_srt_desc=score" } } ] }, { "area": "mengsels", "title": "Mengsels", "contentarea_template": "contenttemplate_dossier","background": false,"contentarea_leadtext": "Mengsels bieden vele voordelen maar kunnen niet altijd worden ingezet. In dit hoofdstuk wordt duidelijk waarom.", "elements": [ { "identifier": "element_18750913", "type": "modularcontent", "gkzindexmanual": { "title": "", "gkz_content_id": [ "879281", "879637" ] } } , { "identifier": "element_20128426", "type": "modularcontent", "GKZ_searchelementquery": { "gkz_linktext": "Zoek meer informatie over mengsels van groenbemesters", "gkz_search_query": "https://library.wur.nl/WebQuery/gkz-master?q=groenbemester*+AND+mengsel*&wq_srt_desc=score" } } ] }, { "area": "vanggewasnamais", "title": "Vanggewas na mais", "contentarea_template": "contenttemplate_dossier","background": true,"contentarea_leadtext": "Mais neemt na de bloei eind juli nog maar weinig stikstof op, terwijl er na juli door mineralisatie nog veel stikstof vrijkomt. Door na de mais een groenbemester te telen kan een deel van de nog aanwezige en vrijkomende stikstof in de bodem opgenomen worden. Zo wordt voorkomen dat dit deel van de stikstof uitspoelt.\r\n\r\n ", "elements": [ { "identifier": "element_18753447", "type": "modularcontent", "gkzindexmanual": { "title": "", "gkz_content_id": [ "879281", "879637", "1010215", "1010124", "1007535", "1010128" ] } } , { "identifier": "element_20128425", "type": "modularcontent", "GKZ_searchelementquery": { "gkz_linktext": "Zoek meer informatie over het inzaaien van een vanggewas na maïs", "gkz_search_query": "https://library.wur.nl/WebQuery/gkz-master?q=groenbemester*+AND+mais+AND+vanggewas&wq_srt_desc=score" } } ] }, { "area": "bewerkenvangroenbemesters", "title": "Bewerken van groenbemesters", "contentarea_template": "contenttemplate_dossier","background": false,"contentarea_leadtext": "Groenbemesters kunnen op veel verschillende manier worden bewerkt en ingewerkt. Wanneer en hoe de groenbemester wordt bewerkt is van veel factoren afhankelijk en zeer plaats- en situatie specifiek. Voor alle teeltdoelen geldt dat het goed is de groenbemester zo lang als mogelijk is te laten staan.\r\n\r\n ", "elements": [ { "identifier": "element_18753456", "type": "modularcontent", "gkzindexmanual": { "title": "", "gkz_content_id": [ "879281", "879637" ] } } , { "identifier": "element_20128423", "type": "modularcontent", "GKZ_searchelementquery": { "gkz_linktext": "Zoek meer informatie over het bewerken of inwerken van groenbemesters", "gkz_search_query": "https://library.wur.nl/WebQuery/gkz-master?q=groenbemester*+AND+bewerk*+OR+inwerk*&wq_srt_desc=score" } } ] }, { "area": "regelgeving", "title": "Regelgeving", "contentarea_template": "contenttemplate_dossier","background": true,"contentarea_leadtext": "Binnen het Europees Gemeenschappelijk Landbouwbeleid zijn verplichtingen opgenomen voor vergroening, zoals de teelt van vanggewassen voor aaltjesbestrijding of om stikstof vast te leggen. In dit hoofdstuk informatie opgenomen over die verplichtingen en over het gebruik van biologisch uitgangsmateriaal in de biologische teelt.\r\n\r\n ", "elements": [ { "identifier": "element_18753460", "type": "modularcontent", "gkzindexmanual": { "title": "", "gkz_content_id": ["879281"] } } ] }, { "area": "missendeinformatie", "title": "Missende informatie", "contentarea_template": "contenttemplate_dossier","background": false,"contentarea_leadtext": "Voor het tot stand komen van dit handboek is vanuit diverse onderzoeksgebieden informatie verzameld. Er is een lijst gemaakt van onderwerpen waar de informatie van ontbreekt of is omgeven met onzekerheden.\r\n\r\nMocht u verder nog informatie missen dan horen wij dit graag.\r\n\r\n ", "elements": [ { "identifier": "element_18753470", "type": "modularcontent", "gkzindexmanual": { "title": "", "gkz_content_id": ["879281"] } } ] }, { "area": "video's", "title": "Video's", "contentarea_template": "contenttemplate_video","background": false,"contentarea_leadtext": "", "elements": [ { "identifier": "element_20128448", "type": "modularcontent", "videocontent": { "title": "Effect van Tagetes", "source": "Groen Kennisnet", "url": "https://www.youtube.com/watch?v=f5KcZBrTgTc", "image": {"error": "no image selected"} } } , { "identifier": "element_20128449", "type": "modularcontent", "videocontent": { "title": "Op weg naar natuurinclusieve landbouw : onderzaaien vanggewas door loonbedrijf", "source": "Groen Kennisnet", "url": "https://www.youtube.com/watch?v=7_Un7LE8z5A", "image": {"error": "no image selected"} } } , { "identifier": "element_18728131", "type": "modularcontent", "GKZ_searchelementquery": { "gkz_linktext": "", "gkz_search_query": "" } } ] }, { "area": "content2", "title": "Meer informatie", "elements": [ { "type": "text", "html": "

  Links/meer info<\/h2>" } , { "identifier": "element_19741355", "type": "modularcontent", "GKZ_searchelementquery": { "gkz_linktext": "Video's over groenbemesters", "gkz_search_query": "https://library.wur.nl/WebQuery/gkz-master?q=groenbemesters&wq_flt=link/omschrijving&wq_val=Video&wq_srt_desc=score" } } , { "type": "text", "html": "

  <\/h2>
   \n
  • <\/li>\n
  • <\/li>\n
  • <\/li>\n
  • <\/li>\n<\/ul>
   • <\/li><\/ul>" } ] } ] }