{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_593815", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_dossier", "title": "Gezonde vleeskuikens", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/dossier/gezonde-vleeskuikens-dossier.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 593815, "identifier": "mediaitem_593815", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_dossier", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_dossier", "url": "/nl/groenkennisnet/dossier/gezonde-vleeskuikens-dossier.htm", "title": "Gezonde vleeskuikens", "lead": "Het produceren van gezonde dieren met een minimaal gebruik van antibiotica is maatschappelijk gezien zeer belangrijk. Wageningen Livestock Research en het Ontwikkelcentrum hebben vijf kennisclips gemaakt over preventieve diergezondheidszorg in de vleeskuikenhouderij. Door te voorkomen dat dieren ziek worden, kan het gebruik van antibiotica in de vleeskuikenhouderij aanmerkelijk verminderd worden. ‘Good practices’ van diergezondheidsmanagement worden uitgelegd door experts uit de praktijk en onderzoek.\n\nOnder de titel ‘Gezonde vleeskuikens’ kunnen de vijf kennisclips ingezet worden als lesmateriaal binnen het groen onderwijs, maar ook kunnen ze gebruikt worden door vleeskuikenhouders bij het inwerken van nieuw personeel.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/6/7/b/610472_fullimage_kippenstal.jpg", "width": 1280, "height": 853, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "Kippenstal - twinquinn84 via Pixabay", "photographer": "twinquinn84", "photographer_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/users/twinquinn84-2145334/", "photo_license": "Pixabay License", "photo_license_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/service/license/", "source_info": "", "source_info_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/photos/kip-boerderij-gevogelte-vee-haan-4689310/", "keywords": [ "veehouderij", "kippen", "vleeskuikens", "stal" ] }, "publication_date": "2021-08-23T15:09+02:00", "lastmodified_date": "2022-02-28T09:37+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "gkn_home", "gkn_veehouderij", "gkn_dierenwelzijnsweb", "Dossier", "gkn_pluimveehouderij", "gkn_dierverzorging" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Dossier", "theme": [ "gkn_dierenwelzijnsweb", "gkn_home", "gkn_pluimveehouderij", "gkn_veehouderij", "gkn_dierverzorging" ], "keywords": [], "video_header": "https://www.youtube.com/watch?v=okWdnYzt_u4", "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Dierenwelzijnsweb", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-dierenwelzijnsweb.htm" }, "experts": [], "link_extra_image": "", "last_update": "" } }, "contents": [ { "area": "algemeen", "title": "Algemeen", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_dossier", "name": "contenttemplate_dossier"},"background": false,"contentarea_leadtext": "De aandacht voor hygiëne (interne en externe biosecurity) is een zeer belangrijk aspect voor het houden van gezonde vleeskuikens.", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Daarnaast is het belangrijk om de dieren een goede start te geven en het (strooisel)management goed op orde te hebben.<\/p>

Onder de titel ‘Gezonde vleeskuikens’ kunnen de vijf kennisclips ingezet worden als lesmateriaal binnen het groen onderwijs, maar ook kunnen ze gebruikt worden door vleeskuikenhouders bij het inwerken van nieuw personeel.<\/p>" } , { "identifier": "element_21035290", "type": "modularcontent", "gkzindexmanual": { "title": "", "gkz_content_id": ["471927"] } } , { "identifier": "element_21035412", "type": "contentitemslist", "subtype": "normal", "title": "Nieuwsberichten van Groen Kennisnet", "mediaitems": [ { "identifier": "mediaitem_608454", "title": "Ingreep bij de hanen beschermt de hennen in de opfokstal", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/ingreep-bij-de-hanen-beschermt-de-hennen-in-de-opfokstal-1.htm" }, "lead": "Het komende jaar mogen de hanen bij vermeerderingsbedrijven voor vleeskuikens nog behandeld worden aan hun achterste teen. De ingreep beschermt de hennen tijdens de bevruchting. De Stuurgroep Ingrepen Pluimvee adviseerde om deze behandeling voor vijf jaar te verlengen, vanuit het oogpunt van dierenwelzijn van de hennen.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/4/b/9/cid608454_Print%2520version%2520300%2520DPI-WUR_DSC2394_NL_voliere_kippen_stal.jpg", "width": 1613, "height": 1080, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2021-09-21T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-10-12T09:45+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_dier", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_dierenwelzijnsweb", "dww_dierethiek", "dww_diergedrag", "dww_diergezondheid", "dww_pluimvee", "dww_productiedieren", "GKN2GEDAAN" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "dww_dierethiek", "dww_diergedrag", "dww_diergezondheid", "dww_pluimvee", "dww_productiedieren", "gkn_dier", "gkn_dierenwelzijnsweb", "gkn_etalage_home", "gkn_etalage_home", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "GKN2GEDAAN" ], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Dierenwelzijn, Pluimvee, Ingrepen", "target_audience_abstract": "Pluimveehouder", "region_abstract": "", "jumplinktext": "B" } }, { "identifier": "mediaitem_594834", "title": "RDA: Zorg voor het jonge dier", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/dierenwelzijnsweb/nieuwsitem/rda-zorg-voor-het-jonge-dier-1.htm" }, "lead": "De sterfte van jonge dieren, zoals biggen, kalveren, lammeren, kuikens, kittens en puppy’s kan worden teruggedrongen, al zal het nooit helemaal tot nul kunnen worden teruggebracht. Dit stelt de Raad voor Dierenaangelegenheden (RDA) in de zienswijze ‘Zorg voor het jonge dier – naar meer aandacht voor het individuele dier en minder sterfte’.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/c/d/d/cid594834_kittens-Doris%2520Metternich%2520via%2520Pixabay_950.jpg", "width": 950, "height": 327, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2021-01-27T20:35+02:00", "lastmodified_date": "2021-10-06T13:11+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_dierenwelzijnsweb", "Dierenwelzijn", "GKN2IMPORT", "GKN2GEDAAN" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_home", "gkn_dierenwelzijnsweb" ], "related_dossier": [], "keywords": ["Dierenwelzijn"], "gkn_organization": { "title": "Dierenwelzijnsweb", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/dierenwelzijnsweb-4.htm" }, "author": { "title": "Redactie Dierenwelzijnsweb", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-dierenwelzijnsweb.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Dierenwelzijnsweb", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-dierenwelzijnsweb.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Dierenwelzijn, Jonge dieren, Sterfte", "target_audience_abstract": "Dierverzorger, Melkveehouder, Pluimveehouder, Vleesveehouder, Varkenshouder, Retailer, Geitenhouder, Schapenhouder", "region_abstract": "", "jumplinktext": "Bekijk de bronnen" } }, { "identifier": "mediaitem_595223", "title": "Betere gezondheid bij vleeskuikens die in de stal uit het ei komen", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/dierenwelzijnsweb/nieuwsitem/betere-gezondheid-bij-vleeskuikens-die-in-de-stal-uit-het-ei-komen-1.htm" }, "lead": "​Vleeskuikens die in de stal uit het ei komen, vertonen minder uitval en hebben minder last van voetzoollaesies. Ook op de lange termijn lijkt deze manier van uitkomen positieve effecten te hebben.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/0/d/4/cid595223_Uitkomst%2520vleeskuiken%2520in%2520stal_WUR_950.jpg", "width": 950, "height": 327, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-10-15T17:14+02:00", "lastmodified_date": "2021-10-06T18:59+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "news", "gkn_dierenwelzijnsweb", "Dierenwelzijn", "dww_diergedrag", "dww_diergezondheid", "dww_diervoeding", "dww_pluimvee", "dww_productiedieren", "GKN2IMPORT", "GKN2GEDAAN" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "dww_diergedrag", "dww_diergezondheid", "dww_diervoeding", "dww_pluimvee", "dww_productiedieren", "gkn_dierenwelzijnsweb" ], "related_dossier": [], "keywords": ["Dierenwelzijn"], "gkn_organization": { "title": "Dierenwelzijnsweb", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/dierenwelzijnsweb-4.htm" }, "author": { "title": "Redactie Dierenwelzijnsweb", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-dierenwelzijnsweb.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Dierenwelzijnsweb", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-dierenwelzijnsweb.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Dierenwelzijn, Pluimveehouderij, Vleeskuikens", "target_audience_abstract": "Pluimveehouder", "region_abstract": "", "jumplinktext": "Bekijk de bronnen" } } ] } , { "identifier": "element_19740936", "type": "modularcontent", "GKZ_searchelementquery": { "gkz_linktext": "Zoek meer informatie over gezondheid bij vleeskuikens", "gkz_search_query": "https://library.wur.nl/WebQuery/gkz-master?q=vleeskuikens+AND+gezond&wq_srt_desc=score" } } ] }, { "area": "bekijkdekennisclip:eengoedestart", "title": "Bekijk de kennisclip: Een goede start", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_video", "name": "contenttemplate_video"},"background": false,"contentarea_leadtext": "", "elements": [ { "identifier": "element_21035505", "type": "modularcontent", "videocontent": { "title": "Een goede start: belang van voer en water", "source": "Dierenwelzijnsweb", "url": "https://youtu.be/UfIbID2P1NI", "image": {"error": "no image selected"} } } ] }, { "area": "eengoedestart", "title": "Een goede start", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_dossier", "name": "contenttemplate_dossier"},"background": true,"contentarea_leadtext": "Een gezond kuiken kan onder optimale omstandigheden zijn voordeel doen van directe beschikking over voer en water.", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Het kuiken kan de dooierrest dan beter benutten voor ontwikkeling, immuniteit en groei. De juiste temperatuur van de omgeving is hierbij een zeer belangrijke factor, want als kuikens het koud of te warm hebben eten ze niet en zal van een goede start geen sprake zijn.

In de kuikenbroederij komen kuikens niet allemaal tegelijk uit. De kuikens die het eerst uit komen, moeten wachten totdat alle kuikens uit zijn, en dat kan nog wel een dag duren. Daarna worden de kuikens verwerkt en geteld, en worden ze naar de boerderij gebracht. Zo kan het wel 36 uur duren voordat de eerst uitgekomen kuikens voer en water krijgen.<\/p>" } , { "identifier": "element_18727856", "type": "modularcontent", "gkzindexmanual": { "title": "", "gkz_content_id": [ "472284", "887520", "1016917" ] } } , { "identifier": "element_19741020", "type": "modularcontent", "GKZ_searchelementquery": { "gkz_linktext": "Zoek meer informatie over een goede start bij vleeskuikens", "gkz_search_query": "https://library.wur.nl/WebQuery/gkz-master?q=vleeskuikens+AND+gezond+AND+uitkomen&wq_srt_desc=score" } } ] }, { "area": "bekijkdekennisclip:hygiënetroef", "title": "Bekijk de kennisclip: Hygiëne troef", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_video", "name": "contenttemplate_video"},"background": false,"contentarea_leadtext": "", "elements": [ { "identifier": "element_21036182", "type": "modularcontent", "videocontent": { "title": "Hygiëne troef: een beetje preventie is geen preventie", "source": "Dierenwelzijnsweb", "url": "https://youtu.be/XK8ApojqKLo", "image": {"error": "no image selected"} } } ] }, { "area": "hygiënetroef", "title": "Hygiëne troef", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_dossier", "name": "contenttemplate_dossier"},"background": false,"contentarea_leadtext": "Ziekteverwekkers bij vleeskuikens kun je indelen in virussen, bacteriën en parasieten. Antibiotica werken alleen tegen bacteriën. De voornaamste bacteriën bij vleeskuikens zijn E-coli en enterococcen. ", "elements": [ { "type": "text", "html": "

De meest voorkomende virussen zijn ademhalingsvirussen. Van de parasieten komt de darmparasiet Eimera veelvuldig voor, veroorzaker van coccidiose.

Ziekteverwekkers kunnen op een bedrijf en in de stal worden binnengebracht door personen, voertuigen, het pluimvee zelf, voer, water, ongedierte, materialen en de lucht. Ze kunnen ook al aanwezig zijn in de stal. Er moet dus aandacht besteed worden aan zowel bedrijfshygiëne (externe biosecurity) als stalhygiëne (interne biosecurity).<\/p>" } , { "identifier": "element_21392068", "type": "modularcontent", "gkzindexmanual": { "title": "", "gkz_content_id": ["393126"] } } , { "identifier": "element_19741091", "type": "modularcontent", "GKZ_searchelementquery": { "gkz_linktext": "Zoek meer informatie over hygiëne bij vleeskuikens", "gkz_search_query": "https://library.wur.nl/WebQuery/gkz-master?q=vleeskuikens%20AND%20gezond%20AND%20hygi%C3%ABne&wq_flt=trefwoord/dut&wq_val=pluimvee&wq_srt_desc=score" } } ] }, { "area": "bekijkdekennisclip:schoonensmakelijk", "title": "Bekijk de kennisclip: Schoon en smakelijk", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_video", "name": "contenttemplate_video"},"background": false,"contentarea_leadtext": "", "elements": [ { "identifier": "element_21036289", "type": "modularcontent", "videocontent": { "title": "Schoon en smakelijk: belang van goede kwaliteit drinkwater", "source": "Dierenwelzijnsweb", "url": "https://youtu.be/3qFWDeWhWhc", "image": {"error": "no image selected"} } } ] }, { "area": "schoonensmakelijk", "title": "Schoon en smakelijk", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_dossier", "name": "contenttemplate_dossier"},"background": true,"contentarea_leadtext": "Goede kwaliteit drinkwater is essentieel voor een gezond vleeskuiken.", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Niet alleen aan de bron, maar ook daar waar de dieren het water opnemen: bij de nippel dus. Goed drinkwater is niet alleen belangrijk voor optimale bedrijfsresultaten, maar ook voor voedselveiligheid en diergezondheid.

Van onderzochte watermonsters uit de drinknippel bleek bijna 8 procent ongeschikt en bijna 20 procent minder geschikt als drinkwater voor pluimvee! De kwaliteit van drinkwater wordt vooral beïnvloed door de mogelijke aanwezigheid van biofilm aan de binnenzijde van de drinkleiding. Deze bestaat uit micro-organismen die groeien op afzettingen van vuil en mineralen.:<\/p>" } , { "identifier": "element_18727872", "type": "modularcontent", "gkzindexmanual": { "title": "", "gkz_content_id": [ "918555", "918641", "653813", "1025024", "1024202" ] } } , { "identifier": "element_19741207", "type": "modularcontent", "GKZ_searchelementquery": { "gkz_linktext": "Zoek meer informatie over schoon en smakelijk voer en water bij vleeskuikens", "gkz_search_query": "https://library.wur.nl/WebQuery/gkz-master?q=vleeskuikens+AND+gezond+AND+water+OR+voer&wq_srt_desc=score" } } ] }, { "area": "bekijkdekennisclip:goedterbeen", "title": "Bekijk de kennisclip: Goed ter been", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_video", "name": "contenttemplate_video"},"background": false,"contentarea_leadtext": "", "elements": [ { "identifier": "element_21036337", "type": "modularcontent", "videocontent": { "title": "Goed ter been: belang van een goede strooiselkwaliteit", "source": "Dierenwelzijnsweb", "url": "https://youtu.be/LMqX8_gqJ30", "image": {"error": "no image selected"} } } ] }, { "area": "goedterbeen", "title": "Goed ter been", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_dossier", "name": "contenttemplate_dossier"},"background": false,"contentarea_leadtext": "Voetzoollaesies zijn aantastingen van de voetzolen van vleeskuikens.", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Bij een milde laesie is er sprake van een oppervlakkige aantasting (verkleuring, verdikking) van de huid van de voetzool. Bij een ernstige laesie is de opperhuid aangetast tot in de diepere huidlagen en is er sprake van onderhuidse ontstekingen. Deze ernstige voetzoollaesies zijn pijnlijk, en zijn een risico voor diergezondheid.

Voetzoollaesies bij vleeskuikens worden veroorzaakt door een slechte strooiselkwaliteit: nat en plakkerig strooisel. De strooiselkwaliteit wordt door veel factoren beïnvloed, zoals het klimaat, de voersamenstelling en ziekten. De aanpak ervan verschilt van bedrijf tot bedrijf. In de Nederlandse regelgeving is een norm voor voetzoollaesies opgenomen die van toepassing is voor de hoogste bezettingsgraad (39-42 kg/m2).<\/p>" } , { "identifier": "element_18727882", "type": "modularcontent", "gkzindexmanual": { "title": "", "gkz_content_id": [ "912681", "871408", "1031664" ] } } , { "type": "text", "html": "