{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_593807", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_dossiermediaitem", "title": "Gezonde vleeskalveren", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/dossier/gezonde-vleeskalveren.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 593807, "identifier": "mediaitem_593807", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_dossier", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_dossier", "url": "/nl/groenkennisnet/dossier/gezonde-vleeskalveren.htm", "title": "Gezonde vleeskalveren", "lead": "Het produceren van gezonde dieren met een minimaal gebruik van antibiotica is maatschappelijk gezien zeer belangrijk. Wageningen Livestock Research en het Ontwikkelcentrum hebben vier kennisclips gemaakt over preventieve diergezondheidszorg in de vleeskalverhouderij. Door te voorkomen dat dieren ziek worden, kan het gebruik van antibiotica in de vleeskalverhouderij aanmerkelijk verminderd worden. ‘Good practices’ van diergezondheidsmanagement worden uitgelegd door experts uit de praktijk, onderwijs en onderzoek.\n\nOnder de titel ‘Gezonde vleeskalveren’ kunnen de vier kennisclips ingezet worden als lesmateriaal binnen het groen onderwijs, maar ook kunnen ze gebruikt worden door kalverhouders bij het inwerken van nieuw personeel.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/c/7/2/609104_fullimage_kalf.jpg", "width": 1280, "height": 853, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "", "photographer": "", "photographer_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/users/nickype-10327513/", "photo_license": "Pixabay License", "photo_license_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/service/license/", "source_info": "", "source_info_hyperlink": "" }, "publication_date": "2021-08-23T14:45+02:00", "lastmodified_date": "2021-10-11T13:56+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "gkn_home", "gkn_veehouderij", "Dossier", "gkn_kalverhouderij", "gkn_dierverzorging" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Dossier", "theme": [ "gkn_dierverzorging", "gkn_kalverhouderij", "gkn_veehouderij", "gkn_home" ], "keywords": [], "video_header": "", "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "experts": [{ "title": "Marion Kluivers", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/Marion-Kluivers.htm" }], "link_extra_image": "", "last_update": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ ] }, { "area": "beginhier", "title": "Begin hier", "contentarea_template": "contenttemplate_dossier","background": false,"contentarea_leadtext": "", "elements": [ { "identifier": "element_18726958", "type": "modularcontent", "gkzindexmanual": {"gkz_content_id": [ "471923", "471922", "11688", "1031416", "1008764" ]} } , { "identifier": "element_18726649", "type": "contentitemslist", "subtype": "normal", "title": "Nieuwsberichten van Groen Kennisnet", "mediaitems": [] } ] }, { "area": "algemeen", "title": "Algemeen", "contentarea_template": "contenttemplate_dossier","background": true,"contentarea_leadtext": "Vleeskalveren maken op jonge leeftijd grote transities door, waarbij hoge eisen aan de veerkracht van het dier worden gesteld. ", "elements": [ { "type": "text", "html": "

De veranderingen in o.a. huisvesting en door transport geven aanleiding tot behoorlijke stress.<\/p>

Deze stress kan de weerstand van het dier aantasten en de diergezondheid verminderen (leidend tot antibioticumgebruik).<\/p>" } , { "identifier": "element_18726964", "type": "modularcontent", "gkzindexmanual": {"gkz_content_id": [ "521261", "521262", "521258", "521257", "1033463" ]} } , { "identifier": "element_18726655", "type": "modularcontent", "GKZ_searchelementquery": { "gkz_linktext": "Zoekvraag", "gkz_search_query": "" } } ] }, { "area": "eensterkkalf", "title": "Een sterk kalf", "contentarea_template": "contenttemplate_dossier","background": false,"contentarea_leadtext": "Stierkalveren die op het melkveebedrijf al goed groeien en op gewicht komen presteren ook in de mestperiode beter en hebben minder medicijnen en antibiotica nodig.", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Bij opzet van minder vitale nuchtere kalveren op het vleeskalverbedrijf is de uitval circa 2 procent hoger, en het kost €20 tot €30 per kalf extra aan arbeid en medicijnen.<\/p>

Factoren in de kalveropfok die bijdragen aan de weerstand en gezondheid van vleeskalveren zijn: een hygiënische, tochtvrije huisvesting, voldoende biest van goede kwaliteit, goede kwaliteit melk en het vrij zijn van ziektes. Deze factoren geven een sterker vleeskalf, waardoor de kans op problemen in de mestfase vermindert.<\/p>" } , { "identifier": "element_18726970", "type": "modularcontent", "gkzindexmanual": {"gkz_content_id": [ "470996", "1010056", "1032217" ]} } , { "identifier": "element_18726661", "type": "modularcontent", "GKZ_searchelementquery": { "gkz_linktext": "Zoekvraag", "gkz_search_query": "" } } ] }, { "area": "eenwarmwelkom", "title": "Een warm welkom", "contentarea_template": "contenttemplate_dossier","background": true,"contentarea_leadtext": "Vleeskalveren komen van melkveebedrijven, vanaf een leeftijd van twee weken. Ze komen vaak eerst bij elkaar op een verzamelplaats en gaan van daar naar het vleeskalverbedrijf. ", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Ongeveer de helft van de kalveren komt van Nederlandse melkveebedrijven, de rest komt uit het buitenland, vooral Duitsland en Oost-Europa.

Een optimale opvang bevordert een goede start op het vleeskalverbedrijf. Hiervoor is het van belang de kalveren rustig op te vangen in een verwarmde stal, individuele aandacht en zorg te bieden, en lauw water met elektrolytenmix te verstrekken om een tekort aan vocht en lichaamszouten aan te vullen.<\/p>" } , { "identifier": "element_18726973", "type": "modularcontent", "gkzindexmanual": {"gkz_content_id": [ "538291", "891640", "1033507" ]} } , { "identifier": "element_18726667", "type": "modularcontent", "GKZ_searchelementquery": { "gkz_linktext": "Zoekvraag", "gkz_search_query": "" } } ] }, { "area": "goedeopstart", "title": "Goede opstart", "contentarea_template": "contenttemplate_dossier","background": false,"contentarea_leadtext": "In de vleeskalverhouderij komen gezondheidsproblemen - met name luchtwegproblemen - vooral in de eerste drie weken voor. In deze periode zijn de dieren individueel gehuisvest om ze goed te kunnen controleren. Er is regelmatig contact met de dierenarts.", "elements": [ { "type": "text", "html": "

De gezondheid van vleeskalveren wordt bepaald door de balans tussen infectiedruk en weerstand tegen ziektes. Infectiedruk in de vleeskalverhouderij wordt voor een groot deel bepaald door ziekteverwekkers die de kalveren meenemen van het melkveebedrijf. Verminderen van stress en optimaliseren van voeding en klimaat hebben een positieve invloed op de weerstand van de dieren.<\/p>" } , { "identifier": "element_18727006", "type": "modularcontent", "gkzindexmanual": {"gkz_content_id": [ "456567", "641979", "641977" ]} } , { "identifier": "element_18726673", "type": "modularcontent", "GKZ_searchelementquery": { "gkz_linktext": "Zoekvraag", "gkz_search_query": "" } } ] }, { "area": "optimalegroei", "title": "Optimale groei", "contentarea_template": "contenttemplate_dossier","background": true,"contentarea_leadtext": "Traditioneel werd aan vleeskalveren alleen kalvermelk gevoerd. Nu wordt vanaf opzet op het vleeskalverbedrijf naast kalvermelk ook ruw- en krachtvoer verstrekt.", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Rosé kalveren gaan na een week of 6-7 melkvoeding volledig over op ruw- en krachtvoer.

Voldoende ruwvoer komt tegemoet aan de natuurlijke kauwbehoefte van kalveren. Hoe vezelrijker het rantsoen, hoe meer ‘pensprik’, en hoe beter de vertering. Een blankvleeskalf van 6 maanden beschikt bij voorkeur dagelijks over 2 kg krachtvoer, 1 kg ruwvoer en 2 kg droge stof kalvermelk. Nieuw onderzoek richt zich op het verbeteren van weerstand en vitaliteit van kalveren via de voeding.<\/p>" } , { "identifier": "element_18726677", "type": "modularcontent", "gkzindexmanual": {"gkz_content_id": []} } , { "type": "text", "html": "