{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_616763", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_dossier", "title": "Functionele agro­biodiversiteit", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/dossier/functionele-agrobiodiversiteit-dossier.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 616763, "identifier": "mediaitem_616763", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_dossier", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_dossier", "url": "/nl/groenkennisnet/dossier/functionele-agrobiodiversiteit-dossier.htm", "title": "Functionele agro­biodiversiteit", "lead": "De diversiteit aan soorten organismen als planten, dieren, micro-organismen – biodiversiteit – is een samenhangend geheel. De natuurlijke soortenrijkdom in agrarische systemen, agrobiodiversiteit, kun je benutten voor meer duurzame teeltsystemen. In dit dossier vind je hier meer kennis en informatie over.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/a/0/f/617256_fullimage_gerst.jpg", "width": 1280, "height": 854, "focuspoint-x": 710, "focuspoint-y": 412, "alternative_text": "Gerst en klaprozen - geraldfriedrich2 via Pixabay", "photographer": "geraldfriedrich2", "photographer_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/users/geraldfriedrich2-4331363/", "photo_license": "Pixabay License", "photo_license_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/service/license/", "source_info": "", "source_info_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/photos/zomer-veld-natuur-korrel-landschap-2404769/", "keywords": [ "veld", "graan", "klaproos", "landbouw", "akker", "papaver", "gerst" ] }, "publication_date": "2021-11-19T08:18+02:00", "lastmodified_date": "2022-02-01T12:32+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_natuurinclusieve_economie", "gkn_tuinbouw", "gkn_boerenlandvogels", "gkn_agrikennis", "gkn_bloembollen", "Dossier", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "gkn_vollegrondsgroente", "gkn_boomkwekerij", "gkn_groenteteelt", "gkn_fruitteelt", "gkn_veerkrachtige_natuur", "gkn_biodiversiteit" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Dossier", "theme": [ "gkn_agrikennis", "gkn_akkerbouw", "gkn_biodiversiteit", "gkn_bloembollen", "gkn_boerenlandvogels", "gkn_fruitteelt", "gkn_groenteteelt", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_natuurinclusieve_economie", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "gkn_veerkrachtige_natuur", "gkn_vollegrondsgroente", "gkn_tuinbouw", "gkn_boomkwekerij" ], "keywords": [], "video_header": "", "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "experts": [], "link_extra_image": "", "last_update": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ ] }, { "area": "beginhier", "title": "Begin hier", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_dossier", "name": "contenttemplate_dossier"},"background": false,"contentarea_leadtext": "", "elements": [ { "identifier": "element_20046333", "type": "modularcontent", "gkzindexmanual": { "title": "", "gkz_content_id": [ "880357", "632933" ] } } , { "identifier": "element_20046228", "type": "contentitemslist", "subtype": "normal", "title": "Nieuwsberichten van Groen Kennisnet", "mediaitems": [ { "identifier": "mediaitem_612412", "title": "Boeren delen hun ervaring met natuurinclusieve landbouw: successen en uitdagingen", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/boeren-delen-hun-ervaring-met-natuurinclusieve-landbouw-successen-en-uitdagingen.htm" }, "lead": "In een nieuwe brochure ‘Successen en Uitdagingen van Natuurinclusief Ondernemen’ delen tien boeren hun ervaringen met natuurinclusieve landbouw. Ze vertellen over hun beweegredenen, zoektocht en dilemma’s.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/d/7/5/612415_fullimage_grutto%20in%20weiland.jpg", "width": 1280, "height": 853, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "Grutto in weiland - door Psubraty via Pixabay", "photographer": "Psubraty", "photographer_hyperlink": "https://pixabay.com/users/psubraty-4765334/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=4198002", "photo_license": "Pixabay License", "photo_license_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/service/license/", "source_info": "Pixabay", "source_info_hyperlink": "https://pixabay.com/photos/black-tailed-godwit-limosa-limosa-4198002/", "keywords": [ "boerenlandvogel", "weidevogel", "grutto", "natuurinclusieve landbouw", "agrarisch natuurbeheer" ] }, "publication_date": "2021-10-28T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-10-25T10:56+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_natuurinclusieve_landbouw" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_home", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "gkn_akkerbouw", "gkn_melkveehouderij" ], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Natuurinclusieve landbouw, verdienmodellen, biodiversiteit", "target_audience_abstract": "Akkerbouwers, melkveehouders, beleidsmakers", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_609299", "title": "Biodiversiteit in boerensloot blijft achter", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/biodiversiteit-in-boerensloot-blijft-achter-1.htm" }, "lead": "Veertig jaar investeren in de Nederlandse zoete wateren heeft geleid tot een verbetering van de aquatische biodiversiteit. Volgens ecoloog Ralf Verdonschot blijft die verbetering achter in agrarisch gebied. “Wil je de biodiversiteit in de sloten verbeteren, dan moet je toe naar een andere vorm van landbouw.”", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/9/c/d/cid609299_Print%20version%20300%20DPI-shutterstock_43898629_sloot_veenweide_NL.jpg", "width": 1608, "height": 1080, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2021-10-06T11:26+02:00", "lastmodified_date": "2022-01-12T14:29+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "gkn_precisielandbouw", "gkn_terreinbeheer", "gkn_biodiversiteit" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "gkn_precisielandbouw", "gkn_terreinbeheer", "gkn_biodiversiteit" ], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Biodiversiteit", "target_audience_abstract": "Melkveehouder, ecoloog", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_600664", "title": "Natuurlijke plaagbestrijding vraagt ecologische kennis", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/natuurlijke-plaagbestrijding-vraagt-ecologische-kennis-1.htm" }, "lead": "Met gevarieerde vegetatie of bloemenranden kun je zorgen dat natuurlijke vijanden het optreden van plaaginsecten onderdrukken, is de algemene gedachte. Maar voor een goed effect is specifieke kennis nodig.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/4/7/9/cid600664_field-of-poppies-1365898_1280.jpg", "width": 805, "height": 578, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2019-10-14T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T15:58+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_plant", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_plantgezondheid", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "gkn_groenvoorziening", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_home", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_plant", "gkn_plantgezondheid", "gkn_natuurinclusieve_economie" ], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } } ] } ] }, { "area": "functioneleagrobiodiversiteit", "title": "Functionele agrobiodiversiteit", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_dossier", "name": "contenttemplate_dossier"},"background": true,"contentarea_leadtext": "Functionele agrobiodiversiteit (FAB) is het versterken van het natuurlijke vermogen om ziekten en plagen te beheersen in cultuurgewassen door de biodiversiteit te stimuleren. Bij FAB gaat het over alle biodiversiteit op en rondom het bedrijf, die direct of indirect een rol speelt bij de ondersteuning van teelten.", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Functionele Agrobiodiversiteit (FAB) richt zich op biodiversiteit in agrarische systemen die direct of indirect een rol speelt in de ondersteuing van teelten, denk aan natuurlijke vijanden die ziekten en plagen onderdrukken of het bodemleven dat invloed heeft op de bodemvruchtbaarheid .<\/p>" } , { "identifier": "element_20046303", "type": "modularcontent", "gkzindexmanual": { "title": "", "gkz_content_id": [ "632933", "991531", "643596", "1006887" ] } } , { "identifier": "element_20126100", "type": "modularcontent", "GKZ_searchelementquery": { "gkz_linktext": "Zoek naar alle bronnen in de Kennisbank over functionele agrobiodiversiteit", "gkz_search_query": "https://library.wur.nl/WebQuery/gkn3?q=\"functionele+agrobiodiversiteit\"&wq_srt_desc=score" } } ] }, { "area": "natuurlijkevijanden", "title": "Natuurlijke vijanden", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_dossier", "name": "contenttemplate_dossier"},"background": false,"contentarea_leadtext": "Ondernemers in de land- en tuinbouw zetten regelmatig natuurlijke vijanden in. Dat zijn insecten, schimmels, bacteriën, virussen of andere organismen die helpen om ziekten en plagen in de land- en tuinbouw te voorkomen, te beheersen of te beperken. Je kunt natuurlijke vijanden introduceren, maar door gericht beheer kun je de ontwikkeling ook stimuleren.", "elements": [ { "identifier": "element_20047144", "type": "modularcontent", "gkzindexmanual": { "title": "", "gkz_content_id": [ "547984", "1032646", "861558", "1010732" ] } } , { "identifier": "element_20126130", "type": "modularcontent", "GKZ_searchelementquery": { "gkz_linktext": "Meer bronnen over natuurlijke vijanden", "gkz_search_query": "https://library.wur.nl/WebQuery/gkn3?q=\"natuurlijke+vijanden\"+OR+\"biologische+bestrijding\"+OR+\"biologische+plaagbestrijding\"&wq_srt_desc=score" } } ] }, { "area": "bodem­gezondheid", "title": "Bodem­gezondheid", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_dossier", "name": "contenttemplate_dossier"},"background": true,"contentarea_leadtext": "Bodemgezondheid is een veelomvattend begrip. Het gaat daarbij om de samenhang tussen bodemchemische aspecten, de structuur van de bodem en het bodemleven. Het optreden van bodemziekten en plagen door bodemschimmels, bacteriën, bodeminsecten of plantenpathogene aaltjes kan worden beïnvloed door bodemeigenschappen.", "elements": [ { "identifier": "element_20047145", "type": "modularcontent", "gkzindexmanual": { "title": "", "gkz_content_id": [ "1005148", "997254", "418738", "399974" ] } } , { "identifier": "element_20126138", "type": "modularcontent", "GKZ_searchelementquery": { "gkz_linktext": "Meer bronnen over bodemgezondheid", "gkz_search_query": "https://library.wur.nl/WebQuery/gkn3?q=bodemgezondheid&wq_flt=uitvoercode/id&wq_val=GKN_AKKERBOUW||GKN_VEEHOUDERIJ||GKN_MELKVEEHOUDERIJ||GKN_VOLLEGRONDSGROENTE||GKN_TUINBOUW||GKN_GLASTUINBOUW||GKN_BOOMKWEKERIJ||GKN_GEITENHOUDERIJ||GKN_BLOEMBOLLENTEELT||GKN_FRUITTEELT||GKN_VARKENSHOUDERIJ||GKN_PLUIMVEEHOUDERIJ||GKN_SCHAPENHOUDERIJ||GKN_KALVERHOUDERIJ&wq_srt_desc=score" } } ] }, { "area": "bijenenhommels", "title": "Bijen en hommels", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_dossier", "name": "contenttemplate_dossier"},"background": false,"contentarea_leadtext": "Bijen (waaronder hommels) zijn de bekendste bestuivers van groente en fruit. Zij gaan van bloem tot bloem en kunnen zo een belangrijke bijdrage leveren aan de biodiversiteit. Bloeiende akkerranden leveren een belangrijke bijdrage aan de agrobiodiversiteit, ze zijn van betekenis voor de honingbij.", "elements": [ { "identifier": "element_20047204", "type": "modularcontent", "gkzindexmanual": { "title": "", "gkz_content_id": [ "23343", "653954", "463212", "541431" ] } } , { "identifier": "element_20126161", "type": "modularcontent", "GKZ_searchelementquery": { "gkz_linktext": "Meer bronnen over bestuiving", "gkz_search_query": "https://library.wur.nl/WebQuery/gkn3?q=bijen+OR+hommels+OR+honingbijen+OR+bestuivers+OR+(insecten+AND+bestuiving)&wq_flt=uitvoercode/id&wq_val=GKN_AKKERBOUW||GKN_VEEHOUDERIJ||GKN_MELKVEEHOUDERIJ||GKN_VOLLEGRONDSGROENTE||GKN_TUINBOUW||GKN_GLASTUINBOUW||GKN_BOOMKWEKERIJ||GKN_GEITENHOUDERIJ||GKN_BLOEMBOLLENTEELT||GKN_FRUITTEELT||GKN_VARKENSHOUDERIJ||GKN_PLUIMVEEHOUDERIJ||GKN_SCHAPENHOUDERIJ||GKN_KALVERHOUDERIJ&wq_srt_desc=score" } } ] }, { "area": "agrarischnatuurbeheer", "title": "Agrarisch natuurbeheer", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_dossier", "name": "contenttemplate_dossier"},"background": true,"contentarea_leadtext": "Door rekening te houden met de natuurlijke flora en fauna op het bedrijf kunnen agrarisch ondernemers kunnen een bijdragen aan biodiversiteit. Zo helpen ze natuur en landschap te behouden, werken aan een betere bodemvruchtbaarheid of stimuleren de aanwezigheid van natuurlijke vijanden.", "elements": [ { "identifier": "element_20047277", "type": "modularcontent", "gkzindexmanual": { "title": "", "gkz_content_id": [ "1026197", "1018442", "997249", "1020029" ] } } , { "identifier": "element_20126162", "type": "modularcontent", "GKZ_searchelementquery": { "gkz_linktext": "Meer bronnen over agrarisch natuurbeheer", "gkz_search_query": "https://library.wur.nl/WebQuery/gkn3?q=\"agrarisch+natuurbeheer\"&wq_flt=uitvoercode/id&wq_val=GKN_AKKERBOUW||GKN_VEEHOUDERIJ||GKN_MELKVEEHOUDERIJ||GKN_VOLLEGRONDSGROENTE||GKN_TUINBOUW||GKN_GLASTUINBOUW||GKN_BOOMKWEKERIJ||GKN_GEITENHOUDERIJ||GKN_BLOEMBOLLENTEELT||GKN_FRUITTEELT||GKN_VARKENSHOUDERIJ||GKN_PLUIMVEEHOUDERIJ||GKN_SCHAPENHOUDERIJ||GKN_KALVERHOUDERIJ&wq_srt_desc=score" } } ] }, { "area": "video's", "title": "Video's", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_video", "name": "contenttemplate_video"},"background": false,"contentarea_leadtext": "", "elements": [ { "identifier": "element_20081882", "type": "modularcontent", "videocontent": { "title": "Functionele Agrobiodiversiteit - Bloemenranden", "source": "Boerennatuur Vlaanderen", "url": "https://www.youtube.com/watch?v=P34mGGWuy6E&t=55s", "image": {"error": "no image selected"} } } , { "identifier": "element_20047319", "type": "modularcontent", "videocontent": { "title": "Agrarisch natuurbeheer sterk in opkomst", "source": "Omroep Gelderland", "url": "https://www.youtube.com/watch?v=-BseO8k2c8o", "image": {"error": "no image selected"} } } , { "identifier": "element_20081871", "type": "modularcontent", "videocontent": { "title": "Natuurinclusieve landbouw: de bodem", "source": "Louis Bolk Instituut", "url": "https://www.youtube.com/watch?v=BMr-XCjHMxU", "image": {"error": "no image selected"} } } , { "identifier": "element_20081880", "type": "modularcontent", "videocontent": { "title": "Metselbijen helpen bij bestuiving in de boomgaard", "source": "Louis Bolk Instituut", "url": "https://www.youtube.com/watch?v=TYCmSk_vxVw", "image": {"error": "no image selected"} } } , { "identifier": "element_20038027", "type": "modularcontent", "GKZ_searchelementquery": { "gkz_linktext": "", "gkz_search_query": "" } } ] }, { "area": "content2", "title": "Meer informatie", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Groen Kennisnet dossiers<\/h2>" } , { "identifier": "element_20046253", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "Bodem", "link_url": "", "link_intern": { "title": "Bodem", "url": "/nl/groenkennisnet/dossier/bodem-dossier.htm" } } } , { "identifier": "element_20046262", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "Bodemgezondheid", "link_url": "", "link_intern": { "title": "Bodem­gezond­heid", "url": "/nl/groenkennisnet/dossier/bodemgezondheid-dossier.htm" } } } , { "identifier": "element_20046264", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "Strokenteelt", "link_url": "", "link_intern": { "title": "Strokenteelt", "url": "/nl/groenkennisnet/dossier/strokenteelt-dossier.htm" } } } , { "identifier": "element_20046273", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "Voedselbossen", "link_url": "", "link_intern": { "title": "Voedselbossen", "url": "/nl/groenkennisnet/dossier/voedselbossen-dossier.htm" } } } , { "identifier": "element_20046277", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "Bijen", "link_url": "", "link_intern": { "title": "Bijen", "url": "/nl/groenkennisnet/dossier/bijen-dossier.htm" } } } ] } ] }