{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_616568", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_dossier", "title": "Duurzame energie­landschappen", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/dossier/duurzame-energielandschappen-dossier.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 616568, "identifier": "mediaitem_616568", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_dossier", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_dossier", "url": "/nl/groenkennisnet/dossier/duurzame-energielandschappen-dossier.htm", "title": "Duurzame energie­landschappen", "lead": "Dit dossier gaat over duurzame energievormen en hun impact op het landschap. Als duurzame energievormen zo in het landschap opgenomen worden dat ze bijdragen aan de ontwikkeling van de omgeving en de gemeenschap, en bovendien andere functies en waarden van het landschap niet aantasten, kun je spreken van duurzame landschappen.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/6/3/1/615220_fullimage_afbeeldingen%20op%20maat.jpg", "width": 1280, "height": 720, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "Lanschap met windmolen luchtfoto", "photographer": "Gigra", "photographer_hyperlink": "https://www.shutterstock.com/nl/g/gigra", "photo_license": "rechtenvrije stockfoto", "photo_license_hyperlink": "", "source_info": "Shutterstock", "source_info_hyperlink": "https://www.shutterstock.com/nl/image-photo/farm-landscape-windmill-above-netherlands-109627421", "keywords": [ "windmolen", "grasland akkerbouw klimaattransitie luchtfoto" ] }, "publication_date": "2021-11-18T09:32+02:00", "lastmodified_date": "2022-02-01T12:29+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "gkn_home", "gkn_kringlooplandbouw", "gkn_biobased_economy", "Dossier", "gkn_terreinbeheer", "gkn_groeneagenda", "gkn_klimaat_en_energie" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Dossier", "theme": [ "gkn_biobased_economy", "gkn_groeneagenda", "gkn_home", "gkn_klimaat_en_energie", "gkn_terreinbeheer", "gkn_kringlooplandbouw" ], "keywords": [], "video_header": "https://www.youtube.com/watch?v=mUAKF0fnSQU", "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "experts": [{ "title": "Sven Stremke", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/sven-stremke-1.htm" }], "link_extra_image": "", "last_update": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ ] }, { "area": "beginhier", "title": "Begin hier", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_dossier", "name": "contenttemplate_dossier"},"background": false,"contentarea_leadtext": "", "elements": [ { "identifier": "element_20031396", "type": "modularcontent", "gkzindexmanual": { "title": "", "gkz_content_id": [ "644036", "550048", "989785" ] } } , { "identifier": "element_20031208", "type": "contentitemslist", "subtype": "normal", "title": "Nieuwsberichten van Groen Kennisnet", "mediaitems": [ { "identifier": "mediaitem_613005", "title": "Toolbox voor een natuurinclusieve energietransitie", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/toolbox-voor-een-natuurinclusieve-energietransitie.htm" }, "lead": "Via de Regionale Energie Strategieën (RES) wordt op regionaal niveau gezocht naar mogelijkheden om meer duurzame energie op te wekken. Dit vereist van overheden een actieve, regisserende rol in alle voorbereidende stappen.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/a/8/c/613008_fullimage_solar-system-g53923e3ad_1280.jpg", "width": 1280, "height": 655, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "Zonnepanelen op dak - door Ulrike Leone via Pixabay", "photographer": "Ulrike Leone", "photographer_hyperlink": "https://pixabay.com/users/ulleo-1834854/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=2939560", "photo_license": "Pixabay License", "photo_license_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/service/license/", "source_info": "Pixabay", "source_info_hyperlink": "https://pixabay.com/photos/solar-system-roof-power-generation-2939560/", "keywords": [ "zonnepanelen", "zonne energie" ] }, "publication_date": "2021-11-03T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-11-01T13:40+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_home", "gkn_groeneagenda", "gkn_klimaat_en_energie" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_home", "gkn_groeneagenda", "gkn_klimaat_en_energie" ], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Energietransitie, nature based solutions", "target_audience_abstract": "Beleidsmakers", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_608395", "title": "Nederlands onderzoek naar de effecten van zonneparken op vegetatie", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/nederlands-onderzoek-naar-de-effecten-van-zonneparken-op-vegetatie-1.htm" }, "lead": "Er verschijnen steeds meer grondgebonden zonneparken in Nederland. Ten behoeve van de publieke discussie is het belangrijk om de effecten op de lokale vegetatie in kaart te brengen. Veldstudies die hebben plaatsgevonden in het buitenland zijn niet altijd toepasbaar op de Nederlandse situatie. Door grote variatie in onder andere klimaatomstandigheden en vegetatietypen is het effect van zonneparken op lage, open vegetaties in Nederland (voornamelijk grasland) met die studies moeilijk in te schatten.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/c/1/f/cid608395_zonnepark.jpg", "width": 960, "height": 540, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2021-09-09T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-10-05T11:04+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_plant", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "GKN2IMPORT", "GKN2GEDAAN", "gkn_klimaat_en_energie" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_home", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home" ], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Vegetatieontwikkeling Zonneparken", "target_audience_abstract": "Terreinbeheerder, Grond- en Loonwerker, Hovenier / Groenvoorziener", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_601616", "title": "Meer nationale regie voor gebruik van de ruimte", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/meer-nationale-regie-voor-gebruik-van-de-ruimte-1.htm" }, "lead": "Nederland staat voor lastige keuzes als het gaat om het gebruik van de beperkte ruimte. Voor de aanpak van urgente problemen zoals het woningtekort, achteruitgang van biodiversiteit en de stikstofdepositie zou de Rijksoverheid meer regie moeten nemen. Dat blijkt uit een rapport van het Planbureau voor de Leefomgeving.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/5/2/5/cid601616_shutterstock_48346483_NL_landschap_luchtfoto.jpg", "width": 800, "height": 533, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2021-06-29T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-09-02T16:37+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "GKN2IMPORT", "GKN2GEDAAN" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home" ], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Ruimtegebruik, Beperkte Ruimte Nederland", "target_audience_abstract": "Beleidsmaker, Terreinbeheerder", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } } ] } ] }, { "area": "introductie", "title": "Introductie", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_dossier", "name": "contenttemplate_dossier"},"background": true,"contentarea_leadtext": "De overgang van het gebruik van fossiele brandstoffen naar duurzame energiebronnen zoals zonne- en windenergie, speelt zich voor een belangrijk deel in het landschap af. Voor de inrichting van deze energielandschappen is de inbreng van landschapsarchitectuur en ruimtelijke ordening gewenst. Deze vakgebieden ontwikkelen daarvoor nieuwe kennis.\r\n", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Duurzame energievormen hebben een lagere energiedichtheid dan fossiele brandstoffen. De winning van duurzame energie kost daarom vaak meer ruimte. Duurzame energielandschappen voldoen aan twee voorwaarden.<\/p>