{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_593798", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_dossier", "title": "Droogte", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/dossier/droogte-dossier.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 593798, "identifier": "mediaitem_593798", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_dossier", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_dossier", "url": "/nl/groenkennisnet/dossier/droogte-dossier.htm", "title": "Droogte", "lead": "Wanneer er meer water verdampt dan wat er bijkomt via regen, spreek je over een neerslagtekort. Maar als die situatie te lang duurt, ontstaat er droogte. Door klimaatverandering lijken perioden van droogte steeds vaker en in extremere mate voor te komen in Nederland.\n\nDe zomers in Nederland worden steeds droger. Droogte is moeilijk te voorspellen, maar de gevolgen van droogte kunnen groot zijn. Het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI) doet onderzoek naar droogte en houdt constant het weer in de gaten om op droogte te kunnen anticiperen.\n\nIn dit dossier vind je alles over droogte en wat dat betekent voor Nederland. Lees hieronder onder andere over de verdringingsreeks, verzilting en de gevolgen van droogte op natuur, landbouw en het stedelijk gebied. Ook vind je hier leuke video’s en handig leermateriaal over droogte.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/9/6/e/610535_fullimage_droogte.jpg", "width": 1280, "height": 851, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "Droogte - daeron via Pixabay", "photographer": "daeron", "photographer_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/users/daeron-634912/", "photo_license": "Pixabay License", "photo_license_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/service/license/", "source_info": "", "source_info_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/photos/droogte-dorheid-droog-aarde-bodem-780088/", "keywords": [ "droge akker", "droogte" ] }, "publication_date": "2021-08-23T14:03+02:00", "lastmodified_date": "2023-11-13T11:22+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_tuinbouw", "gkn_plantgezondheid", "gkn_bloembollen", "Dossier", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "gkn_vollegrondsgroente", "gkn_boomkwekerij", "gkn_fruitteelt", "gkn_terreinbeheer", "gkn_groenvoorziening", "gkn_basis", "gkn_veerkrachtige_natuur", "gkn_voedselzekerheid" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Dossier", "theme": [ "gkn_akkerbouw", "gkn_basis", "gkn_groenvoorziening", "gkn_home", "gkn_terreinbeheer", "gkn_tuinbouw", "gkn_bloembollen", "gkn_boomkwekerij", "gkn_fruitteelt", "gkn_melkveehouderij", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "gkn_plantgezondheid", "gkn_veerkrachtige_natuur", "gkn_voedselzekerheid", "gkn_vollegrondsgroente" ], "keywords": [], "video_header": "https://youtu.be/Qze5pQhg1Q4", "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "experts": [], "link_extra_image": "", "last_update": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ ] }, { "area": "beginhier", "title": "Begin hier", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_dossier", "name": "contenttemplate_dossier"},"background": false,"contentarea_leadtext": "","image": { "url": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/2/c/8/735259_fullimage_climate-change-g4ffd95c8a_1280.jpg", "focuspoint-x": 640, "focuspoint-y": 425, "original_size": "1280x850" }, "elements": [ { "identifier": "element_39948953", "type": "modularcontent", "gkzindexmanual": { "title": "", "gkz_content_id": [ "1003631", "1212902", "1006196", "1193676" ] } } , { "id": 37939613, "url": "https://api.groenkennisnet.nl/web/searchretrieve/v1/json", "type": "search_retrieve_query", "title": "Nieuwsberichten van Groen Kennisnet", "query": "{\r\n"search": {\r\n"types": ["wmammodularcontent_gkn_news"],\r\n"from": 1,\r\n"to": 3,\r\n"wmamodularcontent0gkn_news0related_dossier_raw": "mediaitem-593798",\r\n"sortBy": "publicationDate",\r\n"sortOrder": "desc"\r\n}\r\n}", "frontendPresentation": "default", "useSSL": "true" } ] }, { "area": "verdringings­reeks", "title": "Verdringings­reeks", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_dossier", "name": "contenttemplate_dossier"},"background": true,"contentarea_leadtext": "Bij aanhoudende droogte kunnen de Nederlandse watersystemen mogelijk niet voldoende zoetwater aanleveren om in de maatschappelijke en ecologische waterbehoefte van Nederland te voorzien. ","image": { "url": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/9/9/0/735295_fullimage_field-gb1b4c3cc0_1280.jpg", "focuspoint-x": 483, "focuspoint-y": 240, "original_size": "1280x855" }, "elements": [ { "type": "text", "html": "

Om met een dergelijk tekort aan oppervlaktewater om te kunnen gaan, is er in Nederland een verdringingsreeks opgesteld. Met deze verdringingsreeks wordt dan bepaald hoe het schaarse water verdeeld wordt.<\/p>

In gevallen van extreme droogte waarbij een watertekort dreigt, komt de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling (LCW) geregeld bij elkaar. Het LCW volgt de droogtesituatie dan nauwlettend en adviseert Rijkswaterstaat en waterschappen over mogelijke maatregelen. Bij gevallen van extreme droogte wordt er opgeschaald naar het tijdelijke Management Team Watertekorten (MTW), waarin ministeries, Rijkswaterstaat, waterschappen en provincies samenwerken.<\/p>

In dergelijke situaties zal de verdringingsreeks gehanteerd worden. Deze verdringingsreeks bepaalt dan de maatschappelijke en ecologische rangorde waarin water verdeeld wordt. Deze rangorde is verdeeld in 4 categorieën, waarbij bij droogte de hoogste prioriteit ligt bij Categorie 1 en de laagste prioriteit bij Categorie 4:<\/p>