{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_608811", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_dossier", "title": "Droes", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/dossier/droes-dossier.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 608811, "identifier": "mediaitem_608811", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_dossier", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_dossier", "url": "/nl/groenkennisnet/dossier/droes-dossier.htm", "title": "Droes", "lead": "Droes is een zeer besmettelijke ziekte bij paarden. De bacterie (Streptococcus equi), veroorzaakt infectie van de voorste luchtwegen en abcessen van de lymfeknopen.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/6/e/b/609826_fullimage_paardenoog.jpg", "width": 1280, "height": 853, "focuspoint-x": 566, "focuspoint-y": 462, "alternative_text": "Paardenoog - Pezibear via Pixabay", "photographer": "Pezibear", "photographer_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/users/pezibear-526143/", "photo_license": "Pixabay License", "photo_license_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/service/license/", "source_info": "", "source_info_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/photos/oog-paard-pony-horse-eye-bruin-6315225/", "keywords": [ "paard", "oog" ] }, "publication_date": "2021-10-06T10:26+02:00", "lastmodified_date": "2023-05-26T11:24+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "gkn_home", "Dossier", "gkn_dierverzorging", "gkn_paardenhouderij" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Dossier", "theme": [ "gkn_home", "gkn_paardenhouderij", "gkn_dierverzorging" ], "keywords": [], "video_header": "https://www.youtube.com/watch?v=8wt-DjsbNXc", "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "experts": [{ "title": "Bart Ducro", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/bart-ducro-2.htm" }], "link_extra_image": "", "last_update": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ ] }, { "area": "beginhier", "title": "Begin hier", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_dossier", "name": "contenttemplate_dossier"},"background": false,"contentarea_leadtext": "", "elements": [ { "identifier": "element_19412732", "type": "modularcontent", "gkzindexmanual": { "title": "", "gkz_content_id": [ "653827", "987995", "543257", "543224" ] } } ] }, { "area": "symptomen", "title": "Symptomen", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_dossier", "name": "contenttemplate_dossier"},"background": true,"contentarea_leadtext": "Dieren met droes krijgen koorts, gebrek aan eetlust en de lymfeknopen zwellen op tot abcessen die kunnen barsten. Soms zijn er ook inwendige abcessen en zie je neusuitvloeiing. Het paard kan ook benauwd worden.\r\n\r\nJonge dieren kunnen de ziekte krijgen, maar bouwen hier immuniteit voor op. De immuniteit is echter niet levenslang.", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Enkele weken na een droesinfectie kan ook morbus maculosus optreden. Dat is een <\/em>(een allergische reactie op de droesbacterie. Naast sloomheid, koorts en gebrek aan eetlust kan het paard ook een dik hoofd, dikke benen en kleine bloedinkjes op de slijmvliezen krijgen.<\/p>" } , { "identifier": "element_19412689", "type": "modularcontent", "gkzindexmanual": { "title": "", "gkz_content_id": [ "549344", "543267", "543221" ] } } , { "identifier": "element_19847936", "type": "modularcontent", "GKZ_searchelementquery": { "gkz_linktext": "Ga naar alle bronnen over droes in de Kennisbank", "gkz_search_query": "https://library.wur.nl/WebQuery/gkn3?q=droes&wq_flt=uitvoercode/id&wq_val=GKN_PAARDENHOUDERIJ&wq_srt_desc=score" } } ] }, { "area": "besmetting", "title": "Besmetting", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_dossier", "name": "contenttemplate_dossier"},"background": false,"contentarea_leadtext": "De oorzaak van droes is de bacterie Streptococcus equi. Die bacterie wordt overgebracht via pus-achtige neusuitvloeiing en pus uit besmette lymfeknopen. De bacterie dringt via het neus- of keelslijmvlies het lichaam binnen en veroorzaakt een ontsteking waarbij de lymfeknopen ontstoken raken en pus produceren. Vaak zijn het de keellymfeknopen die ontstoken raken. Na een incubatietijd van 3-14 dagen zijn de eerste klinische symptomen doorgaans koorts en sloomheid.", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Uitscheiding van bacteriën komt in het algemeen 2-3 dagen na het begin van de koorts op gang. De uitscheiding van bacteriën via de neus houdt meestal zo’n 2-3 weken aan, maar bij sommige paarden kan dat 4 tot 6 weken duren.<\/p>

Paarden die de bacterie - ook na herstel - nog bij zich dragen, kunnen de bacterie gedurende maanden tot jaren, uitscheiden en daarmee infectieus zijn voor andere paarden.<\/p>" } , { "identifier": "element_19412666", "type": "modularcontent", "gkzindexmanual": { "title": "", "gkz_content_id": ["987995"] } } ] }, { "area": "behandeling", "title": "Behandeling", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_dossier", "name": "contenttemplate_dossier"},"background": true,"contentarea_leadtext": "Paarden die verdacht zijn van droes moeten onmiddellijk worden geïsoleerd om het risico op overdracht naar andere paarden in te perken.\r\n\r\nDroes is te genezen, maar je moet wel tijdig een dierenarts inschakelen. Hoe het behandelplan eruit ziet, hangt af van de symptomen. ", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Als lymfeknopen opgezwollen zijn, kan de dierenarts ze openen en schoonmaken op het moment dat ze opengaan. Inwendige abcessen in de buik mogen niet opengaan - dit kan dodelijk zijn - in dat geval krijgt een paard antibiotica toegediend.<\/p>

Na een droesinfectie ontwikkelt ongeveer 75-80% van de paarden een langdurige immuniteit. Als paarden direct na
aanvang van de koorts met antibiotica worden behandeld, ontwikkelt de immuniteit zich waarschijnlijk minder goed.<\/p>" } , { "identifier": "element_19412712", "type": "modularcontent", "gkzindexmanual": { "title": "", "gkz_content_id": [ "543224", "543257" ] } } ] }, { "area": "preventie", "title": "Preventie", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_dossier", "name": "contenttemplate_dossier"},"background": false,"contentarea_leadtext": "De Gezondheidsdienst voor Dieren introduceerde in 2017 Droesvrij.nl. Dit is een certificeringsprogramma voor paardenbedrijven. De deelnemende bedrijven volgen een helder protocol (Aanpak Droes) om droes op hun bedrijf te voorkomen of te bestrijden. De vaste dierenarts van het bedrijf is betrokken bij iedere stap, zoals monstername, advisering en behandeling.", "elements": [ { "identifier": "element_19412717", "type": "modularcontent", "gkzindexmanual": { "title": "", "gkz_content_id": [ "642007", "639906", "543219" ] } } , { "identifier": "element_19847937", "type": "modularcontent", "GKZ_searchelementquery": { "gkz_linktext": "Ga naar alle bronnen over droes in de Kennisbank", "gkz_search_query": "https://library.wur.nl/WebQuery/gkn3?q=droes&wq_flt=uitvoercode/id&wq_val=GKN_PAARDENHOUDERIJ&wq_srt_desc=score" } } ] }, { "area": "video's", "title": "Video's", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_video", "name": "contenttemplate_video"},"background": false,"contentarea_leadtext": "", "elements": [ { "identifier": "element_19412638", "type": "modularcontent", "videocontent": { "title": "Droes bij paarden (Streptococcus equi)", "source": "MSD Animal Health Nederland", "url": "https://www.youtube.com/watch?v=8TbdRr2rA9c", "image": {"error": "no image selected"} } } , { "identifier": "element_19412639", "type": "modularcontent", "videocontent": { "title": "Overdracht besmettelijke ziekte animatie", "source": "MSD Animal Health Nederland", "url": "https://www.youtube.com/watch?v=eByUmtf2Utg", "image": {"error": "no image selected"} } } , { "identifier": "element_19412456", "type": "modularcontent", "GKZ_searchelementquery": { "gkz_linktext": "", "gkz_search_query": "" } } ] }, { "area": "content2", "title": "Meer informatie", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Overige bronnen<\/h2>" } , { "identifier": "element_19412656", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "Droes - MSD Animal Health Nederland", "link_url": "https://www.my-msd-animal-health.nl/paardeneigenaar/vaccineren/droes/" } } , { "identifier": "element_19412660", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "Droes - Gezondheidsdienst voor Dieren", "link_url": "https://www.gddiergezondheid.nl/producten%20en%20diensten/producten/paard/droes" } } , { "identifier": "element_19412661", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "Dossier droes - KNHS", "link_url": "https://www.knhs.nl/paardleren-vergroot-je-kennis/gezondheid-en-ziekte/droes/" } } , { "identifier": "element_19412662", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "Droes - Veearts.nl", "link_url": "https://www.veearts.nl/dierziekten/droes/" } } , { "identifier": "element_19412664", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "Droes - Universitair Diergeneeskundig Centrum Utrecht", "link_url": "https://www.diergeneeskunde.nl/ziektebeeld/infectieuze-aandoeningen/droes/" } } ] } ] }