{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_605353", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_dossier", "title": "Consumenten in de hoofdrol bij korte ketens", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/dossier/consumenten-in-de-hoofdrol-bij-korte-ketens-dossier.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 605353, "identifier": "mediaitem_605353", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_dossier", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_dossier", "url": "/nl/groenkennisnet/dossier/consumenten-in-de-hoofdrol-bij-korte-ketens-dossier.htm", "title": "Consumenten in de hoofdrol bij korte ketens", "lead": "Er is een toenemende behoefte bij ondernemers om in korte ketens te willen stappen. In de praktijk is het voor korteketenondernemers zeer lastig gebleken om een gezond verdienmodel te ontwikkelen. Daarbij blijkt het interpreteren van het consumentengedrag zeer lastig en een cruciaal onderdeel voor succes. In dit dossier wordt uitgelegd hoe je consumentengedrag kunt begrijpen en beïnvloeden. De gevolgen voor het businessmodel lichten we toe.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/3/e/9/609112_fullimage_markt.jpg", "width": 1280, "height": 808, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "Marktkar - 6277974 via Pixabay", "photographer": "6277974", "photographer_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/users/6277974-6277974/", "photo_license": "Pixabay License", "photo_license_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/service/license/", "source_info": "", "source_info_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/photos/fruit-kraam-groenten-markt-eten-2703463/", "keywords": [ "kopen", "voedsel", "consument", "eten", "markt", "kar", "kraam" ] }, "publication_date": "2021-09-15T14:05+02:00", "lastmodified_date": "2022-05-17T17:01+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "gkn_home", "gkn_voeding", "Dossier", "gkn_multifunctionele_landbouw", "gkn_retail", "gkn_voedingsmiddelenindustrie" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Dossier", "theme": [ "gkn_home", "gkn_retail", "gkn_voeding", "gkn_voedingsmiddelenindustrie", "gkn_multifunctionele_landbouw" ], "keywords": [], "video_header": "", "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "experts": [ { "title": "Harry Kortstee", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/harry-kortstee.htm" }, { "title": "Gerry Kouwenhoven", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/gerry-kouwenhoven.htm" } ], "link_extra_image": "", "last_update": "" } }, "contents": [ { "area": "beginhier", "title": "Begin hier", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_dossier", "name": "contenttemplate_dossier"},"background": false,"contentarea_leadtext": "", "elements": [ { "identifier": "element_19169186", "type": "modularcontent", "gkzindexmanual": { "title": "", "gkz_content_id": [ "1030938", "860648" ] } } , { "identifier": "element_23919617", "type": "contentitemslist", "subtype": "normal", "title": "Nieuwsberichten van Groen Kennisnet", "mediaitems": [ { "identifier": "mediaitem_637725", "title": "Samenwerking moet omzet uit korte voedselketens opstuwen", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/samenwerking-moet-omzet-uit-korte-voedselketens-opstuwen.htm" }, "lead": "Korte voedselketens zijn in opmars. Taskforce Korte Keten wil die ontwikkeling verder versnellen met de lancering van een steunpunt. Via die route kunnen boeren en tuinders, retail, horeca, catering én andere partijen in de voedselketen kennis delen. Inzet: de marktomzet de komende jaren verdubbelen tot 4,4 miljard euro in 2024.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/4/b/5/610549_fullimage_groente%20in%20veld.jpg", "width": 1280, "height": 994, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "Kool op akker - Wolfgang Eckert via Pixabay", "photographer": "anaterate", "photographer_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/users/anaterate-2348028/", "photo_license": "Pixabay License", "photo_license_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/service/license/", "source_info": "Pixabay", "source_info_hyperlink": "https://pixabay.com/photos/savoy-cabbage-herb-vegetables-2552303/", "keywords": [ "kool", "groente", "vollegrondsgroente", "teelt" ] }, "publication_date": "2022-03-09T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2022-03-23T11:43+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_home", "gkn_voeding", "gkn_tuinbouw", "gkn_vollegrondsgroente", "gkn_groenteteelt", "gkn_multifunctionele_landbouw" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_home", "gkn_groenteteelt", "gkn_multifunctionele_landbouw", "gkn_tuinbouw", "gkn_voeding", "gkn_vollegrondsgroente" ], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Michiel Elands", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/michiel-elands.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Voedselketens, korte ketens", "target_audience_abstract": "Tuinders, multifunctionele landbouw, beleidsmakers", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_588797", "title": "1,5 miljard omzet uit korte ketenverkoop", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/15-miljard-omzet-uit-korte-ketenverkoop-1.htm" }, "lead": "Het aantal landbouwbedrijven dat omzet uit de korte keten haalt, is gestegen van 10,5% in 2017 naar 13,7% in 2020, blijkt uit cijfers van het CBS. De totale omzet uit de korte ketenverkoop bedraagt zo'n € 1,5 miljard.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/d/5/5/cid588797_cid580548_melktap_darp_lr.JPG", "width": 1024, "height": 768, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2021-07-29T01:57+02:00", "lastmodified_date": "2021-09-14T12:04+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_etalage_kennisbank" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home" ], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_601599", "title": "Afstand van boer tot bord kan korter; detailhandel en de horeca willen wel", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/afstand-van-boer-tot-bord-kan-korter-detailhandel-en-de-horeca-willen-wel-1.htm" }, "lead": "Dit blijkt uit het onderzoek Korteketen Producten in Nederland, uitgevoerd door Wageningen University en Research in opdracht van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en de Provincie Gelderland.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/4/5/f/cid601599_shutterstock_1740786143.jpg", "width": 1000, "height": 667, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2021-03-11T13:06+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T17:12+02:00", "expiration_date": "2026-03-11T13:06+02:00", "keywords": [ "Dutch", "news", "kennisonline", "gkn_home", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "GKN2IMPORT", "news_pv" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } } ] } ] }, { "area": "begrijpenvanconsumenten", "title": "Begrijpen van consumenten", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_dossier", "name": "contenttemplate_dossier"},"background": true,"contentarea_leadtext": "Voedselkeuzegedrag kijkt verder dan aankoopgedrag. Het omvat welke aspecten van de consument, het product en de omgeving bepalen hoe de consument tot een bepaalde keuze komt.", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Kijk voor meer informatie in de powerpoint<\/a>, hier worden de volgende onderdelen behandeld: <\/p>

 1. Voedselkeuzegedrag<\/li>
 2. Motieven en attitudes<\/li>
 3. Determinanten van gedrag<\/li>
 4. Gewoontegedrag<\/li>
 5. Modellen en frameworks<\/li>
 6. Opdrachten<\/li><\/ol>" } , { "identifier": "element_19169143", "type": "modularcontent", "gkzindexmanual": { "title": "", "gkz_content_id": [ "764818", "1030585" ] } } ] }, { "area": "beïnvloedenvanconsumenten", "title": "Beïnvloeden van consumenten", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_dossier", "name": "contenttemplate_dossier"},"background": false,"contentarea_leadtext": "Zowel aan de productiekant als aan de consumentenkant kunnen consumenten worden beïnvloed om andere keuzes te maken. ", "elements": [ { "type": "text", "html": "

  Gedragsverandering bij voeding is vaak gerelateerd aan specifieke productgroepen. Het gaat hier bij dan om het verhogen van gezonde voedingsmiddelen (zoals groenten) of het verlagen van ongezonde voedingsmiddelen (zoals suiker houdende dranken). Tegelijkertijd moet altijd het volledige voedselpatroon in gedachten worden gehouden. Of iemand voldoende dan wel teveel van iets eet, hangt namelijk af van wat hij of zij nog meer eet. Manieren om het dieet te veranderen vanuit consumentenperspectief zijn bijvoorbeeld: grotere porties groenten, plantaardige in plaats van dierlijke eiwitten, meer variëteiten van groenten en gezondere snacks. Aan de productiekant kunnen voedingsmiddelen ontwikkeld worden die aansluiten bij de wensen van de consument op het gebied van gemak, verpakking, portiegrootte, etc.<\/p>

  Kijk voor meer informatie in de powerpoint<\/a>, hier worden de volgende onderdelen behandeld: <\/p>

  1. Gedragsmodellen<\/li>
  2. Doelgroepgericht<\/li><\/ol>" } , { "identifier": "element_19169269", "type": "modularcontent", "gkzindexmanual": { "title": "", "gkz_content_id": [ "1027780", "665348", "1004418", "1004441" ] } } ] }, { "area": "inspelenopconsumenten­gedrag", "title": "Inspelen op consumenten­gedrag", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_dossier", "name": "contenttemplate_dossier"},"background": true,"contentarea_leadtext": "De afgelopen jaren is gebleken dat “nieuwe” korteketenondernemers moeite hebben om de juiste verbinding met hun klanten en consumenten te vinden. Dat betekent dat het in de praktijk een flink leerproces is om inzage te krijgen in wat klanten en consumenten willen en hoe je daar als ondernemer optimaal op kunt inspelen.", "elements": [ { "type": "text", "html": "

   In het onderzoek is daarbij geregeld gebruik gemaakt van hulpmiddelen en tools om ondernemers dat sneller te laten inzien. Als basis is het Canvas-businessmodel gebruikt dat eenvoudig inzage kan geven in hoe dit werkt. Het businessmodel biedt daarbij ondersteunende hulpmiddelen om aannames vooraf te testen en daarmee kostbaar leergeld en onnodig tijdsverlies te beperken.<\/p>

   Kijk voor meer infiormatie in de powerpoint<\/a>, hier worden de volgende onderdelen behandeld:<\/p>

    <\/ol>
    1. Business Model Canvas<\/li>
    2. Hoe ontwikkel je een businessmodel in het algemeen?<\/li>
    3. Ervaringen rond ontwikkeling van een businessmodel in korte ketens<\/li>
    4. Klantsegment<\/li>
    5. Waardepropositie<\/li>
    6. Klantrelaties<\/li>
    7. Klantkanalen<\/li>
    8. Opbrengsten<\/li><\/ol>" } , { "identifier": "element_19169142", "type": "modularcontent", "gkzindexmanual": { "title": "", "gkz_content_id": [ "542987", "1034766", "1012927" ] } } , { "identifier": "element_19884877", "type": "modularcontent", "GKZ_searchelementquery": { "gkz_linktext": "Meer bronnen over consumenten en de korte keten", "gkz_search_query": "https://library.wur.nl/WebQuery/gkn3?q=consument*+AND+\"korte+keten\"&wq_flt=uitvoercode/id&wq_val=GKN_VOEDING||GKN_MULTIFUNCTIONELE_LANDBOUW||GKN_RETAIL&wq_srt_desc=score" } } ] }, { "area": "realisatievaneenonderscheidendepropositie", "title": "Realisatie van een onderscheidende propositie", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_dossier", "name": "contenttemplate_dossier"},"background": false,"contentarea_leadtext": "In de korte Agro&Food-ketens blijkt het over het algemeen makkelijk om elkaars concepten te kopiëren. Voor korteketenondernemers is het dan ook belangrijk om onderscheidend te zijn ten opzichte van concurrenten en om dat op de langere termijn te blijven.", "elements": [ { "type": "text", "html": "

     Om als individuele ondernemer een onderscheidende en verdedigbare propositie te kunnen realiseren is er een bepaald leerproces nodig en inhoudelijke onderbouwing.<\/p>

     Kijk voor meer informatie in de powerpoint<\/a>, hier worden de volgende onderdelen behandeld:<\/p>

     1. Proces: hoe kom ik van businessmodel A naar B?<\/li>
     2. Hoe kom je tot een onderscheidende en verdedigbare korte-ketenpropositie?<\/li><\/ol>" } , { "identifier": "element_19168366", "type": "modularcontent", "gkzindexmanual": { "title": "", "gkz_content_id": [ "908498", "431306", "539038", "464891" ] } } ] }, { "area": "voorbeeldenuitdepraktijk", "title": "Voorbeelden uit de praktijk", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_dossier", "name": "contenttemplate_dossier"},"background": true,"contentarea_leadtext": "Er zijn genoeg voorbeelden te noemen van bedrijven die in een korte keten zijn gestapt. ", "elements": [ { "type": "text", "html": "

      Drie bedrijven die de consument in de hoofdrol hebben gezet zijn: <\/p>

      1. Willem & Drees<\/a>: maaltijdboxen<\/li>
      2. GROWx<\/a>: urban vertical farming<\/li>
      3. Rechtstreex van de boer<\/a>: lokale producten<\/li><\/ol>" } , { "identifier": "element_19169187", "type": "modularcontent", "gkzindexmanual": { "title": "", "gkz_content_id": [ "866326", "865865", "764823", "1018593", "1026748" ] } } , { "identifier": "element_19884878", "type": "modularcontent", "GKZ_searchelementquery": { "gkz_linktext": "Alle bronnen in de Kennisbank over de korte keten", "gkz_search_query": "https://library.wur.nl/WebQuery/gkn3?q=\"korte+keten\"&wq_flt=uitvoercode/id&wq_val=GKN_VOEDING||GKN_MULTIFUNCTIONELE_LANDBOUW||GKN_RETAIL&wq_srt_desc=score" } } ] }, { "area": "onderwijsmodule", "title": "Onderwijsmodule", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_dossier", "name": "contenttemplate_dossier"},"background": false,"contentarea_leadtext": "Hoe zet je de informatie uit dit dossier in een onderwijsmodule? ", "elements": [ { "type": "text", "html": "

       Deze presentatie<\/a> en de Toolbox opzet Lesmodule<\/a> geven een illustratie. De Toolbox is opgezet vanuit het HBO onderwijs.<\/p>" } ] }, { "area": "video's", "title": "Video's", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_video", "name": "contenttemplate_video"},"background": false,"contentarea_leadtext": "", "elements": [ { "identifier": "element_19168485", "type": "modularcontent", "videocontent": { "title": "Verdienmodellen stadslandbouw", "source": "Wageningen Plant Research", "url": "https://www.youtube.com/watch?v=9PlOuxzqS3U", "image": {"error": "no image selected"} } } , { "identifier": "element_19168505", "type": "modularcontent", "videocontent": { "title": "Kenniskring Rivierkreeft Groene Hart: kennisuitwisseling, ontmoetingen, informatie en inspiratie", "source": "Wageningen Marine Research", "url": "https://www.youtube.com/watch?v=kE8O7gyVA0s", "image": {"error": "no image selected"} } } , { "identifier": "element_19167499", "type": "modularcontent", "GKZ_searchelementquery": { "gkz_linktext": "", "gkz_search_query": "" } } ] }, { "area": "content2", "title": "Meer informatie", "elements": [ { "type": "text", "html": "

       Extra bronnen<\/h2>" } , { "identifier": "element_19169112", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "Groen Kennisnet dossier: Multidisciplinaire voedselinnovatie", "link_url": "", "link_intern": { "title": "Multi­disciplinaire voedsel­innovatie", "url": "/nl/groenkennisnet/dossier/multidisciplinaire-voedselinnovatie-dossier.htm" } } } , { "identifier": "element_19169105", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "Business Model Canvas voor starters: gratis voorbeeld - Rabobank", "link_url": "https://www.ikgastarten.nl/ondernemingsplan/ondernemingsplan-voorbeelden/business-model-canvas-voor-starters-download-gratis-voorbeeld" } } , { "identifier": "element_19169107", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "Kennisoverzicht over duurzaam en gezond consumeren", "link_url": "https://www.wur.nl/nl/Onderzoek-Resultaten/Onderzoeksinstituten/Economic-Research/Themas/Consument-Voeding/infographic_duurzaam_consumeren.htm" } } ] } ] }