{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_603156", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_dossier", "title": "Circulaire & Biobased Economy", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/dossier/circulaire-en-biobased-economy-dossier.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 603156, "identifier": "mediaitem_603156", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_dossier", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_dossier", "url": "/nl/groenkennisnet/dossier/circulaire-en-biobased-economy-dossier.htm", "title": "Circulaire & Biobased Economy", "lead": "Het dossier Circular & Biobased Economy bevat een fraai overzicht van mooie innovaties die een substantiële inbreng van Wageningen University & Research bevatten, WUR Inside. De gekozen onderwerpen zijn uiteenlopend van bioplastics voor herstel van ecosystemen tot circular fashion. Deze zes delen zijn tweetalig opgezet en toegelicht, en WUR-publicaties erover zijn in één klik te vinden.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/f/0/9/609843_fullimage_plant%20hand.jpg", "width": 1280, "height": 856, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "Zaailing - Pexels via Pixabay", "photographer": "Pexels", "photographer_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/users/pexels-2286921/", "photo_license": "Pixabay License", "photo_license_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/service/license/", "source_info": "", "source_info_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/photos/handen-macro-plantaardige-bodem-1838658/", "keywords": [ "plant", "zaailing", "biobased economy", "hand" ] }, "publication_date": "2021-09-02T09:43+02:00", "lastmodified_date": "2022-11-21T21:31+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_melkveehouderij", "gkn_varkenshouderij", "gkn_voeding", "gkn_kringlooplandbouw", "gkn_tuinbouw", "gkn_biobased_economy", "gkn_voedselverspilling", "gkn_bloembollen", "Dossier", "gkn_vollegrondsgroente", "gkn_pluimveehouderij", "gkn_kalverhouderij", "gkn_geitenhouderij", "gkn_schapenhouderij", "gkn_boomkwekerij", "gkn_groenteteelt", "gkn_fruitteelt", "gkn_glastuinbouw", "gkn_duurzame_visserij", "gkn_terreinbeheer", "gkn_groeneagenda", "gkn_mestverwaarding", "gkn_klimaat_en_energie", "gkn_biodiversiteit" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Dossier", "theme": [ "gkn_akkerbouw", "gkn_biobased_economy", "gkn_biodiversiteit", "gkn_bloembollen", "gkn_boomkwekerij", "gkn_duurzame_visserij", "gkn_fruitteelt", "gkn_geitenhouderij", "gkn_glastuinbouw", "gkn_groeneagenda", "gkn_groenteteelt", "gkn_home", "gkn_kalverhouderij", "gkn_klimaat_en_energie", "gkn_kringlooplandbouw", "gkn_leefomgeving", "gkn_melkveehouderij", "gkn_mestverwaarding", "gkn_pluimveehouderij", "gkn_schapenhouderij", "gkn_terreinbeheer", "gkn_tuinbouw", "gkn_varkenshouderij", "gkn_voeding", "gkn_voedselverspilling", "gkn_vollegrondsgroente" ], "keywords": [], "video_header": "", "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "experts": [ { "title": "Ben van den Broek", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/ben-van-den-broek-1.htm" }, { "title": "Emiel Wubben", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/emiel-wubben.htm" } ], "link_extra_image": "", "last_update": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ ] }, { "area": "beginhier", "title": "Begin hier", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_dossier", "name": "contenttemplate_dossier"},"background": false,"contentarea_leadtext": "", "elements": [ { "identifier": "element_19008921", "type": "modularcontent", "gkzindexmanual": { "title": "", "gkz_content_id": [ "547772", "542861" ] } } , { "identifier": "element_19794074", "type": "contentitemslist", "subtype": "normal", "title": "Nieuwsberichten van Groen Kennisnet", "mediaitems": [ { "identifier": "mediaitem_608389", "title": "Vier nieuwe online cursussen over bio-economy van ABBEE", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/vier-nieuwe-online-cursussen-over-bio-economy-van-abbee-1.htm" }, "lead": "Tijdens het European Bioeconomy University Scientific Forum worden 4 online cursussen over de bio-economie gelanceerd door ABBEE. Verschillende universiteiten hebben hun krachten gebundeld om de transitie naar een Europese biobased economy te versnellen.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/f/5/a/cid608389_Print%2520version%2520300%2520DPI-DSC_8264.jpg", "width": 1620, "height": 1080, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2021-09-10T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-10-05T11:12+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_plant", "gkn_natuurinclusieve_economie", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_biobased_economy", "gkn_onderwijs", "gkn_plantaardige_bronnen", "GKN2IMPORT", "GKN2GEDAAN" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_etalage_home", "gkn_etalage_home" ], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Online Cursussen Bio-Economy ABBEE", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_601769", "title": "Diervoederindustrie ziet mogelijkheden opwaarderen co-producten uit humane voeding", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/diervoederindustrie-ziet-mogelijkheden-opwaarderen-co-producten-uit-humane-voeding-1.htm" }, "lead": "Co-producten uit de humane voeding zijn op te waarderen door toepassen van scheidings- en opwerkmethoden. Dit blijkt uit literatuuronderzoek uitgevoerd door Wageningen Livestock Research als onderdeel van de Publiek Private Samenwerking (PPS) “Circulaire Bio-economie”. Dit onderzoek draagt bij aan de ambitie van de Nederlandse Diervoederindustrie in samenwerking met andere ketenpartijen om door het opwaarderen van co-producten een grote bijdrage te leveren aan de Nederlandse circulaire economie en verduurzaming van het grondstofgebruik.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/8/5/3/cid601769_JB19-0521-0325%2520WEB_jpg.jpg", "width": 640, "height": 426, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2021-06-08T11:44+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T17:15+02:00", "expiration_date": "2026-06-08T11:44+02:00", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_dier", "gkn_voeding", "gkn_biobased_economy", "gkn_plantaardige_bronnen", "GKN2IMPORT", "livestock_environment", "kringlooplandbouw_circularagriculture", "animal_nutrition_and_feeding" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_601752", "title": "Blauwdruk voor regionale verwaarding van reststromen uit glastuinbouw", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/blauwdruk-voor-regionale-verwaarding-van-reststromen-uit-glastuinbouw-1.htm" }, "lead": "Ook voor de glastuinbouw biedt de transitie naar een circulaire economie kansen. De reststromen uit de glastuinbouw kun je verwaarden door vezels te gebruiken als grondstof in de biobased economy. Een brochure geeft zicht op een tiental mogelijke ketens voor verwaarding van reststromen.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/5/9/7/cid601752_shutterstock_tomaat_kas.jpg", "width": 1024, "height": 683, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2021-06-01T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-10-15T13:48+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_plant", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_kringlooplandbouw", "gkn_tuinbouw", "gkn_biobased_economy", "gkn_agrikennis", "gkn_glastuinbouw", "GKN2IMPORT", "gkn_greenport", "GKN2GEDAAN" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home" ], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Verwaarding Reststromen Glastuinbouw", "target_audience_abstract": "Glastuinder", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } } ] } ] }, { "area": "camelina,crambe&insecten", "title": "Camelina, Crambe & insecten", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_dossier", "name": "contenttemplate_dossier"},"background": true,"contentarea_leadtext": "Welke innovaties verminderen de Europese afhankelijkheid van de betwiste kokosolie, palmpitolie, vetzuren en ricinus-, of castorolie? Voor waardevolle substituten heeft Wageningen University & Research, in het COSMOS-project, de planten Camelina en Crambre onderzocht. ", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Nieuwe kweektechnieken, waaronder CRISPR, verbeterden de eigenschappen van deze gewassen wat betreft geur en moleculaire structuur. Na winning van de olie kan je de reststromen aan vee maar ook aan insecten voeren, zoals aan de Black Soldier Fly-larven. De afdeling entomologie van Wageningen University kon aldus de valorisatie vergroten met waardevolle proteïne en insectenolie.<\/p>

Camelina, crambe & insects: Which innovations reduce Europe’s dependency on unstable and contested imports of coconut oil, palm kernel oils, fatty acids and castor oil? In the COSMOS-project, Researchers of Wageningen University and Research have looked for adequate substitutes from the crops Camelina and Crambe. New plant breeding techniques, such as CRISPR, enhanced the characteristics of these crops regarding the flavor and the molecular structure of their oils. After extracting the oils from these crops one can further valorise the side streams for use as feed for for example the Black Soldier Fly larvae. The entomology department of Wageningen University can thus realise additional valuable proteins and insect oils.<\/em><\/p>" } , { "identifier": "element_21294473", "type": "modularcontent", "GKZ_searchelementquery": { "gkz_linktext": "Bronnen in de Kennisbank over camelina en crambe", "gkz_search_query": "https://library.wur.nl/WebQuery/gkn3?q=camelina+OR+crambe&wq_flt=link%2Fomschrijving&wq_val=PDF&wq_flt=taal&wq_val=nederlands&wq_srt_desc=score" } } ] }, { "area": "biobasedbouwen", "title": "Biobased bouwen ", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_dossier", "name": "contenttemplate_dossier"},"background": false,"contentarea_leadtext": "De bouwsector behoort tot de meest vervuilende sectoren op aarde, terwijl dat er alternatieve, circulaire biobased materialen bestaan. ", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Wageningen University and Research heeft onderzoek gedaan naar veel biobased bouwmaterialen, en ze samengebracht in de catalogus Biobased bouwmaterialen. De kennisclip laat meerdere van deze materialen zien, samen met hun toepassing in een demonstratieproject voor biobased bouwen in Wageningen. worden getoond. Een fraai referentieproject voor bedrijven, zoals Isovlas, is de restauratie met biobased bouwmaterialen van een monumentaal pand in Den Bosch. Dergelijke innovaties in de bouw leiden de transitie naar een meer duurzame bouwsector<\/p>

Biobased building: The building industry is still amongst the most polluting sectors of the planet, even though there are plenty of alternative biobased building materials. To facilitate the building industry, Wageningen University and Research created the Catalogue Biobased Building materials, presenting a systematic overview of the wide variety of biobased building materials, many of which have been researched at Wageningen. A demonstration project, focused on wood, fibers and flax insulation, shows the potential of sustainable, circular biobased materials. Innovative firms such as Isovlas showcased that, in the restoration of a monumental building in Den Bosch, reference projects lead the transition towards a more sustainable building industry. <\/em><\/p>" } , { "identifier": "element_19486460", "type": "modularcontent", "gkzindexmanual": { "title": "", "gkz_content_id": [ "855780", "1033675", "1032086", "635592" ] } } , { "identifier": "element_21294474", "type": "modularcontent", "GKZ_searchelementquery": { "gkz_linktext": "Meer bronnen over biobased bouwen", "gkz_search_query": "https://library.wur.nl/WebQuery/gkn3?q=biobased+AND+bouwen&wq_srt_desc=score" } } ] }, { "area": "circulairemode", "title": "Circulaire mode ", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_dossier", "name": "contenttemplate_dossier"},"background": true,"contentarea_leadtext": "De uitgebreide expertise over planten en voedsel waardeketens bij Wageningen University and Research en haar vele partners, wordt ingezet om de textiel sector duurzamer te maken. ", "elements": [ { "type": "text", "html": "

80 miljard kledingstukken worden jaarlijks verkocht, wereldwijd. Dat is fast fashion. De textiel industrie is de tweede vervuiler van de wereld. Bij de opening van het Academisch jaar 2018, toonde voorzitter Louise O. Fresco circulaire textiel innovaties, zoals: een horloge bandje van schimmels; een jurk van een restpartij zijde, ontworpen om minimaal textielafval te geven bij productie; restanten inkt, doorgaans een afvalproduct; en een zijden sjaal, gekleurd door bacteria. Zie de making of door partners in het Circular Fashion Lab hieronder. Het doel ervan is om de circulaire mode-industrie te bevorderen.<\/p>

Circular fashion: The huge expertise on plants and food value chains of Wageningen University and Research together with many partners, is being used to realize more sustainable textiles value chains. 80 billion pieces of clothing are sold woldwide, each year. The textile industry is the second most polluting industry in the world. At the opening of the 2018 Academic year of the university, chair Louise O. Fresco showcased real circular fashion innovations, such as: a watch strap made out of mycelium; a dress from deadstock silk, designed to minimize textile waste in production; the use of residual ink, a conventional waste product; and a scarf made of vegan silk, dyed with bacteria. You can watch the making of Fresco’s ensemble by partners of the Circular Fashion Lab in the video below. The aim of this Lab is to disrupt fast fashion in order to advance the circular fashion industry.<\/em><\/p>" } , { "identifier": "element_19486487", "type": "modularcontent", "gkzindexmanual": { "title": "", "gkz_content_id": [ "1025729", "997849" ] } } , { "identifier": "element_21294475", "type": "modularcontent", "GKZ_searchelementquery": { "gkz_linktext": "Meer bronnen over circulaire mode", "gkz_search_query": "https://library.wur.nl/WebQuery/gkn3?q=\"circulaire+mode\"&wq_srt_desc=score" } } ] }, { "area": "bioplasticsvoorherstelecosystemen", "title": "Bioplastics voor herstel ecosystemen", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_dossier", "name": "contenttemplate_dossier"},"background": false,"contentarea_leadtext": "Het idee voor waarde terugwinning uit de reststroom van de patatproductie leverde het zeer innovatieve zetmeel-gebaseerde bioplastics op. ", "elements": [ { "type": "text", "html": "

De langlopende samenwerking tussen Rodenburg Biopolymers en Wageningen University and Research heeft geleid tot bioplastics met aantrekkelijke eigenschappen voor vormgegeven eindproducten. De bioafbreekbare elementen voor hestel van ecosystemen (BESE) exploiteert volop dat kenmerk van volledig afbreekbaarheid in een natuurlijk omgeving. De bioplastics leveren een tijdelijke structuur voor ecosystemen om te groeien. Zie hoe het product helpt bij herstel van ecosystemen, zoals zoutwater vegetatie, mossel- en oesterbedden, zeegras, mangroves, en koraalriffen.<\/p>

Bioplastics restoring ecosystems: The original idea to recover value out of side streams from the fries production has resulted in the innovative potato starch based bioplastics. Rodenburg Biopolymers and Wageningen University and Research together enhanced the properties of the bioplastics (e.g., brittleness and deterioration time) to match end-product requirements. Biodegradable Elements for Starting Ecosystems (BESE) exploits its characteristic of full biodegradability in a natural environment, making it a great environmental friendly material to restore degraded coastal ecosystems. The bioplastics temporarily facilitate habitat modifiers, enabling ecosystem development. In the video you can see how it supports ecosystem restoration of salt marsh vegetation, mussel beds, mangroves, oyster reefs, seagrass beds, and coral reefs, worldwide.<\/em><\/p>" } , { "identifier": "element_19486488", "type": "modularcontent", "gkzindexmanual": { "title": "", "gkz_content_id": [ "1031601", "1023337", "1033196", "1033023" ] } } , { "identifier": "element_21294476", "type": "modularcontent", "GKZ_searchelementquery": { "gkz_linktext": "Meer bronnen over bioplastics", "gkz_search_query": "https://library.wur.nl/WebQuery/gkn3?q=bioplastics&wq_flt=taal&wq_val=nederlands&wq_srt_desc=score" } } ] }, { "area": "biofoam-circulairemarktkansen", "title": "Biofoam - circulaire marktkansen", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_dossier", "name": "contenttemplate_dossier"},"background": true,"contentarea_leadtext": "BEWiSynbra en Wageningen University and Research gingen al vroeg de uitdaging aan om een biobased alternatief voor polystyreenschuim (EPS) te ontwikkelen. ", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Gewassen met een hoog suikergehalte (bijvoorbeeld suikerriet, suikerbiet of maïs) bleken het best geschikt te zijn en vormden daarmee de basis voor een nieuw product: BioFoam. Deze erkende voorloper in de Biobased Economy werd reeds in 2009 Cradle2Cradle (C2CCM) gecertificeerd. In een reeks van processtappen kom je van biomassa via polymelkzuur (PLA) tot toepassingen van BioFoam, zoals spouwisolatie, koelkasten, substraatteelt, en orgaantransporten. Wat zijn de marktkansen en uitdagingen voor dit productiebedrijf van biomaterialen?<\/p>

BioFoam - circular opportunities: BEWiSynbra approached Wageningen University and Research to jointly create a biobased alternative for fossil-based polystyrene insulation foam (EPS). Crops with a high sugar content (e.g. sugar cane, and sugar beet) proved to suit the required EPS-characteristics best. The derived biobased polylactic acid (PLA) became the basis of the product BioFoam. There are quite some steps that have to be undertaken to create Biofoam out of biomass, which can then be used for e.g. insulation, horticultural substrates, and organ transportation. Biofoam can be completely biodegraded, composted, re-formed, or recycled. Biofoam is the first foam that received the Cradle2Cradle (C2CCM) certification in 2009. Get to know the market opportunities and challenges for this company in the video below.<\/em><\/p>" } , { "identifier": "element_21294477", "type": "modularcontent", "GKZ_searchelementquery": { "gkz_linktext": "Meer bronnen over biofoam", "gkz_search_query": "https://library.wur.nl/WebQuery/gkn3?q=biofoam&wq_flt=taal&wq_val=nederlands&wq_srt_desc=score" } } ] }, { "area": "tomatenvezelverrijktpapier", "title": "Tomatenvezel verrijkt papier ", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_dossier", "name": "contenttemplate_dossier"},"background": false,"contentarea_leadtext": "Kasgroenten leveren een systematische afvalstroom op: door het verwijderen van blad dat schaduw geeft; door het seizoensmatig vervangen van de planten; en oogst die verloren gaat. ", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Wageningen University and Research heeft samen met Schut Papier B.V. gewerkt aan het opwaarderen van de reststroom van tomaten in vezel verrijkt papier en karton. Deze subtiel zichtbare vezels doet het papiermerk Valorise onderscheiden van concurrenten en doet de vraag naar gebruikelijke, zuivere houtvezels verminderen. Zulke onderscheidende, circulaire innovaties zorgen voor het voortbestaan van deze kleinere papierfabrikant.<\/p>

Tomato fibers enriched paper: Greenhouse crops create systematic waste streams due to: removal of leaves for the better development of the fruit or vegetable, wasted crops after harvesting, and biomass resulting from seasonally clearing greenhouses. Wageningen University and Research has been working together with Schut Paper on upcycling such greenhouse residuals into fiber enriched paper and cardboard. The subtle presence of added fibers raises the visual value of their paper and cardboard brand Valorise. Residual biomass can replace cellulose from wood up till one-sixth of the paper and cardboard. Such innovative circular practices help this small-sized paper company to differentiate and survive.<\/em><\/p>" } ] }, { "area": "video's", "title": "Video's", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_video", "name": "contenttemplate_video"},"background": false,"contentarea_leadtext": "", "elements": [ { "identifier": "element_19009276", "type": "modularcontent", "videocontent": { "title": "Camelina, Crambe and Insects", "source": "Wageningen University & Research, 2018", "url": "https://youtu.be/zRjYj2wqNwo", "image": {"error": "no image selected"} } } , { "identifier": "element_19009304", "type": "modularcontent", "videocontent": { "title": "Biobased Building", "source": "Wageningen University & Research, 2018", "url": "https://youtu.be/bnm5wUNkxyI", "image": {"error": "no image selected"} } } , { "identifier": "element_19009309", "type": "modularcontent", "videocontent": { "title": "Circular Fashion", "source": "Wageningen University & Research, 2018", "url": "https://youtu.be/sNsH70fGsP0", "image": {"error": "no image selected"} } } , { "identifier": "element_19009320", "type": "modularcontent", "videocontent": { "title": "Bioplastics voor herstel ecosystemen", "source": "Wageningen University & Research, 2018", "url": "https://youtu.be/dOooL4W9i1M", "image": {"error": "no image selected"} } } , { "identifier": "element_19009321", "type": "modularcontent", "videocontent": { "title": "Biofoam - circulaire marktkansen", "source": "Wageningen University & Research, 2018", "url": "https://youtu.be/ozFqWempd0w", "image": {"error": "no image selected"} } } , { "identifier": "element_19009324", "type": "modularcontent", "videocontent": { "title": "Tomatenvezel verrijkt papier", "source": "Wageningen University & Research, 2018", "url": "https://youtu.be/TBOlpqQnIII", "image": {"error": "no image selected"} } } , { "identifier": "element_19008716", "type": "modularcontent", "GKZ_searchelementquery": { "gkz_linktext": "", "gkz_search_query": "" } } ] }, { "area": "content2", "title": "Meer informatie", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Links<\/h2>" } , { "identifier": "element_19009325", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "Wageningen Food & Biobased Research", "link_url": "https://www.wur.nl/nl/Onderzoek-Resultaten/Onderzoeksinstituten/food-biobased-research.htm" } } , { "identifier": "element_19009326", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "Agro & Chemie", "link_url": "https://www.agro-chemie.nl/" } } , { "identifier": "element_19009327", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "Biobased Economy", "link_url": "https://www.biobasedeconomy.nl/" } } , { "identifier": "element_19009407", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "Centre of Expertise Biobased Economy (CoE BBE)", "link_url": "https://www.coebbe.nl/" } } , { "identifier": "element_19009409", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "Introduction to the biobased economy, Wikiwjis arrangement", "link_url": "https://maken.wikiwijs.nl/51426/Introduction_to_the_Biobased_Economy#!page-1004934" } } ] } ] }