{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_615583", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_dossier", "title": "Bodem­gezond­heid", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/dossier/bodemgezondheid-dossier.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 615583, "identifier": "mediaitem_615583", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_dossier", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_dossier", "url": "/nl/groenkennisnet/dossier/bodemgezondheid-dossier.htm", "title": "Bodem­gezond­heid", "lead": "Een betere bodemgezondheid zorgt voor een betere weerbaarheid tegen ziekten en plagen. Die bodemgezondheid kun je beïnvloeden door de teelt van gewassen of toediening van stoffen. De teelt van afrikaantjes (Tagetes) met toediening van chitine bijvoorbeeld kan het optreden van wortellesieaaltjes\nonderdrukken of het optreden van de bodemschimmel Verticillium verminderen.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/4/c/f/615584_fullimage_corn-gb2151a3c4_1280.jpg", "width": 1280, "height": 853, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "opkomende maïs en bodem [Pexels] via Pixabay", "photographer": "Pexels", "photographer_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/users/pexels-2286921/", "photo_license": "", "photo_license_hyperlink": "Vrij voor commercieel gebruik Geen attributie noodzakelijk", "source_info": "", "source_info_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/photos/ma%c3%afs-landbouw-bodem-plantaardige-1841271/", "keywords": [ "veld", "in", "opkomende", "aarde", "planten", "mais", "met", "jonge", "een" ] }, "publication_date": "2021-11-12T15:11+02:00", "lastmodified_date": "2022-02-01T11:15+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_tuinbouw", "gkn_plantgezondheid", "gkn_bloembollen", "Dossier", "Akkerbouwers", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "gkn_vollegrondsgroente", "gkn_boomkwekerij", "gkn_groenteteelt", "gkn_fruitteelt", "gkn_loonwerk", "zorgvuldige_veehouderij", "gkn_biodiversiteit" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Dossier", "theme": [ "gkn_home", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "gkn_akkerbouw", "gkn_biodiversiteit", "gkn_bloembollen", "gkn_boomkwekerij", "gkn_fruitteelt", "gkn_groenteteelt", "gkn_loonwerk", "gkn_melkveehouderij", "gkn_plantgezondheid", "gkn_tuinbouw", "gkn_vollegrondsgroente" ], "keywords": [], "video_header": "", "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "experts": [], "link_extra_image": "", "last_update": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ ] }, { "area": "beginhier", "title": "Begin hier", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_dossier", "name": "contenttemplate_dossier"},"background": false,"contentarea_leadtext": "", "elements": [ { "identifier": "element_19946585", "type": "modularcontent", "gkzindexmanual": { "title": "", "gkz_content_id": [] } } , { "identifier": "element_19946904", "type": "contentitemslist", "subtype": "normal", "title": "Nieuwsberichten van Groen Kennisnet", "mediaitems": [ { "identifier": "mediaitem_600108", "title": "Ruige stalmest voor een betere bodemgezondheid", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/ruige-stalmest-voor-een-betere-bodemgezondheid-1.htm" }, "lead": "Het gebruik van ruige stalmest kan een belangrijke rol spelen bij herstel van de bodemgezondheid, de bodemvruchtbaarheid en herstel van de weidevogelstand, zo blijkt uit een werkschuurbijeenkomst.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/e/7/6/cid600108_dung-500353_640.jpg", "width": 640, "height": 426, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2018-10-01T12:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T14:53+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_melkveehouderij", "gkn_dier", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_dier", "gkn_veehouderij", "gkn_melkveehouderij" ], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_601605", "title": "Bodemverbetering met reststoffen", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/bodemverbetering-met-reststoffen-1.htm" }, "lead": "Reststoffen kun je als bodemverbeteraar toepassen. Ze kunnen een nuttig effect hebben op het organische stofgehalte of bodemleven. Maar er zijn ook risico’s op bijvoorbeeld nitraatuitspoeling. In een studie zijn 15 verschillende stoffen beoordeeld op het effect op de bodemgezondheid.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/0/1/a/cid601605_shutterstock_6144718_mestvork_mesthoop.jpg", "width": 800, "height": 533, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2021-05-31T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-09-23T14:34+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_etalage_kennisbank", "GKN2IMPORT", "GKN2GEDAAN" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home" ], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Bodemverbetering Met Reststoffen", "target_audience_abstract": "Akkerbouwer, Vollegrondstuinder, Multifuntionele Landbouwer", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_599558", "title": "Groenbemesterkeuze beïnvloedt gewasopbrengst", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groenbemesterkeuze-beinvloedt-gewasopbrengst-1.htm" }, "lead": "Groenbemesters als klaver, bladrammenas of wintergerst dragen bij aan de bodemgezondheid en opbouw van organische stof. Bovendien kun je door de keuze de productiviteit van een volggewas sturen. Biomassa en stikstofgehalte zijn daarbij sleutelwoorden.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/0/f/f/cid599558_1.%2520incorporation%2520of%2520WCC%2520Feb%25202015.jpg", "width": 635, "height": 476, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2017-07-03T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T14:04+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_plant", "gkn_natuurinclusieve_economie", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_plantgezondheid", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_plant", "gkn_plantgezondheid", "gkn_natuurinclusieve_economie" ], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } } ] } ] }, { "area": "inleiding", "title": "Inleiding", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_dossier", "name": "contenttemplate_dossier"},"background": true,"contentarea_leadtext": "Bodemgezondheid is een veelomvattend begrip. Het gaat daarbij om de samenhang tussen bodemchemische aspecten, de structuur van de bodem en het bodemleven. Het optreden van bodemziekten en plagen door bodemschimmels, bacteriën, bodeminsecten of plantenpathogene aaltjes kan worden beïnvloed door bodemeigenschappen.", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Op deze pagina vind je informatie over de verschillende onderzoeken gericht op het verbeteren van de bodemgezondheid. Welke maatregelen helpen? Ook kun je hier leermaterialen vinden over de bodem.<\/p>" } ] }, { "area": "bodemgezondheid", "title": "Bodemgezondheid", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_dossier", "name": "contenttemplate_dossier"},"background": false,"contentarea_leadtext": "In de bovenste lagen van een gezonde bodem bevindt zich per hectare een hoeveelheid levende organismen zoals wormen, aaltjes, bacteriën en andere organismen die evenveel\r\nwegen als zestig schapen of vijf koeien. Dit bodemleven houdt de bodemvruchtbaarheid op\r\npeil, helpt bodemziekten en -plagen te onderdrukken en kan verontreinigingen\r\nafbreken. Het is daarom belangrijk de bodem gezond te houden.", "elements": [ { "identifier": "element_20053623", "type": "modularcontent", "gkzindexmanual": { "title": "", "gkz_content_id": [ "1000596", "999131", "998958", "985962" ] } } , { "identifier": "element_19946957", "type": "modularcontent", "GKZ_searchelementquery": { "gkz_linktext": "Zoek meer informatie over bodemgezondheid", "gkz_search_query": "https://library.wur.nl/WebQuery/gkz-master?q=bodemgezondheid&wq_srt_desc=score" } } ] }, { "area": "kennisontsluitingbodem­biodiversiteit", "title": "Kennisontsluiting bodem­biodiversiteit", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_dossier", "name": "contenttemplate_dossier"},"background": true,"contentarea_leadtext": "Een actief en divers bodemleven zorgt voor de levering van nutriënten, een goede, kruimelige bodemstructuur, en wering van plantenziekten. Maar hoe beinvloed je de bodembiodiversiteit? Kennis over algemene bodembiodiversiteit is beschikbaar gemaakt voor adiviseurs, docenten en bedrijfsbegeleiders", "elements": [ { "type": "text", "html": "