{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_615530", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_dossier", "title": "Bodem", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/dossier/bodem-dossier.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 615530, "identifier": "mediaitem_615530", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_dossier", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_dossier", "url": "/nl/groenkennisnet/dossier/bodem-dossier.htm", "title": "Bodem", "lead": "Onze voedselproductie, ons drinkwater, wonen en recreëren.\nZonder de bodem is het niet voor te stellen. Maar ook bij de\nkringlopen van organische stof en voedingselementen speelt de\nbodem een cruciale rol. Het jaar 2015 is uitgeroepen tot het Jaar\nvan de Bodem. Extra aandacht voor de bodem is hard nodig.\nWant de bodem wordt bedreigd doordat ze te vaak op een niet-\nduurzame manier wordt gebruikt.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/f/d/8/615536_fullimage_fields-gd59e27470_1280.jpg", "width": 1280, "height": 770, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "geploegde bodem [Fritz_the_Cat] via [pixabay]", "photographer": "Fritz_the_Cat", "photographer_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/users/fritz_the_cat-2101387/", "photo_license": "Vrij voor commercieel gebruik Geen attributie noodzakelijk", "photo_license_hyperlink": "", "source_info": "", "source_info_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/photos/velden-veld-landschap-landbouw-3442666/", "keywords": [ "bomen", "kleinschalig", "limburg", "bodem", "akker", "heuvels", "klei", "akkerbouw", "groen" ] }, "publication_date": "2021-11-12T10:15+02:00", "lastmodified_date": "2022-02-01T11:17+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_tuinbouw", "gkn_bloembollen", "Dossier", "Akkerbouwers", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "gkn_boomkwekerij", "gkn_groenteteelt", "gkn_fruitteelt", "gkn_loonwerk", "gkn_biodiversiteit" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Dossier", "theme": [ "gkn_akkerbouw", "gkn_biodiversiteit", "gkn_bloembollen", "gkn_boomkwekerij", "gkn_fruitteelt", "gkn_groenteteelt", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "gkn_tuinbouw", "gkn_loonwerk" ], "keywords": [], "video_header": "", "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "experts": [{ "title": "Harm Geert Moesker", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/harm-geert-moesker.htm" }], "link_extra_image": "", "last_update": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ ] }, { "area": "beginhier", "title": "Begin hier", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_dossier", "name": "contenttemplate_dossier"},"background": false,"contentarea_leadtext": "", "elements": [ { "identifier": "element_19946056", "type": "modularcontent", "gkzindexmanual": { "title": "", "gkz_content_id": [ "522363", "641293", "20386" ] } } , { "identifier": "element_19944100", "type": "contentitemslist", "subtype": "normal", "title": "Nieuwsberichten van Groen Kennisnet", "mediaitems": [ { "identifier": "mediaitem_608397", "title": "De bodem, basis van ons bestaan", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/de-bodem-basis-van-ons-bestaan-1.htm" }, "lead": "In een speciale uitgave van Philosophical Transactions of the Royal Society B Biological Sciences breken internationale onderzoekers een lans voor de bodem als essentiële basis van onze samenleving. De bijdragen van natuur aan welvaart, gezondheid en welzijn van de mens worden ecosysteemdiensten genoemd, of Nature’s Contributions to People (NCP’s). Het speciale nummer benadrukt dat de bodem positief bijdraagt aan alle 18 diensten die gedefinieerd zijn als NCP’s en aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties. Als onderdeel van de uitgave schreven Wageningse onderzoekers Gerlinde De Deyn (Bodembiologie) en Lammert Kooistra (Laboratorium voor Geo-Informatiekunde en Remote Sensing) een artikel over de rol van bodems in de vorming, het behoud en herstel van habitats.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/e/8/1/cid608397_Web-72-DPI-Fosfaatgebrek-door-kou-IMG_3523.jpg", "width": 900, "height": 600, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2021-09-30T15:59+02:00", "lastmodified_date": "2021-10-27T10:37+02:00", "expiration_date": "2026-09-30T15:59+02:00", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "news", "gkn_akkerbouw", "gkn_kringlooplandbouw", "gkn_plantgezondheid", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "gkn_groenteteelt", "sustainable_land_use", "klimaat_bodem_climate_soils", "gkn_biokennis" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_akkerbouw", "gkn_biokennis", "gkn_groenteteelt", "gkn_kringlooplandbouw", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "gkn_plantgezondheid" ], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "video_header": "", "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_601605", "title": "Bodemverbetering met reststoffen", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/bodemverbetering-met-reststoffen-1.htm" }, "lead": "Reststoffen kun je als bodemverbeteraar toepassen. Ze kunnen een nuttig effect hebben op het organische stofgehalte of bodemleven. Maar er zijn ook risico’s op bijvoorbeeld nitraatuitspoeling. In een studie zijn 15 verschillende stoffen beoordeeld op het effect op de bodemgezondheid.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/0/1/a/cid601605_shutterstock_6144718_mestvork_mesthoop.jpg", "width": 800, "height": 533, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2021-05-31T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-09-23T14:34+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_etalage_kennisbank", "GKN2IMPORT", "GKN2GEDAAN" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home" ], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "video_header": "", "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Bodemverbetering Met Reststoffen", "target_audience_abstract": "Akkerbouwer, Vollegrondstuinder, Multifuntionele Landbouwer", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_601713", "title": "Voorkomen bodemverdichting loont", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/voorkomen-bodemverdichting-loont-1.htm" }, "lead": "Zware machines kunnen zorgen voor een verdichte bodem, waardoor de groei van gewassen belemmerd wordt. Door bodemsparende technieken toe te passen kun je bodemverdichting beperken. Door kosten inzichtelijk te maken wordt duidelijk dat dit ook lonend is.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/6/5/6/cid601713_dylan-de-jonge-9SjCXUq_qSE-unsplash.jpg", "width": 1024, "height": 683, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2021-07-08T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-31T17:37+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_plant", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_kringlooplandbouw", "gkn_agrikennis", "gkn_plantgezondheid", "GKN2IMPORT", "GKN2GEDAAN" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home" ], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "video_header": "", "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Beperk Bodemverdichting", "target_audience_abstract": "Akkerbouwer, Vollegrondstuinder", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_601785", "title": "Bemesting die ook bodem voedt, zorgt voor betere opbrengst", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/bemesting-die-ook-bodem-voedt-zorgt-voor-betere-opbrengst-1.htm" }, "lead": "Bemesting die zowel de plant als de bodem voedt zorgt gemiddeld voor een 20% hogere opbrengst dan bij andere bemestingsstrategieën. Dat blijkt uit een twintig jaar lopend onderzoek naar verschillende typen organische mest.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/9/5/2/cid601785_arable-500343_1280.jpg", "width": 1280, "height": 853, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2021-04-24T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T17:15+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_plant", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_kringlooplandbouw", "gkn_tuinbouw", "gkn_agrikennis", "gkn_plantgezondheid", "gkn_mestverwaarding", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home" ], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "video_header": "", "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_601426", "title": "Film over relatie tussen verdroging en bodemfysische eigenschappen gepresenteerd", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/film-over-relatie-tussen-verdroging-en-bodemfysische-eigenschappen-gepresenteerd-1.htm" }, "lead": "Op het Praktijkfestival Ondergrond is de nieuwe film van Wageningen Environmental Research over droogte gelanceerd. Afgelopen zomer zijn er veel berichten over verdroging verschenen. Verdroging zal als gevolg van klimaatverandering toenemen en heeft onder andere gevolgen voor natuur. De uitdaging is om water zoveel mogelijk vast te houden. Kennis van de bodemfysische eigenschappen van de bodem is noodzakelijk om tot oplossingen te komen.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/0/e/c/cid601426_krantenartikelen%2520droogte.JPG", "width": 1266, "height": 603, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-11-20T08:12+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:43+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "kennisonline", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "GKN2IMPORT", "news_pv", "Natuur", "WettelijkeOnderzoekstaken", "nature_landscape" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": ["Natuur"], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "video_header": "", "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_601158", "title": "Aaltjes en bodemschimmels gevangen in database van Best4Soil", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/aaltjes-en-bodemschimmels-gevangen-in-database-van-best4soil-1.htm" }, "lead": "Binnen het Europese Best4soil-netwerk waar ook WUR deel van uitmaakt is een database ontwikkeld voor aaltjes- en schimmelbestrijding. De database maakt wetenschappelijke informatie over aaltjes en bodemschimmels op een gestructureerde manier toegankelijk via een Beslissing Ondersteunend Systeem (BOS). De database is beschikbaar in 22 Europese talen.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/c/0/6/cid601158_shutterstock_70434394.jpg", "width": 1000, "height": 673, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-12-08T10:45+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:38+02:00", "expiration_date": "2025-12-08T10:45+02:00", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_plant", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_plantgezondheid", "GKN2IMPORT", "open_teelten" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "video_header": "", "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } } ] } ] }, { "area": "bodemvannederland", "title": "Bodem van Nederland", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_dossier", "name": "contenttemplate_dossier"},"background": true,"contentarea_leadtext": "Rivieren, ijs, zee, wind en de mens hebben in de loop der eeuwen grote invloed gehad op het ontstaan van de bodem van Nederland. Deze invloeden en de geografische ligging van ons land hebben er voor gezorgd dat ons land een grote variatie aan bodemtypen kent. Hoe kunnen we deze bodemsoorten indelen en wat zijn de kenmerken van het landschap die mede door de bodem zijn ontstaan?", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Lees meer over:<\/p>