{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_631698", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_dossier", "title": "Biologische landbouw - sectoren", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/dossier/biologische-landbouw-sectoren-1.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 631698, "identifier": "mediaitem_631698", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_dossier", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_dossier", "url": "/nl/groenkennisnet/dossier/biologische-landbouw-sectoren-1.htm", "title": "Biologische landbouw - sectoren", "lead": "Biologische landbouw wordt gezien als één van de meest duurzame vormen van (voedsel)productie. Biologisch heeft internationaal vier kernwaarden: \ngezondheid, ecologie, eerlijke handel & verantwoordelijkheid, en zorg voor het ecosysteem. Op deze pagina vindt u meer informatie over de sectoren of\nbedrijfstakken binnen de biologische landbouw.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/b/d/5/cid631698_biologische%20akkerbouw-sectoren.jpg", "width": 960, "height": 643, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2022-01-30T16:41+02:00", "lastmodified_date": "2022-03-17T16:14+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "gkn_home", "Dossier" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Dossier", "theme": ["gkn_home"], "keywords": [], "video_header": "", "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "experts": [], "link_extra_image": "", "last_update": "" } }, "contents": [ { "area": "beginhier", "title": "Begin hier", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_dossier", "name": "contenttemplate_dossier"},"background": false,"contentarea_leadtext": "", "elements": [ { "identifier": "element_20987631", "type": "modularcontent", "gkzindexmanual": { "title": "", "gkz_content_id": [] } } , { "identifier": "element_20987632", "type": "contentitemslist", "subtype": "normal", "title": "Nieuwsberichten van Groen Kennisnet", "mediaitems": [ { "identifier": "mediaitem_616224", "title": "Impact van het Europese ‘farm to fork’-beleid in beeld", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/impact-van-het-europese-farm-to-fork-beleid-in-beeld-.htm" }, "lead": "De EU Green Deal is de routekaart naar een klimaatneutraal Europa in 2050: een serie beleidsinitiatieven zorgen ervoor dat we in 2030 als ‘tussenstap’ de CO2-uitstoot al met 40% verminderd hebben. Een van die initiatieven die moeten bijdragen is de ‘farm to fork strategy’: het bewuster produceren en consumeren van ons voedsel. WUR-onderzoekers hebben de effecten van de Europese Green Deal in kaart gebracht.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/4/0/0/616225_fullimage_afbeeldingen%20op%20maat.jpg", "width": 1280, "height": 720, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "Graan zaaien - Chepko Danil Vitalevich via Shutterstock", "photographer": "Chepko Danil Vitalevich", "photographer_hyperlink": "https://www.shutterstock.com/nl/g/chepko", "photo_license": "Shutterstock license", "photo_license_hyperlink": "https://www.shutterstock.com/nl/license", "source_info": "Shutterstock", "source_info_hyperlink": "https://www.shutterstock.com/nl/image-photo/sowing-wheat-3375211", "keywords": [ "tuin", "zaad", "graan", "tarwe", "voedsel", "granen", "plant", "grond", "zaaien", "teelt", "hand", "tuinieren" ] }, "publication_date": "2021-11-18T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-11-18T08:58+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_tuinbouw" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_home", "gkn_akkerbouw", "gkn_tuinbouw" ], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Esmee en Mark", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/esmee-en-mark.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Farm to fork strategy", "target_audience_abstract": "Akkerbouwers, Tuinders, Beleidsmakers", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_608440", "title": "Stijgende vraag naar duurzame producten, aanbod neemt toe", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/stijgende-vraag-naar-duurzame-producten-aanbod-neemt-toe-1.htm" }, "lead": "Er is meer vraag naar producten met een duurzaamheidskeurmerk en ook het aanbod stijgt. In totaal gaven consumenten in 2020 8,2 miljard euro uit aan dier-, mens- en milieuvriendelijke producten, een stijging van 7% ten opzichte van 2019. Het aandeel van duurzame producten in de totale voedselbestedingen is in dat jaar toegenomen met 2%. Dit staat in de jaarlijkse Monitor Duurzaam Voedsel van Wageningen University & Research in opdracht van het ministerie van LNV.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/6/a/d/cid608440_shutterstock_394230274.jpg", "width": 1000, "height": 673, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2021-09-22T08:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-10-04T12:07+02:00", "expiration_date": "2026-09-20T00:00+02:00", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_voeding", "GKN2IMPORT", "news_pv" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_608383", "title": "Biologische bestrijding om bladluizen tegen te gaan", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/biologische-bestrijding-om-bladluizen-tegen-te-gaan-1.htm" }, "lead": "Bladluis vormt in veel teelten een probleem. Het zijn insecten die in grote getalen kunnen zorgen voor opbrengstderving, bijvoorbeeld door zuigschade. Dit leidt tot groeiachterstand of misvorming, virusschade en kwaliteitsschade. Ook scheiden bladluizen honingdauw uit wat kan leiden tot schimmelvorming en dus vruchtvervuiling. Bladluizen kunnen in alle akkerbouw sectoren voor problemen zorgen, van de vollegrondsgroenteteelt, fruiteelt en sierteelt tot in de glastuinbouw.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/e/9/4/cid608383_aphids-789242_1920.jpg", "width": 1920, "height": 1279, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2021-08-17T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-10-05T14:54+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "GKN2IMPORT", "GKN2GEDAAN" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_home", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home" ], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Biologische Bestrijding Bladluis", "target_audience_abstract": "Akkerbouwer, Glastuinder, Vollegrondstuinder", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } } ] } ] }, { "area": "inleiding", "title": "Inleiding", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_dossier", "name": "contenttemplate_dossier"},"background": true,"contentarea_leadtext": "Hier vind je informatie en een grote verzameling publicaties over de sectoren\r\n(bedrijfstakken) binnen de biologische landbouw en de thema’s die daar van belang zijn. ", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Uitgangspunt in de biologische landbouw is een gesloten nutriëntenkringloop. Daarom is er altijd samenhang en samenwerking tussen de biologische veehouderij en de akker- en tuinbouw. De akker- en tuinbouw gebruiken dierlijke mest uit de biologische veehouderij, naast andere organische meststoffen en eventueel mineralen. Een deel van de gewassen kan weer dienen als voer voor het vee. De veehouderij gebruikt een deel van de mest zelf en zet de rest af in de plantaardige sectoren. Een nieuwe ontwikkeling is het zelf telen van (maai)meststoffen. De productiedieren krijgen in de biologische veehouderij meer ruimte natuurlijk gedrag te vertonen, zoals door weidegang bij koeien en de vrije uitloop bij pluimvee. Het veevoer is geheel of grotendeels van biologische herkomst. Preventief antibioticagebruik vindt niet plaats. Bestrijding van plagen en ziekten in de biologische teelt vindt uitsluitend op niet-chemische wijze plaats, vooral door preventie (versterken van plantweerbaarheid
door een goede bodemgezondheid) en door het inzetten van natuurlijke vijanden. Het werken met agro-ecologische principes wordt steeds verder ontwikkeld, zoals strokenteelt <\/a>en mengteelten. Zorg voor de bodem krijgt veel aandacht. Voor minder
belastende grondbewerking, mechanische onkruidbestrijding e.d. wordt gebruik gemaakt van de meest geavanceerde techniek.
Per sector biedt dit dossier een overzicht van geschikt achtergrondmateriaal voor docenten en informatie voor studenten en geïnteresseerden.<\/p>" } ] }, { "area": "watisbiologisch?", "title": "Wat is biologisch?", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_dossier", "name": "contenttemplate_dossier"},"background": false,"contentarea_leadtext": "Voor biologisch een een defenitie opgesteld. Volgens IFOAM is \"Biologische landbouw is een productiesysteem dat de gezondheid van de bodem, van ecosystemen en van mensen onderhoudt...", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Biologische landbouw is een productiesysteem dat de gezondheid van de bodem, van ecosystemen en van mensen onderhoudt. Biologische landbouw vertrouwt op ecologische processen, biodiversiteit en kringlopen, aangepast aan de plaatselijke omstandigheden, in plaats van op hulpmiddelen (inputs) met schadelijke effecten. Biologische landbouw combineert traditie, innovatie en wetenschap om te profiteren van het gedeelde milieu en bevordert eerlijke verhoudingen en een goede kwaliteit van leven voor alle betrokkenen.\" <\/p>" } ] }, { "area": "biologischelandbouw", "title": "Biologische landbouw", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_dossier", "name": "contenttemplate_dossier"},"background": true,"contentarea_leadtext": "Biologische landbouw omvat alle bedrijfstakken (akkerbouw, tuinbouw, sier- en boomteelt, veehouderij). De biologische landbouw is relatief het best vertegenwoordigd in de melkveehouderij en de akker- en tuinbouw. De biologische sier- en boomteelt en de bloembollenteelt zijn relatief nog erg klein. Een deel van de bedrijven is verbreed in combinatie met onderwijs, zorglandbouw, een\r\nboerderijwinkel e.d. Een geheel nieuwe ontwikkeling is agroforestry, waarin boomkwekerij gecombineerd wordt met akker-en tuinbouw en\/of veehouderij\r\n", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Biologische landbouw voldoet aan andere eisen dan de reguliere landbouw. Een biologisch landbouwbedrijf is altijd gecertificeerd als waarborg voor biologische productie. De regels voor biologisch boeren en biologische productie zijn bepaald door de Europese overheid (Verordening inzake de biologische productie en de etikettering van biologische producten, SKAL, 2008 ) en worden voor Nederland nader wettelijk ingevuld door het ministerie van Economische Zaken. In opdracht van het ministerie certificeert SKAL de bedrijven en controleert de handhaving van de wet- en regelgeving. Klik hier voor een compleet overzicht van de Europese en Nederlandse regelgeving en de handhavingsregels van SKAL.<\/p>

In Vlaanderen worden de certificatie en controle uitgevoerd door drie organisaties: Certisys, Tüv Nord Integra bvba en Quality Partner. Bedrijven mogen kiezen welk certificerend orgaan zij kiezen. Hier vindt u informatie over de regelgeving in België.<\/p>

voeg rest vd bronnen toe &plaatje<\/strong><\/p>" } , { "identifier": "element_20987816", "type": "modularcontent", "gkzindexmanual": { "title": "", "gkz_content_id": [ "454236", "921369", "60258", "63226" ] } } , { "identifier": "element_20987643", "type": "modularcontent", "GKZ_searchelementquery": { "gkz_linktext": "Zoekvraag", "gkz_search_query": "" } } ] }, { "area": "bloembollen", "title": "Bloembollen", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_dossier", "name": "contenttemplate_dossier"},"background": false,"contentarea_leadtext": "De belangstelling voor de teelt van biologische\r\nbloembollen en bolbloemen is de laatste jaren flink toegenomen. De vraag naar biologische\r\nbollen is enorm gegroeid. Het aanbod is echter\r\nnog erg klein. De biologische teelt en bewaring\r\nvan bloembollen stelt de telers nog voor grote\r\nuitdagingen.", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Er vindt wel onderzoek plaats om de mogelijkheden op dit punt te vergroten, ondermeer door aangepaste rassenkeuze. Uit gebruikswaardeonderzoek blijkt dat er grote verschillen kunnen zitten tussen rassen qua ziektegevoeligheid en bewaarbaarheid. Tulp is nu het meest geteelde biologische gewas onder de bollen. Daarnaast worden onder andere biologische krokussen, narcissen, dahlia’s, blauwe druifjes en lelies geteeld. Meer informatie over welke meststoffen je mag gebruiken bij de biologische bloembollen teelt kun je vinden op de website van SKAL: Meststoffen, website SKAL<\/a>.<\/strong><\/p>