{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_593782", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_dossiermediaitem", "title": "Bijt­incidenten door honden ", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/dossier/bijtincidenten-door-honden-1.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 593782, "identifier": "mediaitem_593782", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_dossier", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_dossier", "url": "/nl/groenkennisnet/dossier/bijtincidenten-door-honden-1.htm", "title": "Bijt­incidenten door honden", "lead": "Regelmatig verschijnen er berichten in de media over bijtincidenten door honden. Naar schatting worden er per jaar 150.000 personen in Nederland door honden gebeten. Twee derde van deze bijtincidenten doet zich voor in de privé sfeer, een derde in de openbare ruimte.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/3/0/4/609740_fullimage_hond.jpg", "width": 1280, "height": 853, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "", "photographer": "", "photographer_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/users/elvisclth-448505/", "photo_license": "Pixabay License", "photo_license_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/service/license/", "source_info": "", "source_info_hyperlink": "" }, "publication_date": "2021-08-23T12:11+02:00", "lastmodified_date": "2021-10-11T11:12+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "gkn_home", "gkn_dier", "gkn_dierenwelzijnsweb", "Dossier", "gkn_gezelschapsdieren" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Dossier", "theme": [ "gkn_dierenwelzijnsweb", "gkn_dier", "gkn_home", "gkn_gezelschapsdieren" ], "keywords": [], "video_header": "", "gkn_organization": { "title": "Dierenwelzijnsweb", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Dierenwelzijnsweb-4.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Dierenwelzijnsweb", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-dierenwelzijnsweb.htm" }, "experts": [], "link_extra_image": "", "last_update": "" } }, "contents": [ { "area": "beginhier", "title": "Begin hier", "contentarea_template": "contenttemplate_dossier","background": false,"contentarea_leadtext": "", "elements": [ { "type": "text", "html": "

In dit dossier wordt een overzicht gegeven van de maatregelen die de landelijke overheid en gemeenten (kunnen) treffen in geval van een bijtincident en het voorkomen daarvan. Handelingsperspectief van gemeenten wordt geschetst aan de hand van een aantal inspirerende voorbeelden van maatregelen. Ook wordt kort ingegaan op de achtergrond van bijtincidenten en gedragstesten, en wat er gebeurt met honden die in opslag of opvang terecht komen. <\/p>

Leeswijzer: in de context van bijtincidenten wordt de term hoog risico (HR) hond vaak gehanteerd. Aangezien er verschillende definities zijn van HR-hond, maar ook van bijtincident, dient dit worden meegenomen bij het raadplegen van de bron.<\/em><\/p>" } , { "identifier": "element_19311312", "type": "modularcontent", "gkzindexmanual": {"gkz_content_id": [ "865388", "1008756", "866239", "635323" ]} } , { "identifier": "element_18721928", "type": "contentitemslist", "subtype": "normal", "title": "Nieuwsberichten van Groen Kennisnet", "mediaitems": [] } ] }, { "area": "wet-enregelgeving", "title": "Wet- en regelgeving", "contentarea_template": "contenttemplate_dossier","background": true,"contentarea_leadtext": "Er zijn diverse wetten die mogelijkheden geven om strafrechtelijk in te grijpen bij gevaarlijke situaties met honden:", "elements": [ { "type": "text", "html": "