{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_606068", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_dossiermediaitem", "title": "Beweiding", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/dossier/beweiding-1.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 606068, "identifier": "mediaitem_606068", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_dossier", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_dossier", "url": "/nl/groenkennisnet/dossier/beweiding-1.htm", "title": "Beweiding", "lead": "Het dossier Beweiding bevat een overzicht van actuele kennis over het onderwerp Beweiding. Een belangrijk onderdeel is de Basisbundel Beweiding, een set van powerpointpresentaties met actuele kennis over beweiding. Daarnaast is er informatie bij de thema’s ‘Feedwedge bij omweiden’ en ‘Nieuw Nederlands Weiden’ te downloaden.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/7/c/6/607969_fullimage_228.jpg", "width": 1920, "height": 1268, "focuspoint-x": 864, "focuspoint-y": 672, "alternative_text": "Koeien grazend in de wei - Eveline de Bruin via Pixabay", "photographer": "Eveline de Bruin", "photographer_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/users/mrsbrown-692504/", "photo_license": "Pixabay licence", "photo_license_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/service/license/", "source_info": "Pixabay", "source_info_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/photos/landschap-koe-zoogdier-fauna-vee-4332908/" }, "publication_date": "2021-09-20T11:49+02:00", "lastmodified_date": "2021-10-11T13:47+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_veehouderij", "gkn_kringlooplandbouw", "Dossier" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Dossier", "theme": [ "gkn_kringlooplandbouw", "gkn_melkveehouderij", "gkn_veehouderij", "gkn_home" ], "keywords": [], "video_header": "", "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "experts": [], "link_extra_image": "", "last_update": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ ] }, { "area": "beginhier", "title": "Begin hier", "contentarea_template": "contenttemplate_dossier","background": false,"contentarea_leadtext": "", "elements": [ { "identifier": "element_19308828", "type": "modularcontent", "gkzindexmanual": {"gkz_content_id": [ "861425", "1009918", "1034899", "1010580" ]} } , { "identifier": "element_19223274", "type": "contentitemslist", "subtype": "normal", "title": "Nieuwsberichten van Groen Kennisnet", "mediaitems": [] } ] }, { "area": "lesmateriaal", "title": "Lesmateriaal", "contentarea_template": "contenttemplate_dossier","background": true,"contentarea_leadtext": "Er is allerlei lesmateriaal beschikbaar over beweiding, zowel in het Nederlands als Engels. Zeer uitgebreid is de basisbundel beweiding. ", "elements": [ { "type": "text", "html": "

De Basiskennisbundel Beweiding bevat een overzicht van actuele kennis (november 2018) over het onderwerp beweiding. De Basisbundel is ingedeeld in onderdelen die een vakbekwaam beweider moet beheersen. De Basisbundel is samengesteld door Bert Philipsen en Agnes van den Pol-van Dasselaar van Wageningen Livestock Research in het kader van het project WURKS-beweiding. De bundel wordt gebruikt door (weide)docenten, weidecoaches en weideadviseurs.<\/p>