{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_604212", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_dossier", "title": "Beregening op maat", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/dossier/beregening-op-maat-dossier.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 604212, "identifier": "mediaitem_604212", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_dossier", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_dossier", "url": "/nl/groenkennisnet/dossier/beregening-op-maat-dossier.htm", "title": "Beregening op maat", "lead": "Dit dossier gaat over het optimaal inzetten van beregeningscapaciteit met behulp van sensortechnologie en adviesmodellen voor beregening. Boeren in Nederland voeren beregening van hun gewassen voornamelijk uit op basis van intuïtie, gevoel en boerenverstand. Het is de verwachting dat bodemvochtmetingen met een sensor in combinatie met beregeningsadvies water bespaart en effectiever benut.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/0/6/6/610565_fullimage_irrigatie.jpg", "width": 1280, "height": 853, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "Irrigatie van gewas - Joseph Fulgham via Pixabay", "photographer": "JCFUL", "photographer_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/users/jcful-4449097/", "photo_license": "Pixabay License", "photo_license_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/service/license/", "source_info": "Pixabay", "source_info_hyperlink": "https://pixabay.com/photos/farm-agriculture-irrigation-water-4421270/", "keywords": [ "irrigatie", "sproeien", "mais" ] }, "publication_date": "2021-09-08T09:19+02:00", "lastmodified_date": "2022-05-19T09:34+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_tuinbouw", "Dossier", "gkn_vollegrondsgroente", "gkn_precisielandbouw", "gkn_digitech" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Dossier", "theme": [ "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_precisielandbouw", "gkn_tuinbouw", "gkn_vollegrondsgroente", "gkn_digitech" ], "keywords": [], "video_header": "https://www.youtube.com/watch?v=y_IMXmu-HbA", "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "experts": [{ "title": "Idse Hoving", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/idse-hoving-1.htm" }], "link_extra_image": "", "last_update": "" } }, "contents": [ { "area": "inleiding", "title": "Inleiding", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_dossier", "name": "contenttemplate_dossier"},"background": false,"contentarea_leadtext": "Zuinig omgaan met water wordt steeds belangrijker. Er staat ons namelijk een wereldwijde watercrisis te wachten. \r\nZelfs in Nederland begint dit in toenemende mate boeren te raken en de provincies Limburg en Brabant kampen nu al jaarlijks met de effecten van waterschaarste. In dit dossier stellen we kennis en praktijkervaringen rondom beregening op basis van sensoren en modellen beschikbaar.\r\n\r\n ", "elements": [ { "identifier": "element_24013418", "type": "modularcontent", "gkzindexmanual": { "title": "", "gkz_content_id": ["1157414"] } } , { "identifier": "element_20181995", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "Episode 1 - Kennis op Maat - Bodemvochtmanagement: waar, wanneer en hoeveel beregenen?, Podcast Spotify, 2021", "link_url": "https://open.spotify.com/episode/2zy3VUeemdTNMXvSIQoiEG?si=EexuBtOPR9KFWcKsV7iC2Q&dl_branch=1" } } ] }, { "area": "sensoren", "title": "Sensoren", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_dossier", "name": "contenttemplate_dossier"},"background": true,"contentarea_leadtext": "Er zijn vele verschillende aanbieders van vochtsensoren op de markt. Er zijn echter 3 basistechnieken te onderscheiden: de watermark sensor (Zuigspanning), Di-elektrisch constante en elektrische geleidbaarheid (vol% vocht en temperatuur). \r\nBij de di-elektrische constante en elektrische geleidbaarheid meet de sensor een potentiaalverschil, veroorzaakt door vochtverschillen rondom de sensor. ", "elements": [ { "type": "text", "html": "

De vertaling van de meetwaarde naar volumepercentage vocht geschiedt door kalibratie. Deze kalibratie is voor elke grondsoort anders en hangt met name af van de bodemtextuur. De bodemtextuur wordt samengevat door een pF-curve, die voor een specifieke grondsoort de relatie tussen zuigspanning en volumepercentage vocht beschrijft.<\/p>

Naast volumepercentage kan een bodemvochtstation nog meer zaken meten als luchttemperatuur en druk, bodemtemperatuur, zonnestraling en soms relatieve luchtvochtigheid en neerslag. Bij sensoren is de installatie van cruciaal belang voor 2 redenen; ten eerste moet de sensor goed contact maken met de bodem voor betrouwbare metingen en ten tweede moet de sensor op een representatieve plek op het perceel geïnstalleerd zijn.<\/p>" } , { "identifier": "element_20095505", "type": "modularcontent", "gkzindexmanual": { "title": "", "gkz_content_id": ["1041672"] } } ] }, { "area": "adviesmodellen", "title": "Adviesmodellen", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_dossier", "name": "contenttemplate_dossier"},"background": false,"contentarea_leadtext": "Er zijn verschillende adviesprogramma’s in de vorm van apps of dashboards beschikbaar die de boer informatie geeft over waar, wanneer en hoeveel er beregend moet worden.", "elements": [ { "type": "text", "html": "

In adviesprogramma’s worden verschillende gegevens modelmatig gecombineerd om te komen tot een advies voor beregening. Denk hierbij aan weersvoorspellingen, historisch weer / buienradar, bodemkaarten, maar ook data uit bodemvochtsensoren. Het model rekent een bodemvochtbalans uit op basis van bodemtextuur, neerslag, verdamping, drainage, grondwaterstand, infiltratie en andere gegevens.<\/p>

Het bodemvochtgehalte wordt vertaald naar een zuigspanningswaarde volgende de pF-curve die bij een specifieke grondsoort hoort. Elk gewas heeft een kritische zuigspanningswaarde, waarbij er aanvulling van vocht via beregening nodig is om te voorkomen dat het gewas verwelkt. Aan de hand van de bodemtextuur wordt de actuele zuigspanning berekend en vergeleken met de kritische zuigspanning van een gewas. Hiermee wordt bepaald hoeveel vocht er middels irrigatie bijgegeven moet worden afhankelijk van gewastype en groeifase. De worteldiepte verschilt per groeifase en bij het beregeningsadvies wordt rekening gehouden met de worteldiepte voor het meten van het bodemvocht.<\/p>" } , { "identifier": "element_20095506", "type": "modularcontent", "gkzindexmanual": { "title": "", "gkz_content_id": ["1041675"] } } ] }, { "area": "meerinformatie", "title": "Meer Informatie", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_dossier", "name": "contenttemplate_dossier"},"background": true,"contentarea_leadtext": "", "elements": [ { "identifier": "element_20181684", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "De potentie van verschillende aanlegmethoden druppelirrigatie in snijmaïs (WUR)", "link_url": "https://www.wur.nl/nl/nieuws/De-potentie-van-verschillende-aanlegmethoden-druppelirrigatie-in-snijmais.htm" } } , { "identifier": "element_20181689", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "Goede waterkwaliteit: met juiste waterbeschikbaarheid de bodem comfortabel houden (Brochure, Deltaplan Agrarisch Waterbeheer)", "link_url": "https://waterwijsboeren.nl/wp-content/uploads/2021/09/LTO_WWB_Brochure_SEPT2021_ONLINE.pdf" } } , { "identifier": "element_20181692", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "Beregening (Deltafact, STOWA)", "link_url": "https://www.stowa.nl/deltafacts/zoetwatervoorziening/droogte/beregening" } } , { "identifier": "element_20181691", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "Bodemvocht gestuurd beregenen (Deltafact, STOWA)", "link_url": "https://www.stowa.nl/deltafacts/zoetwatervoorziening/droogte/bodemvocht-gestuurd-beregenen" } } , { "identifier": "element_20181690", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "Hergebruik van effluent (Deltafact, STOWA", "link_url": "https://www.stowa.nl/deltafacts/zoetwatervoorziening/aanpassen-aan-klimaatverandering/hergebruik-van-effluent" } } ] }, { "area": "relevantopgroenkennisnet", "title": "Relevant op Groen Kennisnet", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_dossier", "name": "contenttemplate_dossier"},"background": false,"contentarea_leadtext": "", "elements": [ { "identifier": "element_20180667", "type": "contentitemslist", "subtype": "normal", "title": "Nieuwsberichten van Groen Kennisnet", "mediaitems": [ { "identifier": "mediaitem_616026", "title": "Precisielandbouw mist precisie in rentabiliteit", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/precisielandbouw-mist-precisie-in-rentabiliteit-.htm" }, "lead": "Het blijkt voor loonwerkers lastig om alle investeringen in precisielandbouwtechnieken te vertalen naar een rendabel bedrijfsmodel. Daarnaast weten ze onvoldoende in welke technieken akkerbouwers en veehouders interesse hebben. Dat blijkt uit het afstudeerwerkstuk van Bram Ohlen.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/2/b/9/616023_fullimage_print%20version%20300%20dpi-shutterstock_1720608352_landbouw_technologie.jpg", "width": 1620, "height": 1080, "focuspoint-x": 595, "focuspoint-y": 415, "alternative_text": "Precisielandbouw - Papamoon via Shutterstock", "photographer": "Papamoon", "photographer_hyperlink": "https://www.shutterstock.com/nl/g/Papamoon", "photo_license": "", "photo_license_hyperlink": "", "source_info": "Shutterstock", "source_info_hyperlink": "https://www.shutterstock.com/nl/image-photo/agriculture-technology-artificial-intelligence-ai-concepts-1720608352", "keywords": [ "gewas", "landbouw", "akker", "akkerbouw", "precisielandbouw", "agricultuur", "kennis", "leefomgeving" ] }, "publication_date": "2021-11-17T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-11-17T11:19+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_loonwerk", "gkn_lectoraat" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_loonwerk", "gkn_melkveehouderij", "gkn_lectoraat" ], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Michiel Elands", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/michiel-elands.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "video_header": "", "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Precisielandbouw", "target_audience_abstract": "Loonwerkers", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_608401", "title": "Toenemende weersextremen vragen andere benadering van de teelt", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/toenemende-weersextremen-vragen-andere-benadering-van-de-teelt-2.htm" }, "lead": "Met de snelle verandering van het klimaat nemen teeltrisico’s toe. Boeren en tuinders zullen volgens Daan Verstand en Rien van der Maas veel meer aandacht aan watervoorziening moeten besteden. Naast goed watermanagement is een stapeling van teeltmaatregelen nodig.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/2/3/2/cid608401_toenemende%2520weersextremen.jpg", "width": 1180, "height": 656, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2021-09-20T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2023-04-30T09:06+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_plantgezondheid" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_home", "gkn_etalage_home", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_plantgezondheid" ], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "video_header": "", "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Klimaatadaptatie Open Teelten", "target_audience_abstract": "Glastuinder, Vollegrondstuinder", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_601644", "title": "Weinig zicht op onttrekking grondwater door landbouw", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/weinig-zicht-op-onttrekking-grondwater-door-landbouw-1.htm" }, "lead": "Er is onvoldoende zicht op de onttrekking van grondwater voor beregening in de landbouw. De droogte in de zomers van 2019 en 2020, toen meer grondwater opgepompt werd, zette het grondwatersysteem onder druk. Dit blijkt uit een rapportage van de Unie van Waterschappen.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/d/2/4/cid601644_DSCN0045.JPG", "width": 1024, "height": 740, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2021-06-22T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-09-21T13:10+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_agrikennis", "GKN2IMPORT", "GKN2GEDAAN" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home" ], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "video_header": "", "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Onvoldoende Zicht Grondwateronttrekkingen", "target_audience_abstract": "Akkerbouwer, Vollegrondstuinder, Terreinbeheerder, Beleidsmaker", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } } ] } ] }, { "area": "content2", "title": "Meer informatie", "elements": [ ] } ] }