{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_604214", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_dossiermediaitem", "title": "Bedrijfs­overname", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/dossier/bedrijfsovername.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 604214, "identifier": "mediaitem_604214", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_dossier", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_dossier", "url": "/nl/groenkennisnet/dossier/bedrijfsovername.htm", "title": "Bedrijfs­overname", "lead": "Agrarische bedrijven zijn bijna altijd familiebedrijven. Het moet de opvolger gegund worden om een bedrijf over te nemen. Dat maakt het dat het traject van bedrijfsovername vaak veel gevoeliger ligt dan bij een bedrijf in een andere sector.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/1/9/7/609106_fullimage_ondertekenen.jpg", "width": 1280, "height": 854, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "", "photographer": "", "photographer_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/users/free-photos-242387/", "photo_license": "Pixabay License", "photo_license_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/service/license/", "source_info": "", "source_info_hyperlink": "" }, "publication_date": "2021-09-08T09:46+02:00", "lastmodified_date": "2021-10-11T17:53+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_veehouderij", "gkn_bloembollen", "Dossier", "gkn_vollegrondsgroente", "gkn_groenteteelt", "gkn_glastuinbouw" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Dossier", "theme": [ "gkn_akkerbouw", "gkn_bloembollen", "gkn_glastuinbouw", "gkn_groenteteelt", "gkn_veehouderij", "gkn_vollegrondsgroente", "gkn_home" ], "keywords": [], "video_header": "https://youtu.be/Fe5nAJWUBL8", "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "experts": [{ "title": "Feike van der Leij", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/Feike-van-der-Leij-1.htm" }], "link_extra_image": "", "last_update": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ ] }, { "area": "beginhier", "title": "Begin hier", "contentarea_template": "contenttemplate_dossier","background": false,"contentarea_leadtext": "", "elements": [ { "identifier": "element_19080206", "type": "modularcontent", "gkzindexmanual": {"gkz_content_id": [ "647250", "1006923", "538275" ]} } , { "identifier": "element_19079531", "type": "contentitemslist", "subtype": "normal", "title": "Nieuwsberichten van Groen Kennisnet", "mediaitems": [] } ] }, { "area": "bedrijfsovername,hoedoejedat?", "title": "Bedrijfsovername, hoe doe je dat? ", "contentarea_template": "contenttemplate_dossier","background": true,"contentarea_leadtext": "Bedrijfsovername is vaak lastig. Eigenaren van een familiebedrijf hebben voor de volgende generatie vaak zorgen over de financiële draagkracht. Een goede voorbereiding op het overnameproces is belangrijk. ", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Er worden wel vier fases onderscheiden: <\/p>

 1. Voorfase <\/strong>
  In deze fase is het vooral belangrijk dat je zelf goed gaat nadenken over de overname. Deze fase vindt vaak plaats tijdens de schoolgaande periode van 12 tot 20-25 jaar. <\/li>
 2. Samenwerkingsfase <\/strong>
  Wanneer je volledig achter je keuze staat om het bedrijf over te nemen begint de samen-werkingsfase. In deze fase ga je samen met je ouders werken in het bedrijf. De samenwerking begint vaak wanneer de opvolger tussen de 20 en 30 jaar oud is. Samenwerking kan in loondienst of in maatschap. <\/li>
 3. De <\/strong>overnamefase <\/strong>
  Deze fase begint meestal wanneer de opvolger tussen de 25 en 40 jaar oud is. In deze periode gaat hij het bedrijf daadwerkelijk overnemen. Bij de daadwerkelijke overname komen verschillende aspecten kijken: de fiscale, notariële en financiële afhandeling, maar ook sociale en emotionele aspecten. <\/li>
 4. Na overname<\/strong> 
  Na de overname moet je nog het een en ander regelen. Wat is de rol van de ouders na de overname? Werken zij nog mee op het bedrijf of komen ze alleen op visite? En wat is de rol van je partner na overname? <\/li><\/ol>" } , { "identifier": "element_19486681", "type": "modularcontent", "gkzindexmanual": {"gkz_content_id": [ "1007137", "1018595", "1003664", "647250" ]} } , { "identifier": "element_19079537", "type": "modularcontent", "GKZ_searchelementquery": { "gkz_linktext": "Zoekvraag", "gkz_search_query": "" } } ] }, { "area": "financiële,fiscaleennotariëleaspecten", "title": "Financiële, fiscale en notariële aspecten ", "contentarea_template": "contenttemplate_dossier","background": false,"contentarea_leadtext": "Op financieel gebied zijn er veel zaken waar je aan moet denken: roerende en onroerende zaken, stille reserves, stakingswinst, overdrachtsbelasting, begroting van kosten en opbrengsten. De belangrijkste vraag is: tegen welke prijs neem je het bedrijf over? ", "elements": [ { "type": "text", "html": "

  Om de overnamesom te bepalen kan een taxatierapport belangrijk zijn, maar er zijn meer factoren van belang. Wat wil de huidige bedrijfseigenaar bijvoorbeeld overhouden voor zijn pension? Neem je alleen grond en gebouwen over? Of ook installaties, machines, vee, voorraden of een bedrijfswoning? <\/p>" } , { "identifier": "element_19080256", "type": "modularcontent", "gkzindexmanual": {"gkz_content_id": [ "999917", "984047", "1004692", "863647" ]} } , { "identifier": "element_19079543", "type": "modularcontent", "GKZ_searchelementquery": { "gkz_linktext": "Zoekvraag", "gkz_search_query": "" } } ] }, { "area": "hetfamiliebedrijf:socialeenemotioneleaspecten", "title": "Het familiebedrijf: sociale en emotionele aspecten ", "contentarea_template": "contenttemplate_dossier","background": true,"contentarea_leadtext": "Een agrarisch bedrijf is vaak een familiebedrijf. Het wonen en werken op een bedrijf loopt in elkaar over waardoor het moeilijk is om zakelijk en privé gescheiden te houden. ", "elements": [ { "type": "text", "html": "

  Naast een zakelijke relatie heb je ook een andere relatie. Je hebt te maken met ouders, broers, zussen. Daarom is communicatie bij bedrijfsovername belangrijk. Soms kan het helpen een coach in te schakelen tijdens het proces van bedrijfsovername.<\/p>" } , { "identifier": "element_19080351", "type": "modularcontent", "gkzindexmanual": {"gkz_content_id": [ "1000184", "657646", "635709" ]} } , { "identifier": "element_19079549", "type": "modularcontent", "GKZ_searchelementquery": { "gkz_linktext": "Zoekvraag", "gkz_search_query": "" } } ] }, { "area": "video's", "title": "Video's", "contentarea_template": "contenttemplate_video","background": false,"contentarea_leadtext": "", "elements": [ { "identifier": "element_19080420", "type": "modularcontent", "videocontent": { "title": "Bedrijfsovername in de agrarische sector", "source": "AgroCoach Agrarisch coach & mediator", "url": "https://youtu.be/SY78gtSxDV8", "image": {"error": "no image selected"} } } , { "identifier": "element_19081064", "type": "modularcontent", "videocontent": { "title": "Webinar | Bedrijfsovernamefonds", "source": "Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit", "url": "https://www.youtube.com/watch?v=wi581BDGyyc", "image": {"error": "no image selected"} } } , { "identifier": "element_19080083", "type": "modularcontent", "GKZ_searchelementquery": { "gkz_linktext": "", "gkz_search_query": "" } } ] }, { "area": "content2", "title": "Meer informatie", "elements": [ { "type": "text", "html": "

  Meer informatie<\/h2>" } , { "identifier": "element_19081248", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "NAJK Bedrijfsovername: Overheid", "link_url": "https://www.najk.nl/voor-bedrijfsopvolgers/over-bedrijfsovername/overheid/" } } , { "identifier": "element_19081252", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "NAJK Bedrijfsovername: Juridisch", "link_url": "https://www.najk.nl/voor-bedrijfsopvolgers/over-bedrijfsovername/juridisch/" } } , { "identifier": "element_19081254", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "NAJK Bedrijfsovername: Financieel", "link_url": "https://www.najk.nl/voor-bedrijfsopvolgers/over-bedrijfsovername/financieel/" } } , { "identifier": "element_19081256", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "Vermogensversterkend krediet (VVK)", "link_url": "https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/borgstellingskrediet-voor-de-landbouw-bl/extra-mogelijkheden-binnen-het-bl/vermogensversterkend-krediet-vvk" } } , { "type": "text", "html": "

  Groen Kennisnet nieuwsberichten<\/h2>" } , { "identifier": "element_19081266", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "Vaker bedrijfsovername door vrouwen", "link_url": "", "link_intern": { "title": "Vaker bedrijfsovername door vrouwen", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Vaker-bedrijfsovername-door-vrouwen-1.htm" } } } , { "identifier": "element_19081262", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "Meer dan 16.000 boerderijen zonder opvolger", "link_url": "", "link_intern": { "title": "Meer dan 16.000 boerderijen zonder opvolger", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Meer-dan-16.000-boerderijen-zonder-opvolger-1.htm" } } } , { "identifier": "element_19081267", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "Boeren zonder land", "link_url": "", "link_intern": { "title": "Boeren zonder land", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Boeren-zonder-land-1.htm" } } } ] } ] }