{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_591103", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_dossier", "title": "Antibiotica­resistentie", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/dossier/antibioticaresistentie-dossier.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 591103, "identifier": "mediaitem_591103", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_dossier", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_dossier", "url": "/nl/groenkennisnet/dossier/antibioticaresistentie-dossier.htm", "title": "Antibiotica­resistentie", "lead": "Antibiotica zijn medicijnen die mensen en dieren helpen te genezen van infecties door bacteriën. Bacteriën kunnen ongevoelig worden voor antibiotica. We noemen dat resistent.\n\nSteeds meer bacteriën ontwikkelen resistentie tegen antibiotica. Sommige infecties kunnen daardoor slecht of helemaal niet meer met antibiotica worden behandeld. De toename van antibioticaresistente bacteriën is een bedreiging van de gezondheid van mensen. Daarom is het van belang het gebruik van antibiotica voor mens en dier te verminderen.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/0/4/3/609743_fullimage_bacterie.jpg", "width": 1280, "height": 704, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "", "photographer": "", "photographer_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/users/qimono-1962238/", "photo_license": "Pixabay License", "photo_license_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/service/license/", "source_info": "", "source_info_hyperlink": "", "keywords": [] }, "publication_date": "2021-08-12T10:46+02:00", "lastmodified_date": "2022-02-01T10:20+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_dier", "gkn_varkenshouderij", "gkn_voeding", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "Dossier", "gkn_pluimveehouderij", "gkn_geitenhouderij", "gkn_schapenhouderij" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Dossier", "theme": [ "gkn_dier", "gkn_etalage_home", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_pluimveehouderij", "gkn_varkenshouderij", "gkn_veehouderij", "gkn_voeding", "gkn_schapenhouderij", "gkn_geitenhouderij" ], "keywords": [], "video_header": "https://www.youtube.com/watch?v=x-r2qhJMTDo", "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "experts": [], "link_extra_image": "", "last_update": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ ] }, { "area": "beginhier", "title": "Begin hier", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_dossier", "name": "contenttemplate_dossier"},"background": false,"contentarea_leadtext": "", "elements": [ { "identifier": "element_18724164", "type": "modularcontent", "gkzindexmanual": { "title": "", "gkz_content_id": [ "466514", "634192" ] } } , { "identifier": "element_19844122", "type": "contentitemslist", "subtype": "normal", "title": "Nieuwsberichten van Groen Kennisnet", "mediaitems": [ { "identifier": "mediaitem_601160", "title": "Drie vragen over minder antibiotica in de veehouderij", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/drie-vragen-over-minder-antibiotica-in-de-veehouderij-1.htm" }, "lead": "Het bestrijden van ziektes met antibiotica blijft alleen mogelijk als bacteriën niet resistent worden door overmatig antibioticagebruik. Antibioticaresistentie vormt een gevaar voor de publieke gezondheid. Ook in de veehouderij is antibioticaresistentie een aandachtspunt. Wij legden onderzoeker Dierenwelzijn en gezondheid Martien Bokma daarover drie vragen voor.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/c/e/d/cid601160_33e6159c-bc1a-40f5-bfb3-b00ebba524a4_JB19-0521-0783_1500%2520px%2520120%2520dpi.jpg", "width": 1000, "height": 666, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-11-23T16:15+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:38+02:00", "expiration_date": "2025-11-23T16:15+02:00", "keywords": [ "Dutch", "news", "kennisonline", "gkn_home", "gkn_dier", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "GKN2IMPORT", "news_pv", "antimicrobial_resistance", "one_health" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_600652", "title": "Antibioticareductie in pluimveehouderij met monitoringssysteem", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/antibioticareductie-in-pluimveehouderij-met-monitoringssysteem-1.htm" }, "lead": "Omdat antibioticaresistentie een bedreiging is voor de volksgezondheid, is het belangrijk om het gebruik van antibiotica te verminderen. In Vlaanderen gebruiken veehouders een antibioticamonitoringssysteem. Het helpt het gebruik te verminderen.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/c/a/7/cid600652_shutterstock_6511909_wit_kippen_scharrel_pluimvee_ei_stal.jpg", "width": 723, "height": 522, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2019-09-17T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T15:57+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_dier", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_pluimveehouderij", "GKN2IMPORT", "gkn_antibiotica" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_home", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_dier", "gkn_veehouderij", "gkn_pluimveehouderij", "gkn_antibiotica" ], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_600302", "title": "Antibioticareductie in de varkenshouderij", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/antibioticareductie-in-de-varkenshouderij-1.htm" }, "lead": "Omdat veelvuldig gebruik van antibiotica een bedreiging voor de volksgezondheid kan zijn, is het van belang het gebruik te beperken. Bioveiligheid en monitoring zijn de sleutels voor antibioticareductie in de varkenshouderij.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/2/7/1/cid600302_shutterstock_1021924_varken_biggen.jpg", "width": 800, "height": 481, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2018-10-22T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T14:56+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_dier", "gkn_varkenshouderij", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_etalage_home", "gkn_dier", "gkn_varkenshouderij", "gkn_veehouderij" ], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } } ] } ] }, { "area": "hoeontstaatantibiotica­resistentie?", "title": "Hoe ontstaat antibiotica­resistentie?", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_dossier", "name": "contenttemplate_dossier"},"background": true,"contentarea_leadtext": "Ieder mens en dier draagt goede en slechte bacteriën bij zich. Zijn er veel slechte bacteriën,dan kan een infectie ontstaan en daar kunnen ze ziek van worden. Bij een infectie zijn de bacteriën te bestrijden met antibiotica.", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Antibiotica doden de bacteriën of remmen ze in de groei. Hierdoor krijgt het lichaam de kans zich te herstellen. Soms zijn enkele bacteriën niet gevoelig voor een antibioticum. Ze zijn dan resistent. Doordat de gevoelige bacteriën wel zijn bestreden door antibiotica ontstaat ruimte voor de resistente bacteriën om zich te vermenigvuldigen. Door te veel of verkeerd gebruik van antibiotica neemt de kans toe dat de bacteriën resistent worden. <\/p>" } , { "identifier": "element_19844173", "type": "modularcontent", "GKZ_searchelementquery": { "gkz_linktext": "Alle bronnen in de Kennisbank over antibioticaresistentie", "gkz_search_query": "https://library.wur.nl/WebQuery/gkn3?q=antibioticaresistentie&wq_srt_desc=score" } } ] }, { "area": "waaromreductievanantibiotica?", "title": "Waarom reductie van antibiotica?", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_dossier", "name": "contenttemplate_dossier"},"background": false,"contentarea_leadtext": "Hoe vaker je antibiotica gebruikt, hoe groter de kans dat bacteriën resistent worden. Dat is gevaarlijk, vooral voor mensen met een zwakke gezondheid. Infecties met resistente bacteriën zijn dan moeilijker te behandelen. Daarom is het belangrijk dat artsen en dierenartsen goed afwegen of het gebruik van antibiotica nodig is. Zo blijft behandeling van infecties ook in de toekomst mogelijk.", "elements": [ { "identifier": "element_18724165", "type": "modularcontent", "gkzindexmanual": { "title": "", "gkz_content_id": [ "1023982", "632027", "634192" ] } } ] }, { "area": "onehealth", "title": "One Health", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_dossier", "name": "contenttemplate_dossier"},"background": true,"contentarea_leadtext": "De gezondheid van mens en dier en het milieu wordt bedreigd door bacteriën die resistent zijn tegen antibiotica. Resistente bacteriën komen voor bij mens, dier en in het milieu en worden daar net zoals bij de andere bacteriën onderling uitgewisseld. De aanpak van dit probleem vraagt daarom een integrale benadering vanuit de One Health-gedachte: één wereld, één gezondheid van mens, dier en milieu.", "elements": [ { "type": "text", "html": "