{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_593743", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_dossiermediaitem", "title": "Aardappel­bewaring", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/dossier/aardappelbewaring.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 593743, "identifier": "mediaitem_593743", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_dossier", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_dossier", "url": "/nl/groenkennisnet/dossier/aardappelbewaring.htm", "title": "Aardappel­bewaring", "lead": "De kwaliteit van de aardappel wordt tijdens het bewaarproces door meerdere factoren beïnvloed. Het ras, de groeiomstandigheden op het veld, de teelttechniek, de gewasbescherming, rijpheid bij de oogst en de omstandigheden bij het rooien zijn medebepalend. Eenmaal ingeschuurd, moet het meest optimale klimaat worden nagestreefd.\n\nAardappelbewaring vraagt kennis van zaken. Wie bij de oogst kiest voor schuren en bewaren moet weten waar hij aan begint. Bewaring vormt een cruciale schakel in de aardappelketen, want het is sterk bepalend voor de kwaliteit van het eindproduct.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/7/4/7/606089_fullimage_232%20potato-1422580_1280.jpg", "width": 1280, "height": 951, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "Aardappels - S. Hermann & F. Richter via Pixabay", "photographer": "S. Hermann & F. Richter", "photographer_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/users/pixel2013-2364555/", "photo_license": "Pixabay licence", "photo_license_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/service/license/", "source_info": "Pixabay", "source_info_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/photos/aardappel-nieuwe-oogst-eten-1422580/" }, "publication_date": "2021-08-23T10:05+02:00", "lastmodified_date": "2021-10-13T14:36+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_plant", "Dossier", "gkn_vollegrondsgroente", "gkn_greenport" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Dossier", "theme": [ "gkn_akkerbouw", "gkn_greenport", "gkn_home", "gkn_plant", "gkn_vollegrondsgroente" ], "keywords": [], "video_header": "", "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "experts": [ { "title": "Joop Esselink", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/Joop-Esselink-.htm" }, { "title": "Peter Balk", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/Peter-Balk-.htm" }, { "title": "Sicko de Vries", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/Sicko-de-Vries.htm" } ], "link_extra_image": "", "last_update": "" } }, "contents": [ { "area": "beginhier", "title": "Begin hier", "contentarea_template": "contenttemplate_dossier","background": false,"contentarea_leadtext": "", "elements": [ { "identifier": "element_18720818", "type": "modularcontent", "gkzindexmanual": {"gkz_content_id": ["456024"]} } , { "identifier": "element_19520610", "type": "contentitemslist", "subtype": "normal", "title": "Nieuwsberichten van Groen Kennisnet", "mediaitems": [ { "identifier": "mediaitem_588772", "title": "Online module Pootgoedteelt", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Online-module-Pootgoedteelt-1.htm" }, "lead": "Met de mededeling dat de pootgoedteelt de komende jaren drastisch gaat veranderen komt het bedrijf AardEvo – een joint venture tussen zaadfirma KWS en het Amerikaanse aardappelverwerkersbedrijf Simplot – met veel tromgeroffel de sector in. Een hoop gemekker en weinig wol?", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/9/5/4/588803_fullimage_pootgoedmodule_8a694c2f_530x357.jpg", "width": 530, "height": 357, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "Piepers in kratten", "photographer": "", "photographer_hyperlink": "https://www.google.nl", "photo_license": "", "photo_license_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/service/license/", "source_info": "Unsplash", "source_info_hyperlink": "https://unsplash.com/" }, "publication_date": "2021-07-29T01:56+02:00", "lastmodified_date": "2021-07-29T01:56+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_akkerbouw", "gkn_tuinbouw" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "", "theme": [ "gkn_tuinbouw", "gkn_akkerbouw" ], "keywords": [], "extra_image": { "title": "26 soorten microplastics en -rubbers in Nederlandse rivieren opgespoord", "url": "https://www.wur.nl/nl/nieuws/26-soorten-microplastics-en-rubbers-in-Nederlandse-rivieren-opgespoord.htm" }, "link_extra_image": "https://www.google.nl", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_601808", "title": "Ervaringen met variabel poten van aardappelen", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Ervaringen-met-variabel-poten-van-aardappelen-1.htm" }, "lead": "Voor de teelt van aardappelen wordt in een perceel een vaste standdichtheid aangehouden. Maar voor een optimale groei kun je beter een variabele standdichtheid aanhouden waarbij je rekening houdt met bodemeigenschappen. NPPL-telers hebben goede ervaringen met variabel poten.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/8/7/8/cid601808_arable-500343_1280.jpg", "width": 1280, "height": 853, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2021-01-04T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T17:16+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_plant", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_kringlooplandbouw", "gkn_agrikennis", "gkn_precisielandbouw", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_600084", "title": "Effecten van CO₂-gehaltes op pootgoedkwaliteit", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Effecten-van-CO2-gehaltes-op-pootgoedkwaliteit-1.htm" }, "lead": "Een hoge CO₂-concentratie tijdens de bewaring van aardappelen betekent niet altijd dat de kwaliteit van pootaardappelen negatief wordt beïnvloed. Onder sommige omstandigheden zorgt een hoger CO₂-gehalte juist voor doorbreking van de kiemrust of het verbeteren van de kieming.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/6/c/6/cid600084_shutterstock_9733186_aardappelen_close-up.jpg", "width": 800, "height": 600, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2018-05-17T12:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T14:53+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_plant", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_plantgezondheid", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_plant", "gkn_plantgezondheid", "gkn_akkerbouw" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } } ] } ] }, { "area": "bewaarproces", "title": "Bewaarproces", "contentarea_template": "contenttemplate_dossier","background": true,"contentarea_leadtext": "In het bewaarproces kunnen we verschillende fasen onderscheiden: drogen, wondhelen, koelen, bewaren en, mogelijk, opwarmen. Het rooien en inschuren moet voorzichtig gebeuren om beschadigingen (bijvoorbeeld mechanische beschadigingen en stootblauw) te voorkomen.", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Het koelen van de aardappelen kan starten na het drogen en de wondheling. Elk van deze vijf bestemmingen heeft een specifieke bewaartemperatuur (zie onder). Een RV van 95 % moet worden nagestreefd om de vochtverliezen van de bewaarde aardappelen te beperken.<\/p>

Aardappelen worden bewaard voor vijf (afzet-)markten:<\/p>