{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_603868", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_dossiermediaitem", "title": "Ziekte van Lyme", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/dossier/Ziekte-van-Lyme.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 603868, "identifier": "mediaitem_603868", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_dossier", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_dossier", "url": "/nl/groenkennisnet/dossier/Ziekte-van-Lyme.htm", "title": "Ziekte van Lyme", "lead": "De ziekte van Lyme, ook wel borreliose genoemd, is een infectieziekte die wordt veroorzaakt door de bacterie Borrelia burgdorferi. Het is een infectieziekte die meestal wordt overgedragen door de schapenteek Ixodes ricinus. Onterecht wordt hij soms ook wel hondenteek genoemd. De teek is vooral bekend als overbrenger van de lymeziekte in Nederland. \n\nLyme is een zogenoemde Vector-Borne-Disease. Overgedragen door een gastheer, in dit geval de teek. Naast Lyme kan een teek ook met verschillende soorten bacteriën geïnfecteerd zijn. Of met bacteriën èn virussen èn parasieten. Een voorbeeld van een virus is Tekenencefalitis (TBE; Tick Borne Encephalitis). Deze ziekmakers kunnen net als de Borrelia via een tekenbeet overgedragen worden op de mens. Dit noemt men tekenbeet co-infecties.", "leadimage": {"error": "no image selected"}, "publication_date": "2021-09-06T15:30+02:00", "lastmodified_date": "2021-09-06T16:18+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "gkn_leefomgeving", "Dossier", "gkn_terreinbeheer" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Dossier", "theme": [], "keywords": [], "video_header": "https://youtu.be/PVJLhna6R4M", "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "experts": [{ "title": "", "url": "/nl/groenkennisnet/dossier.htm" }], "extra_image": { "title": "", "url": "/nl/groenkennisnet/dossier.htm" }, "link_extra_image": "", "last_update": "" } }, "contents": [ { "area": "beginhier", "title": "Begin hier", "contentarea_template": "contenttemplate_dossier","background": false,"contentarea_leadtext": "", "elements": [ { "identifier": "element_19055694", "type": "modularcontent", "gkzindexmanual": {"gkz_content_id": [ "1031606", "997768" ]} } , { "identifier": "element_19055021", "type": "contentitemslist", "subtype": "normal", "title": "Nieuwsberichten van Groen Kennisnet", "mediaitems": [] } ] }, { "area": "verspreiding", "title": "Verspreiding", "contentarea_template": "contenttemplate_dossier","background": true,"contentarea_leadtext": "Een tekenbeet kan het hele jaar opgelopen worden, maar vooral tussen mei en oktober, dan zijn de teken het meest actief. Ook tijdens zachte winters kunnen teken actief zijn. ", "elements": [ { "type": "text", "html": "

De teek ontwikkelt zich het best in een warme vochtige omgeving en is overal te vinden. In bossen, struikgewassen, kruidenvegetaties, heideterreinen, duinen, uiterwaarden, open terrein maar ook in particuliere tuinen. <\/p>" } , { "identifier": "element_19055767", "type": "modularcontent", "gkzindexmanual": {"gkz_content_id": [ "550261", "546664", "461351", "918589" ]} } , { "identifier": "element_19055027", "type": "modularcontent", "GKZ_searchelementquery": { "gkz_linktext": "Zoekvraag", "gkz_search_query": "" } } ] }, { "area": "symptomen", "title": "Symptomen", "contentarea_template": "contenttemplate_dossier","background": false,"contentarea_leadtext": "De ziekte van Lyme gaat te werk als een sluipmoordenaar. De symptomen zijn heel verschillend en lijken op andere ziekten. De ziekte is in élk stadium, vroeg of laat lastig te ontdekken via bloedonderzoek, omdat er geen betrouwbare testen zijn om Lyme aan te tonen. ", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Wordt er vroeg getest, dan is de kans groot dat de test niet positief is, omdat er nog te weinig antistoffen in het bloed te vinden zijn met de nu beschikbare testen in Nederland. Het advies is testen na 6 weken, maar dat geeft geen garantie op een positieve test. De ziekte kan lang worden meegedragen voordat deze tot uiting komt. Een rode kring rondom de plek waar een besmette teek heeft gestoken, duidt op een infectie met de bacterie. Helaas ontstaat deze rode kring niet altijd en blijft de ziekte van Lyme moeilijk traceerbaar. In een vroeg stadium is de ziekte van Lyme goed te genezen met antibiotica. <\/p>" } , { "identifier": "element_19056118", "type": "modularcontent", "gkzindexmanual": {"gkz_content_id": [ "542920", "861545", "911087" ]} } , { "identifier": "element_19055033", "type": "modularcontent", "GKZ_searchelementquery": { "gkz_linktext": "Zoekvraag", "gkz_search_query": "" } } ] }, { "area": "maatregelentijdenshetwerk", "title": "Maatregelen tijdens het werk", "contentarea_template": "contenttemplate_dossier","background": true,"contentarea_leadtext": "Werknemers in bos en natuur en in de hovenierssector lopen een groot risico om door een geïnfecteerde teek gebeten te worden en daarmee de ziekte van Lyme op te lopen. Zij kunnen zich beschermen door contact met teken te voorkomen, beschermende kleding te dragen en na mogelijk contact het lichaam te controleren op aanwezigheid van teken. ", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Systematische tekencontrole (Stigas, 2015): <\/p>