{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_603195", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_dossiermediaitem", "title": "Welzijn geiten", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/dossier/Welzijn-geiten.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 603195, "identifier": "mediaitem_603195", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_dossier", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_dossier", "url": "/nl/groenkennisnet/dossier/Welzijn-geiten.htm", "title": "Welzijn geiten", "lead": "Geiten werden in het verleden vooral gehouden om het eigen gezin van melk te voorzien. De laatste decennia heeft de professionele melkgeitenhouderij zich snel ontwikkeld, en is de geit grotendeels verdwenen als melkleverancier voor het gezin.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/e/5/7/609101_fullimage_geit.jpg", "width": 1280, "height": 853, "focuspoint-x": 745, "focuspoint-y": 491, "alternative_text": "", "photographer": "", "photographer_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/users/capri23auto-1767157/", "photo_license": "Pixabay License", "photo_license_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/service/license/", "source_info": "", "source_info_hyperlink": "" }, "publication_date": "2021-09-02T14:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-10-07T14:25+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "gkn_home", "gkn_dier", "gkn_veehouderij", "gkn_dierenwelzijnsweb", "Dossier", "gkn_geitenhouderij", "gkn_dierverzorging", "dww_productiedieren_overig" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Dossier", "theme": [ "dww_productiedieren_overig", "gkn_dier", "gkn_dierenwelzijnsweb", "gkn_dierverzorging", "gkn_home", "gkn_geitenhouderij", "gkn_veehouderij" ], "keywords": [], "video_header": "https://youtu.be/klt8PLioyzM", "gkn_organization": { "title": "Dierenwelzijnsweb", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Dierenwelzijnsweb-4.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Dierenwelzijnsweb", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-dierenwelzijnsweb.htm" }, "experts": [], "extra_image": { "title": "Dierenwelzijnsweb logo", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Dierenwelzijnsweb-logo.htm" }, "link_extra_image": "https://www.dierenwelzijnsweb.nl/nl/dierenwelzijnsweb.htm", "last_update": "" } }, "contents": [ { "area": "beginhier", "title": "Begin hier", "contentarea_template": "contenttemplate_dossier","background": false,"contentarea_leadtext": "", "elements": [ { "identifier": "element_19013017", "type": "modularcontent", "gkzindexmanual": {"gkz_content_id": [ "459357", "1033948" ]} } , { "identifier": "element_19012630", "type": "contentitemslist", "subtype": "normal", "title": "Nieuwsberichten van Groen Kennisnet", "mediaitems": [] } ] }, { "area": "inleiding", "title": "Inleiding", "contentarea_template": "contenttemplate_dossier","background": true,"contentarea_leadtext": "In 2008 waren er in totaal ongeveer 355.000 geiten in Nederland, waarvan bijna 210.000 melkgeiten. Het merendeel van deze dieren wordt bedrijfsmatig gehouden (op ruim 400 bedrijven). ", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Opvallend voor de geitenhouderij is dat ‘middenbedrijven’ vrijwel geheel ontbreken: of het aantal geiten is klein (1 tot 10) of het aantal geiten is groot (100 tot 3000). Voor de kleinere houders geldt dat dit veelal hobbyfokkers of hobbyhouders zijn die een paar dieren in het weitje bij huis willen.<\/p>

Een deel van de geitenhouderijen heeft een zorgfunctie: geiten zijn door hun aard en grootte zeer geschikt als zorgdier voor de cliënten van zorgboerderijen. Een speciale categorie geitenhouders zijn de kinderboerderijen. Geiten (vooral dwerggeiten maar ook grotere rassen) zijn populair omdat ze niet schuw zijn richting mensen. Het totale aantal geiten op kinderboerderijen is echter zeer beperkt.<\/p>

In dit dossier worden de belangrijkste oorzaken van welzijnsproblemen bij bedrijfsmatig gehouden melkgeiten besproken. Welzijnsproblemen bij geiten hangen grotendeels samen met moederloze opfok, lammersterfte, export van geitenlammeren, ontbreken van klimmogelijkheden, onthoornen, en infectieziekten.<\/p>

Zie het Welfare Quality dossier voor meer informatie over het meten van welzijn aan de hand van dierkenmerken.<\/p>" } , { "identifier": "element_19013035", "type": "modularcontent", "gkzindexmanual": {"gkz_content_id": [ "634313", "858680" ]} } , { "identifier": "element_19012636", "type": "modularcontent", "GKZ_searchelementquery": { "gkz_linktext": "Zoekvraag", "gkz_search_query": "" } } ] }, { "area": "moederlozeopfok", "title": "Moederloze opfok", "contentarea_template": "contenttemplate_dossier","background": false,"contentarea_leadtext": "In de melkgeitenhouderij is het gebruikelijk om de lammeren direct bij de moeder weg te halen in verband met ziekteoverdracht en ook om de moeders direct te kunnen melken. ", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Hiermee is het uiten van moederlijk gedrag, wisselwerking en contact tussen moeder en jong beperkt of zelfs afwezig. Scheiden van de dieren levert veel stress op. Er zijn geitenhouders die experimenteren met het langer bijeen houden. Indien ziektes op het bedrijf voorkomen waarvoor geen genezing mogelijk is (Para-tbc en CAE), is het echter niet verstandig om lammeren bij de geit te houden zie “Infectieziekten”).<\/p>" } , { "identifier": "element_19013080", "type": "modularcontent", "gkzindexmanual": {"gkz_content_id": [ "434420", "364237", "856387" ]} } , { "identifier": "element_19012642", "type": "modularcontent", "GKZ_searchelementquery": { "gkz_linktext": "Zoekvraag", "gkz_search_query": "" } } ] }, { "area": "lammersterfte", "title": "Lammersterfte", "contentarea_template": "contenttemplate_dossier","background": true,"contentarea_leadtext": "Lammersterfte bij geiten is relatief hoog. Dit kan wel oplopen tot 10%. Een belangrijke oorzaak hiervan is de moederloze opfok van geiten. ", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Daarnaast is uitval gerelateerd aan hygiëne, management, en huisvesting. <\/p>

Aanbevelingen:<\/p>