{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_606077", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_dossiermediaitem", "title": "Vogelgriep", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/dossier/Vogelgriep-3.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 606077, "identifier": "mediaitem_606077", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_dossier", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_dossier", "url": "/nl/groenkennisnet/dossier/Vogelgriep-3.htm", "title": "Vogelgriep", "lead": "Vogelpest, ook wel vogelgriep of aviaire influenza genoemd, wordt veroorzaakt door verschillende griepvirussen die verwant kunnen zijn aan het menselijke griepvirus. Het is vooral voor kippen en kalkoenen een zeer besmettelijke ziekte.", "leadimage": {"error": "no image selected"}, "publication_date": "2021-09-20T13:43+02:00", "lastmodified_date": "2021-10-15T13:46+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "gkn_home", "gkn_dier", "gkn_veehouderij", "Dossier", "gkn_pluimveehouderij", "gkn_udv", "gkn_greenport" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Dossier", "theme": [ "gkn_dier", "gkn_greenport", "gkn_home", "gkn_pluimveehouderij", "gkn_veehouderij", "gkn_udv" ], "keywords": [], "video_header": "https://youtu.be/0RG-HEAG74c", "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "experts": [], "link_extra_image": "", "last_update": "" } }, "contents": [ { "area": "beginhier", "title": "Begin hier", "contentarea_template": "contenttemplate_dossier","background": false,"contentarea_leadtext": "", "elements": [ { "identifier": "element_19227978", "type": "modularcontent", "gkzindexmanual": {"gkz_content_id": [ "1012473", "858203", "887487", "541693" ]} } ] }, { "area": "vogelgriep", "title": "Vogelgriep", "contentarea_template": "contenttemplate_dossier","background": true,"contentarea_leadtext": "Vogelgriep, vogelpest of aviaire influenza wordt veroorzaakt door het aviaire influenzavirus. Van dit virus zijn voor pluimvee ziekteverwekkende of virulente vormen bekend, maar er zijn ook niet- ziekteverwekkende vormen bekend.", "elements": [ { "type": "text", "html": "

De ziekteverwekkende vormen veroorzaken aviaire influenza (vogelgriep of vogelpest). Daarvan zijn in Nederland drie uitbraken bekend: in 1926, 2003 en 2016. In 2003 betrof het een besmetting met het H7N7 variant. In november werd een besmetting met de variant van H5N8 aangetroffen, een hoogpathogene besmettelijke variant. En in november 2016 werd in Nederland opnieuw een besmetting met deze variant gevonden bij dode watervogels.<\/p>

De ziekte kan ook worden overgedragen op mensen. Bij de uitbraak van 2003 overleed een Nederlandse dierenarts, die betrokken was bij de ruiming. Een klein risico bestaat dat het virus zich aan zou kunnen passen aan de mens, zodat het gemakkelijk van mens naar mens verspreidt en zo een wereldwijde epidemie kan veroorzaken.<\/p>" } , { "identifier": "element_19228064", "type": "modularcontent", "gkzindexmanual": {"gkz_content_id": [ "353175", "457634" ]} } , { "identifier": "element_19227682", "type": "modularcontent", "GKZ_searchelementquery": { "gkz_linktext": "Zoekvraag", "gkz_search_query": "" } } ] }, { "area": "overdracht", "title": "Overdracht", "contentarea_template": "contenttemplate_dossier","background": false,"contentarea_leadtext": "Het virus, dat de ziekte veroorzaakt, kan honderd dagen overleven bij een temperatuur rond het vriespunt. Bij hogere temperaturen kan het virus veel langer overleven, afhankelijk van het type virus, de temperatuur en het fysisch milieu.", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Het virus wordt primair verspreid door handel in levende besmette vogels, besmette mest en besmet vlees dat voor voer gebruikt wordt. Maar wilde vogels blijken het virus ook over te kunnen dragen. Daarom is een ophokplicht van pluimvee bij gevonden besmettingen nodig. Dit was nog het geval in 2017, toen werd een bedrijf met vleeseenden in Biddinghuizen geruimd, en gold de ophokplicht in de rest van het land.<\/p>" } , { "identifier": "element_19228197", "type": "modularcontent", "gkzindexmanual": {"gkz_content_id": [ "1027622", "860019", "546588", "632031", "547748" ]} } , { "identifier": "element_19227688", "type": "modularcontent", "GKZ_searchelementquery": { "gkz_linktext": "Zoekvraag", "gkz_search_query": "" } } ] }, { "area": "aanpak", "title": "Aanpak", "contentarea_template": "contenttemplate_dossier","background": true,"contentarea_leadtext": "Wanneer er een besmetting van vogelgriep gevonden wordt, neemt de Rijksoverheid maatregelen om verspreiding van het virus te voorkomen. Zo is er in 2003 een vervoersverbod van pluimvee ingesteld en een ophok- en afschermplicht.", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Bij de recente gevonden besmetting in 2016 heeft de overheid opnieuw een ophok- en afschermplicht ingesteld en aanvullende maatregelen genomen. Voor alle bedrijven die vogels houden die bestemd zijn voor de productie van vlees, eieren of andere producten en voor het uitzetten in het wild.<\/p>

Pluimveehouders die verschijnselen van vogelgriep bij hun dieren aantreffen, zijn verplicht melden bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Als uit onderzoek blijkt dat er vogelgriep heerst op een bedrijf, start de Rijksoverheid met de bestrijding.<\/p>

Vaccin<\/strong><\/p>

Er is een vaccin ontwikkeld om de dieren preventief te kunnen enten tegen vogelpest. Alleen Nederland en Frankrijk mogen hun pluimvee inenten. Andere landen uit de Europese Unie mogen het vlees en de eieren van deze dieren niet weigeren te importeren. Alleen buitenloopkippen en hobbykippen, eenden en ganzen mogen worden gevaccineerd. Inmiddels is een vaccinatiecampagne begonnen.<\/p>

Geen ID<\/p>