{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_604236", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_dossiermediaitem", "title": "Verslogistiek sierteelt", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/dossier/Verslogistiek-sierteelt-1.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 604236, "identifier": "mediaitem_604236", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_dossier", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_dossier", "url": "/nl/groenkennisnet/dossier/Verslogistiek-sierteelt-1.htm", "title": "Verslogistiek sierteelt", "lead": "De eisen aan de logistiek op de boomkwekerijen worden steeds hoger. Klanten bestellen steeds vaker, in kleinere hoeveelheden, vragen daarbij korte levertijden en stellen specifieke eisen wat betreft labels en verpakkingen. In de boomkwekerij blijkt het niet eenvoudig te zijn aan deze eisen te voldoen. Zo is er in de boomkwekerij sprake van een grote diversiteit in soorten en vindt de teelt voor het overgrote deel buiten plaats waardoor uitlevering gevoelig is voor weers-invloeden. Hierdoor is het realiseren van een snel en efficiënt uitleversysteem een grote uitdaging waar veel boomkwekers mee worstelen.", "leadimage": {"error": "no image selected"}, "publication_date": "2021-09-08T13:11+02:00", "lastmodified_date": "2021-09-08T13:29+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_plant", "gkn_tuinbouw", "gkn_bloembollen", "Dossier", "gkn_boomkwekerij", "gkn_glastuinbouw", "gkn_greenport" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Dossier", "theme": [ "gkn_bloembollen", "gkn_boomkwekerij", "gkn_glastuinbouw", "gkn_greenport", "gkn_home", "gkn_akkerbouw", "gkn_plant", "gkn_tuinbouw" ], "keywords": [], "video_header": "", "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "experts": [ { "title": "", "url": "/nl/groenkennisnet/dossier.htm" }, { "title": "Gerben Splinter", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/Gerben-Splinter.htm" } ], "extra_image": { "title": "", "url": "/nl/groenkennisnet/dossier.htm" }, "link_extra_image": "", "last_update": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ ] }, { "area": "doelstellingenproject", "title": "Doelstellingen project ", "contentarea_template": "contenttemplate_dossier","background": false,"contentarea_leadtext": "De doelstelling van dit WURKS-WU-project is: het ontwikkelen van digitaal, interactief, actueel lesmateriaal, toegankelijk voor docenten en studenten (mbo niveau 4 en hbo) op basis van WU-kennis omtrent ketens, logistiek en kwaliteitszorg. Dit wordt verrijkt met kennis en ervaring uit de praktijk van de voedings- en siergewassentuinbouw.\r\nVan de circa 19 leerlijnen wordt het thema ‘het monitoren van je logistieke systeem’ op basisniveau uitgewerkt.\r\nDit BOGO-project vormt een aanvulling op het WURKS-WU-project door de ontwikkeling van casuïstiek t.a.v. uitleverlogistiek als een verbijzondering \/ verdieping van het thema 'monitoren'.", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Geen ID: <\/p>

Project verslogistiek sierteelt<\/a> <\/p>" } , { "identifier": "element_19085135", "type": "modularcontent", "gkzindexmanual": {"gkz_content_id": []} } , { "identifier": "element_19085137", "type": "contentitemslist", "subtype": "normal", "title": "Nieuwsberichten van Groen Kennisnet", "mediaitems": [] } ] }, { "area": "methodenlogistiek", "title": "Methoden Logistiek", "contentarea_template": "contenttemplate_dossier","background": true,"contentarea_leadtext": "Voor het effectief organiseren van een geoptimaliseerd proces is inzicht nodig hoe werk- en digitale processen op elkaar afgestemd moeten zijn en hoe ze elkaar beïnvloeden. Om die inzichten en vaardigheden te ontwikkelen is behoefte aan goed toepasbare casuïstiek over logistiek die geschikt is voor mbo- en hbo-niveau en werknemers uit de sector.", "elements": [ { "type": "text", "html": "

De specifieke vraag die de studenten en cursisten behoren te kunnen beantwoorden door de vernieuwde, geactualiseerde kennis in het onderwijs luidt als volgt: 'Welke verschillende logistieke methoden voor snelle uitlevering van orders zijn er in de boomkwekerij en wanneer is welke combinatie van bedrijfsinrichting en uitlevermethode de beste?'<\/p>

In samenwerking met Wageningen UR en DLV Plant hebben telers veel kennis hierover ontwikkeld. Het Ontwikkelcentrum is een belangrijke partner voor de educatieve ontsluiting en borging van de kennis door ontwikkeling van leermiddelen voor mbo en hbo.<\/p>" } , { "identifier": "element_19085143", "type": "modularcontent", "GKZ_searchelementquery": { "gkz_linktext": "Zoekvraag", "gkz_search_query": "" } } ] }, { "area": "deboomkwekerij", "title": "De Boomkwekerij", "contentarea_template": "contenttemplate_dossier","background": false,"contentarea_leadtext": "De boomkwekerij kent verschillende subsectoren met elk hun eigen kenmerken. De gestelde eisen aan uitleverlogistiek zijn afhankelijk van de karakteristieken van de bedrijfsopzet, bedrijfsuitrusting en de marktvraag.", "elements": [ { "identifier": "element_19085288", "type": "modularcontent", "gkzindexmanual": {"gkz_content_id": [ "453132", "23581", "22781", "22782", "466060" ]} } , { "identifier": "element_19085149", "type": "modularcontent", "GKZ_searchelementquery": { "gkz_linktext": "Zoekvraag", "gkz_search_query": "" } } ] }, { "area": "uitleverlogistiek", "title": "Uitleverlogistiek", "contentarea_template": "contenttemplate_dossier","background": true,"contentarea_leadtext": "Uitleverlogistiek is een logistieke methode voor de snelle uitlevering van orders.", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Om de uitleverlogistiek op boomkwekerijbedrijven te optimaliseren kan gebruik worden gemaakt van gangbare logistieke methoden en principes voor orderverzameling. Deze methoden zijn toepasbaar gemaakt voor de boomkwekerij.<\/p>" } , { "identifier": "element_19085290", "type": "modularcontent", "gkzindexmanual": {"gkz_content_id": [ "23580", "411116", "411116" ]} } , { "identifier": "element_19085155", "type": "modularcontent", "GKZ_searchelementquery": { "gkz_linktext": "Zoekvraag", "gkz_search_query": "" } } ] }, { "area": "spelsimulatie", "title": "Spelsimulatie", "contentarea_template": "contenttemplate_dossier","background": false,"contentarea_leadtext": "Er is een kwalitatief simulatiemodel ontwikkeld waarmee boomkwekers kunnen afwegen welke werkwijze voor de uitleverlogistiek het best past bij hun bedrijf. ", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Het model heeft invoer nodig van de gebruiker, dit is in de vorm van antwoorden op vragen over de bedrijfssituatie en afzet. Daarnaast maakt de gebruiker een keuze uit door te rekenen scenario's of laat het model het best passende scenario berekenen. Het spelsimulatiemodel is verkrijgbaar bij LEI Wageningen UR, Gerben Splinter<\/a>.<\/p>" } , { "identifier": "element_19085292", "type": "modularcontent", "gkzindexmanual": {"gkz_content_id": [ "23579", "22780", "409938" ]} } , { "identifier": "element_19085161", "type": "modularcontent", "GKZ_searchelementquery": { "gkz_linktext": "Zoekvraag", "gkz_search_query": "" } } ] }, { "area": "content2", "title": "Meer informatie", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Links<\/h2>" } , { "identifier": "element_19085293", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "Website LEI Wageningen UR", "link_url": "https://www.wur.nl/nl/Onderzoek-Resultaten/Onderzoeksinstituten/Economic-Research.htm" } } , { "identifier": "element_19085294", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "Website Praktijkonderzoek Plant en Omgeving Wageningen UR", "link_url": "https://www.wur.nl/nl/Onderzoek-Resultaten/Onderzoeksinstituten/plant-research.htm" } } , { "identifier": "element_19085295", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "HAS Hogeschool Den Bosch Venlo", "link_url": "https://www.hashogeschool.nl/" } } , { "identifier": "element_19085302", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "Wellantcollege/ Helicon opleidingen", "link_url": "https://www.yuverta.nl/" } } , { "identifier": "element_19085303", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "Ontwikkelcentrum", "link_url": "https://ontwikkelcentrum.nl/" } } , { "identifier": "element_19085298", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "Greenport Regio Boskoop", "link_url": "https://greenportboskoop.nl/" } } , { "identifier": "element_19085300", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "Treeport Zundert", "link_url": "https://www.treeport.eu/" } } , { "type": "text", "html": "

<\/h2>" } ] } ] }