{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_603667", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_dossiermediaitem", "title": "Stikstof", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/dossier/Stikstof-3.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 603667, "identifier": "mediaitem_603667", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_dossier", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_dossier", "url": "/nl/groenkennisnet/dossier/Stikstof-3.htm", "title": "Stikstof", "lead": "Nederland stoot te veel stikstof uit. Het Programma Aanpak Stikstof (PAS) mag de overheid niet meer gebruiken waardoor projecten stil komen te liggen. Daarom kwam de overheid in november 2019 met maatregelen om ruimte te bieden aan woningbouw, infrastructuur en natuurherstel. In oktober 2020 legt het kabinet wettelijk vast dat de natuur herstelt en de uitstoot van stikstof daalt.\n\nWat is stikstof, en waarom geeft dit zo'n probleem? Wie stoot stikstof uit? Welke maatregelen kun je nemen? Lees er alles over in dit dossier over stikstof.", "leadimage": {"error": "no image selected"}, "publication_date": "2021-09-05T13:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-09-05T14:09+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_dier", "gkn_plant", "gkn_varkenshouderij", "gkn_veehouderij", "gkn_kringlooplandbouw", "gkn_tuinbouw", "Dossier", "gkn_terreinbeheer", "gkn_mestverwaarding" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Dossier", "theme": [ "gkn_akkerbouw", "gkn_dier", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_kringlooplandbouw", "gkn_mestverwaarding", "gkn_plant", "gkn_tuinbouw", "gkn_terreinbeheer", "gkn_varkenshouderij", "gkn_veehouderij" ], "keywords": [], "video_header": "https://youtu.be/UcDM80wf7-Q", "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "experts": [{ "title": "", "url": "/nl/groenkennisnet/dossier.htm" }], "extra_image": { "title": "", "url": "/nl/groenkennisnet/dossier.htm" }, "link_extra_image": "", "last_update": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ ] }, { "area": "beginhier", "title": "Begin hier", "contentarea_template": "contenttemplate_dossier","background": false,"contentarea_leadtext": "", "elements": [ { "identifier": "element_19040891", "type": "modularcontent", "gkzindexmanual": {"gkz_content_id": [ "1005160", "986228", "869391", "855655" ]} } , { "identifier": "element_19040462", "type": "contentitemslist", "subtype": "normal", "title": "Nieuwsberichten van Groen Kennisnet", "mediaitems": [] } ] }, { "area": "watisstikstof?", "title": "Wat is stikstof?", "contentarea_template": "contenttemplate_dossier","background": true,"contentarea_leadtext": "Stikstof is een gas. 78% van onze lucht bestaat uit stikstof. Dit stikstof (N₂) zit er van nature in en is niet-reactief. Maar die stikstof is geen probleem. ", "elements": [ { "type": "text", "html": "

De stikstof die wel een probleem vormt, is reactief stikstof dat vooral wordt uitgestoten door toedoen van de mens. Deze stikstof gaat een verbinding aan met andere stoffen, zoals zuurstof en waterstof. Hierbij ontstaan stikstofoxiden (NOx) en ammoniak (NH₃).<\/p>

De hoeveelheid reactief stikstof op aarde is afgelopen eeuw verdubbeld, aldus hoogleraar Jan Willem Erisman in een video<\/a> van de Universiteit van Nederland. Als er bij processen reactief stikstof vrijkomt, spreken we ook wel van stikstofuitstoot.<\/p>

De vrijgekomen stikstofoxiden en ammoniak in de lucht komen uiteindelijk weer op de grond terecht. Dit heet stikstofneerslag, ook wel stikstofdepostie genoemd. Ammoniak slaat gemiddeld genomen dichter bij de bron neer dan stikstofoxiden.<\/p>" } , { "identifier": "element_19040921", "type": "modularcontent", "gkzindexmanual": {"gkz_content_id": [ "869296", "986748", "1026762" ]} } , { "type": "text", "html": "

Geen ID: <\/p>