{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_603833", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_dossiermediaitem", "title": "Schmallenbergvirus", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/dossier/Schmallenbergvirus-3.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 603833, "identifier": "mediaitem_603833", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_dossier", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_dossier", "url": "/nl/groenkennisnet/dossier/Schmallenbergvirus-3.htm", "title": "Schmallenbergvirus", "lead": "In december 2011 kwamen er bij de Gezondheidsdienst voor Dieren meldingen binnen van misvormingen bij pasgeboren lammeren. Het bleek te gaan om een nieuwe dierziekte bij schapen en koeien in Nederland: het Schmallenbergvirus. In 2016 lijkt het virus opnieuw op te duiken.", "leadimage": {"error": "no image selected"}, "publication_date": "2021-09-06T12:46+02:00", "lastmodified_date": "2021-09-06T13:05+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_dier", "gkn_veehouderij", "Dossier", "gkn_geitenhouderij", "gkn_schapenhouderij", "gkn_udv", "gkn_greenport" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Dossier", "theme": [ "gkn_greenport", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_dier", "gkn_udv", "gkn_veehouderij", "gkn_schapenhouderij", "gkn_geitenhouderij" ], "keywords": [], "video_header": "", "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "experts": [{ "title": "", "url": "/nl/groenkennisnet/dossier.htm" }], "extra_image": { "title": "", "url": "/nl/groenkennisnet/dossier.htm" }, "link_extra_image": "", "last_update": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ ] }, { "area": "beginhier", "title": "Begin hier", "contentarea_template": "contenttemplate_dossier","background": false,"contentarea_leadtext": "", "elements": [ { "identifier": "element_19051783", "type": "modularcontent", "gkzindexmanual": {"gkz_content_id": [ "642041", "521322", "452069" ]} } , { "identifier": "element_19051674", "type": "contentitemslist", "subtype": "normal", "title": "Nieuwsberichten van Groen Kennisnet", "mediaitems": [] } ] }, { "area": "schmallenbergvirus", "title": "Schmallenbergvirus", "contentarea_template": "contenttemplate_dossier","background": true,"contentarea_leadtext": "Het virus is genoemd naar de Duitse plaats Schmallenberg, waarop 18 november 2011 bij runderen het eerste geval van een besmetting met het tot dan toe onbekende virus werd vastgesteld.", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Door deze ziekte ontstaan aangeboren afwijkingen. Het virus verspreidt zich in 4 tot 6 dagen tijd in het lichaam en kan bij de ongeboren vrucht schade toebrengen aan het centraal zenuwstelsel.<\/p>

In Nederland verspreidde het virus zich snel vanaf de zomer in 2011. Vanaf december 2011 werden de eerste afwijkende kalveren en lammeren geboren. Er volgde een meldplicht waardoor deze dieren voor sectie werden binnengebracht bij GD.<\/p>

In 2016 werd opnieuw een besmetting van het Schmallenbergvirus in Nederland aangetroffen.<\/p>

Het RIVM heeft na onderzoek geen aanwijzingen gevonden dat ook mensen met het Schmallenbergvirus kunnen worden besmet.<\/p>" } , { "identifier": "element_19051785", "type": "modularcontent", "gkzindexmanual": {"gkz_content_id": [ "1023859", "465417" ]} } , { "identifier": "element_19051680", "type": "modularcontent", "GKZ_searchelementquery": { "gkz_linktext": "Zoekvraag", "gkz_search_query": "" } } ] }, { "area": "verspreiding", "title": "Verspreiding", "contentarea_template": "contenttemplate_dossier","background": false,"contentarea_leadtext": "Het Schmallenbergvirus hoort tot de vector-overdraagbare virusziekten. Het virus wordt via knutten overgedragen van dier op dier. Ook runderen, geiten, en wilde herkauwers kunnen worden besmet of spelen een rol bij het in stand houden van een infectie.", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Knutten zijn kleine bijtende insecten die tot het geslacht Cullicoides horen. In Nederland komen diverse knuttensoorten voor. Ze zijn vooral vooral actief in de zomermaanden. Het virus kan zich in de knut vermenigvuldigen wanneer de temeperatuur hoger is dan 15°C. Knutten spelen ook een rol bij de overdracht van blauwtong.<\/p>

Geen ID:<\/p>