{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_591107", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_dossiermediaitem", "title": "Japanse duizendknoop ", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/dossier/Japanse-duizendknoop-3.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 591107, "identifier": "mediaitem_591107", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_dossier", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_dossier", "url": "/nl/groenkennisnet/dossier/Japanse-duizendknoop-3.htm", "title": "Japanse duizendknoop", "lead": "De Japanse duizendknoop is zeer invasief en verspreidt zich gemakkelijk in stedelijk groen, bermen, tuinen en natuurgebieden. De plant is schadelijk omdat hij door zijn grote groeikracht een negatief effect heeft op de biodiversiteit. En de plant is lastig te bestrijden.\n\nDe soort groeit onder bijna alle omstandigheden goed. Langs wegen kan hij voor onveilige situaties zorgen. De wortels kunnen zorgen voor schade aan verhardingen, rioleringen, funderingen, dijken en taluds van watergangen. In natuurgebieden verdringt de plant, omdat hij zo sterk is, de in het land zelf voorkomende planten. Daarbij komt dat de soort lastig te bestrijden is. De aanpak kost veel geld, de plant zorgt zo voor economische schade.", "leadimage": {"error": "no image selected"}, "publication_date": "2021-08-12T11:22+02:00", "lastmodified_date": "2021-09-02T09:08+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_plantgezondheid", "Dossier", "gkn_groenvoorziening", "gkn_exoten" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Dossier", "theme": [ "gkn_exoten", "gkn_groenvoorziening", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_plantgezondheid" ], "keywords": [], "video_header": "https://youtu.be/exqSKCnHBdI", "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "experts": [{ "title": "", "url": "/nl/groenkennisnet/dossier.htm" }], "extra_image": { "title": "", "url": "/nl/groenkennisnet/dossier.htm" }, "link_extra_image": "", "last_update": "" } }, "contents": [ { "area": "beginhier", "title": "Begin hier", "contentarea_template": "contenttemplate_dossier","background": false,"contentarea_leadtext": "", "elements": [ { "identifier": "element_18719089", "type": "modularcontent", "gkzindexmanual": {"gkz_content_id": [ "878438", "870586", "863776" ]} } , { "identifier": "element_18554956", "type": "contentitemslist", "subtype": "normal", "title": "Nieuwsberichten van Groen Kennisnet", "mediaitems": [] } ] }, { "area": "watishet", "title": "Wat is het ", "contentarea_template": "contenttemplate_dossier","background": true,"contentarea_leadtext": "De Japanse duizendknoop is bijna 200 jaar geleden uit Azië meegebracht naar Nederland als sierplant. De plant komt van nature niet in Nederland voor, maar heeft zich hier verwilderd.", "elements": [ { "type": "text", "html": "

In Nederland komen nu drie soorten Aziatische duizenknopen voor die vaak worden aangeduid als Japanse duizendknoop: de Japanse (50%) (Fallopia japonica<\/em>), Sachalinse (10%) (Fallopia sachalinensis<\/em>) en Boheemse duizendknoop (40%) (Fallopia x bohemica<\/em> (F. japonica<\/em> x sachalinensis<\/em>))<\/p>

Leefgebied<\/strong><\/p>

De Japanse duizendknoop groeit op zonnige tot licht beschaduwde plaatsen op verschillende grondsoorten. De grond moet echter niet te droog of voedselarm zijn. Plaatsen waar je de plant tegen kan komen zijn spoordijken, braakliggende terreinen, wegbermen (ook middenbermen van snelwegen), rivierkribben, bosranden, beekoevers en tuinen.<\/p>

Verspreiding via wortelstokken en stengels<\/strong><\/p>

Verspreiding gaat vooral via wortels en stengels. Een klein stuk stengel (een knoop) of wortel (0,7 gram) kan weer uitgroeien tot een nieuwe plant. Wortelstokken en stengels van Japanse duizendknoop breken gemakkelijk en vormen elders nieuwe planten.<\/p>

De Japanse duizendknoop die in Nederland voorkomt kan zich niet via zaden voortplanten omdat de meeldraden steriel zijn. Echter zijn recent mannelijke planten gevonden waardoor verspreiding via zaad wél mogelijk is. Daarmee kan de snelheid van verspreiding toenemen.<\/p>

Verspreiding door de mens<\/strong><\/p>

Menselijk handelen vormt het grootste risico voor de verspreiding van de soort over grotere afstanden. Transport van grond met wortelstokken en het dumpen van tuinafval zijn belangrijke bronnen van verspreiding. De plant kan ook gemakkelijk door stomend water verspreid worden.<\/p>" } , { "identifier": "element_18719091", "type": "modularcontent", "gkzindexmanual": {"gkz_content_id": [ "863776", "864913" ]} } , { "identifier": "element_18554962", "type": "modularcontent", "GKZ_searchelementquery": { "gkz_linktext": "Zoekvraag", "gkz_search_query": "" } } ] }, { "area": "herkenning", "title": "Herkenning", "contentarea_template": "contenttemplate_dossier","background": false,"contentarea_leadtext": "De Japanse duizenknoop is een vaste plant, die diep wortelt. De plant heeft stevige wortelstokken en een enorme groeikracht. Binnen een paar dagen kan de plant een meter de hoogte in schieten", "elements": [ { "type": "text", "html": "

De bloemen van de plant zijn crèmewitte, soms witroze kleur. De kleine bloemen verschijnen in de nazomer: augustus tot september. De bladeren zijn lichtgroen en hartvorming. Een beetje leerachtig en van onderen kaal.<\/p>

Stengel<\/strong><\/p>

De <\/strong>stengel <\/strong>is groen. In het begin nog vrij flexibel, maar deze wordt al snel dikker en krijgt dan roodbruine vlekjes. Het zijn holle, rechte stengels die enigzins op bamboe lijken. Op de grens tussen wee stengelcompartimenten bevindt zich een knoop waarin een zijtak met bladeren groeit.<\/p>

Wortels<\/strong><\/p>

De plant heeft een uitgebreid en diep wortelstelsel. De wortels zijn lang en dik. De wortels kunnen onder de grond wel vijf meter lang worden en zijn meer dan 1cm dik. De wortels vormen vele uitlopers. Vanwege de diepe wortelstokken kan de plant onmogelijk uit de grond worden getrokken. Behalve als het nog heel jonge plantjes zijn.<\/p>

Levensduur<\/strong><\/p>

De bovengrondse delen van de plant sterven af in de winter. In het voorjaar (eind maart, begin april) schiet de plant snel de grond uit. De plant veroorzaakt enorme problemen omdat er veel dicht bij elkaar staande stengels met een aanzienlijk bladomvang gevormd zijn. Hierdoor worden vrijwel alle andere planten weg geconcurreerd.<\/p>" } , { "identifier": "element_18719177", "type": "modularcontent", "gkzindexmanual": {"gkz_content_id": ["877976"]} } , { "type": "text", "html": "

Geen ID/ toevoegen aan kennisbank?:<\/p>

·       Japanse duizendknoop<\/a>. Brochure gemeente Wageningen <\/p>

·       Japanse duizendknoop<\/a>, Beeldenbank gewasbescherming, Groen Kennisnet<\/p>" } , { "identifier": "element_18554968", "type": "modularcontent", "GKZ_searchelementquery": { "gkz_linktext": "Zoekvraag", "gkz_search_query": "" } } ] }, { "area": "historie", "title": "Historie", "contentarea_template": "contenttemplate_dossier","background": true,"contentarea_leadtext": "De Japanse duizendknoop komt oorspronkelijk uit China, Japan, Taiwan en Korea. In de negentiende eeuw, in 1823, introduceerde de Duitse onderzoeker Philipp Franz von Siebold de plant als tuinplant in zijn kwekerij in Leiden. Dit is waarschijnlijk de bron van alle Japanse duizendknopen in Europa.", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Na 1950 is de plant in de Nederlandse natuur terecht gekomen doordat er tuinafval gedumpt is in de natuur. De plant is vanaf die tijd op grote schaal verwilderd.<\/p>

Verdere verspreiding over de wereld<\/strong><\/p>

De Japanse duizendknoop werd als een mooie plant gezien en daarom namen tuinliefhebbers uit andere delen van Europa de plant de grens over. In 1850 is er vanuit de kwekerijen Leiden materiaal naar Engeland verstuurd en naar alle waarschijnlijkheid ook naar de Verenigde Staten verspreid. In de meest zuidelijke landen komt de plant nog niet veelvuldig voor.<\/p>

Na 1950 is de plant in de Nederlandse natuur terecht gekomen doordat er tuinafval gedumpt is in de natuur. De plant is vanaf die tijd op grote schaal verwilderd.<\/p>

In Engeland heeft de plant al zo veel schade aangericht dat grond met de plant niet meer vervoerd mag worden zonder speciale vergunning. Ook in Nederland is de plant inmiddels een plaag.<\/p>" } , { "identifier": "element_18719178", "type": "modularcontent", "gkzindexmanual": {"gkz_content_id": ["254682"]} } , { "type": "text", "html": "

Geen ID/ toevoegen aan kennisbank?: <\/p>